acostumar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. a. (a + inf.) 'habituer (à)'

ReglSBenB 447,1: sans contexte

LibScintW 59C,13: Non acosdumes ta bocha a jurar. Hom juraire es ples de felonia

b. 's'habituer à, prendre l'habitude de'

LVVertRn 2:503a: Gardas de acostumar follas paraulas

FlamG 7239: ades plas mais on plus la veson / ni acostuma[n] sa paria, / et es le mielliers aips que sia

1515 ContisTLandM 219,2: Et acquest affiuament et accensament es estat feyt… en atau forme, condicion et maneyre que edz ditz de Conthis… son tengutz far et acostumar les causes ius sequentes

c. [+ inf.] 'prendre l'habitude de, avoir l'habitude de'

GlossLat2P 71: Acostumar, soleo

v. 1280ChartCahorsD 9,67: e se lhi dig fraire e serors acostumavo esser trop desobedient als gardias… que lhi dig gardia los gitesso del hospital

d. 'employer régulièrement'

PrJeanG 196.7: … a totas autras malautias val aquella polvera, si acostumada es

e. ᴅʀᴏɪᴛ 'établir comme coutume'

1297 DoatArchGir 7:16,16: Item, establiro e acostumaro que…

1297 DoatArchGir 7:17,2: Item, autreiero e volguo, e acostuenero que…

CoutGontArchGir 7:53,7: Et tot prumeyrament acostumet et establit, sobre si meyss e sobre tots sos successors, que…

CoutGontArchGir 7:94,19: E establi et acostumet lo deyt senhor rey sa leuda e son peatge…

2. v. tr. indir.

a. de [+ inf.] '[faire] d'habitude, ordinairement'

1472LÉtPrGH 33,15a: … la ont acostuman de venir las causas per supplicacion partant de la cambra

3. v. pr.

a. s'a. a [+ inf.] 's'habituer à, prendre l'habitude de'

OpConfB 197,5: Totas ves que ieu me acostumi a peccar he que pequi per una acostumansa, ieu pequi plus greumen que se no peccava ponch per acostumansa.

b. s'a. en 's'exercer à'

SDoucG 26v: car tostemps, deus sa enfansa, en aquesta vertut meravillozamens s'era acostumada… e, en totas manieras que podia, movia e envidava las autras az acostumar si en ella

c. s'acostuma de [+ inf.] impers. 'il est d'usage de'

1493Pans 2:242,27: et ossy devon donnar à la uferta patacz als confrayres et als capelans de la gleyso solamen, car sy l'y a capelans estrangiers, non s'y acostuma de baillar gis de patas ny candellas

d. 'être en usage'

1442LÉtPrGH 30,21b: … que aytals merchans et noyriguiers sien tengutz de… contribuir juxta la forma et maniera que si acostuma o si ordenarie