acostat

Retour 

1. adj.

'proche [quant à la parenté]'

BrevAmR3 13854: Pero quascus… / … / deu preguar Dieu plus coralmen / per si eis que per l'autra gen / e per cells de son parentat, / tan quan mais li son acostat

VoySPatJeanrVVoy 709: D'autres plus acostatz homes e femnas del linatge don soy ieu yssit hy vigui

2. n. m.

'proche, parent'

CervJ 47: E fazia tals honran acuyllir / C'om no volra mays vezer ne auzir, / E dav' a tals acostatz e (a) parens / Qu'er non auran amics ne bevolens

BayonneLespyR 1:12a: Sons prosmantz o acostatz