acordi

Retour 

n. m.

a. 'paix, concorde'

1398LÉtPrGH 16,6a: per continuar e tenir los dichs setis e bastidas entro final conclusion e destruccion dels ditz luecz henemixs… e si en aquest miech era en acordi deguna d'aquestas fortalessas, que las vilas o castels degan contribuir en las autras

1469LÉtPrGH 31,12b: et per obviar a tos inconveniens et dampnages et noyrir pas et accordy et amor entre ellos, coma rason vol, suplican et requieron que…

1472LÉtPrGH 33,49b: et per obviar a tals enconveniens et domages et noyrir pas et acordi et amor entre ellos, coma rason vol, supplican et requeron que…

b. 'convention, arrangement'

v. 1165 RouergueChartPrB 107,9: Autor Peiro Jorda e P. Frotart que aquest acordi adobero…

1276Rn 4:611b: Final compositio et accordi sobre los dichs contratz

1315 DoatRn 2:482a: E lo acordi fo aital

CConsAlbiV 215: e l'endema visitec las clausuras e comensec de tractar acordi sobre los debats que la vila avia am Moss. d'Albi

1367Pans3 sans contexte

1391LÉtPrGH 1,38a: … que so que an pres las jens de Roca Martina… o pendran entro cant que sia facha la pas… que si deia rettenir de la soma que si deu donar per l'acordi a mossen Raymon de Torena

1394LÉtPrGH 6,12b: … que totas las gens d'armas forestiaras… fassan la ueyda et desliuron totas las fortalesas que tenon en mans… e fach l'acordi amb els, non deian donar dampnage degun al pays

1396LÉtPrGH 9,37a: … so que pagaran, tant al fach de la bonbarda quant de l'acordi de Mayranegas, pagaran a mandament de monssenhor lo senescal e dels conselhiers; e quant l'acordi de Mayranegas non vengues a perfection, que la dicha moneda si deya despendre en lo fach de la guerra…

1397LÉtPrGH 11,21a: … que, per l'acordi que lo dit monsenhor lo senescal ha fach an conselh et delliberacion dels conselhiers… anbe messier Baudo Spina sobre lo fach de Breganson, si deyan pagar… florins mil

1399LÉtPrGH 17,10a: … las vigarias et bayllias sotscrichas seran deputadas a pagar ɪɪɪ florins que deu costar l'acordi de Rocamartina

1400/01ThesSSpG 57v,20: Item, una carta… contenent la composition, transaction e acordi per via d'arbitres, facha e aguda entre l'espital de Sant Sperit de Masselha e lo monestier de Sant Salvador d'autra part

1402/03Pans 2:114,7: Seg si lo premier tractat et accordi fach per noble Poncet de Langac, senescal d'Alvernhe… an certz capitanis de la companhia del senher d'Entremons…

1402/03Pans 2:114,16: … en local acordi elos promeron de far vuidar eus et totas lur gens et la plasas qu'elos tenian… en la man de moss. lo rector, eneyssi com si conten en l'estrument de l'acordi

1418‥26 ManosqueLRaisPrB 43,3v: It., mi deu Johan Bonifazi de Civas per alcun acordi fach entre mi e el…

1423Pans 1:88,27: … elas seren contentas del dich acordi exceptat del premier terme de caramentrant loqual elas volon que sie a calendas que venon

1445Pans 2:184,17: … l'acordi fach per mossen Jaufre ayssi coma apar per instrument pres per maistre Johan Varat

1454ManConsLimS 232,24: Item que negun bandier, jurat, sirvent, o messagier deldit cossolat no aia a far negun acordi, composicio o finansa am deguna persona per deguna causa que sia que venga o sia trobada colpabla…

1465/66CCollMontpezLG 198,29: … hun acordy que avia fach lo dich mossor de Peyre Vervié alias Peyro de hunas vendas que lo collegy ly demandava

1477Pans 2:233,34: Nos Arnauton de Mongay, senher de Cabriere, et Loys Isnard, arbitres arbitradors et amiables compositadors, et de pas et accordi tractadors…

LJBarrasR 18a,10: … en execussion de l'acordi que lo dit noble de Baras ha fach ambe monsenhor d'Esparon…

LJBarrasR 18a,18: L'acordi de monsenhor d'Esparon es a ɪx gros per cent trentanies de aver de pas…

1469‥1511ThesSSpG 30,31: Item, una carta… contenent certa concordia facha entre… [note marginale l'acordi entres los ·ɪɪ· hospitals]

1507 VilleneuveTLandM 97,19: … lo dit noble home Peyrot de Toyoza, senhor deu dit loc… et Iohanot de la Cortozie, bayle deu dit loc… convocatz et assemblatz per tracta lo present accordj… an combengut et accordat asso…

1536 Alpes‑M.DocMidiM 543,53: … ha pagat ald. mestre Honorat Malmert, per ung viage que ha fach… per far l'acordi ambe monsr d'Antibol des quaranto dos homes…

1536 Alpes‑M.DocMidiM 538,4: Item, ha pagat a mestre Anthoni Millo et a mestre Anthoni Isnart… juxto lo accordi fach per M. Phelip Mars et Bernardin Mayffren, sendegues, ambe losd. Isnart e Millo…

c. faire a. 'conclure un accord'

1297 DoatArchGir 7:32,20: Item, establiro e acostumero que negus coties no fassa acordi ab negu home de las malefachas que so a far ni a venir…

1297 DoatArchGir 7:32,19: Que li cotier no fasso accordi a temps.

1394LÉtPrGH 5,58a: … quant las stablidas dels enemixs e las jens d'armas aguessan huydat lo pays e madama e son senescal agues fach acordi amb els e lo pays ensemps en pas

1402/03Pans 2:114,12: Et premierament fon fach, conclus et format acordi entre lo dich mossenher lo rector et Nicholau du Tartre…

1418‥26 ManosqueLRaisPrB 48,7v: It., divendres… ay fach pati e acordi ambe Antoni Rodelhac de Cassis del pres de la carta de l'inventari.…

1499 RoquefortTLandM 58,10: Per la paciffication et acordj far sus lo proces quj es entre noble home mossen Bernad de Casautetz, prieur de Roqueffort, et mossen Domenges de Biera…

d. d'a. fach loc. adv. 'comme convenu'

1504Pans 2:250,31: Aven pagat dals classes per lo interament, d'acordy fach ambe los sonadors, ɪ fl.

1504Pans 2:250,28: A mestre Johan Bonafous et Anthoni Blanc, massons, per levar las barchs de la sepultura et per las retornar adobar, d'acordy fach, ᴠɪɪɪ gros.

e. venir a a. 'arriver à un accord'

1179 RouergueChartPrB2 441,3: … nos tug essems, bonament e sas engan, em vengut ad acordi et a defeniment ab los fraires de la maio de Sancta Eulalia, d'aquel desacordi que ab elz aviam

f. metre en a. 'arbitrer [un litige]'

1462 B.‑AlpesDocMidiM 387,15: … del dich senhor que si plantet per metre en acordi lo debat que avia la vila anbe mossor lo comandayre sus lo fach del molin de Drolha

g. esser d'a. (de + inf.) 'se mettre d'accord, s'accorder (pour)'

MystRouergJT 6745: He si lor iey acosellhat / Que elas ho remeseso a mi / Vesen que no podian pas estre d'acordi

1424Pans 5:20,13: Item que Pierre Gregori, son nepvout, est e fut d'acordi en la presence desdits testimonis que ella soit propre heritere.

1441 B.‑AlpesDocMidiM 260,27: … et si en a bona enformacio, que lo fassa venir per vezer sa persona et sa maniara, et si om es d'acordi de lo retenir

1499 RoquefortTLandM 58,13: Per la paciffication et acordj far sus lo proces… son estatz d'acordj lo susdit prior et rector en la maneyra quj s'enseg

h. 'consentement'

LVVertRn 2:482a: Et, per aquesta esperansa, lo simple home donet sa vacca al capela ab lo acordi de sa molher

i. esser d'a. 'consentir'

1424Pans 5:20,13: Item que Pierre Gregori, son nepvout, est e fut d'acordi en la presence desdits testimonis que ella soit propre heritere.

j. 'paiement reçu (?)'

1434 Alpes‑M.DocMidiM 522,20: Item, pausa aver resseuput lo clavary… de tos los agans [pour gaans]… tant d'acordis cant de fromages e de broces e de polases he de polens e de vedels he de safran… f. xxxiiij e g. iij 1/2.