acordan

Retour 

adj.

a. 'conciliant'

SordB 11,32: qu'il es als crois fera e de durs acortz, / et als valens humils, gen acordans

BrevAmR2 2920: Et es dicha gerarchia / celestials companhia / de Dieu ben azordenada, / savia, en sos fagz trempada, / acordans, e ben apreza.

BrevAmR2 3232: qu'als majors es obediens, / et ab sos pars acordans es

BrevAmR3 12112: fort honrava sos majorals, / acordans fo ab sos eguals, / mout esquivet elacios

b. 'qui est d'accord, du même avis'

CercT 5,24: Fals amador, al meu semblan, / … / De gran folor es acordan, / Can l'us l'autre gali' e trai

AimPegSC 8,31: … e l'huelh van vezer / So qu'al cor platz retener; / E quan ben son acordan / E ferm tuit trei d'un semblan, / Adoncas pren veray' Amors nasquensa

CroisAlbMa 160,53: En abans n'er sagnens lo meus pung e·l teus brans / Que de mal ni de be sia am mi acordans

SElzC 156,10: Pueys que foro acordans en observansa e en obediensa de verginitat, en conversacio deforas am personas mundanals en public se conformavo

RecAuchCorrRecMéd 219,23: Persona que velha esser acordan an sa molher, aga lo cor de la rata pennada, que sia polverissat e sia donat a mangar al marit ho a beure.

LegAurT 180,16: «No vensa que fa disputatio de nos en terra, quar nos em be acordans el cel», per que els se·n vau layssar de disputar

1257‥ChapPMarsC 512,A.109: … et tutz et un cascun d'aquel mezeis conceil, en aisso d'un coraje acordans, en nom del comun e de la universitat de la ciutat vescomtal de Mass', creeron, ordeneron et establiron…

LPrivManIC 55,26: Nos elescut ordinador o arbitrador de la part del Espital de la vall de Manoasca e de la universitat… acordans sobre malefizis en la vall de Manoascha per alcun o per alcuns perpetraz… enaissi establem…

CoutGontArchGir 7:121,33: la qual cort deuria estre dels prohomes e de leyals de la bila, e deuria n'i aber ·ɪɪɪɪ· o d'aqui en sus… E si tuyt no podian estre acordans, al menhs n'i aurian mesters ·ɪɪɪ· acordans

CoutGontArchGir 7:121,35: E si tuyt no podian estre acordans, al menhs n'i aurian mesters ·ɪɪɪ· acordans, e aquel que metossan sobre lo sagrament… que ayssi o abian bist e auzit cum acordants serian

c. 'consentant'

GuirRiqAppelChr 65,38: Senher, dieus per espoza / mi vol, mas del faire / no suy ges acordans.

d. 'consonant'

LeysAmG 1:352,11: … e passadas / Doussas, plazens e graciozas, / Acordans e melodiozas

ElucHR 609,26: … melodia, que no es mas temprament de sos acordans en greu et agut segon elevacio et depressio

e. 'conforme, approprié'

AlbucE 122,2: De qualitat de clisterizacio de la vezica am clampcedra e am semblantz instrumentz lesquals sian acordants ad aquo

LeysAmA 2:184,25: Autres dictatz pot hom far ed ad aquels enpauzar nom segon la voluntat del dictayre e segon que·l dictatz de sa natura requier en tal maniera que·l noms sia be consonans et acordans a la cauza.

LeysAmG 1:348,22: quar si hom apelava cossir somi o per le contrari, ja le noms no seria be enpauzatz, per que cove qu'om pauze tal noms que sia consonans et acordam a la cauza

14e s.ManConsLimS 44,27: … a suplicatio, instancia e requisicio accordant a razo d'en B. Propi… anec personalment ad aquela vila…

14e s.ManConsLimS 60,16: … la cort deldit noble… pot, si·s volra, enquirir, et aquela offensa notoria venia a punir, ayssi co sera acordant a razo

f. 'concordant, semblable'

BrevAmR2 4064: Costellacios, veramens, / non es als mas ajustamens / d'estelas essems acordans

BrevAmR2 7514: l'arma, ses duptar, humanals / es a nostre senhor semblans, / et es ab angels acordans / en son creator contemplar

ReglTrMarshRaz 58,84: Temps cove a guardar en axi que lo un temps sia semblant e acordant a l'autre, en axi com qui diu eu prech mi domps que·m do rich ioy

CompM 74,32: Tot quant se sech aprop les ditxes vocals de les sillabas finals, deu esser acordan en simpla es en perfeta leonismetat sens re variar

ÉvNic3T 117c,21: E Gamaliel pren la carta e poja s'en aut. E·ls Juzieus crido a Cayfas: «Baylas la vostra a Levi, e veyrem si son acordans

ForsBéarnOG JM99: Item si totz los testimonis no se arcorden en une rason, ren no val lo testimoniadge. Enten: si son dus, mes si mes de dus n'i ave, abaste que dus sien acordantz.

CoutGontArchGir 7:112,15: E establi e acostumet que de tota causa demandada… se pusca proar abondozament ab dos testimonis leyals e acordans

CoutGontArchGir 7:80,17: … si hom troba acordant del tot o de la maior partida lo demandador o·l deffendedor, deu aquo estre entendut per proat

g. [rim, verset] a. ᴘᴏᴇ́ᴛ. 'constitué par l'identité d'un ou de plusieurs sons en position finale tonique ou atone, depuis le minimum d'une syllabe finale atone jusqu'au maximum incluant une ou plusieurs syllabes prétoniques'

CompM 70,10: E devetz saber que nos havem rims sonans e consonans e leonismes. E tug aquestz son rim acordans.

LeysAm2A 1718: De quatre manieras usam / De rims los quals ayssi pauzam: / Stramp, acordan, ordinal, / El quart ha nom diccional.

LeysAm2A 1721: Stramps es nominatz per semblança, / Acordang car vol acordanssa / Ez ordinals orde requier; / Diccionals so nom refier / A diccio…

LeysAm2A 1757: Aras tractem dels [c.‑à.‑d. rims] acordants / E primeramen dels sonants.

LeysAmA 2:105,23: quar cove que en alcuna cobla sian alcun verset acordan et ·j· o ·ij· o mays dezacordan. Et enayssi li no acordan son dig espars o brut, haven respieg als autres acordans

LeysAmG 1:164,16–17: Tractat havem dels rims estramps et acordans, et ara devem tractar dels rims ordinals

LeysAmG 1:144,16: Tug li rim o son estramp, oz acordan, oz ordinal, o dictional… Si accordan, oz il s'acordo per sonansa, o per consonansa, o per leonesmitat