acordadamen

Retour 

adv.

a. 'en concorde, en bonne intelligence'

TezJB 439: De Cezar e Pompeu sai ieu perfiechamens / Las vidas e las mortz e·ls entrecaussamens, / … / Pero en patz esteron e acordadamens / Si fo vius Marchus Crassus…

b. 'd'un commun accord, unanimement'

ReglSBenRn 2:483b: Si s'esdevenia que toz lo covens acordadamen causis una persona

LegAurT 256,4: E quant agro facha la envocatio del Sanh Sperit, acordadamen causiro la regla de sanh Augusti

1223CartSelveOM 86,3: … eu Guillem Cairels e Arnals, mos fraire, nos amdoi essems acordadamen, ab bos cors e ab bonas volontatz… donam a Deu e a la maio del Temple lo fieu del mas Cairel

1234CartSelveOM 88A,2: … eu na Bernois e na Richarz, ma sor, nos amdoas esems acordadament… ab bos cors e ab bonas voluntatz… donam e girpem e deseparam totz los dregz…

1251CartSelveOM P25,9: … se compromesero ambas partz acordadament sotz pena de ·ᴄ· marçs d'argent promessa de la una partz a l'autra…

1252CartSelveOM P28,2: … ambas las partz acordadament e diligenment se compromesero…

1265 Mont‑de‑MarsanTLandM 3,22: … ab auctoritad e ab uolontad e ab espres cocentiment de la done n'Aricarde, nostra molher, e d'en Guiraut de Sent‑Aubin e d'en Gassie de Sent‑Aubin, nostres filhs, acordadamentz… an benud…

1278ÉtBayC 82,3: … fo arcordat e feit establiment per lo maire e per los cent pars arcordadement que…

ForsBéarnOG FG257: … establi lo senhor et la cort arcordadementz que…

ForsBéarnOG FG264: Mossen Gaston et la cort arcordadementz establin per totz temps…

1292ArchGir 4:44,33: Eus en an feit et autreiat, fen e autreyan acordadamentz cession et quitanssa deu tot…

1292ArchGir 4:55,11: Supplicant et requerent plus las avantdeitas partidas et cada una d'eras acordadaments per la tenor d'aquesta present carta, que…

LPrivManIC 15,26: … que lo comandaires eleia ɪɪ prohomes e la universitat de Manoasca autres ɪɪ, et ad aquestos ɪɪɪɪ s'ajoste lo sinques… et aquisti ᴠ acordadamens penas e justicias taxon…

CoutBougCoutAgOG 2:62,70: … lodit cosselh… lo deu jutgar et condampnar acordadament ab los juratz

14e s.ManConsLimS 52,9: Foc acertas entre las ditas partz fayt et convengut especialment et expressat que calsque causas lesditz decisors et amicables tractadors ad aquest compromes acordadament iugiaran aiustadoyras…

1368 Saint‑SeverTLandM 109,2: … las causes soberdiites fon laudades, approhades… per tot lo cosselh comun de la diite viele, e per totz acordadement e de ·ɪ· acort aquj presens e autreyans

ArchBPyrLespyR 1:42b: Los homis d'Asson e los homis d'Igon unidementz e arcordademens… eslhegon ɪɪɪes bons homis

c. 'conjointement'

TezJB 2491: Passon pueitz e montanhas e terras issamens / Et issiron d'Egypte tug acordadamens / E passeron la mar ses totz navejamens

SFrancA 4.4,4: Adoncas van totz entendre acordadament, vezens las universas cauzas la un de l'autre els coratges de cascu, lo sant Paire, absent del cors mais present en esperit, esser trasfiguratz en aytal semblansa…

ChartGréalRn 2:483b: E seran signadas pel senhor e·ls cossols acordadament

d. 'délibérément'

PUisAudTrUis 25,6: Qe s'ela·us det s'amor nesciamen, / Pois la·us estrais aconsillaidamen [var. acordadamen]