acordable

Retour 

adj.

a. 'unanime, commun'

SFrancA 10.7,3: Los fraires foron apelatz, e vengro los pobols, la selva revendia per las vozes, et aquela nueg reverent per abondoses lums e clars e per autas et acordablas lausors fo faita resplandent e sollempna.

SFrancA 15.7,3: Los quals [c.‑à‑d. miracles] diligentment esguardatz e de totz aproatz, de acordable concelh de sos fraires e de totz los prelatz… el lo prepausec canonitsar.

b. a.s pl. 'unanimes [en parlant de personnes]'

1396LÉtPrGH 8,10: … union, confederacion, companhia et amistansa an fach et inhiut prometent esser entre ellos… una causa mesema et acordables durant la present guerra