aconsirat

Retour 

adj.

'pensif'

JaufreB 4658: E enaisi ez el anet / Gran pessa, qe mot no sonet. / E sos ostes a·l demandat: / «Co·us vei anar acossirat! / Si avetz cossirer de ren, / Digatz m'o, e faretz o ben.