aconselhador

Retour 

n. m.

a. 'conseiller, guide'

ÉvSJeanW 14,16: E eu prejarai lo Paer, e dara vos autre acosselliador que permania ab vos durablamen.

ÉvSJeanW 14,26: Mas l'acoselliadre Sainz Espiriz, lo cal trametra lo Paer eu meu num, el vos dozera totas chausas

ÉvSJeanW 15,26: Mas cum venra l'acosselliadre cui eu vos trametrai del Paer… el portara testimoni de me

ÉvSJeanW 16,7: Car si eu non irai, l'acosseliadre no venra a vos

BarlR 33,5: Lo bon aconselhayre que venc aconselhar lo savi rey pot si entendre la mieua petita predicacion.

SAlexSuchDenkm 126,43: rics homs era e mot onratz, / om ples de sen e de saber. / De son cors de l'emperador / dic que era acosselhador

LegAurT 209,3: Et ela lor respos e dis en ayssi: «O malvatz acosselhadors, partetz vos de mi, quar aquest turmen es ha salut de m'arma»

1204 CartMontpRn 2:461a: Aquel malignes acocellaire es tengutz ad aquel que·l dan o·l tort aura suffert

1205 CartMontpRn 2:461a: xɪɪ prozomes, acocelladors de la comunaleza

1283 MontségurArchGir 5:37,16: … que degus borgues de la deita vila no sia abocats, ni demandador, ni acosselhadre… contra degun borgues… per degun hom estrani… e si ag era, que per cada dia que sere abocats, o demandadre, o acosselhadre contra l'establiment sobredeit fos punit…

b. 'membre du conseil'

1255 La RéoleArchGir 2:251,20: … ab conselh et a boluntat de sous barons, losquals eren sous aconselhadors en aquet temps

1434 BordeauxArchGir 1:162,28: … et ab l'advis, conselh, deliberation et assentiment deus senhors trenta et aconselhadors de ladeita ciutat…