acompanhar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'aller de compagnie avec, escorter'

SordB 43,1195: quar lo nobles cors l'acompagna / a totz bes, e del mal l'estraigna

SDoucG 28v: E auzi per sa moller… que·l sancta maire avia estat raubida… la qual illi avia acompainnhat, e en una capella dels fraires, on illi aquell jorn avia cumenegat.

SDoucG 89r: E una nuech, en sompni, lo li aparec li benaurada maire, si trezena de donnas de Robaut, que l'acompainhavan mot honradamens, traspassadas totas d'aquest mont

GuilhBarraG 3596: … / e ques acompanhesson Dieu [c.‑à‑d. l'Eucharistie] / entro que fossan al mostier; / mant ric baro, mant cavalier / aneron yssament ab lor

BlandCornH 1027: Adonc Blandin descalvachet / E la donzella acompanhet.

1396LÉtPrGH 9,12a: Item, an ordenat que tot baron e gentil home… deya servir personalmens als setis que si metran e que acompanharan monssenhor lo senescal

1406Pans3 sans contexte

1423 Saint‑FlourDAOA 13a: acompanhet lodit perost en alcunas exequcios a la requesta dels senhors cossols

1430 Saint‑FlourDAOA 13a: … mandet al senhor cossol St. Moreyras per me Estienne Goyet que fegues obrir ladita porta… et loditz cossols, ensemble lodit Goyet, anet sonar los qui teniont las claux et d'altres per acompanhar lasditas claux

1433 Saint‑FlourDAOA 13a: … dont cudet hom que agues perilhat… et per so ly senhor cossol ly trameyront Johan Charreyra, alias Parracha, am una letra clausa per lo avisar et per lo acompanhar part de say

1439Pans3 sans contexte

LCBarrA 243,9: … e fonc dich per Mossenhor lo Juge que el venia devers Mossenhors Cossols am la gent de sa Cort… per acompalhar los senhors Cossols e lur Cosselh

LCBarrA 244,9–10: … e foram acompalhatz en lo dich renc per totz los senhors Cossols e cosselias de la mayo de sayns molt honorablamen

1466Pans 2:209,40: Item vole e aordene à mos esequtors que ieu aya los ·ɪɪɪɪ· ordres acompanant lo cors per in fins à la peroquia

1466 Saint‑FlourDAOA 13a: … demanderon alsditz senhors cossols altre quatre hommes per los acompanhar ad anar parlar an lasditas gens d'armas de monsenhor de Armanhac

fin 15e s.CartMirP 239,33: et si lo que seria fora gitat se doptava de aver dampnatge en sa persona, que lo senhor es tengut de lo fer acompanhar et de·l tenir… segur per sieys leguas

1492ChartCahorsD 26,10: … lo reveren paire en Dieu, Mosenhor Anthoni Alaman, evesque de Cahors, lo qual lo acompanhet jusques al castel del Ray ont descavalguet lod. senhor

1493Pans 2:245,28: Al luoctenent de sovegyer, fl. 2; al capitani de los sergens, fl. 2; que song per acompaygnar laz dyctas porsescyons, fl. 4.

b. 'tenir compagnie à'

GuilhBarraG 4287: Am luy estero ·xx· baros / en la torr per acompanhar

c. 'accueillir'

RaimVidF 2,576: E·l cavayer… / … / a ·ɪ· jorn es vas lieys anatz / vezer… / Et ela que l'acompanhet, / aisi co saup, e so fon gen, / e blasma·l, car tan lonjamen / a estat de lieys a vezer

d. 'suivre l'exemple de'

GirBornS 75,58: Que ies, s'om se deblui / Las carns ni·ls vis ni·ls blatz, / E fol l'acompaingnatz, / A pretz non o tenrai

e. 'aller de pair avec [qc]'

VergCunsD 162b: l'almona non es de donar cum murmuraçion, ni cum tristiçia acumpagnant despensa

f. 'résider dans [fig.]'

RaimbVaqL 19,22: c'ad honor vol est segl' e l'autr' aver, / e Dieus a·l dat forssa, geing e saber / co·ls ai' amdos, e tant qant pot s'en laigna [var. per que pretz l'acompanha].

g. a. (alc. ab alc., alc. a alc.) 'adjoindre (qn à qn), associer (qn à qn)'

GirBornS 18,53: Que la bona speranca·m pais / E m'aconpayn' ab chantadors, / E m'a dat solatz e trobar

PseudoTurpP 77,19: … e fetz enaissi que enemics e amics el acompanhet ha se, per anar en Yspanha

GlossLat2P 71: Acompanhar, associo

LPrivManIC 145,10: Et aquestas cauzas dis e volc enaissi esser fachas que uns dels cavalliers dels ditz cavalliers o militars personas sia acompanhatz am los talhadors de las quistas

LPrivManIC 145,12: Si empero aquel cavalliers o persona militars volra esser acompanhada am los davant ditz talhadors d'aquellas quistas… sia uns cavalliers am los talhadors d'aquels luecx a talhar

CoutFoixP 23,9: Item, declaratio cum los cossols devo esser acompanhatz en las enformatios que·s fan contra les delinquentz

CoutFoixP 23,8: Item qan la senhoria fa enquesta de alcun crim, deu ab si acompanar les cossols en la enquesta.

2. v. pr.

a. s'a. (ab/con alc., a alc.) 'se lier (avec qn), s'associer (avec qn), fréquenter (qn)'

BernVentA 19,51: Deu lau qu'era sai chantar, / mal grat n'aya na Dous‑Esgar / e cil a cui s'acompanha.

GuilhSDidS 4,42: Dieus vuoilla, puois aillors non teing / Ni vas autra part no·m complaing [var. Ni ab nul' autra m'acompanh], / Si·l qier merce, que no·m vergoing

GirBornS 46,67: Per qe no·s taing / Que s'acompaing [var. s'acompag] / Domn' ab cui vai valors / Ab tal qan l'aura sors / Que ia mais no·n valgues.

PVidAv 34,33: Ab bonas donas m'acompanh / E platz me jovens e beutatz / E platz me cors gen faissonatz

PVidAv 34,65: Ab lo comt' Arman m'acompanh / Quar es francs e ben ensenhatz

AimBelP 2,30: … ieu muer quan de leys m'estranh / e muer quant ab leys m'acompanh.

PseudoCatT 37,45: Se·t vols acumpainar / ni·t vols mercandejar, / no laisses to cumpain / per un omen estrain.

ReglSBenBartschKChr 256,25: Aquel no s'acumpanhe ni s'ajuste ab los ostes, cui comandat no sera; mas si los ve o los encontra, salude los humilmen

VidaElBarjVidasBS 215,3: e fetz se joglars et acompaingnet se com un autre joglar…

LibScintW 63A,12–13: No t'acompaniar ab los detractors, car sobdosament venra lor perdicios e·l treballia de celui que s'i ajosta.

LibScintW 74B,30–31: Grant fais leva qui s'acompania ab plus honest de se.

LibScintW 74B,33: A celui t'acompania que temera deu e sias ab lui.

b. s'a. ab 's'unir sexuellement avec'

BrevAmA 18364: E sosteno en lor osdal / Putanas maintas vetz per tal / Que viadan e mercadier / Ab lor torno plus voluntier, / Et ab elas s'acompanho

MirViergeU 74: … aquesta morgua abadessa se va acompanhar amb aquel que lhi aportava la vianda si que la va enprenhar

c. 'se rassembler, s'agréger'

MacPrGL 178,983: Per grandes troppas se accompagnare solebant

BéarnLespyR 1:12b: Cum se fossen acompanhatz a besonhar per lo castet

d. s'a. (de alc. ren ab/con alc.) 'partager (qc avec qn)'

GuilhRaimGirAppelInedPar 150,30: e sol de mi no·s estranh, / no·s cug qu'ieu tant m'afolisca / que de ma boca fors isca / cals que ab mi·s n'acompanh

BibCarpN 309rb: La cal [c.‑à‑d. sapiencia] yo empris sença enfegnament e me acompagno sença envidia e non rescondo l'onesta de ley.

BibCarpN 310ra: Donca yo prepausei amenar aquesta [c.‑à‑d. sciencia] a mi a ensemp viore, sabent car ilh se acompagnare cun mi de li ben e parllament sare de las cogitacions e del mio encreysament.

NTestZurS 335r: Comanda a li ric d'aquest segle… far ben e esser fait ric en bonas obras, donar legierament, acompagnar, trasoriiar a si bon fondament…

e. s'a. a 'participer à, avoir part à'

BibCarpN 127vb: Non vos volha spavantar, mas alegra vos ensemp acompagnant a las passions de Christ

BibCarpN 213ra: Non empausar las mans viaçament a alcun ni te aconpagnares a li pecca strang.

NTestZurS 382r: Car aquel que saluda luy s'acompagna a las obras malignas de luy.

f. 'se rendre'

GuirCalE 9,12: De la soa aspra companha / E en tal luec m'acompanh / On truep privada estranha / Dona ses fals cor estranh

3. acompanhan p. pr. subst.

'celui qui accompagne'

ChrÉtGovPans 1:106,15: … son vengutz messers Guilhem Ris et Baltasar Meruli, juges temporals, acompagnan deldit monsener lo viguier…