abausar

Retour 

1. v. tr. dir.

'renverser'

1410Pans3 sans contexte

2. v. pr.

'se prosterner à plat ventre'

SHonSRH 4538: Le princes casec mantenent / als pes del cors sant tot conclus / e li princessa cen tanz plus / que denant ell s'es abausada

SHonSRH 4281: Li mayres corre deyssennada, / als pes del sant s'es abausada

3. abausat p. p. /adj.

'renversé, étendu à plat ventre'

FierB 4665: per mieg lo gros del cor li mes l'espieut cayrat. / Tan can l'asta li dura, l'abat mort abauzat.

FierB 275: E·l paya chay a terra costa·l pas abauzat: / pus de ·vij·c· Frances li son desus passat; / ab los pes dels cavals l'an tot enbudelat.

SHonSRH 503: E pueys si desampara / e casec abausada en miey del payment.

SHonSRH 1573: En la cella son frayre abausaz si jacia.