[acolhimen]

Retour 

n. m.

a. 'accueil, action de recevoir [qn], comportement [avec qn qui se présente]'

GarBrunB 511: En vostre acuillimen / faiz un esgardamen / que·us er tengut a be

GirBornS 62,49: A l'acuillir / Fora semblan / Que·l plus estranz l'era privatz, / E pero be n'aperceubratz / La valor en l'acuillimen

ArnMarJ 25,23: Doussa dompna cui desir, / per vostr' enseingnamen, / vostre bel acuillimen / no·m vedetz, que·m soletz faire

SavMaul/GaucFaid/UcBacGaucFaidM 51,23: de la man tener, dic aitan / qe non li ten ni pro ni dan, / c'aital plazer comunalmen / fan dompnas per acuillimen

GuiUisPadenPast 18,18: et ylh levet se, / la sua merce, / vas mi mout isnella, / la francha res bon' e bella; / et ieu mantenen / dessendey per honramen / de lieys que·m fetz tan belh aculimen

RazoBertrBornVidasBS 83,17: [ms. F] E si recordet lo socors q'anet a domandar a ma dompna Na Tibors e l'acoillimen [ms. ‑me] q'ella li fez dinz son repaire en una cobla que dis…

RazoBertrBornVidasBS 86,2: Bella dompna era e molt cortesa e enseingnada, e fazia gran honor en son acuillimen et en son gen parlar.

RazoGaucFaidVidasBS 192,6: E qant cavalier ni bon ome i venian, el lor dava bel solatz e bel acuillimen, et en loc de gran conres, lor disia suas cansos

RazoRaimbVaqVidasBS 456,4: Molt l'amet e la deziret, gardan se qu'ill non saubes ni autre… Et ella si·ll fazia gran honor d'acuillimen.

1398Pans3 sans contexte

b. 'réception, cérémonie d'accueil'

CadZ 6,30: Temps fo qu'om conoissia / Drutz, quan los vezia, / A las grans messios / Et als manhs belhs dos / Et als azauts guarnimens / Et als belhs aculhimens.

DaurelL 193: E lhi borzes so a l'aculhimen, / E so ·ᴠ· melia, cadaus vestitz gen

RazoLanfCigVidasBS 571,3: cil feron maintz faitz d'agradatge, aisi comme se fai per amor de dompnas: bellas cortz, bels torneis, rics dons e bels acuillimenz

c. festa d'A. ʀᴇʟ. 'fête de la Présentation de l'Enfant Jésus, Chandeleur'

LegAurT 85,5: La festa de Nostra Dona, la Candalieyra, ha ·iij· noms… Encaras may es dicha festa d'Aculhimen, quant sancta Anna e sanh Symeon anero a Nostra Dona am son efan, per spiratio del Sanh Sperit.

d. 'affabilité'

GirBornS 72, 52: E sil… / … / Qui viran tost la cervitz / La on tanh aculhimens, / Son vila per pla usatie

MongeMontR 3,53: Ses bauzia·us am e ses cor volatge, / per la beutat e per l'ensenhamen, / pel verai pretz e per l'aculhir gen [var. per (l')aculhimen]

GuiUisAudTrUis 1,32: … si·m faz mal … / Tant gent lo·m faitz, ses far adiramen, / Ab bel senblan et ab acoillimen

ElCairL 13,12: … car amei leialmen / lieis on merces non vuoill mais que m'aiut, / c'ar ai apres son fals acuillimen

PonsCapdM 2,42: qu'anc mais l'acuillimen / non aic ab gai solatz / qu'aves tan d'avinen / per que m'en part forsatz

AnonKolsenAnon 1,14: E sol d'aitan degra me ben onrar / D'acuillimen e de gen acoindar / Qant ieu li soi denant ni·l qer mercei

e. bel, bon a. 'affabilité'

GarBrunB 269: Cals que veigna ni an, / en leis trob bel scemblan / e bon acuillimen

GuilhMagN 6,14: Ia no volria agues son / rics hom ni d'als pensamen / mas de bel acuillimen

ElCairL 3,17: e s'ieu de lieis perdia ·l gai solatz, / ni·l gab ni·l ris ni·l bel acuillimen, / no viuri' eu pois jorn, mon escien

PDurL 4: qu'es devengutz son bel aculhimen / ni qu'esdeven son pretz ni sa coindansa / ni qu'esdeven son gent anar en dansa

GuirRiqC 334: … / can en comensamen / ha bel aculhimen / de sidons ab promessa / de paraulas…

GuirRiqM 23,25: Quar sos belhs aculhimens / Es grazitz e benestans, / Tant que quascus l'es lauzaire

RazoBertrBornVidasBS 75,3: si·s conseillet qu'el en fezes una en aital guisa qu'el soiseubes de las autras bonas dompnas e bellas de chascuna una beutat o un bel senblan o un bel acuillimen o un avinen parlar… o un bel taill de persona

f. de bel a. (a) loc. adj. 'accueillant, affable (avec)'

BerPalB 5,2: Dona, la genser qu'om veya, / sai, de belh aculhimen, / agradiv'a tota gen

BernVentA 10,41: … ai las, chaitiu dolen! / c'a totz es mai de bel aculhimen, / mas me tot sol azira e dechai

PCardV 59,3: Totztemps volgra·m vengues bonaventura / e c'om mi vis arrezat e manen, / e fora·m hom de bel aculimen

PCardV 98,61: Pons de Teza, Dieu prec que·us benezia / quar a totz etz de belh acullimen

g. de mal, d'avol a. (a) loc. adj. 'peu affable (avec)'

RaimJordA 6,12: Be·m cujava laissar ad escien / que non chantes mas de vostras lauzors, / ni que ja mais no·m reclames per vos, / quar m'eratz tan de mal aculhimen

MongeMontR 1,48: De tot cosselh vos daria·l mellor, / bella dompna, si vos m'en creziatz: / que, s'ieu vos prec, no·m siatz de pejor / aculhimen si mos preiars no·us platz

MongeMontS 12: Mas, car son desirer non qier / Non pot aver nuill bon mestier; / Et es d'avol acuillimen

h. bels a.s pl. 'marques de bienveillance'

GaucFaidM 56,19: qar sol li bel acuillimen, / e·il onrat fag e·il dig plazen / de nostra domn' e·il prezen / d'amorosa coindansa, / …

RazoUcSCircVidasBS 245,15: Longa sason estet… attenden lo ben e·ls plagers q'ella li avia promes; et ella no·ll fetz negun, anz li mermet chascun dia los bels acuillimenz q'ella solia far.

i. de bels, de bons a.s loc. adj. 'accueillant, affable'

SordB 43,188: qu'esser puesc totz jornz ses engan / amesuratz e ver dizenz, / francs e de bels acuillimenz, / …

AnonKolsenAnon 3,9: Se vol en pretz alsor asendre, / E gart se de foldatz / E ves totz sia plasenz / E de bos acuillimens

DaurelL 1410: Fo la donzela de bels aculimens, / Ac nom Erimena e fo ben avinens.