aclinamen

Retour 

n. m.

'inclination, révérence'

CansAntSP 384: lai azoron la crotz umilïadamen, / e pois lavan la lansa cui fan aclinament / ab qe Deu resep mort per nostre geriment

TezJB 442: Apres regnet Augustus tan affortidamens / Cui tuit l'ome del mon feron aclinamens