acier

Retour 

n. m.

a. 'acier, alliage de fer et de carbone plus résistant que le fer'

GarBrunB 506: jargonça ni sardina / ni altra peira fina, / no par c'aia mester / qui la met en acer! / De domna es autressi / com del maracde fi: / can se ten en viltat / eveillis sa beltat.

ArnGuilhSansTDid 2,546: … / l'ausberc e l'elm doblier / e las caussas d'assier, / e vostr' espaz' al latz

GirBornS 61,68: Bels seigner francs, si fos aciers, / Lo cors si·m degra far cartiers!

RaimJordA 12,43: non es tan greus ad obrar fregz assiers / cum lo sieus cors durs tornar plazentiers / escontra·l mieu…

GuilhBergR2 3,6: e pois no m'en val dretz ni fei, / al bran d'acier en clam mercei

GuilhBergR2 15,22: Que no·y ha auzberch tan dur / que mon bran d'acer cossega / que jos la carn no·l pejur

PVidAv 29,41: Per ver sabra qual son li colp qu'ieu fier: / Que s'avia cors de fer o d'acier / No lur valra una pluma de pau

ManfLan/PVidPVidAv 44,9: Espaza voill qe sus pel cap lo fera / E darz d'acer voill qe·ill pertus la panza

GuirCalJeanrTrGasc 31,12: Del menor ters d'amor… / … / E fier tan fort que res no·l pot gandir / Ab dart d'assier fa dos colps de plazer / Don non ten pro ausberc fort ni espes

GuilhDurfAppelInedPar 131,33: Quon aurs en fuec o cum aciers en farga / s'afin' ades…

GuirRiqC 308: Pero car assier es / pus fortz metalh que sia, / …

SFoiHA 334: Dunc fez venir un seun obreir / Q'una gratigla·ll fez d'acer.

GirRoussH 7106: A gofanon sotil d'un amoret, / E gros' aste e lance d'encr' acier vert

GirRoussH 2620: Viraz d'aur e d'azur tan grant lubor, / D'acer e de verniz tau resplendor

GirRoussHo 6205: Tot lhi trenquet l'escut sotz lo polchier, / Non ac forsa lo fers contra l'acier, / Escrevantet lo mort en un semdier.

CroisAlbMa 188,34: Fetz tendre una balesta, que l'aporten de grat; / E mes sus una pua de fin acer calhat

JaufreB 1192: E l'espasa es aisi dura / Qe fere ni acier no·l dura, / Aisi passa per tot trencan

JaufreB 4063: E si ages la carn tan dura / Con es fers ni asiers trempatz, / Si fura el totz capolatz, / Aisi fo feritz duramens

JaufreB 4110: Qe, si fos feres o acers, / Si l'agram nos tot estendut, / Tant colp a anuit reseubut

GlosGrammS 199a,15: Hic calips. acer.

NovPapS 230: Mas foc grezesc nos fay mestier / En ola de fer o d'assier

FlamG 2895: car eu non ai ges cor de fera / ni sui de ferre ni d'assier. / Non voil pas d'aital cavallier / moira per me, si·l puesc estorser

SHonSRH 8839: aqui viras albercz e luzentz e brunitz, / elmes de fin assier e cambayzons farcitz

BlandCornH 454: Che Blandin sus li va venir, / E levet li un beroyer / Che portava de fin acier

1204?MémNobM 611,35: Saumada de sartans de ferro, I d. / Lo cent d'acier, ɪ estraig.

13e s. NarbonneDocIndF 1:331,29: Aisso son las corrataduras que om deu donar a corratiers per aquelas causas que vendon… Fer, del quintal, una pogesa narbonesa. – Acier, lo quintal, ɪ denier narbones.

1275 BordeauxTGascL sans contexte

1284 BayonneDAG 366: se nulhs hom estrainh aportera per mar ni treyra fer, ni asser, ni arosie

InvSEulH 259,19: In camera domini Petri Raimundi… unam mastram, unum honus de cordam, viginti caps d'acier.

FueroEstH 69,16: E de fer e de peisson ni de carn no hi a ostalage. Açer, de la dozena meailla.

LeudToulW 121: Item la carga d'acier, o fiel d'acier, quatre diniers tolosans.

CoutGontArchGir 7:96,6: De coyre e d'estanh e de fer e d'asser. / E que coyre e estanh e fer e asser, si obrat no es, si es bendut a Guontald… se peatge per carquas

1320Pans3 sans contexte

1332 PardiesLuc 139 n. 5: un trens de terre he d'arriu… ob de hedeficar hi esmole ob de esmole fer he assee

LeudMontPC 24: Item, per saumada de bestia grossa de fer ho d'assier ho de lato ho de tot metalh… deu per leuda ·ɪɪɪɪ· denies caussenx.

LÉpervC 64,999: Item, la carga del ferre, arsier, estan et tot autre mettailh: ·xxij· deniers tornezes.

1372Pans3 sans contexte

fin 14e s. H.‑AlpesDocMidiM 442,31: Le balons de l'asier.

1399Pans 2:111,13: Lo pinhol quod, ut dicitur, est de assier, xᴠɪɪɪ gr.

1406DAG 366: certas mercadarias, cum son peyhs salat, fer, asser, plom, estanh

1408DAG 366: peyhs salat, plom, estanh, fer, asser

1411/12CConsMontrB 288,43: Item plus compret duas balestas d'asse e une sinta… Item bengo Johan deu Lac. Portet nos sertas nobelas… quant portet l'asse

1414DAG 366: xɪɪ· deneys per liura de salhida per sau, peys salat, fer, asser

1421ÉtBayC 378,35: Item que nuilh estranger, qui binque per terre o per mar douce en le ciutat de Baione e juridiccion d'aquere, e y aporti fer o asser que non pusquen bener sino que a besin.

InvHyèresR 316,23: may en l'inventari… a may unas curassas e una pessa d'assier blanca

1438Pans 2:168,39: Item ɪɪɪ parels de arneys de camba carniz. / Item ɪ sabators de assie.

1438Pans 2:168,41: Item ɪɪ cotas de assier.

1438DAG 366: per porta l'asse a Doat lo fau per far las balestas de guarucha

CrimPrG 1444: … discurrentem per territorium de Agouto cum balista tensa de assier

1449ÉtBayC 449,12: nj defens le juridiction… augune obre de fer, nj d'asser, ni de coyre a bener

v. 1450DAG 366: Livra d'acer, ɪɪɪɪ deners

v. 1450DAG 366: Quintau de fer, o d'asey, et d'estanh, deu ɪ dener

1472Pans 2:216,30: Et premierement ᴠɪ deniers per lieura seran tengutz de pagar… vendens ferre, assier obrat ou non obrat, canebe

1475Pans 2:229,28: Plus per los grans d'assier per metre dedins los diz plons…

1479CConsRisclePC 239,10: Item, crompam tres cayrets d'ase per far la balestra de Arnauton Fontanhlera

1486ÉtBayC 430,28: Aquestes son les causes per lasquoaus es acostumat pagar peatge en la preuostat de Baione:… fer, asser, bin, pomade, meu…

1493 Saint‑ÉmilionDAG 366: Item, una balesta d'asser

1496 Bord.DAG 366: Plus, una arbaleste d'assey

LRaisDV sans contexte

ArchBPyrLespyR 1:11b: Baleste d'acer

ArchBPyrLespyR 1:11b: Ung aneg d'achè

b. 'arme d'acier, tranchant d'acier'

GirBornS 12,34: Puois sui per lui aissi ausartz / Que no·us cuidetz lanssa ni dartz / M'espaven ni aciers ni fers

RaimbVaqL 8,13: e sufrirai freitz e calors, / armatz de fer e de fust e d'asier

GirRoussH 6075: Qu'anc uns non a parent a chevaler / Qui muiris en mauson ni en soler, / Si non en grant bataille a freit acer

GirRoussHo 5325: Que anc n(on) aguem a paren [·ɪ·] cavalier / Que moris e maiso ni e solier, / Mas en granda batalha ab freh acier

CansAntSP 181: … / no lor tendra de pro lo valen d'u denier, / cant los aurem totz morz al fer e al asier!

CroisAlbMa 211,156: E li baro del comte, tug essems, az un clatz, / Si trencan las batalhas ab lors aciers colatz

CroisAlbMa 159,16: … / Que an messas las gardas e gaitas e porters, / Ab les garnimens dobles e ab trencans acers, / Que non intra n'iesca negus hom lauzengers

JaufreB 752: Qe ferres ni fustz ni asiers / Resono e meno bruidors

c. 'armure d'acier, cuirasse'

AnonLaiBillyLais 1,174: tan sui d'amors loucaders / que no·m pot garir acers

GirRoussH 2792: Ne portent en bataille ne var ne gris / Mais bliaus ners e teins, taillaz, antis; / Desuz fer e acer qui reluzis

GirRoussHo 2151: No porten en batalha ni var ni gris, / Mas bliautz de color talhatz, asis / Desus fer i acier, que relhusis

AigB 1280: E lo sons cops fu fers e sobrancers / K'anc Aleran non val osbers doblers, / Parmi l'escine non pas oltre l'acers, / Mort lo crabente entre paus aulivers