acesmar

Retour 

1. v. tr. dir.

'préparer'

RaimbAurP 4,44: Si aic gaug, qe·m tol e·m merma / Qar mos talenz no·m aserma. / Ben ai fol talan, per Crist

GirBornS 51,75: E vos, Seiner, c'anc no mentitz, / Lai nos gitatz / E dels Sarrazis assermatz / Cum la lur leis ombriva bais

Alberj/GaudHarveyPPart 1:62,45: E vos, q'es d'amor conoissenz, / per domna metatz tan domentz / qon l'avetz tant gent acesmat.

SermArmitSerm 12,23: Seinner Deus, fez Sanz Simon, ara laissas lo teu serue en paz, que li mei oil uiro la tua salut, que tu auias acesmada dauant la chara de totas las gent

Serm2ArmitSerm 20,32: E per aiso ab gauh asesmem nostres coratgues que recepiam Nostre Seinor

ChirRogC 261: Aserma ton afar et tos ferretz / E fay segons que t'a mostrat nostre libretz

DiétS 4,158: e cant sera la taula messa, / don t'aiga als mans tos escudiers, / e aport i lo despensiers / de totz los conduitz c'om poira / trobar ni acesmat aura

AuzCassS 2579: el cart jorn auretz asermat / un pouzi tant enebriat / que no·s puesca mover d'un loc

AuzCassS 2336: un pouzi auretz asermat, / e dats li beure d'aquel vi, / tro que sia mortz sus aqui

1456Pans3 sans contexte

2. v. pr.

'se préparer'

DalfAlvWittSirv 3,29: Una ren te vuoill mostrar, / Joglaretz, don t'acesmar: / Que ia deiuns non anar / Ab ton grat en caresma

Maist/BertaHarveyPPart 3:926,43: … trobaratz merce / ab Dieu; mas mal vo·n assematz / can dizetz c'ab ma mort voldratz / creisser vostra manentia

PonsFabAppelInedPar 255,23: e qui apert e fols si pert, / non s'es mes en luec fort ni ferm, / per qu'ieu m'afferm, quom qui fort fer [ms. m'asserm quon hom ferm que f. f.]

SermArmitSerm 17,32: Acemem [éd. Ace[r]mem] nos que·l poscam recebre e qu'el uena entre nos a saluamen de las animas

CroisAlbMa 30,4: Cel de la ost s'acesman per umplir les valatz / E fan franher las brancas e far gatas e gatz.

CroisAlbMa 87,5: El somonic sa terra tanta co el n'avia, / E manda sos amics, cels c'ab lui an paria, / Que s'asesmo trastuit a aicela vegia

SHonSRH 7039: Cant vi lo monestier, de mantenent s'asesma, / gitet s'a ginoyllons, los pes li a baysatz: / «Car seyner benastruc…