acertas

Retour 

adv.

a. 'vraiment, en effet, bien'

ÉvSJeanW 15,24: Aora acertas e viiren e aïreren e me e·u meu Paer.

ÉvSJeanW 16,5: Aquestas chausas acertas deis lo comenzament no vos dissii, car ab vos era. Mas aora vauc a cellui chi me trames

OpCath2V 3,102: Acertas de lo aveniment de aquest Segnor e de la obra que el devia conplir al sio aveniment, Malacias profeta e·n parla, dizent…

OpCath2V 6,74: Perdona a nos nostres pecaz, acertas aisicom nos perdonen a tot devent a nos.

NTestLyonW 48,18: Acertas verament dic a vos…

NTestLyonW 265,43: Mais temors era faita a tota arma, e acertas moutas signas e moutas meravilhas eran faitas…

NTestParW 391,5: acertas il tasteron la bona paraula de Dieu e las vertutz del segle avenidor

RitCathNTestLyonC 476a,23: E Joan Babtista parlec d'aquest babtisme can dix: Acertas eu bategi en aiga, mais aicel que es a venir seguentre mi es plus fortz de mi…

ÉvSJean2H 16,9: E quant sera vengut el a vos, rependra lo mon de peccat, e de justicia, e de judici. De peccat acertas, car non han cresut en mi. De justicia verament, car…

ÉvSJean2H 16,22: E vos adoncas acertas tristicia auretz; mais autra vetz venre a vos, e alegrara se lo vostre cor

SFrancA 3.9,2: … lo Vicari de Christ, Mossenher Innocent ters, baro acertas clar en saviesa…

SFrancA 4.5,3: Era vistz als esguardans home de l'autre segle, car acertas el totz temps de pensa e de cara era entendutz al cel

ATestWu 300,23: Acertas, lo mieu filh, paura vida menam, mas mot ben recebrem si nos temem Dieu…

ATestWu 319,22: mas lo fornas era abrazat trop acertas. La flama del fuoc aussit aquels barons…

VergCunsD 80a: E cum errors e heregias non istan de li test de la sacra Scriptura, la qual perman vera si acerta sere entendua de nos…

VergCunsD 82b: E acerta si lo fossa enaysi, adonca lo nostre Dio seria tant misser, qu'el seria manja del rat e de la moscha

VertDB 26a: Acerta grant esautament es a l'arma aver lo mont sote li pe.

NTestZurS 10r: Mas intrant en la mayson saluda ley, diczent paz sia en aquesta mayson. Acerta si la mayson sare degna, la uostra pacz uenre sobre ley.

CoutAlaisH 234,26: Altreiam acertas e donam que…

14e s.ManConsLimS 45,27: Lascals acertas letras e·l fayt da aquelas le dit senhor loctenent, per le discret baro mossenher Peyre Roca… fe diligentmen legir

14e s.ManConsLimS 52,7: Foc acertas entre las ditas partz fayt et convengut… que calsque causas lesditz decisors et amicables tractadors ad aquest compromes acordadament iugaran aiustadoyras o acertas amermadoyras d'aquel…

b. 'vraiment, en effet'

LTobM 68b: … e done a luy posta d'anar en cal que cal luoc el volgues… Ac[erta] [éd. acer] el anava per tuit aquilh li cal eran en caitiveta e donava lor amonestanças de salu

BestVaudR 2,13: Mas enay[si co]ma lo pellican vivifica li seo filh per lo seo sanc, enaysi l'ome po vivificar l'arma e lo cors per la penedença… Dont ac[erta] [éd. acer] Dio remps nos per lo seo precios sanc

VergCunsD 1a: Ac[erta] [éd. acer] lo payre es fellon lo cal ama plus li filh que Dio, lo Segnor diczent…

VertDB 1a: Ac[erta] [éd. acer] lo Segnor regarda en aquel lo cal dreyza li olh del cor al cel cum lagrimas e cum devocion

BibCarpN 1rb: Ac[erta] [éd. acer] ilh designan li quatre Evangeli per quatre figuras… Ac[erta] [éd. acer] Christ, lo cal ilh scrivon, fo home… vedel… leon… aygla

NTestZurS 11v: Mas qual cosa se uos anna ueser? propheta? Ac[erta] [éd. acer] yo dic a uos plus que propheta