accioṉ

Retour 

n. f.

a. ᴅʀᴏɪᴛ 'demande en justice, poursuite judiciaire'

CodiD 3.7,6: Totas las accions, zo son tuig li deman que fai uns om en ues autre, o ellas sunt en la causa o ellas sunt en la persona.

CodiD 2.8,3: Car ben es radons que eu aia accion contra aquel ome que fai mon afaire ses mon mandament

1297 DoatArchGir 7:25,3: … que lhi pogues demandar per injuria e que n'agues actio de l'onta o del damnatge que l'hauria fag

1385Pans3 sans contexte

1397LÉtPrGH 12,52a: … salvada et reservada al pays action contra aquellos per losquals la dita marqua es stada ordenada contra lo pays

1415Pans 2:122,25: e al cas que Berti mostre que aya fach sa diligencia e Peret de Castelnou non los pagues, que Johan de la Garda los deya paguar al dit Bertin, et lo dit Johan aya action de los cobrar del dit Peret de Castelnou

1435Pans3 sans contexte

1446Pans 2:185,21: … sentenciam la dicha communitat dels pescadors de la Ylla esser tenguda de pagar realment al dich Pons Crestian tant per sas jornadas, tant per copias de letras, de prossesses… et per toutas acions et demandas que los dich Pons… poyria a la dicta communitat demandar

b. ᴅʀᴏɪᴛ 'droit d'intenter un procès, droit exigible en justice'

ForsBéarnOG FG129f: Additio. Totes actions personaus se prescriben per l'espasi de ·xxx· antz

1310 VilleneuveTLandM 73,26: E la dite pesse de tere… ab todz los padoentz e espleytz e seruitudz, e ab tote la arazon e accion e deuers que·u dit seynher en Ffortaner i aue ne auer i pode…

1436Pans 2:162,22: e per tant nos resalvan a lasditas partidas tots drets e actions che podem aver la una contra l'artra per la caussa desus dita

1447 RoquefortTLandM 51,20: … en los quaus terratoris dixo haue et hauer deue cum ha abadesse deu dit combent augun dret et action

1449Pans 2:188,9: Item ordenam que lodit Leonart e sa molher sian tengutz de donar al dit Manhet ᴠ fl. per tol lo dregt et action losquals lodit Manhet poyria aver sobre los bens de elos

1472Pans 5:33,18: Item fauc en tous mes autres bens, sié rasons et acsyons, quayns que syen, ne ont que syen, mes heretyers unyverssals per eygals pars

1498 VilleneuveTLandM 94,27: tot lo dret et action reau, personau, vtil, directe, mixte, petitori, et persequtorj que los ditz Peyrot, Pees et Johan d'Eyres, frays, vendedors, dixon que haben et pretenden haber

1519 TartasTLandM 175,21: … far bendition, transaction, resignation, renunciation et transport de tot lo dret, deuer et action que la dite Cathaline haue et auer pode

1519 TartasTLandM 175,22: … de tot lo dret, deuer et action que la dite Cathaline haue et auer pode, prumer et hauant l'autrey et haction de queste present carte

1542Pans5 sans contexte

c. 'acte, opération'

AlbucE 77,11: e entromet una extremitat del fiel en le nars… E pusque aquo aura fayt que atire le sieu odorament entro que pervengua a las canals de las nars, e sia eyssit sobre le sieu golayro, quar tropas veguadas le semblant ad aquesta accio fan les enfantz a las scolas, e es leugiera causa ad aquel que ho vol far.

GlosCastCuraDoctrTr 142,18: car verbs es una parts d'oracio signifficans actio o passio, amb mous, formas es amb temps

LeysAmA 3:125,26: Verbs es una partz d'oratio significans actio o passio, am mos et am temps.

LeysAmG 2:230,18: Verbs es una partz d'oratio significans actio o passio am mos et am temps.

VergCunsD 101b: «En la fin de li ome sere fayta clara denudacion de totas hobras» e cayssons e acions.

d. 'influence, effet'

AnatMondG 33,16: Unglas son una sobrefluitat dels membres et engendradas de grossa et de teribla fumozetat resolta de las humors per la accio de la calor natural

AlbucE 6,26: quar le foc es simple, la accio delqual no perven sino al membre lequal es cauterizat e no notz a l'autre membre am lu aiustat

ElucS 107,6: De calor en especial. / … per so les subtils esperitz evaporo fora per accio amplificant les pors

ElucS 292,4: Ses conversio del qual aliment le corrs per accio de calor soptament si degastaria et a corrupcio vendria

e. a. de gracias ʀᴇʟ. 'action de grâces, témoignage de reconnaissance [rendu à Dieu]'

TrMesseL 16r: Sec si la sinquena partida [c.‑à‑d. de la messa] e la rediera, que es de rendre grans actions de gracias et aquesta dura facha la reception entro Ite missa est