accidir

Retour 

1. v. intr.

ᴍᴇ́ᴅ. 'se produire, apparaître'

AlbucE 45,15: De cauterizacio de claus e dels autres semblants. / … accideysso en la superficia del cors, majorment en las mas e les pes…

AlbucE 46,11: De cauterizacio de fluex de sanc accident per incisio de arteria.

AlbucE 72,8: Donc si·l loc es consolidat e es en lu nascuda bona carn… e no accideys en lu accident, lahoras sapias que es sanat.

2. v. tr. indir.

a. a, sobre ᴍᴇ́ᴅ. 'arriver à, frapper'

AlbucE 183,6: quar tu faras accidir al malaute dolor vehement

AlbucE 217,35: E guarda te segon la tua forssa que no accida sobre le malaute per la tua operacio delor ni lesio

AlbucE 248,6: quar motas veguadas an fayt aquo les fols metges e fero accidir sobre les sieus malautes mort o malautia corrodent

AlbucE 178,12: E si la corrupcio o la percussio es en la extremitat del dit, lahoras tu inscideys le dit… E semblantment si accedeys a la ma, lahoras tu inscideys aquela