acciden

Retour 

n. m.

a. '[opp. à natura] phénomène accessoire'

GuirRiqL 5,124: Enaisi nais e ve, / per calacom dels sens / naturals, accidens, / aissi com voluntatz / o dezirs o pessatz / …

GuirRiqL 5,139: so ab c'om nais, ses mai, / es natural per ver: / c'om no nais ab saber, / ans ven pueis accidens

b. per a. loc. adv. '[opp. à naturalmen] accessoirement, accidentellement, occasionnellement'

GuirRiqL 5,134: Donc conoissensa pura / no ven naturalmen, / ans ven per acciden.

AnatMondG 52,29: Lo pulmo… apar que sia caut et sec per son aut movemen, et per acciden fregz e humit

AnatMondG 57,7–8: Lo fetge es membre principal oficial compost espermatic encencible de sa natura, cencible per accident

c. a. corporal 'effort physique'

AlbucE 202,3: … sia guardat en aquel dia… de totz accidentz corporals, ayssi cum es trebal e pena superflua e coyt e semblantz a lor

d. a. animal, a. de l'arma 'mouvement de l'âme'

AnatMondG 26,28: … los accidens de l'arma, coma es gaugz e dol

AlbucE 202,2: … sia guardat en aquel dia de totz mals accidentz animals, ayssi cum es angustia, ira, temor

e. 'mauvaise humeur'

RaimVidF 1,1372: e si no·ls trobatz en sazo / autra vetz n'auretz be e pro / que l'acsidens lur es partitz

f. ɢʀᴀᴍᴍ. 'qualité attribuée au substantif'

ReglTrMarshRaz 72,347: en axi quo qui ditz le reys es richs e sans: aquell sans e richs son accidens, e aquell reys es nom ab sustancia

ReglTrMarshRaz 66,222–23: totes les causes qui son nomenades e han sustancia, axi com Deus, angles, reys… cove a far que… haien alguna natura o algun acte o algun accident o alcuna causa qui lor es aiustada… Per que eu te dich que, com tu los aiustaras als nomens primers, tu los deus posar en aytal cas com aquell a qui·ls aiustaras

g. [nom] a. ɢʀᴀᴍᴍ. 'qui sert à qualifier un substantif'

ReglTrMarshRaz 73,255: … aysi con le reys es richs e sans… aqui no ha nuyl fayt que le reys fassa, mas mostra si l'aiustamen del nom qui ha substancia ab los noms accidens

ReglTrMarshRaz 66, 233: Per que cove que, si lo nom que ha sustancia s'alonga, que l'altre nom qui so natural o accident s'alongon

h. ɢʀᴀᴍᴍ. 'propriété grammaticale [d'un mot]'

LeysAmA 3:176,8: L'acciden de la conjunctio son trey: potestatz, figura, ordes.

LeysAmA 3:181,7: Interjectios es l'autra part d'oratio. Et ha ·ɪ· acciden solamen, so·s assaber significatio.

LeysAmG 2:22,6–7: … perque volem ayssi tractar dels accidens del nom. / Dels accidens del nom. / Le noms ha ·ᴠ· accidens: especia, gendre, nombre, figura, cas.

LeysAmG 2:414,15: Dels accidens del particip. / En lo particip son ·vj· acciden, so·s assaber gendres, cas, temps, significatios, nombres e figura.

i. ᴍᴜѕ. 'altération chromatique d'une note, signe qui indique cette altération'

1403DocMillau2A 523: Me Johan Fel, maistre de las escolas, avia facha publicar al pal una letra de l'Ufisial contenen que degun capela ni autre non auze ensenhar de carta, ni de salteri, ni de partz, ni d'acsidens

j. ᴍᴇ́ᴅ. 'symptôme'

AnatMondG 26,32: De las causas contra natura que son ɪɪɪ, so es assaber la malautia, la causa de la malautia e los accidens de la malautia.

AlbucE 6,20: aquel que… a conogut la diversitat de la compleccio dels homes e la disposicio de las malautias en lor meteyssas, e las causas de aquelas, e·ls accidentz de lor, e l'espasi del temps de aquelas

AlbucE 144,17: De extraccio del fet quan es mort. / … cove que consideras si la femna es de sana vertut e no es am alcu dels accidentz per lesquals sobre ela es temuda perdicio

ElucS 358,13: Dels senhals de febre putrida. / … Le quint es en l'estat de la febre quar la vetz apparo accidens significans que la putrefaccio es complida, cum es dolor de cap, pudent halenament, set et semlans.

k. ᴍᴇ́ᴅ. 'complication inattendue'

AlbucE 72,8: Donc si·l loc es consolidat e es en lu nascuda bona carn e es abscindit le / cors de la sania… e no accideys en lu accident, lahoras sapias que es sanat.

AlbucE 245,24: E es convenient a tu que no te oblides que no consideres totas las causas que e ditas a tu en las autras fracturas dels accidentz que havem dit; e opausa te a tot accident am aquo que cove.

l. 'maladie subite, attaque [d'épilepsie?]'

SFlorB 43,1: Una autra femna… avia un enfan que li venc un grand acciden que era coma mort… et preguet a Dieu et a Madona Flors que, se li donava sanetat, ela li portaria son susari.

m. 'mésaventure, malheur'

GuilhGalhJeanrJoies 39,45: Canso de plangh del gran foc de Tholosa. / … / Mot foc bona la venguda / Del rey de Fransa novel, / Car vic l'acsident crusel

CoutBazB 143,30: Item, es costuma que quant ung home es trobat mort ou negat outro sa mort naturala ou per accident… deu estre mostrat a la senhoria

13e s.Pans3 sans contexte

CoutBordB 42,24: Costuma et ussatge es de antic temps en sa que, quant un home es mort o es trobat mort… outra sa mort naturau o per accident… deu estre aportat a Sent‑Elegi

ForsBéarnOG FG186b: Si per aventure, no de graat ni de maa yrade, mes per accident cum tropes betz s'endebien, augun homi de la biela aucide ad autre de la biela…

1318 Mont‑de‑MarsanTLandM 24,18: cum mot sie perilhose cause portar las predijtes letres… per los caas e accidents diuers qui·s poden endeuenir…

1472Pans3 sans contexte

1472Pans 2:224,37: Item plus ordonne lo sobredit cosselh que touta persona que occira buou ou vaca… pagara… et si cas era que degun d'aquellos moriguessa per bescle ou autrement per accidant… non sia cogit a pagar lodit emolument