[acaussonar]

Retour 

v. tr. dir.

'enduire de chaux'

1325/26CConsSAntL 2,27: Item pagem… per adobar la lar del forn de S. Micel e per la tera que ac mestieirs e per acalzonar