abastamen

Retour 

n. m.

a. 'quantité suffisante'

RaimGaucR 2,24: E non an de re conoissensa / … / ans se tenon tot quant es a nïen / sol que ajon d'aver abastamen.

LeysAmG 3:384,10: donx aras es hora que cercam e fassam nostre dictat de las quatre manieras de rims dessus pauzadas, pusqu'en havem abastamen a far una chanso

GlossHébBibBlondheim3 13: sans contexte

BlandCornH 1012: E si dinar am mi vos plaissia, / Per ma gran gauch n'auria, / Car de viandes ay abastament / A mi e a vos verament.

b. ad a. loc. adv. 'suffisamment'

SFrancA 13.9,5: Ia per aquestz senhals sobrecertz, non ges quays per dos o per tres testimonis ad abastanment, mais per motz a sobreabundancia, los testimonis de Dieu so en tu proatz