[acari]

Retour 

n. m.

ᴀѕᴛʀ. 'Verseau [signe du zodiaque]'

BrevAmR2 3878: Aquaris es nomnatz l'onzes / per aisso, e per als non jes, / quar le soleilhs, per lui passan / en sela partida del an, / aigas nos evia ploven

BrevAmR2 3703: E son, segon Albumazar, / li ·xii· signe, ses dubtar, / Aretz, Taurs, cell de Dos Fraires, / Crancs, Leos, Verges, Pezaires, / Escorpios, Sagitaris, / Capricornus et Aquaris. / Le deriers signes es Peicho

BrevAmR2 3877T: Del Aquari / Aquaris es nomnatz l'onzes [c.‑à‑d. signe] / …

RecPyrB 406: Aquaris es ·ɪ· del ·xɪɪ· sines. Pissis es l'autre.

RecPyrB 407: Item, aquel enfan nat en sine de Aquary deu aver ·ɪ· senhal roge en lo cap… per raso de la planeta en que el es nat.

RecPyrB 407: Can la luna sera ajustada el mes de genier en lo sinene de Haquary… e se en aquel sine nays home ho femna, sapias que aquel enfan sera de bona vida