[acabadamen]

Retour 

adv.

'entièrement, absolument'

SFrancMirA 7.1,5: ayssi quo acabadament l'avian seguit en vida, ayssi alegrament lo acompanhavan apres la mort

SFrancMirA 8.4,7: los dyables… lo laysseron, e remas l'ome meravelhosament et acabadament deliurat d'aquela pena