abstergir

Retour 

v. tr. dir.

a. ᴍᴇ́ᴅ. 'nettoyer [une plaie]'

AlbucGL 96,35: e aprop la tua perforacio en laqual perforas aquestz apostemas, cove que abstergescas las plagues

AlbucGL 92,3: e aprop la cauterizacio abstergeys en le circuit de la uva am coto enbegut en boder, e mondifica am aquel aquo que es en le circuit de lu de la medicina

AlbucGL 97,16–17: e lahoras cove que tu deslies le apostema e abstergescas aquel

b. ᴍᴇ́ᴅ. 'ôter en essuyant'

AlbucGL 36,23: E aprop eleva la tua ma am le instrument e abstergeys l'aygua cauda de tota la anqua am aygua dousa

AlbucGL 128,9: E aprop tu abstergiys le sanc, e entromet en las seccios lana submersa en oli o en oli rozat.