absolver

Retour 

1. v. tr. dir.

a. ᴅʀᴏɪᴛ 'acquitter en justice, renvoyer d'accusation'

DonPrM 635: In ‑ols larg: sols, absols, vols, revols

SaviD 753: Jutges qu'en dreh absol le tort / per dreht se lia a la mort.

GuilhBarraG 2728: que·l reys ha son poder donat / a mosenh' en Guillem per far: / absolvre puesca e penjar / enayssi cum deu far senhor

LibMorZ 135: Meils es remaner en franchesa que esser absolt a franchesa.

ÉtDaxLNoirDaxA 506,15: ni despuis que aquet a cuy se seri clamat aura recebut jugement per lo coau fos asot o condampnat…

ÉtDaxLNoirDaxA 506,16: ni despuis que aquet a cuy se seri clamat aura recebut jugement per lo coau fos asot o condampnat, lodit clamant… si es condempnat o asout, no sie audit ne escotat en nulhe maneyre

14e s.ManConsLimS 62,12: … et en absolven o comdampnan le detengut, en ·ɪ· dit o en una sentencia s'acordaran

14e s.ManConsLimS 62,20: o si aquel prez sera comandats per sentencia… esser absoltz, aquo meseys demantinent declare e diga ladita cort

1489SorcBéarnL 63,11: la presente cort… la·n relecxa et absolb franquament et quiti

b. ʀᴇʟ. 'remettre les péchés de, donner l'absolution à, lever l'excommunication de'

AimBelP 1,41: … e Dieus er ab lor / que los a absoutz

GestaKarS 2748: E·l senhor papa fe lor aqui abssolutio [var. les va totz absolure] de totz lors peccatz e promes lor que, si negus moria aqui, que las lors armas serian cologuadas en paradis.

BrevAmR3 16643: et es mieilhs que si venia / al preire d'autrui paroquia, / quar non auria ges poder / de lui liar ni d'absolver

BrevAmR3 16496: e si es homs quez aia fag / alqu peccat mortal tan lag, / del qual absolvre no·l pogues / us simples preires…

BrevAmR3 16639: et a lui se deu cofessar / que·l pot absolvre e liar

SHonSRH 8459: e le poders m'era donatz / d'asolver las gentz dels peccatz

LibScintW 79D,14: Cel que deus visita per sa gracia, deslia li sentencia del pastor. Aquels devem absolver per la pastoral cura…

NobLeyçD 400: Ben li di lo prever qu'el non po esser asot, / S'el non rent tot l'autrui e esmende ben seo tort.

LegAurT 397,17: Et endevenc se que hun malvas pecayre e trob fers fonc a luy amenatz que lo absolves.

InstRictD 51,5: Touchant los cases reservats, lo confessor, qui es simple capelan, deu remetre lo penitent a l'avesque, ou aultre superior, que aya la poyssansa de absolbre

ForsBéarnOG FG64: Et si n'i ave negun dequetz juratz que per sa malesse volos estar que no sercasse la vertat… l'avesque deu loc lo pusque excominyar… et no sie absout per l'avesque entro que jurat aye.

LCBonisF 1:130,14: Item per autra monesio, e per l'escumenge en dezembre l'an ʟxᴠɪ, e fo absot.

LCBonisF 1:209,3: Item deu per ɪa sitasio en dezembre, e per l'escumenge que fo servit a Caors. – Fo apsot.

1407SeignAuvC 320,56v: … la tasa d'argent que Monseigneur, que Dieux aseuhle, mi leguet

1536SorcBéarnL 69,13: … dits que no a goaires, Mossenhor son pay, que Diu absolvi, fe cremar et bruslar une aperade Alemane de Gueracho

c. faire a. abs. ʀᴇʟ. 'dire les prières de l'absoute [auprès d'un défunt]'

MystRouergJT 2086R: He los Juzieus porto lo cors sebely, he, quant sera sebelit, faso las danas senblan de far absolvre

d. a. alc. (de alc. ren) ᴅʀᴏɪᴛ 'libérer qn (de qc), dégager qn (de qc) [une obligation, une charge, une dette, une interdiction]'

RaimbAurP 4,32: Viatz m'assajer' a volvre / S'Amors me volges absolvre

RaimVidF 2,1414: Absolva·l cavayer ades. / E s'el aisi, co hom engres, / s'esta de sidons a tornar, / ieu dic per dreg c'acomjadar / lo deu…

CroisAlbMa 62,8: L'avesque de Tholosa… / En an dedins la vila receubut per senhor, / A gran profecio, com un emperador. / Del devet los absols

LegAurT 106,5: E quant fonc tornatz a Roma, l'apostoli lo fes cardenal diague et absols lo de sa badia don era abatz.

v. 1034 pays de FoixChartPrB 2,38: Et sicut superius scriptum est, si u tenrei et si u atendrei… for quan tu Petrus suprascriptus me adsolveras

v. 1053 NarbonnaisChartPrB 3,20: Si com in isto pergamen es scrit et om legir i o pod, si o tenra et o atenra Guilielmus prescriptus ad Guifredum prescriptum, fors quant Guifredus prescriptus l'en absolvera, suo gradiente animo.

v. 1078 NarbonnaisChartPrB 4,29: Sicut superius scriptum est si o tenrei et o atendrei ego Petrus suprascriptus ad te Guifredum suprascriptum, nisi quantum tu Guifredus suprascriptus me Petrum suprascriptum m'en absolveras, sine forcia.

déb. 12e s.Pans 1:4,4: exi o tenrai et o atendrai meu escient, des ezi ad doz anz, si tant no quant us d'equelx cannonegues me asolvran, o m'en alonguaran

1198 RouergueChartPrB 315,12: … feiro lo assolvre de ·ᴄᴄᴄ· sol. que ell devia allz peingnaters a cui ell n'avia empeingnat aquest prat

1198 RouergueChartPrB2 530,14: El contrast que aviam ab vos de las terras d'a la Garriga… asolvem vos per jasse enaci quo mostrat ni boulat es.

1210Pans3 sans contexte

ForsBéarnOG JM18: Item totz aquegs deu torn deven domandar ensemps; qui no a bolera far, lo deu absolver.

LPrivManIC 25,10: Per aqui mezesme entorn las terras lasquals demandava le ditz sendegues de l'Espital aissi con forfachas, [que] avian estat a laorar per ɪɪɪ ans, aquel sendegues de Manoasca… absolvem.

LPrivManIC 25,1: En los autres empero albres que desobre es dich que remangan, los homes de Manoasca a donar alcuna partida de frucs, nos los alsolvem e los desliuram.

LPrivManIC 39,22: … que tut aquill de la val de Manoasca que son o entro ara son agut viu o mort, si en alcuna cauza en retenir desmes an falhit, que li viu per lo dich perbost sian absout de tot aquo que ad els poiria demandar…

1355Pans3 sans contexte

e. 'débarrasser, libérer [ce qui est entravé]'

RecMédPrB 103: Si vols far porgadoz al ventre assolver [ms. alsolver]. Pren una manol de polieg…

AlbucGL 77,20: Mays si accideys apostema caut, lahoras cove que deslias le huel… Lahoras tu absol la vista de lu

AlbucGL 250,30: De curacio de dislocacio de la mandibula dejos. / … comanda al malaute que cesse las suas mandibulas e absolva aquelas

f. 'faire donner libre cours à'

BernVentA 27,66: Ve·us me del chantar garnit, / pois sa fin' amors m'o assol.

g. 'autoriser, approuver'

1197 MoissacChartPrB 307,6: Testes sunt Pons Fortaitz… en Guillem del Burc que aquesta cumpra autreiec e asols, Stephanus, communis notarius de Moysiaco, qui scripsit utriusque concensu.

h. 'payer (?)'

1258 AuchTGascL sans contexte

1262 CasteljalouxTGascL sans contexte

1272 BordèresTGascL sans contexte

1281 TarbesTGascL sans contexte

i. 'congédier, faire partir'

BertrBornG 31,2: Anc no·s poc far maior anta / Qan m'asols / Ni mi pres en dols.

ForsBéarnOG JM296: La molher no pot absolver lo marit escominyat / Item si un homi… es escominyat, la molher no lo pot absolver… car dues causes son en une carn.

j. ᴅʀᴏɪᴛ 'céder, laisser [un bien, un droit]'

v. 1148 AlbigeoisChartPrB 55,1: Guillelma, la filla Daide Grimall, donec et asols a Deo… et a·n Ponzo lo prior lo dreiz e la razo qu'ela avia el sirventatgue del deime d'a Gavauzas.

v. 1150CartSelveOM 147,1: Bernat Aimeric e sei effanz assolsero a Deu et a sancta Maria e als cavalers del Temple P. de Columber e sos dos fraires…

v. 1150CartSelveOM 147,10: Bernat Aimeric e sei effanz assolsero a Deu et a sancta Maria e als cavalers del Temple P. de Columber e sos dos fraires… Per eissa covenensa asolsero los Raimon d'Auriac e Esteves de Cassannas

1164 AlbigeoisChartPrB 101,10: … guirpem et assolvem a·n Guillem de la Cavalleria… los ·ɪɪ· st. de la civada et ·ɪ· fais de fe que devo li omei de Gauretz de ces…

1165 RouergueChartPrB 104,1: Conoguda causa sia a totz homes que Gauzbertz de Castres vendec et guirpic et assols per se et per Audiartz, sa moller, a Peiro Escuder, so cunnat, a tot so devesiment, senes engan, aquella heretat…

1166 CastraisChartPrB 108,8: Et ego Biatritz e mei effaint… donam et assolvem e guirpem a Dieu et a l'ospital de Jherusalem… la nostra part del mas de Cailla…

v. 1170 RouergueChartPrB2 391,17: Eu Ug de la Roca, e mos fraire… asolvem e guirpem a Deu et a te, Elias de Monbru… tot lo deman que nos fadiam ni far podiam el Fraisenel

1172 RouergueChartPrB 134,2: Eu Guillems Peire de Cornuz, filz d'Azalaiz, e ma moleir Loncbarda… asolvem e guirpem a Deu e a s. Maria et alz cavalleirs del Temple de Jherusalem… Peiro Mauri e Guiral, so fraire, e tot quant d'elz isira, tot vos o asolvem e·us o guirpem

1176 RouergueChartPrB 149,6: e donec et assols eis lo priors sobredigs a·n Fort Santz et a la maio del Temple tot aquell deime de lor bestias…

1179CartSelveOM 95A,3: … donam e guirpem e asolvem lo drez que i aviam e·l tort que demandar i podiam el mas de Preenqueira… a Deu et a sancta Maria e als cavallers del Temple

1179 CommingesChartPrB 172,28: E tot azo que a las Paredz demanaua ni clamaua, asolbeg a Deu e a la mason de Montsalnes, e fe ag i asolber tot a·n Girald e a n'Ugon, sos frais, e a totz sos fils.

1182 AlbigeoisChartPrB 194,33: … assolvem e laudam per nos e per nostres effantz totas las sengnorias que nos aviam… a Deo et a l'espital de Jherusalem…

1182 RouergueChartPrB2 460,1: … que eu Oalrics d'Albi e mei effaint donam et assolvem e guirpem e desemparam per jasse, a Deu et a sancta Maria et a·n Ponzo l'abat… totz los cesses e·ls servicis e totas las autras seinnorias que nos aviam…

1185 ToulousainChartPrB 217,1: … au donaz et assouz tot aquel dreiz e aquela razo… a Deu e a s. Maria e a l'ospital de Jherusalem…

1191 QuercyChartPrB 258,5: … que Ar. Bernat de S. Circ lo guingnaire assols e donet a Deu et a Sancta Maria de Cauzada tot quant querre ni demandar podia el bosc de Gausfrezenc…

1191 ToulousainChartPrB 256,7: Et Arnaudz Morudz e sos fils assolvo a·n Peiro de Tripol et a tota sa posteritad tota la lor part que aviau…

1197 ToulousainChartPrB 310,2: … qu'en Peire Bernat de Lavaur vende e liure et assols e desampare a·n Gauter de Lavaur e a sso ordeng, per ·ᴅ·ʟ· sol. tolsas dels quals se tenc be per pagatz de lui, tot aco que avia…

1198Rn 5:256a: Vendero e donero, gurpiro et absolvero a·N Ratier

1198 ToulousainChartPrB 317,17: E se li efang de R. Ato e de sa moler nai A. ero d'etat de laudar ni d'asolvre et aviau aquesta prediga onor asouta bonament a·n Gauter…

1198 ToulousainChartPrB 317,18: E se li efang de R. Ato e de sa moler nai A. ero d'etat de laudar ni d'asolvre et aviau aquesta prediga onor asouta bonament a·n Gauter…

1200 AlbigeoisChartPrB 342,15: … tot o a assout na Gaudzios a n'Arnaut de Cabannas…

1200 MoissacChartPrB 333,7: … e·n B. de Durfort asols e gurpic per si e per son orden tot cant i demandava ni demandar i podia

1224ChartCahorsD 3,3: … que la dona Peirona… e na Ramonda sa filha… vendero e assolso e autregero a·n Guiraud Gross… e a·n Peire Ferrer e a·n Guiraud Agarn qui receubo la venda per lui, tota aquela maiso venduda…

1236ChartCahorsD 4,31: … per lor e per totz los lor assolsero e quitero e en durabletad autregero al senhor avesque sobredich e als seus successors la meitad de la torr e tota la sala…

1258 AuchTGascL 109,23: … e io que·ls e dads e asoltz e quitads per toz temps los ditz combenz cum desobre es dit

1260 BagnèresTGascL 31,19: E nos auant dit en W. Fuert que autreiam e asolbem… la sober dite donatio

1277 VilleneuveTLandM 67,23: … ab tos los homis e femnes qui deu dit casau son ne ester degend. He auem los plus afranquid e asot… a l'auant dite maison… que tot hom qui sie de noste poder se pusque far de le auant dite maison

1288 TarbesTGascL 41,24: … an autreiad e renunciad, e assout, e affranquid a mosegner n'Ar. A. de Coarasse… tot aqued dreitadge que edz an ni auer deuen en las dezmes de la gleisa d'Estugue…

ForsBéarnOG FG276: Item, la molher no pot quitar ni absolver ren sens autrey ni consentiment de mi

ArchBPyrLespyR 1:9b: Wilhem a quitat, assoot e alargat a B. e G., son pay e may…

k. ᴅʀᴏɪᴛ 'faire grâce de, remettre [une obligation]'

1192 RouergueChartPrB 264,11: Et la fis et l'acorders es aitals quel priors et li canorgue de Sancti Antonini lor feniro et lor assolsero tot quant querre ni demandar lor podio d'aqui a d'en reire dels deimes de las onors sobredichas de Mont Ricolf et dels Cabannils…

1192 RouergueChartPrB 264,13: et li fraires sobredig del Temple feniro et assolsero per lor et per los autres fraires del Temple al prior et als canorgues de Sancti Antonini que jamai neguna re no lor queiro ni lor demando de tot aquo que mes ni perdut n'avio…

1226 MoissacLv 3:445b: E l'acorders… fo aitals: que·l senher abbas assols e fenig e perdoneg a tots los predichs proshomes… tot lo deman que far lor podia

l. ᴅʀᴏɪᴛ 'dissoudre, annuler'

BertrBornG 8,22: E cel que manten faiditz, / Per honor de si mezeis, / Qan fan bos acordamens, / Asols los affiamens.

BertrCarbR 291,9: … per que, a ma semblansa, / deu perdonar senher que am' engansa, / segon razo, al forfach peneden / et absolver lo sieu condempnamen

RazoBertrBornVidasBS 82,16: Don ma domna Maeuz li dis qu'el prezes comjat de ma dompna Na Tibors e que·is fezes absolver las promessions e·lz sagramens que il avian faich entre lor.

LegAurT 101,9: quar el [c.‑à‑d. sanh Peyre] fonc prelat sobres tota la Gleya de tot lo mon… quar el ac poder de liar e de absolve

m. 'résoudre [un problème], expliquer'

HistSainte2Rn 5:255b: Que li absolveson aquel somni, e negun no lo li saup absolvre

HistSainte2Rn 5:255b: Que d'infra aquel temps absolvessan las questions

SFrancA 12.1,12: aquesta questio clarament per si no podia absolver

2. v. pr.

ʀᴇʟ. 'se donner l'absolution à soi‑même'

PCardV 67,22: Los diables degra dezeretar / … / et El mezeis pogra s'en perdonar, / car per mon grat trastotz lus destruiria, / pus tug sabem c'absolver s'en poiria

NovHerRickettsContr 94,603: … no costa re·l peccatz, / qu'ieu meteis m'en absolvi, can ne so devalatz