absolvemen

Retour 

n. m.

a. ᴅʀᴏɪᴛ 'acquittement [en justice]'

LibMorZ 340: En l'apsolvement del nozent es dampnaz lo jutges.

b. ʀᴇʟ. 'absolution, rémission [des péchés]'

BrevAmR3 16450: Adoncs si·l preires per no‑sen / … / li dona absolucio, / sabchatz que no val ·ɪ· boto / l'absolvemens del capela, / Quar Dieus enans absolt no l'a.

BrevAmR3 16481: Contricios doncs, ses mentir, / val mout mais a peccat delir / que ses contricio no fa / l'absolvemens del capela.

NobLeyçD 416: Lo prever per cent soz, lo quita o encar per menz; / … / Mas el sera engana en tal asolvament, / E aquel que o fai encreire, y pecca mortalment

c. ᴅʀᴏɪᴛ 'affranchissement, libération [de qn d'une obligation, du servage]'

1106 DoatRn 5:256b: An donat… per aquest absolvement, cent sols

1389 BordeauxArchGir 1:81,36: … losquaus habens plen poder… de affranquir, quitar et absoudre sos homes questaux… an affranquit, quitat et absoud… per nome, ferma maneyra et condition de affranquiment, de abseubament et de quittanssa Arnaut Fauquey…

1389 BordeauxArchGir 1:82,4: … an affranquit, quitat et absoud… Arnaut Fauquey… aqui medis present, estipulant et recebent aquest affranquiment, absoubament et quitanssa et causas en aquesta present carta contengudas…

d. ᴅʀᴏɪᴛ 'cession'

1172 RouergueChartPrB 134,7: … tot vos o asolvem eus o guirpem que jamais re no lur queiram ni lur demandem… E per nom d'aquest asolvement aguem ne ·ʟxxxx·ɪɪ· sols de melgoires e ·ɪɪ· fedas.

1176 RouergueChartPrB 149,15: E si negus om ni neguna femina venia encontra aquest do ni encontra aquest assolvement, covengro ne a far bona guirentia a la gleisa de Sancti Antonini…

1189 RouergueChartPrB2 496,9: Aissi con es sobredig, o lauzam et o donam et o liuram… e·nz en tenem per be pagat de la maio, per nom de caritat e d'asolvement.

1192 RouergueChartPrB2 509,7: … que Emergaus Oalrics asols e guerpisc e desamparec per jasse a·n Esteve… tot cant podia demandar… Et aquest asolvementz et aquestz guerpimentz fetz senes reteguda…

1198 ToulousainChartPrB 317,7: Conoguda causa sia… qu'en Peire Malpels e·n Guirautz… au mandat e covengut a·n Gauter… que d'aquella onor que li aviau venduda li serau guireng devas part de R. Ato de Prunet… e se P. Malpels ni sei efang no podio far aquesta guireuza et aquest asolvement a·n Gauter…

1200 MoissacChartPrB 334,5: Sciendum est quod… n'Izarns de S. Andreu donec e asols e gurpic… a la maio de S. Peire de Moysac e a l'abad de la maio e al covent… E per aquest do e per aquest asolvement autreiec lo predigs abas el coventz a n'Izarn de S. Andreu…

1277 DoatRn 3:603a: Aquest absolvement et aquest abjurament

e. 'solution, explication'

SordB 43,1293: be·i saupra metre plus assatz / de razos e d'autoritatz / soutas per dregz assolvemenz