absolvecioṉ

Retour 

n. f.

a. ʀᴇʟ. 'rémission [des péchés]'

SHonSRH 2640: … / en signe de victoria e d'absolution [var. d'absolvecion] / de trastotz los peccatz…

b. ᴅʀᴏɪᴛ 'levée de l'excommunication [pour dettes], quittance du créancier ayant pour effet la levée de l'excommunication [pour dettes]'

1270/71CConsMontfL L39: Item per lo plait W. Bonafos 11 s. Item per l'apsolvesio 8 s.

1270/71CConsMontfL L70: Item 11 s. per 1 proses e una alsolvicio d'Usoire.

1352Pans3 sans contexte

LCBonisF 1:22,11–12: Item deu per ɪa amonessio, et per ɪ escumenge, e per l'apsolvesio que ac, a xᴠɪ de mars l'an xʟᴠ: ɪɪɪɪ s.

LCBonisF 1:23,13: … deu per ɪ comte… e per la apsolvesio que volc que·l quitesem de sentensia

LCBonisF 1:44,2: Item deu el comte metheis per ɪa sitasio. Item per ɪa monesio. Item per ɪɪɪ greustes fags contra liey; cobrec la apsolvesio, e volc Mo Pelfort de Belfort que·lh quites las despensas.

LCBonisF 2:419,25: E sia saubut que aqui metheys redem tot los encartamens que hio avia dels digs senhors, e tot los joels e gatges… e may que lor donem apsolvesio general

LCBonisF 1:85,7: Item deu per ɪ escumenge que nos degs de Mo Johan de Diopantala… Item deu per la absolvesio que bailem a·n Jacme de Barbota, escudier del senhe de Diopantala.

1368/69CConsAlbiV2 1:53,635: per la letra de l'asolvecio d'aquels que ero obligatz als sobredichs mercadiers, que ero escumergatz, ᴠɪɪɪ gros.

1368/69CConsAlbiV2 1:64,873: per la absolvecio que ac de Ar. Asemar de Tolosa d'aquels que avia escumergatz per los draps que n'agro l'an passat. ᴠɪɪ gros.

1372Pans3 sans contexte

1377/78CConsAlbiV2 1:282,639: per la absolvucio que aguem d'en Gm Colobres que avia escumengatz e reforsatz los digs senhors cossols, am ᴠ gros. que·n avia paguatz en Frances Picart, costec entre far e sagelar xx s.

1382Pans3 sans contexte

CConsHermDT 78: Item li senhor de chapitre d'Erment… meytro nos en sentensa. Avem payat per notras asolvecios, per cauza que eram en l'eymenda

1432Pans5 sans contexte

c. ʀᴇʟ. 'absoute'

1352Pans3 sans contexte

1372Pans3 sans contexte

1382Pans3 sans contexte

d. 'solution, explication'

ATestH 200r: Quant los ·xxx· companhons agron auzit la devinalha… non sabian en nulh sens trobar absol[v]ecion veraya.