abandonat

Retour 

adj.

a. a. a 'laissé au choix de, laissé à la discrétion de'

CroisAlbMa 162,30: Que pos lo mals e·l bes vos es abandonatz, / Si perdetz en est segle en l'autre gazanhatz

b. 'délaissé'

RazoBertrBornVidasBS 103,6: Bertrans, quan auzi so qu'En Richartz avia jurat, e sabia qu'el era abandonatz de totz aquestz que vos avetz ausit, si·l det lo castel

VergCunsD 164b: L'arma la qual es sencza mejament de penitencia es abandona de la lucz, es presa de las tenebras

c. 'dévoué'

CroisAlbMa 181,21: E pos del mieu servizi los trop abandonatz, / Volh saber e entendre cal cosselh mi donatz.

JaufreB 7306: … / Mais de tot si' abandonatz, / Ves celui que nafrar volra, / E qu'en digua ben, can poira

d. a. en [+ inf.] 'appliqué à'

JaufreB 3109: Car avols om nu garda ren, / … / Per qe sun tuit abandonat, / … / En avolesas far e dir

e. 'généreux, prodigue'

RaimVidF 2,53: Si fo, e de melhor maniera / pus larcx e pus abandonatz; / car bon' amor fug als malvatz / e don' als bos metedors.

SAlexSuchDenkm 127,62: Temutz era e mot prezatz / e larcs hom et abandonatz / et homs misericordios