abscindir

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'couper, enlever en coupant'

AlbucGL 32,16: Quan tu abscindes atheyl, lahoras tu igneys le cauteri

AlbucGL 11,20: Mays cauteri am medicina comburent es que tu prenguas una dolsa de alh, e escorgas aquela e abcindas las extremitatz de lu de amdos les caps.

b. ᴍᴇ́ᴅ. 'inciser'

AlbucGL 57,6: e abscindeys am aquel [c.‑à‑d. cutellar] totz les vaysels que descendo del cap als huels

c. ᴍᴇ́ᴅ. 'étancher, arrêter dans son écoulement'

AlbucGL 107,5: per so que per aquelas [c.‑à‑d. ventosas] abscindas flux de san

AlbucGL 123,29: e si tu veus flux de sanc, abscindeys e(n) strenh am vitriol trissat

d. a. la paraula ᴍᴇ́ᴅ. 'faire perdre la voix'

AlbucGL 187,2: E dels senhals del servels es quan catz en lu sageta, e trespassa le os… fort leu es abscindida la paraula, e es destruida la votz

2. abscinden p. pr. /adj.

ᴍᴇ́ᴅ. 'propre à étancher'

AlbucGL 197,26: … las polveras abscindentz flux de sanc

3. abscindit p. p. /adj.

a. 'coupé, enlevé'

AlbucGL 81,4: E aprop ajusta las doas labias am sutura… e permuta aquel emplaustre, e leyssa aquel entro que·ls fiels per si sian abscinditz

AlbucGL 96,40: si en le apostema es abscindit una partida de la codena… lahoras cove que tu complescas de coto viel

b. ᴍᴇ́ᴅ. 'étanché'

AlbucGL 46,18: e te le cauteri entro que sia abcindit e restreyt aquel sanc

AlbucGL 73,21: Donc si·l loc es consolidat e es en lu nascuda bona carn e es abscindit le cors de la sania…