abscidir

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'couper, enlever en coupant'

AlbucGL 90,21: … aquela apostema. E aprop yeu abscizi gran partida de lu, e no corria de lu sino un pauc de sanc.

AlbucGL 171,30: e yeu cujegui que no fos en le os sino aquela corrupcio laqual abscidigui e serrigui

b. ᴍᴇ́ᴅ. 'étancher, arrêter dans son écoulement'

AlbucGL 107,7: no uses de aquelas ad abcidir sanc en tot loc del cors

AlbucGL 113,20: E layssa correr le sanc, e no abscidas aquel leugierament

2. abscidit, abscis p. p. /adj.

a. 'coupé, enlevé'

AlbucGL 32,17: De cauterizacio de atheyl aprop la abscizio de lor. / … Aprop entremet aquel ignit en aquel atheyl abscis

AlbucGL 224,32: E si fractura de l'os no penetra entro al pannicol, e aquo que es abscidit o es ostat de l'os es la facia de lu…

b. ᴍᴇ́ᴅ. 'incisé'

AlbucGL 13,3: Empero necessari es a tu que guardes… si es sobre la custodia e cautela de flux de sanc de l'arteria que es abciza, quar en la abcizio de lu es temor

c. ᴍᴇ́ᴅ. 'étanché'

AlbucGL 159,16: lahoras tu cauteriza entro que·l san sia abscidit

AlbucGL 210,20: E si le sanc es multiplicat, lahoras polveriza sobre lu vitriol trissat, o guallas, e semblantz a lor de las causas stipticas entro que·l sanc sia abscidit