abric

Retour 

n. m.

a. 'lieu où l'on est à couvert des intempéries ou du danger'

RaimbAurP 38,10: Er ai gaug car sebram dels freis / E remanon sol li abric

RaimVidF 1,104: … Senher, a bon abric / vey que em enaisi vengut.

PCardV 31,58: mas sai son en consir / del mon comsi lor sia, / ni com en Frederic / gitesson de l'abric

DonPrM 2445: abrics – locus sine vento; protectio

GlossItC 107: Abric .i. ventura ora.

1401Pans3 sans contexte

b. a. d'abelhas 'ruche'

ProclAssasV 14: Item que non ly aia nenguna persona… que ause metre bestial gros ne menut en loc on ly aia abrictz d'abelhas prop de cinquanta passes

c. a l'a. loc. adv. 'à couvert, protégé'

MarcPadenPast 8,75: …«tozeta vilayna, / a l'abric lonc la pastura, / que mielhs n'estaretz segura / per far la cauza dossayna.»

d. 'protection, sécurité, appui, salut'

MarcGHP 22,26: Mas de lai n'ant blasme li ric, / c'amon lo sojorn e l'abric, / mol jazer e soau dormir

MarcGHP 26,29: Mil amic / s'en fan ric; / per l'abric / que·us servic, / lo meric / del charric / n'aura ses faillensa.

MarcGHP 32,7: Greu puosc abric / trobar ses malvolenssa / – mais en baro!

PAlvF 7,59: Qu'ieu ai un cor / … / et un amic / vas cui m'abric [var. et un abric] / et a cuy me vuelh autreyar.

PAlvF 12,47: e sos pretz mont' a grans poders / e sos ioys sobresenhoris, / qu'ensenhamens e beutatz l'es abricx

AimPegSC 26,38: Don seran ben mezinat siey amic / E·l trobaran cosselh e bon abric

RaimVidF 1,1343: … per qu'ieu vos dic / c'ap lor vulhatz ·ɪ· pauc d'abric / e de solatz aver soven, / car greu er c'om d'ome saben / e larc non pot aver bos sens

GuilhFigL 2,122: Car vos etz abrics e caps d'engan e d'onta / E de deshonor

UcSCircJS 22,26: Quar per follor t'es abricx / Tals que per sen no·t volria

PCardV 2,9: … lairo, / iurador, tiran, / abric de trachors, / on diables renha

PCardV 28,10: … ar m'en gic, / car dreitz no·i troba abric / ab los laics ni ab los clers

PCardV 13,7: Poders la defen, / Sabers l'es amics / e Bontatz abricx / …

PCardV 20,12: … raubadors d'autruy camis, / trebalhs dels bos e dels layros abricx, / cautz de tortz far e de caritat freitz

SordB 6,23: mas qan penz qe regnatz ses par / de beutatz e de fin pretz car / a totz bos aibs, don es abrics e portz, / …

DPradM 1,43: … que·l Seinner t'er abrics / contra la fola gent vilana

GuirRiqL 5,108: et hom no·m pot atras / tornar de so que dic, / car negun bon abric / no·i veg ne puesc saber

GuirRiqL 6,94: … / per c'om non pot abric / en promessa trobar

GuirRiqL 14,76: ans diga sa razo / … / a cascu dels amicx. / Car tal li er abricx, / si el meteis lo ditz

GuilhRaim2/FerrDeBarthStorIt 183,43: C'onors e·l valers vers / D'el es nostr' abrics

CroisAlbMa 167,46: C'anc nulhs hom per temensa bon pretz no conquerig: / Si defendam lo nostre, que no prendam destrig. / – Senhors», ditz Arnautz Feda, «aisi aurem abrig

DélBayA 2:573: sans contexte

e. esser a. de 'accueillir [qc] avec bienveillance'

GirBornS 30,26: Eu vi l'ora qu'era rics / Segon lo temps qu'era cor, / Que·m teni' a desonor / Mainz plaitz don ar son abrics.

f. faire a. (?) 's'abriter'

BlandCornH 703: Jou non te presse un boton, / An ti rumpiray ton pavalhon! / E si tu abre i voles far, / Pensa tantost de batalhar.