abreujar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'abréger, rendre plus court, rendre bref'

ReglTrMarshRaz 74,369: E deves entendre que can hom ditz a lo rey o al rey, o a los baros o als baros, tots es un, mas que per abreuiar lo mot gita hom aquella letra o.

SHonSRH 9136: abreuja nos lo temps que trop s'avem estat, / e daras lo gaug c'avem tant dezirat.

ÉvEnfH 1453: [De itinere per Jesum abreviato.] / … / E hieu abreuiaray ades / Las jornadas que seran pres

NTestÉvW 130,22: car adonx sera tan gran tribulacio… E si Dieu aquel temps non agues abreugat, neguns homs non sal era

NTestÉvW 166,20: Car aquel temps sera de la major tribulacion que anc fos… E si nostre Senhor non agues lo temps abreujat per amor de sos amix, tot lo mon sera en error.

AlbucGL 213,15: E yeu ja he de aquo descrit en aquest capitol tot aquo que conte la mieua sciencia… pus que agui abreviat aquo a vos autres e deliuregui aquo de occupacio de elonguacio

AlbucGL 213,16: E yeu ja he de aquo descrit en aquest capitol tot aquo que conte la mieua sciencia… e deliuregui aquo de occupacio de elonguacio, e abreviegui aquo

LeysAm2A 2269: Examen sengles motz trobam / Los quals per dever abreujam

LeysAmA 3:61,3: Quar soen alcunas habitutz e dictios son abreujadas per sincopa, per apocopa, per synalimpha, o per autras figuras…

LeysAmG 3:376,3: Vist havetz quo pot hom las paraulas alongar en acordansas o remaner en par nombre de sillabas… e ve·us ayssi quo las pot hom ysshamens abreviar.

LibScintW 31A,7–8: Li paors de deu acreis jorns, e li an dels felos serant abreujat.

MystRouergJT 6870: He per so que tu as antisypada / Lor vida he abreugada / «Mort crusela» tu ies apelada

BibCarpN 273va: La temor del Segnor aiostare li dia e li an de li fellon saren abrevia.

1377Pans3 sans contexte

ArchBPyrLespyR 1:9a: Per abreviar materie, de present comet e depute per son costat…

b. abs. 'abréger, être bref'

GuilhBergR2 301,55: veus o, e no vo·n dirai mais, / car de cascu razo y lays / per abreujar e per auzir / e per vostre jutjamen dir

JacMarchPagèsInedAg 210,116: Don vos dich, abreujan, / Qu'amar senes engan / …

BrevAmR2 7086: Part las herbas sobredichas, / en trobam d'autras escrichas / mout vertuozas, ses duptar, / mas que m'en lais per abreujar.

BrevAmR2 5486: E quar es plus aprofechan / saber la natura quez an / las ·ii· nomnadas premieiras, / laichan las autras derrieiras, / de las premieiras vuelh tractar / tan solamen per abreugar.

GuilhBarraG 1929: Del sopar, fon apparelhat / a lor talent, per abreujar; / las taulas van tantost levar

AlbucGL 258,18: Mays en aquela… ja diyssero les Antics las manieras de curacio am sermo prolixs… mays yieu ja e abreviat de aquel

c. ɢʀᴀᴍᴍ. '[opp. à alongar] ne pas munir de la désinence ‑s, conformément aux règles de la flexion nominale'

RazTrMarshRaz 10,142: Mas en romans totas las paraolas del mont, adiectivas o substantivas, son masculinas o femininas o comunas, e de lurs entendemenz… de petitas en fora qe pot hom abreuiar per rason del neutri el nominatiu e·l vocatiu singular, aisi com qui volia dir bon m'es…

DoctrAcMarshRaz 43,456: De los comuns aiectius / … / En plural hom los deu luoygnar / Con s'eschai e abreuiar, / Segon que lur er ayziva / Parladura substantiva

ReglTrMarshRaz 62,171: Alongar apeyl eu quant aquesta letra s o z se pausa a la fi… car si tu pauses bes la on deus pausar be… fas fallimentz gran contra cas. E mostrar t'em… quant los deuras abreuiar o allongar.

d. abs. ɢʀᴀᴍᴍ. 'ne pas mettre la désinence ‑s, conformément aux règles de la flexion nominale'

RazTrMarshRaz 10,166: Et el nominatiu plural deu hom abreuiar

DoctrAcMarshRaz 36,258: Parladura feminina / Tals en ‑a fenis e·s declina / … / Dich hay con·s deu abreuiar [ms. abreuar], / Ara dich con·s deu aluoignar.

e. ɢʀᴀᴍᴍ. 'ne pas mettre la désinence ‑s conformément aux règles de la flexion nominale dans [une langue]'

RazTrMarshRaz 22,445: Tot hom prims qe ben vuelha trobar ni entendre deu ben aver esgardada et reconoguda la parladura de Lemosin e de las terras entorn… et qe la sapia abreuiar et alongar et variar et dreg dir

DoctrAcMarshRaz 51,732: Ara chascus entendeyre / … / Deu ben saber oimay / Si con aquest parlar vay / E con si deu aluoignar, / Abreuiar e variar.

f. ᴍᴀᴛʜ. 'simplifier [une fraction]'

ArithmSesiano sans contexte

g. ᴍᴀᴛʜ. 'diminuer la valeur de [une fraction]'

ArithmSesiano 42,70r: … et segont que la multiplicatio montara o deyssendra, et tu, creys ho abrevia las partidas del 1…

ArithmSesiano 43,71v: abreviar lo rot

2. v. pr.

ɢʀᴀᴍᴍ. '[opp. à s'alongar] ne pas prendre un ‑s de flexion [en parlant d'une forme nominale, d'un adverbe]'

RazTrMarshRaz 10,159: … toutas las paraulas del mon masculinas… s'alongan en ·vj· cas… et s'abreuion en ·vj· cas, so es a saber, el genitiu et el datiu et el acusatiu et el ablatiu singlar et el nominatiu et el vocatiu plural

DoctrAcMarshRaz 33,172: E atressi s'abreuion / En tots los oblics sengulars, / Encar en los rets plurals cars, / Car se semblo eyzamen.

ReglTrMarshRaz 80,487: Empero no entenes en aquesta regla los adverbis qui fenexen en ‑men, car aquell s'alongon o s'abreuion a la volentat del trobador, axi com gayament… que potz dir gayamentz