abrego

Retour 

n. m.

'vent du sud‑ouest'

VentsM 3: Subsolanus es uns deus ·iiij· vens principaus… E·l segont vent es Abrego

VentsM 6: Aquest vent que nos dizoms Abrigo es apelat en latin Notus… e aquest vent Abrego porte pestilenties.