alberc

Retour 

n. m.

a. a.s pl. 'campement, quartiers'

GirRoussH 2329: Mentre li cons Girarz les arbers tence, / A tant vez li Rigaut qui tent Vengence

GirRoussH 5804: E virunt con Girarz sa gent partic / E con fat ses eschales e devic. / Carles ist des arbers e soi nuiric

GirRoussHo 1721: Mentre lo coms G. des albercs tensa, / Ab tan venc lhi G., que tenc Vergensa

AigB 615: Vait s'ent lo reis parmi une calçade, / Per els harbers torne la os irade

b. 'gîte, endroit où on est logé'

JRudP 5‑2,30: Ben para jois qant li querrai / Per amor Dieu l'alberc de loing, / E s'a lei platz, albergarai / Pres de lei…

GirBornS 31,56: … / Coras que·t sufrajna / Bos albercs [ms. alsbercs], qu'ostes vilas / Auras, si sajns Iolias / L'ostal no t'agenza

PVidAv 18,25: Dona, ben aic l'alberc San Jolian, / Quan fui ab vos dins vostre ric ostal

UcSCircR 14: Sos bons sens li fai canjar / alberg soven, / c'ar es venguz sai estar / e vai qeren / autra…

LanfCig/GuilhelmaHarveyPPart 3:904,3: Na Guilielma, maint cavallier arratge / anan de nueg per mal temps qe fazia / si plaignian d'alberc en lur lengatge.

AnonSuchDenkm 337,5: … si que quatre mes enters / en un alberg que trobei en Chabress, / pois fui nafraz… / … suferc greu malananza

AnonPRelL 217: Et non oblidaç ges, / Qu'en albergaç ab vos / Cil qui non an maxos, / Qu'an d'alberg sofraitura

GirRoussH 1772: Don, acoilles lo gent, ne vos seit mau. / Sui arberc sunt porpres el borc d'avau; / La descendra lo cons, a son ostau

GirRoussHo 1179: Don, aculhetz lo gen, no·s sapcha mau. / Siei alberc son ja pres el borc d'avau, / Lai dissendra lo coms a son osdau

VidaJRudVidasBS 17,6: Mas tant feiron que ill lo conduisseron a Tripol, en un alberc, cum per mort.

FlamMa 422: … e mil ausberc / estan tut pres en un alberc, / e mil destreir tut sojornat. / Tot aiso vol sia donat / als cavaliers…

FlamMa 1856: garas mi de mal e d'enug, / e das mi bon alber [éd. corr. alberc] anug

SMMad2R 34,18: Foron fortz espauratz et en gran pensament. / Demandon lur albercx per Dieu en la sieutat.

VergCunsD 74a: car yo famejey, e vos donies a mi a manjar; setejey, e donies a mi a beore; e ero sencza alberc, e reculhes mi

c. 'chalet d'alpage'

H.‑AlpesGuillaume 239, 240: sans contexte

d. faire (un) a. (a alc.) 'héberger (qn), offrir l'hospitalité (à qn)'

BertrPreissMarshSirv S2,50: Bon alberg [éd. bon' alberg'] a qi qe·s perga fara volenteira. / Aital osta que non costa am mais qe no m'enqeira – / Que be·m colca e m'afolca – que jove guerrera.

CervR 95,18: E pes de viur' en patz s'a mon seynor plazia / que·l preses pietatz, que·m des ço c'obs seria, / car mans vers m'a torbatz l'albercs que far queria

GirRoussH 4630: «Aimes», ço dis Girarz, «fai li arberc.» / – Si ferai eu», dis el, «ric e enterc.

GirRoussHo 3915: «Aimes, so ditz G., fai lhi alberc.» / «Si farai ieu, ditz Aimes, bon e enterc.

JaufreB 4259: «Seiner», dis el, «eu sun boers, / Qe deig de ·xxx· cavalers / A ma domna un alberc far, / E ai o fait aparelar / Al miel qe sai e al genses.

e. penre sos a.s 'se loger, prendre logis'

GirRoussH 1666: Belfadu le Judeu sie nunçat / Que mant mes arbers prendre el Borc l'Abat. / Age me mon palaz si acesmat, / …

GirRoussHo 1075: Belfadieu lo judieu sia nunciat, / Que man mos albercs penre e la ciptat. / I aia lo palaitz si acermat, / …

f. s'en venir ad a., a l'a. 'se loger, prendre logis'

RazoGuilhSDidVidasBS 275,14: e mes se en la via ab las soas donzelas et ab cavaliers assatz; e venc s'en a l'alberc [var. ad albert] a Saint Leidier e desmontet en l'alberc d'En Guilhem

g. tener a. 'séjourner'

CervR 65,20: Li croy an de pretz tal paor / que s'un jorn tenon alberc la, / no·ls y trobaretz l'endema

h. faire a. 's'installer [en parlant d'un défaut]'

CervR 96,12: mas va·s [c.‑à‑d. malvestatz] entre·ls seus aturan aturada / far alberch on Deus dezalberch d'albergar

i. ᴅʀᴏɪᴛ 'droit de gîte, redevance remplaçant le droit de gîte'

BernMartiB 2,11: e so·s partit del cofes / per amor del tort jutgar; / aquist n'an l'alberc e·l ses / on fan lur mul establar

GirRoussH 1967: En la forest del pui de Montargeich,  / O vos avez un meis chace e arbeich / Catorce jors per caut, quince per freich, – / Li catorce Girart font le conreich

GirRoussHo 1365: En la forest del puh de Montargueh / Avetz ·ɪ· mes en l'an cassa i arbeh, / Quatortse jorns per chaut, ·xᴠ· per freh, / Li ·xɪɪɪɪ·, G. fa·n lo conreh

FlamMa 5584: E pos e mi s'es Amors messa / non sai consi la·m desalberc, / car per fieu mi demand' alberc

CensMillB 8,4: … ad aost ·ɪ· porc e ssemodio de civada e ·ɪɪ· st. d'ordi, a Kalendas arberc ab ·ᴠ· cavallers…

apr. 1107CartConqD 546,8: e·l veguer devun aver talem censum… ·l terz dellas justizias et arberg a ɪɪɪɪ homes manjar e disnar a kalendas… o ɪɪ deners per menester et manjar e disnar ad unum hominem, all'arberg meissoneg del morgue, o ɪɪ panes a kalendas per istum arberg

v. 1120ChartPrB2 355,12: al veger, sesteir ·ɪ· de sigil, arberg a ·ɪɪɪ· omes o ·ɪɪɪ· d.

v. 1120 RouergueChartPrB 16,7: … et illa vicaria donet Guirberz l'archidiagues a Sancto Vincencio ab ·ɪɪɪ· soll. de ces et dimidio et ab uno arberc ab ·ɪɪɪ· cavallers

v. 1140 QuercyChartPrB 34,10: Et aqui medeis e Vernnas, ·ɪ· capmas que te G. Rigalz de llui e deu ll'en ·ɪ· arberg ab ·ᴠ· cavalleirs e lla civada e·l dirnar.

1142 RouergueChartPrB 39,13: … ·ɪ· mas de feu e d'alo et a i ·ɪɪɪɪ· sols raimondegz et ·ɪ· molto et ·ɪ· agnum et arberg a meissos ab ·ᴠ· cavalleirs et altre a Kalendas…

1142 RouergueChartPrB 39,15: … ·ɪ· mas de feu e d'alo et a i… ·ɪɪ· sesteirz de civada et a sirvent ·ɪ· arberg ab ·ɪɪ· homes et ·ɪ· sestier d'anona et ·ɪ· aus de lana…

1150 RouergueChartPrB 58,5: … l'alo que eu avia… et avia i de ces cad' an a calendas ·xx· sol., ·ɪɪ· sol. et alberc ab ·ɪɪɪ· cavalleirs et ab ·ɪ· sirvent, e molto et anel a Sang Joan…

v. 1150CartSelveOM 148,8: e·l porcs deu esser de ·x· diners raimondencs velz e ·ɪɪɪɪ· st. de civada alberg

CartNDPontT 5: … demandavo el mas de Marcenach una pessa de terra e u sestier de seguel de brasatgue e alberc meyssonenc; e demandavo a La Molinairia tres eminas e·l quart e totz los camps e alberc

v. 1155 RouergueChartPrB 75,3: Lo mas de Pomaret per alo e per feo… ·ɪ· fais de fallas, alberg ·ᴠɪ· cavallers, e·l dezme de totas res esters del vi

v. 1150‥1159?CartObazB 761: … dederunt Obazinensi monasterio… in manso de Salapincu .ɪ. arberch et vicariam et omne quod in eodem manso habebant

v. 1160CartSelveOM 8,8: e ai arberc ab ᴠ cavallers e ab ·ɪ· sirvent el mas del Bastit d'Auriac…

v. 1170CartSelveOM 153,13: el mas de Maricalm, la meitat del feu e la meitat del cart e la meitat d'u arberc meisonenc e la meitat d'autre albert a Natale Domini

v. 1170 RouergueChartPrB2 388,5: Et el mas soteira, alberc de ·ɪɪ· cavailleirs e d'u sirvent a meisos, de pa e de vi…

1174 RouergueChartPrB 143,5: Conoguda causa sia a totz omes qu'enz Gui de Panat vendet… arberc ab ·ᴠ· cavalers que avia el mas de Tres Caisilz…

v. 1180Pans 1:10,23: Li condamina de Campredon es cominals entre Dragonet e·n Raimon… e aquo dels Duranz de San Saorni, e·l seignorius de Peirelapta, e l'abercs, e aquo de san Marcellin cominals entre en Dragonet e·n Raimon

v. 1180 NimoisChartPrB 182,15: W. Aonanz de Cabreiras ab sos eres per alberc ·ᴠɪɪɪ· sol. a Caremantran.

v. 1184 RouergueChartPrB 212,3: Li cavaler del Temple au el mas de Marradal lo meg quart e l'alo… et alberc ab ·ɪ· cavaler et ab ·ɪ· sirvent et ·ᴠɪ· d. a meisos e mannjar quartarenc

1188 RouergueChartPrB2 494,5: … zo es a saber lo feu, e·ll porc, e lla octava part dell alberc e dell careig e dellz ainnellz dell mas dell Pogeth…

1189 ToulousainChartPrB 240,6: … a assout per totz tempz tot cant requerre ni demandar podia… so es a saber lo captein e l'alberg que i demandava

v. 1190 RouergueChartPrB 246,15: e per aquest feu avia·l seinner del Ram en aquesta gleisa alberc ab ·ᴠ· cavallers et ab ·ɪ· sirvent

v. 1190 RouergueChartPrB2 503,2: … dona de ces ·ᴠɪ· d. a Kalendas e ·ɪɪ· sesteirs de civada et arberg e dinar ab ·ɪɪɪ· cavaleirs e·l scervidi

v. 1195 RouergueChartPrB 296,3: … tot quant avion a far el mas d'Albas Peiras, zo es a saber la quarta part del quart e d'un arberc de ·ᴠ· cavalleirs e d'u sirvent…

1197 RouergueChartPrB2 524,13: e dona per alo arberc ab ·xɪɪ· homes meisonenc et ·ɪ· porc de ·ɪɪ· sol. en aost

v. 1200CartSelveOM P11,32: Uc Malamosca d'Auriac dona cad'an ·ᴠ· sol. melg. cessals per l'afar de las Planquetas de Sant Roman e alberc a toz los fraires de la maio que per aqui passaran que albergar volran aqui…

ChartAustB 12,49: P. Engelbertz laisset totz los demes quez avia ella parroquia… e deu l'en hom far annual al dia Si Michael, et alberc alz clergues della maiso…

1216 DoatRn 2:50b: Vingt sols… que l'om li pag quad an per alberg

fin 13e s.DocLimC 20,21–22: … e deuo homenatge am sagramen de feotat de tot can teno… E deu may ᴠ s. de achapte e ɪ alberc chascun an.

LPrivManIC 23,13: Per aqui mezesme, de bladage o alberc, loqual demandava le ditz sendegues… enaissi volem e mandam que araires de muls e rocins done bladage o alberc

1410 Chaudes‑AiguesDAOA 40a: deu Vidal de l'Erm per so que nos donet per ɪ alberc ɪɪɪɪ francz coma costa per cedula scrieuta…

j. 'demeure, domicile, maison'

MarcGHP 35,18: qe s'abans anam a la mort / d'auta caza aurem alberc bas

GirBornS 67,10: E jagra plus caut los matis, / Si·m sentis mos obs dinz l'alberc, / Que ia forzatz fors no n'issis

UcMatR 3,37: E pois er sos albercs gauzens / qand ab lieis aura faita fi, / ab que ja mais non la chasti / de trobar ni de motz plazens

UcMatR 3,43: ni de lieis no·is don doptanssa / ni non s'o teign' a grevanssa / si sos albercs es soven cortejatz

RaimVidC 106: … / per mandamen de son senhor, / vas l'alberc d'En Bascol s'en cor

RaimVidC 51: … ni anc sofri / precx de nulh hom de s'encontrada / mas sol d'un, don era reptada, / qu'era de son alberc privatz

RaimVidC 281: …·l dona levet, issi s'en, / et escrida tota la gen / a lurs albercx e comtet lur: / «Aujatz, dis ela…

RefTretsB 199,19: Sordel ten hom per cavalier leial, / Qar leialmen saup la dona enantir / Q'el fes de nueg de son alberc fugir

LanfCig/GuilhelmaHarveyPPart 3:906,45: q'en son alberc servis hom largamen / ja el no·i fos…

SordB 43,309: e tengu' om ades eissamen / son arberc ubert e sezat, / serven cels, qui venon, de grat

RaimTorsP 4,19: per qe d'alberc gieta fora / chascuna suegra sa nora

RaimTorsP 4,30: … / qe na Bella Pros es fora / de son alberg, qar es nora

RaimCornNoulCDeuxMss 6,82: Don pueus a gran sojorn / Vivo dins lor alberc

CroisAlbMa 137,17: … l'ome de Tolosa son d'aitant avantatz / Que an preza la vila, si vos o autrejatz, / E trencatz los solers e·ls albercs barrejatz

CroisAlbMa 21,25: Fors los giatan als pals, com si fossan mastis, / E meton els abbers [éd. corr. albers] les cavals e·ls rocis

JaufreB 4692: C'albergat m'avetz e servit, / E puis cujas m'aver traït / Ses forfait qe n'i ai de ren. / Fols es qui en vostr' alberc ven.

AuzCassS 767: … / luenh de vila, en un bel pla, / on non aura negun boiso / ni bosc ni alberc deviro

NTestParW 181,15: Mas el era conogut de l'evesque et intret am Jhesu en l'alberc de l'evesque.

PlViergeM 828: E tut essems aissi ploran / Vengron al alberc de san Joan

RazoGaucFaidVidasBS 181,9: e venc s'en lai en aquel dia qu'ela li mandet, e desmontet en l'alberc d'En Gauselm Faidit

RazoGuilhBalVidasBS 325,27: et alberget en la maison d'un borges… E qant venc la noit… ma dompna Guilelma… venc s'en a l'alberc on el jasia; e fetz demandar la dompna de l'albert

RazoGuilhSDidVidasBS 275,14: e mes se en la via ab las soas donzelas et ab cavaliers assatz… e desmontet en l'alberc d'En Guilhem

RazoPVidVidasBS 369,15: e·l bateron se en tal guiza qu'el en fo portatz per mort a l'alberc de la Loba de Pueinautier

RazoRaimMirVidasBS 380,12: En Raimons de Miraval si trobet aqesta ochaison a sua moillier, qe no covenian dui trobador en un alberc.

VidaAimPegVidasBS 429,6: E can foron a Tholoza, los compans demanderon l'alberc del borzes, e fon lur ensenhatz.

VidaGuilhCabVidasBS 530,7: e trais li lo cor del cors; e fez lo portar a un escudier a son alberc; e fez lo raustir e far peurada

VidaRaimMirVidasBS 375,4: Et era seingner de lui e de son alberc

ProvGCervC 518: No cants quan foc s'encenya / a l'alberch del vesi

GuerreNavS 1730: Qu'eli an fait engens per grans peiras tirar / E per derrocar tors e per alberx desfar

GuerreNavS 3048: … e·ls anava jurar / Quez ap sas algarradas les yria gitar / Dels borcs, e destruizir e los alsbercs desfar

FlamMa 2263: L'ostes fo mout de bona fe, / … / no·il qual pensar de son alberc / per negun home que·i alberc.

GardD 751: … en lo alberc del farizieu / Symon, quant ac covidat Dieu, / Ela ois a Jhesu sos pes

LSidM 401: Sidrax, pren de l'ayga d'aquelh vaysel e fayt escampar els ·iiii· cantons de l'alberc el nom de Dieu

LSidM 403: e pren ·ii· dels fustz [e bat l'un sobre l'autre] per l'arberc, el nom de Dieu omnipotent, e le diables si confondra

SMMad2R 16,4: Apres que Jhesu Crist fon en l'auberc intratz / De Simon lo Juzieu…

SHonSRH 1726: e fent escutz e romp ausbercx. / Non lo ten palays ni albercx / ni lamiera ni gambayssons

SAgnJ 403: Femnas, d'aqest alberc yches demantement, / so·us manda Jhesu Crist…

PassS 732: Mi e l'auberc trobaret / Aparelhat a son plazer

PassS 739: Ab aytant vengua quan li playra, / L'auberc co es aparelhat

QuinqSeptB 18c,15: … sapcha de certanament que Sains Esperiz non es en lui per nom que per alberc

SAlexSuchDenkm 146,791: a sos sirvens de son alberc / mandet que venguesso apert

SGeorgC 143,386: Cant el fom en l'arberc vengut / On era l'enfant cec e mut, / Ques a la femra un pauc de pan.

VergCunsD 63b: Dereco se legis en la Vita de li payre que dui velh eran en un alberc, li qual non agron unca tenczon entre lor

LPrivManIC 115,10: E mo sen R. Valensa que ten lo forn bastit josta l'alberc de mo sen B. Peire…

LPrivManIC 119,11: … eisseptatz los porcs liqual se nuirerian els albercs dels mazelliers per lur mession d'elos e de lur mainada

TestArgR 70: … que haga magar et beure et vestir et causar, estant en l'aberc del mieu eres

k. en (l')a., en son a. '[sens locatif] à la maison, chez soi, chez lui [etc.]'

GuilhBergR2 1,10: … el no·il det a l'ora nona / del peis, e fes l'amagar. / Baros, e cum o poc far, / pois en l'alberc l'avia?

RaimMirT 42,39: Et el nostr' alberc atressi / Nos don cortejadors plazens / Ab moiller qe·ns fass' honranssa

PBremRNovD 15,3: Pois Guis m'a dit mal, eu lo dirai autressi, / q'en son alberc raubet Raimon de Saint Marti

BertrCarbR 10,21: Que anc nulhs homs mays no fetz de fulia / ni d'avoleza que Joans vay fazen / en son alberc, prezen de tota gen.

GuilhOlSchultzStud 262,4: Gauch e solatz e cortezia / e suaveza e bontatz / fan home estar en agratz / en son alberc et on que sia.

ProvGCervC 693: Per re no m'estaria, / pus exir me·n pogues, / en alberch

ÉvNicSuchDenkm 36,1259: «Jozep trobem, aquo sapchas! / e sson alberc, mays no·l toquem

SignFinSuchDenkm 83,2768: ni can malaute vos me vis, / e vostre alberc no·m recullis

SMMad2R 18,29: Simon, en ton alberc m'as volgut reculhir

BibCarpN 227vb: E non volha dementigar albergaria, car alcun plagron a Dio per aquesta receopu li angel en l'alberc.

NTestZurS 359r: Non uos uolha desmentigar de las albergarias. Car per aquestas alcuns han plagu en recebent li angel en lor alberc.

l. ad a., a l'a., en l'a., a, en, vas son a. '[sens directionnel] à la maison, chez soi, chez lui [etc.]'

GirRoussH 1292: Que uns de ces nen a cor ne cap entert, / … / N'ainc pois nen tornat uns a son abert

GirRoussH 2399: Que cil qu'aiqui chaeit non pot levar, / N'ainc pois a son arbert ne pot tornar

GirRoussHo 713: Que ·ɪ· d'aques non ha cor ni cap enterc / … / Ni puis no·n tornet ·ɪ· a son alberc

GirRoussHo 1784: Cel que aqui caec non poc levar, / Ni puis a son alberc no poc tornar.

RazoGuilhBalVidasBS 325,30: E la dompna s'en anet, trista e grama e dolenta, al son alberc

RazoRaimMirVidasBS 380,13: E dis li q'ela mandes per sos parens, et q'ela s'en anes a son alberc.

VidaLombVidasBS 416,5: E fez aquestas coblas de le, e mandet le ad esa al seu alberg

ÉvNicSuchDenkm 26,896: Tota la gen de la ciutat / vas lur alberc s'en so tornat.

ÉvNicSuchDenkm 50,1688: … e sso s'en anat / en lors albercs e retornat

SAgnJ 200: Digas lur qe puscan anar / ves lurs albercs e retornar

SGeorgC 254,275: E torna s'en de mantenent / A son alberc

SGeorgC 250,116: Puay s'en tornan vivasamens / Ves lur albert [éd. corr. ‑rc] tota la gens

BibCarpN 265va: Mas cun ilh aguesan ordena a lui dia, plusors vengron a lui en l'alberc

NTestZurS 239r: E cum ilh haguessan ordena a luy iorn, moti uengron a l'alberc

LPrivManIC 61,13: Si alcuns o alcuna, del temps que li fen se cuelhon, lo fais d'aze o de sauma, domens que l'aporta ad alberc, aura pelat…

m. 'famille, lignée'

ÉvEnfGG 1052: e foron de la trip de Juda, / … / e de l'alberc e del pays / e del lignage de David

n. 'bâtiment'

PrJeanG 434.9: Dels molins… Premieramens hy a ·iiij· colompnas de pur aur… desus las dichas colompnas avem fach ·i· alberc redon… en aquels alberc non ha porta ni fenestras. Dins aquel alberc son ·ij· mollas noblament pausadas en lo molin