albareda

Retour 

n. f.

a. 'plantation de saules (blancs)'

GlosCastCuraDoctrTr 159,10: … aysso es pauzar un mot per autre, coma albareda per sauzeda, e trop per molt

LeysAm2A 4431: Qui pauza bell ez albareda / Per bellamen e per sauseda, / …

LeysAmA 3:102,17: … cant per lonc uzatge acostumat hom pren e pauza ·ɪ· mot per autre, coma albareda per sauzeda, escala per escalier

LeysAmG 2:192,19: … so es que us motz sia pauzatz per autre… coma albareda per sauzeda, escala per escalier

GlossLat2P 72: Albareda, arbustum, novela

v. 1140 QuercyChartPrB 34,8: … e·l camp d'a Cantaserp e·ll moli e llas albaredas e la Isla Redonda e la isla desoz lo pont e l'albareda de Prad Vidal…

ChartAustB 12,57: Rigalz del Caupi laisset lo deme e lla soa albareda dal Caupi…

13e s.ArchLectD 60,23: Totz hom e tota molher que prenera lenha d'autruy bosc, ni paisset nau d'autruy aubareda

1257 BordeauxArchGir 27:254,5: … que de la medissa aubareda et bimers no deuen dar quint ni an

1263 BordeauxArchGir 27:228,9: et totz aquetz ᴠɪ. sous de cens ab las senhorias que si apertenen, que·u medis Bonafos lo deue per la aubareda qu'en tene pres l'auantdeit planter

1271 LentillacRn 2:50b: Prats o aiguas, o albaredas

1278? BordeauxArchGir 43:181,9: … tots aquet trens, ab lo loc en que es, ab totz sos apartenementz de feussar e d'aubaredas e d'autras causas…

v. 1280 BordeauxArchGir 43:210,28: … debert la mar, bert las lor medissas aubaredas e bert lo freiche, de quau d'aquestas doas partz se veilha a ɪ tenent…

StatCaudB 44: … que tota craba o boc qui sia trobat o trobada en l'autruy bosc que sia tailhat de ɪɪɪ ans o en l'autruy albareda que sian los albas plantats de ɪɪɪ ans…

RMoissDP 290: Bertolomio de Vilanova, la quarta part de ɪɪd t. per la terra e vimeneda [éd. mine‑] e albareda, que es otra Tarn al Cars Gachenc.

CoutCondP 261,4: … exceptad que boeu ou baca trobad ou trobada en milhar madur, ou en talhadis de bosc entro a ɪɪɪɪ ans, ou en vinha… e en aubareda

CoutCondP 261,9: e qui talha en bosc de vezin ni en aubareda, ᴠ sols

1326 La Sauve‑MajeureArchGir 56:21,23: … tota aquera estatga e albareda ab lo loc en que es…

1330 BordeauxRn 5:548b: Aubareda et vimener

1343ArchLectD 80,21: Item, que algun habitant de Laitora… en s'aubareda ni en l'autruy no meta ni tenga bestiar

1354ArchGir 17:142,29: E plus, reconogo a tenir per medissa maneyra tota aquera binha e aubareda ab lors appartenensas…

LCBonisF 2:391,1: E nos devem a lu… bastimens, teras, vinha, prat, pastenxs, bosc, albaredas

1367HistSSevD 1:311,13: … per rason de las caberies, boscs, fourets et aubaredes audeit monaster et convent appartenens…

1367HistSSevD 1:317,24: et qui en ladite saligue poden nengun arble, encorri la mediche pene qu'en l'autres aubaredes deus cavers dessus nommats

1375 BordeauxArchGir 47:107,23: … benguoren en l'avantdeyt trens de binha et en ladeyta plassa de terra o port et en lasdeytas tres arreguas d'aubareda

1379 DordogneArchGir 10:489,6: … doni et layschi a mos cosis germas… totas et senglas las terras… boscs, bartas, albaredas, bimes, bimenieras, pastenx…

1403 MédocArchGir 56:28,6: … sien… terras, vinhas, bosces, pratz, aubaredas, aubars… et autres bens et causas…

1407RegJurC 206,22: E plus, ordeneren que fossan deputatz comissaris per beder los empachamentz que las aubaredas fan sobre lo Peugue… et los empachamentz deus camins publics.

1408 BordeauxArchGir 10:498,3: Et plus, totas aqueras nau arreguas de terra et d'aubarreda

1409RegJurC 436,25: … et tots autres dreits et deuers… boscs, prats, aubaredes, bimeneis, jardins, molins, aiguas…

1460 BordeauxArchGir 10:135,34: … per rason de tot aquet trens de terra, prat et aubarede, qui es en la parropia de Fargas…

1469 BordeauxArchGir 27:458,22: Et plus tota aquera aubereda laquau meu de Johan de Gassisas, deu medis costat. Et plus tot aquet jardrin et aubareda…

1479 DardenacArchGir 52:32,31: … oultre los boscz, vinhas, pratz, jardins et haubaredas et molins que lo priu tine a sa man…

1481 CadillacArchGir 26:173,3: … tot aquet hostau et maison noble de La Barye… terres, bignes, pratz, aubaredes, bimeneys, boscz, landas…

1513 BarsacArchGir 27:477,8: … deux trens d'aubadede… au Port d'Armens…

1519 Saint‑SeverTLandM 145,33–34: … fornj a Peyrot de Penot et a hoeyt autres homes per far et plantar de l'aubarede a Cachon, a caschun hoeyt ard.

b. 'plantation de peupliers blancs'

1467Pans5 sans contexte

1500Pans5 sans contexte

c. 'saule blanc'

1278 BordeauxArchGir 43:194,20: e li avandeit fraire deven plantar l'avandeita terra d'aubareda e de bime

1367HistSSevD 1:321,22: … que aquet ou aquets qui poudara aubaredes plantades a la came encorri tres sols de morlans per cascune came d'aubar

1367HistSSevD 1:326,25: … agin padoüent suber tots las terres, boscatges et caveries deu moester de Sent Sever de tots futs – exceptat casse et tausin et fust d'aubarede – a far leigne per lo caufage

1367HistSSevD 1:326,26: … agin padoüent… a far leigne per lo caufage per las gens de ladite ville et a far pachet, saubades aubaredes plantades