albaraṉ

Retour 

n. m.

a. ᴅʀᴏɪᴛ 'quittance, reçu, billet de reconnaissance (de dette)'

CartMontpRn 2:50a: Sagellar carta ni letra ni albaran que contenga obligacion de deniers

1299ÉtBayC 60,35: E que nulhe persone no trague peis de Baione en pene de perde lo peis, esties de saubude dou maire e ab son aubara

1376 NarbonneBlanc2 122: sans contexte

1381 NarbonneBlanc2 124: sans contexte

LCOlivB 273,24: Aysso es l'albazan de la clamor que fonc fayta per Cresquas de Lunel, juryeu, contra Raina Lauzagua de ·ij· franc, e qosta esta byleta v go iij dr.

v. 1397 Saint‑FlourDAOA 40a: ung albarant en papier escrit… en loqual los senhors cossol confe(ffe)savont esser tengut aldit maystre Guill.m en la summa de ᴠɪɪ fr. d'aur…

v. 1397 Saint‑FlourDAOA 40a: ung albarant de la man de Chabrelat en que lhi eront tengut lhi cossol en ɪɪɪ floris d'aur… et ung albarant de sa man senhat en que cofessa aver agut… la soma de xᴠ franx

1398TMarsBC 58,25: E yo Frances Magalon, patro del dich linh, aferme les coses de sus ditas en presencia del susdit Johan Sales et per major fermetat fac lo sobrescrich albara de la mieua ma e senhat del mieu senhal.

1399DocCommD 3,10: e del nolit de totas las raubas ai paguat lo dit patro com apar per un albarat fait de sa man propria…

1423 NarbonneBlanc2 126: sans contexte

1428 NîmesRn 2:50a: Per loqual testimoni lo present albaran ay de ma man propra seignad

1429 NarbonneBlanc2 126: sans contexte

1438 NarbonneBlanc2 126: sans contexte

1444 NarbonneBlanc2 127: sans contexte

1456 NarbonneBlanc2 128: sans contexte

1461 NarbonneBlanc2 128: sans contexte

DélBayA 2:573: sans contexte

ArchBPyrLespyR 1:67a: Un aubarran, escriut en espanhol, autreyat per Berthomiu de Roque, crededor

BayonneLespyR 1:67a: sans contexte

b. ᴅʀᴏɪᴛ 'billet, papier [de nature officielle]'

LMemMascB 69v: … los noms d'aquels se escriuran, so es a saber lo nom de cascu d'aquels, en ɪ petit albara per los ditz notaris, et apres aquels ditz albaras metran… en una borsa… et apres lo sambotaran be per so que los albaras se mesclo; e fach aquo… aura hom ɪ enfant petit… e·n traga ɪ dels ditz albaras… et aquel que sera escrig en lo dig albara sia cossol