albar

Retour 

n. m.

a. 'saule blanc'

PVidAv 31,68: Que·l cor a flac e cau / … / Perqu' ieu m'o lais estar / D'En Sauc, filh d'Albar, / On malvestatz se sojorna e·s banha

AigB 377: Falc tras sa resne sos l'ombre d'un albar; / Sicart apele per cossel demandar

RecAuchCorrRecMéd 184,34: de restanquar sanc (xvij) / de l'albar (xvij) / de hom encarserat (xvij)

ChartAustB 10,56: Illos ortos del Terun et illos albars et illa mansione de Ricsenz…

ChartAustB 11,31: Els ortz del Teron et els albars et ellas maisos de Rizens…

1257 BordeauxArchGir 27:253,19: … que deuen dar et rendre a l'abat et au combent Senta Crois lo quint deus aubars e deus bimes qui son en la terra…

1257 BordeauxArchGir 27:254,1: … que deus bimes ni deus aubars de la medissa terra no deuen dar ni arendre quint…

StatCaudB 44: … o en l'autruy albareda que sian los albas plantats de ɪɪɪ ans…

DocMillau2A sans contexte

1315 BordeauxArchGir 3:50,9: … quandam crucem in terra predicta sive albareda supra quandam arborem vocatam albar [var. aubar] posuerat

1322ArchGir 6:183,2: … tot aquet treus de prat, ab la terra et loc en que es, et ab los aubars, et ab l'aubareda…

1367HistSSevD 1:321,23–24: Item disem, pronontiam per dit, que aquet ou aquets qui poudara aubaredes plantades a la came encorri tres sols de morlans per cascune came d'aubar

1367HistSSevD 1:321,24: … que aquet ou aquets qui poudara aubaredes plantades a la came encorri tres sols de morlans… et per las branques d'un auba ou per une branque encorri doutze sols morlans

1367HistSSevD 1:325,26: Item pronunciam: qui poudera auba a la caus en aubarede, que pague siex sols morlans

1375 BordeauxArchGir 47:108,8: … que lo bahleren et lo liureren… plusors aubars, qui eran en laysdeytas tres arreguas d'aubareda, en signe de possecion de totas lasdeytas causas bendudas

1403 MédocArchGir 56:28,6: … totz los bens et causas mobiles et no mobiles… sien maysons… vinhas, bosces, pratz, aubaredas, aubars

1433 SaliesLuc 186 n. 2: lenhe de bern e d'aubaa

LRaisAntG 81,32: … [planter] albas, pipols.... al ribals

ArchGirGl sans contexte

b. a.(s) 'bois de saule (blanc)'

StatCaudB 8: … que totz homs e tota femna que trenques en l'autruy terra… frayecher o albas ni degus autre fust vert…

StatCaudB 40: … de quena lenha que·s sia, o uerda, o sequa, o lata d'alba o bordo d'alba

13e/14e s. MeilhanArchGir 25:144,9: E establi que si nulhs hom ni nulha femna prene, de dies, caul o por, o alh, o onhon… o vimes, o aubars, o busca…

CoutPujArchGir 17:59,18: E qui panava… lenhas, payssels, o albars

1343ArchLectD 54,20: Item, que si nulhs hom ni nulha femna auia ni tenia albas ni payshetz ni nulha maneyra de lenha en cabanas…

1375 BordeauxArchGir 47:108,13: et podet plusors bitz et talhet plusors latas d'aubar ayssi cum en la sua propria causa

1376ArchGir 7:254,26: … claberat lo deit penanceu en una hauta lata d'aubar

1382 BordeauxArchGir 22:319,28: item, pro sex faciculis de coldra de aubar quos emi pro reparatione vaysselle retrovini…

1396 MarmandeArchGir 5:201,20: E aquo mesis es entendut dels vimes et de las latas dels aubars.

1436FonteClMontV 3: Foc prera de sen Peyre Jeli ja post d'alba per metre en que rodes lo molle del sen.

1493 Saint‑ÉmilionArchGir 34:380,24: … una molhe de sercles de barricotz, meya molhe de sercles de pipa de auba

ArchBPyrLuc 152 n. 2: 3 feixs de paxet d'aubaa

c. 'aubier, faux bois'

1382ÉtBayC 218,11: … e sien tingutz de judiar milher de pipalhe per maneire que isquen quoarante e oeyt pipes chetz aubar

1382ÉtBayC 218,15: Item que totz los toneres qui feran pipes o tonetz, sien tingutz de ostar l'aubar de totes les doeles e frons de que feran les pipes o tonetz

1382ÉtBayC 218,18: E les pipes o tonetz… que aien faute per lodit aubar, que sien arses…

1382ÉtBayC 218,20: Et aquet qui·s trobera que aie feit ledite faute, que·s dauni vi sols… per cascune pipe o tonet en que seri trobat lodit aubar