*[alausar2]

Retour 

LVVertRn 4:31a: Aquest estamen fay mot a lauzar [Rn alauzar] per sa gran dignetat e per sa gran beutat