aboreta

Retour 

adv.

'de bonne heure, tôt'

LibDivAmR 134: Que paucs dans fo a la Magdalena si Jesu Crist manjava al mieu dia ·i· pauc plus tart que no fera si ela agues bufat lo foc e que fos cueg ·i· pauc pus aboreta

FlamG 6748: et il ha pregada cascuna / que torn al son de l'esquilleta, / car issir ne vol aboreta