[alachar2]

Retour 

1. v. tr. dir.

a. de [+ inf.] 'inviter à'

SFrancA 8.10,6: Quo el fos vengut… aucels de diversas manieras venian… quays alegrans se del seu aveniment, e quays semblava que venguesso covidar et alaitar lo pietos Paire d'aqui estar.

2. alachat p. p. /adj.

'alléché, attiré'

SFrancA 8.8,10: Verament lo peysso denant lo baro de Dieu iogava en l'aygua, e quays alaytatz per amor de lu, en deguna maniera no·s partia de la nau