[alabastre]

Retour 

n. m.

'albâtre'

NTestLyonW 138,3: … venc una femna que avia bostia de labastre d'enguent d'espig de nardi precios

PrJeanG 399: … de peyras precioszas, so es assaber: cristalh, berilli, sardini, serpentino, balaste, amasti

PrJeanG 414.13: E en aquel temps hedifiquem ·i· pallays… gran e aut e murat e environat de vergiers e de fons e de bonas hodors d'erbas e d'albres e d'alabaust

CathApRn 2:47b: E·l sepulcre del alabaustre

MystSPPaulG 3112: Couvres, ferre et alabaustres / Son nostres dious…