ajutori2

Retour 

1. adj.

os a. ᴍᴇ́ᴅ. 'humérus, os supérieur du bras'

AnatMondG 45,13: … una conquavitat que es apelada picis, so es brostia de l'espalla, en la quala intra lo cap del os agutori

AnatMondG 46,27: et son conguntz en aquesta gonctura del code am l'os agutori per fortz liamens

2. n. m.

ᴍᴇ́ᴅ. 'humérus, os supérieur du bras'

AnatMondG 45,2: En las ɪɪ espallas a ᴠ oces, part los oces que son apelatz agutoris

AnatMondG 46,5: Los oces de tot lo bras de l'espalla en aval son xxx… Lo premier tot de sobre es agutori

AnatMondG 67,11: L'anotomia de la cueyssa es semblan a l'anatomia del agutori coma pertoca al surgia

AlbucE 236,25: De restauracio de la fractura de l'adiutori

AlbucE 236,26: Adiutori es aquo que es entre le coyde entro al cap de la spalla.

AlbucE 255,4: e sia liat le fust sobre le adiutori e le bras e la extremitat de la ma

AlbucE 110,34: … en les locs dels adjutoris o del talo, o en tot loc en lequal so maugudas las juncturas