abora

Retour 

adv.

a. 'de bonne heure, tôt'

GirBornS 39,5: M'es le matins bels can sona / Le rossinholetz el plais; / C'atressi·m n'esveil abora / Con el e·n torn bauz e gais

AuzCassS 330: Mainja carn cauda tota ora / quoras que·s dirn tart o ab ora

FlamG 2227: E con est levatz tan aboras!

BrevAmA 16543: E si·m demandavas cora, / Jeu respon que plus abhora / Que potz…

BrevAmA 18184: Logadier e menestairal / … / Venon tart, van s'en aboras

BrevAmR3 15869: qu'a morir l'er ses dubtansa, / e no sab lo jorn ni l'ora, / et er ben leu plus abora / qu'el non cre…

b. 'à temps, en temps opportun'

RaimJordA 3,20: Et ieu senti la mort apropïar: / sella no·m val, vas cui mos cors adora, / … / e ja secors no cre que·m fass' abhora

GavG 4,17: Per qu'ieu sospir soven e planc, / Quar non pessam pus abora / Q'us a l'altre no fezes tort

AdNegG 44,34: Si tot non suy lai abhora, / Que vostr' amors m'enamora / E'm fay en chantan mal traire, / Ai, dompna, s'er ja sazos, / …

CroisAlbMa 83,8: Li deron tan gran colp c'anc no s'en poc levar, / … / Que no i poc estre ab ora lo prestre a l'ordenar

FlamG 2394: … ieu la voil esser plus viatz / que sia la messa moguda / … / Sener, abora lai serem.

FlamG 1006: anc non cujet esser abhora / dins sa cambra ques atrobes / sa mollier e que la bates