ajonher

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'réunir, accumuler [qc]'

GirRoussH 606: Carles part de Girart e de Borgoigne. / … / Que ne preiçe un eu tote sa poigne / Se Girart de sa terre fors ne redoigne, / … / Ainc non vistes nul rei tanz maus ajoigne.

GirRoussHo 42: Que no presa un ou tota sa ponha, / Se Girar de sa terra fors no redonha / … / Anc no fo vitz tals rei tan mal agongna.

1402Pans3 sans contexte

b. 'toucher, heurter [qc]'

TrArp2M 101,26: … per tal que sy nengun quavaba al pe del terme, que an lo ferre non ajonha los aguachons o la partedura, o la rompedura, o la joncha, quar, si las rompie, lo terme serie en debat

c. 'ajouter, dire en plus'

VergCunsD 60a: … el vay tortuosament cant el ve venir aquel del qual el vol detraire, e pois hi ajogn: «Nent de mencz», la qual es cunjoncion asutilhativa, ho: «Mas», la qual es cunjoncion aversativa

d. 'adhérer à, approuver [qc]'

VergCunsD 47b: Lo savi lauvare qual que cal el auvire, he ajognare; lo luxurios auvire, e desplayre a luy, e gitare lor enapres lo seo dos.

2. v. tr. indir.

a. a 'parvenir jusqu'à [qn]'

ArnDanE 16,25: sec, s'il te fuh ni·t fai ganda, / que greu er qu'om no·i aponia [var. aioigna] / qui s'afortis de preiar…

3. v. pr.

a. s'a. (ab) 's'associer (à), faire cause commune (avec)'

1378 Saint‑FlourDAOA 37a: fo donat a maystre Guill. de Boysseyras, procurayre en ladita cort, per ajunger per la part dels cossols en ladita causa… xɪɪɪ lbr.

1469 Saint‑FlourDAOA 37a: … lor ont requerit que si volguesso adiunge an lodit chapitre per ne far partida contra mondit senhor

1469 Saint‑FlourDAOA 37b: … que hom si adjungha amb elses contra mossenhor… que ilh ne ont razo et que hom si deu alyar amb elses

1471 Saint‑FlourDAOA 37b: … lidit senhor ont opinat l'ung apres l'altre que hom si adiungha en la causa deldit Boscho…

1509 Saint‑FlourDAOA 37b: et ilh s'en volont deffendre et volon que li ville si adiungha al proces per so que tocha la ville et parrocha

b. s'a. ab 's'associer à [en parlant de qc]'

BertrSRoscaJeanrInedBarc 13,5: … / Conquer aymans socors nobles e richs, / Pretz e fin laus que ferms conortz amena / Lay hon s'agoyn leyaltat am sofrensa / E francs volers am cor veray e fi