aitanbeṉ

Retour 

adv.

a. 'également, aussi, en outre'

SordB 43,647: qu'el mon non a ome negun / valen, qui viva ses trabaill, / pos lo poders al cor li faill, / e empachaz es aitan be / cel, que a mais que no·il conve

GuilhBorzJeanrInedBarc 10,3: Trop home son part de ver lauzador / De mans seynors per alguns bes que fan, / E d'autres croys aytan be van lauzan

RazTrMarshRaz 18,379: Atrai, estrai si dizon en aqella guiza mezeisa. Aitan ben son del present endicatiu et de la terza persona del singular e cre e mescre et descre.

RazTrMarshRaz 145,7: E si eu mi alonc en causas qe eu poiria dir plus breu, non vos en devetz meravillar… Aitan ben si ren i lais ni faz errada, pot si ben avenir per oblit

ProvGCervC 3898: qui au los mandaments / de Dieu e·ls serv' e·ls te, / ama Dieu finaments / e Dieus luy aytambe

ReglTrMarshRaz 64,174: Lengatge fay a gardar, car si tu vols far un cantar en frances, no·s tayn que·y mescles proençal ne cicilia ne gallego… ne aytan be, si·l faç proençal, no·s tayn que·y mescles frances

AnatMondG 35,21: Os landa ha ɪ sol trauc larc en la partida de sotz… et aytanbe alcus autres traucz…

AnatMondG 54,21–22: Et es congunt als espondials del dos, et l'estomac et los budels et la mayre et los ronhos aytanbe son conguntz per fortz liamens.

AnatMondG 25,10: E es ayso digz subget en alcuna sciencia… He aytamben dizem nos que lo cors uma es subget en tota surgia…

AnatMondG 31,10: quar cascuna partida del os es os et de la carn aytamben

AnatMondG 37,7: Et las pauperguas et las silhas et lur elevamen es defendemen dels huelhs… et la partida de las pauperguas aytaben, per so que los huels trebalhatz repauzo et dormian sotz elas

AnatMondG 62,5: Et els ronhos ven una arteria del cor… Et aytambe venon del fetge als ronhos alcunas venas…

SFrancMirA 4.4,6: En aquela maniera meteyssa un autre fraire… fo afondat en un fluvi… En lo lac aytambe d'Arieta, homes e femnas eran en semblant perill

ÉvEnf3C 520: ·j· mayestre conois aysi, / ome aytan ben essenhans / e quez essenha nostres efans

ÉvNic3T 93d,14: Quar aqui es Gamaliel lo maistre… E aqui es aytan be Nichodemus…

ÉvNic3T 94a,4: E nos trametrem per aquels que avetz dihs, que sian assi al mati am nos. Et am lor, nos aurem nostre cosselh que·n poiram far. Quar aitan be es huey sabath e non devem far cosselh general

LegAurT 71,16: … que la mayre de son marit era verges e·l payre aytambe

LegAurT 224,30: Demas que tu adoras aquels, per que aytambe non adoras los autres?

MystRouergJT 3992: … quant aquest fals propheta predicava, / Tot lo jorn aquest truan anb el anava / … / Messenhors, el deu morir, / Quar el ha aitan be convertit / Son cosi Nicodemus

MystRouergJT 3864: Ajudatz me, senher, de mantenen / … / Senher, ieu vos recomandi mon arma aytant be

MystRouergJT 5236: … / Que vo·n ausaria mal penre / He a nos autres aytant be

MystRouergJT 5375R: los Juzieus seran ensenble he los autres aitant be

MystRouergJT 6437: Vos, Misericordia, avetz parlat / He vos, Justicia, aytan be

MystRouergJT2 2: Magdalena, nos vos preguam, / He a vos autres Marias aitant be, / Que metatz la taula…

MystRouergJT2 344: … que ieu lor trametria / Lo Sant Esperit que los illuminaria, / He la mia mayre aytant be

MystRouergJT2 434: He pueys, quant ne auras mangat / He lo auras ben asaborat, / Porta ne a ton espos Adam, / He diguas hy que ne mange aytan be

MystSMartG 1731: Et nos parelhoment / Remarcian Dyou nostre segnor. / Et vous eytant ben, Mossegnor, / La peno que prene per sy.

MystSPPaulG 3478: Et nous movan de mantenent. / … / Et my, eytanben, la man tenent / Ay you a vostro volunta.

NotRégV 7r,1: [page blanche…] Aitabe poirian fa [la] finta quant Jhesus [Chrit] redara son sperit, [que] vengues un diable…

NotRégV 9v,7: … fasen la gesta en ce sorten, e que agues una arma que la layses ana aitabe

MystSAntG 1793: Vostra sorre sya la benvenguo / E de grant joya recepbuo; / E vos eytant ben, en verita

CensGBonM 47: Aquest ces es d'autre conquist, nonostan que sia en aquest conquist aytanbe, mas que foc coffermada la premiera venda en aquest conquist.

CensGBonM 48: Aquest ces es d'autre conquist, nonostan que sia aytanben dins aquest conquist

1368/69CConsAlbiV2 1:81,1359: a ɪɪ d'octembre, a ᴠɪ homes que feyro bada… ᴠ flor. x gros.… als sobredichs, per la semmana ensegen… aytabe ᴠ flor. x gros.

1369/70CConsAlbiV2 1:150,954: per lo mes d'aost en que a xxᴠɪɪ jorns, vostatz los dimergues que no hi estava… el mes d'octembre fo asordenat per los senhors que i stes aitabe lo dimergue

1370/71CConsAlbiV2 1:184,1361: … que eran arestatz totz los senhors cosols a la maion cominal… e covenc que se dineso a la mayon cominal am d'alcus singulars que ero aytabe arestatz

CoutSAGaillV 70: Item, pymen et neulas, dos vegadas… Item, la vespra de Sanct‑Alari et lo dia, que ne devem aver aytambe, doas vestz per cada dia

1394LÉtPrGH 5,28b: Item, an asordenat que si eligisca per los tres statz hun thesauriar general… e aytant ben si eligiscan ᴠɪɪɪ ho ɪx concelhies

1396 MarmandeArchGir 5:197,15: E qui o fara, deu ·v· s. d'arn. de gatge. E si alcuna causa manjadoyra se fasia escivar… que artan be sia encorregut al gatge.

1433Pans 2:151,16: et al cas que… lo dich mossen Johan no volria plus avant layssar lo dich ostal al dich Adam, ho aitan ben si lo dich Adam non lo volio plus tenir…

1453Pans3 sans contexte

b. a. () (enaissi) com 'autant que, au même titre que, de même que'

RazTrMarshRaz 8,123: Las paraulas adiectivas son de tres manieras… car aitan ben n'i a de tres manieras com de las substantivas.

BrevAmR3 13671: Sabchatz doncs qu'aita be Dieus au / las oracios et ichau / quant hom ora de bon talen / en sa cambra secretamen / cum en la glieiza faria; / quar no crezatz que mieils sia / en glieiza…

ÉvNic3T 110c,25–26: Vos autres es avesques e ieu soy doctor. E sabes aytant be la ley coma yeu

MystRouergJT 3859: He aitan be, senher, me vulhatz delieurar / Henaisi coma delieuretz son filh Izac

MystSAntG 916: Car yo te peus ben ajuar / Eytanben coma conpagnon / Que sia en tota l'aviron

CoutGontArchGir 7:130,26: e·l senhor deu l'en far plener dreyt, aitan ben cum faria d'alcuna autra demanda

CoutGontArchGir 7:130,25: … pot lo demandar lo senher del feus aquel guabanhament… aitan be cum poyre una deuta, o una comanda

DélAlbiCConsAlbiV2 2:244a: atendut que aquels que… non auriau comeza neguna causa mal facha poiriau esser reprezes… aitant be coma aquels que auriau comezes los mals

c. a.… com/coma… 'aussi bien… que…'

SordB 8,19: qu'aitan be pot far fin aman / amors del petit cum del gran

GuirRiqL 11.2,146: E tug li tumbador / … / son ioculatores: / d'aquest nom es l'engres / noms vengutz de joglars / a sels cui plai anars / per cortz e per lo mon; / mas aitan ben ne son / l'un com l'autre nomnat

RazTrMarshRaz 8,122: et son per so appelladas comunas car hom las pot dir aitan ben a substantiu masculin com ab femenin vel a feminin com a masculin…

RazTrMarshRaz 8,129: … totas las autras don si pot demostrar aitan ben homs com femna… aisi com verges

FlamG 1542: mais voles bain que non fan aucas, / aitan ben sas grans com sas pauchas

BarlH 14,17: … lagremas e plors, aitant ben per los peccatz del pruesme con per los sieus

d. 'de toute façon'

PassS 460: Agron enter els aytal acort / (Aytan be me tenian per mort) / Que·m giteso per l'aygua aval / Ab gran dol e ab gran trebalh.