aitanleu

Retour 

adv.

a. 'aussitôt, sur‑le‑champ'

GuilhBarraG 3331: Lo reys sonec al pastoret, / e·l pastorel venc aytant leu

b. a. () com loc. conj. 'aussitôt que, dès que'

SordB 43,1125: e aitan leu es vils tornada [c.‑à‑d. amors] / com n'ama dos ni s'es camjada

VisOyngtZ 127: Et aytan leu cum es fenit aquel cant, tantost ne comenso autre tot novel.

GuilhBarraG 1810: et aytan tost et aytant lieu / cum en Guillem los ac tocatz, / les effantetz totz abrassatz / se van levar vezent de totz

c. [en proposition juxtaposée] 'à peine, dès que'

GuilhRaimGirAppelInedPar 148,38: C'aitan leu m'auretz partida / l'arma del cors ses gandida, / tug sabres la vertat meils.