aissola

Retour 

n. f.

'hachette, herminette'

MarcGHP 38,22: Jes N'Acropit‑Bec‑d'Aysola [var. n'Afilatz‑Bec‑d'A.] / non pert son loc al fogal, / qu'el porta pic e massola

GuilhBergR2 15,3: Cel so qui capol' e dola: / tant soi cuynde e avinen / si que destral ni exola / no·y deman ni ferramen

1321LVertLacG 104,14: … fes enbentari dels bes que en la dicha lebrosia pot atrobar… item una payrola, it. tres ayssadas, it. una ayssola, it. una padena, it. dos auchos, it. una sauma…

1418InvToulW P 82: Item unam eycholam ferri

1427InvToulW S 67: Item tres vironos et unam assa et unam ayssollam

1524DélBayA 2:419b,14: Item, une ycholle. / Item, ung martet horquat.

ArchBPyrLespyR 1:299b: Une exole per far sclops