aissin

Retour 

1. adv.

A. indique la manière (circonstances, conditions, moyen), l'identité de manière ou l'intensité

a. '[déictique] comme ceci, de cette façon‑ci'

MystSPonsG 4449: Hic eculeus confringatur, et illesus Poncius stet in conspectu presidis. / Doncquos eysint truffas saren! / Jupiter que volre so dire?

MystSPonsG 4698: Percutit. / Nos te faren parlar corret. / … / Eyssint ly fares parlar grec!

MystSPonsG 4435: Lo trop levar non es pas bon. / … / Layssen lo ung pauc / Eyssint esbatre, / Puis d'un assault / Lo chalre batre.

MystSPonsG 5779: Si vostre cor, segnor, si se rencuro / D'esser en ung tal parti encheyna, / El oure tort; vous veye qu'on procuro / Vous far honor; esint eis termina.

b. '[anaphorique] ainsi, de cette façon‑là, comme cela, de la sorte, dans ces conditions, par ce moyen'

GuilhOlSchultzStud 233,9: … / c'om n'acorra·ls bezonhos, / can s'ave, e·ls sofrachos; / c'aissin vieu hom iauzion / ab grat de Dieu e del mon

PrJeanG 193: E con fa grant vent, meton hi gran fuoc per motas de partidas… Cant lo bosc es ayssins cremat…

PrJeanG 258: … loqual fluvi non pot negun passar si non fa alscuns contratz de ventz que non layssan corre l'arena. E axins pot hom passar, domentz que·l vent an la arena es escomogut

PrJeanG 271.80: … si alcun pausava alcun fust cremant en la dicha font, el s'amossara. E si ·ia· autra vegada aquel fust axins amossat meton en aquella font…

MystSEustG 420: … / Al Sant Sperit vous creyre; / Eysint santoment vioure

MystSEustG 672: Car s'eys humilia per nous / Sus l'albre de la santo Cros: / Eysint ha fini sa vio.

MystSEustG 1018: … / Tal te darey sus ton visage / Que tu en sares dolent. /  / Payas tu eysint la gent!

MystSMartG 80: You restarey desconsola / De mon effant, qu'es eyssi mort, / … / La lo chal portar sebellir / En la gleyso, pueys que eyssint vay, / Autre remedy non y say.

MystSMartG 737: D'esser orp ay grant plaser, / Car nos sen segur de aver / Largoment et vin et pan; / Que si nos avian lo corps san, / Non sarian gis eyssint lyoura

MystSPonsG 516: Et farey tant per mon criar / Que lo fruc li farey tuar: / Eyssint non nos fare dalmage

MystSPonsG 4083: De desplaser mon pancelh vay crepant, / Eysint non ay ny repaux ny sejort.

MystSPPaulG 496: Mestre, perque ave amena / Aquesto enraja, foro de sen? / … / Non rebutar eyssint ta mayre

MystSPPaulG 992: … di de chausos tant terriblos. / Ben say, quasi son impossiblos; / Mas, toutos ves, grant mal el fay / De predicar eisint eylay

MystSPPaulG 3759: You vous charjouc et m'en descharjo, / Puysqu' eysint va, la me play ben.

1396LÉtPrGH 9,49a: et que totas las restas que si devon per lo pays, so es de ɪɪ francs e demiey per fuac e de ɪɪ francs, losquals li son messes desus son conte, que el las puesca trayre… car aysins son degudas

1426 B.‑AlpesDocMidiM 397,11: … conoysera si la enformacion asi facha es ben facha o non, car aquel que aysins vos a informat poyria aver totz los cliers de Paris…

1469LÉtPrGH 31,30b: et quant lo maselier de la villa permetria als dichs Jusieus sagatar nenguna bestia per manghar, que… la dicha cart ayssins sagatada deian portar a lurs maysons

1475Pans3 sans contexte

c. a. (o/lo) renvoie à un fait, une action, un comportement [considérés dans leur modalité] ou à un texte [considéré dans sa teneur]

BlandCornH 588: Mas, p(l)us che avantura vol ayssin [ms. ayssim], / Jou vol tenir lo gran camin.

ChrBBoyssE 379,4: … fon comes ad Anthoni Lucian donzel et a Bertran Boysset… que las cannas aquelas reconoyser deguesan e mesurar… et aysins fon fag

TrArp2M 149,24: e, sauput que ajas ta soma sertana, dona en a ·1· quascun la mitat… et aysins o fay, sie mais o mens

CantNat2RickettsVierge 1,89: Daves Bethlehem van determenar, / que en deu eyssir sel que deu regnar; / ayssins es escrich, e ho van trobar

MystSEustG 1959: Atercint, si vous disiouc de num, / Me gitaria de ma meyson; / Volentier eysint fan tal gent.

MystSMartG 368: Elas! vous se tant duroment / Sus la terro ou lo celicy! / … / Eyssint covento que la syo

MystSPonsG 1194: Philosophia est divinarum / Et etiam rerum humanarum / Vera cognitio. / Ben as dich. / Eysint Socrates l'a escrich

MystSPonsG 1454: Ama l'ung l'autre, como frayre. / … / Como si fossan d'uno mayre, / Eyssint vos lo poye ben creyre.

MystSPonsG 2134: Ren non vos val dire de non; / Nos lo volen, eyssint sare.

MystSPPaulG 1124: Pertant te chal, Faustinian, / Que tu hy anes d'aquest pas, / … / Car eysint es neccessari.

MystSPPaulG 2186: El s'en vendre ambe Simon / Per desputar; eysynt m'a dich

MystSPPaulG 4562: You en prenouc de tout linage, / Car eyssint m'a Diou comanda.

1419LÉtPrGH 23,10b: … que deian monstrar et exebir a qui mestier n'aura lo cartolari major sens cost… car ayssins sovent et semblantment es agut consentit per lo rey Loys…

1423LÉtPrGH 25,5a: … sian tengudas et costrechas de pagar lur talha juxta la cota que lur tocara et, en cas de contradicxion, sian compellidas… et aysins supplican et requeron

1429LÉtPrGH 26,6a: … se deguessan pagar… sensa que d'aquellos lo dich pays se prezes ni pogues aver denguna carga, coma aysins se conten al dich capitol

LJFazyM 1048: En segnal de verita, ay escrich de man propio et segna la pre[se]nt podiso; / eysynt o es per my Jame Rey de Rortier.

LJFazyM 1049: Lo dit Jame Jalbert Jehuan n'a pres lx llioures et eysint m'o a referi lo dit Jame

d. a. es '[anaphorique] il en est ainsi, c'est le cas'

TrArp2M 186,1: … lo serie quas que los esturmens o los testimonis aver non poguesan e saupesas claramens que aisins fos

TrArp2M 191,25: si atrobavas lo terme que so que serie soterrat lo plus larc del terme e·l plus estreg fos per lo contrari del quap que pareisie sus terra… si aysins era, adoncs…

MystSPonsG 165: … tant de temps / Aven ista nos dos ensens, / Sens aver al monde profita! / … / D'eysint esser la m'es ben fer

1420LÉtPrGH 24,18a: … las ditas majestatz an consentit letras als Jusieus d'aquest pais que… non deyan esser trachs ni evocatz, sinon tant solament davant lur conservador o luoctenent d'aquel, laqual causa, si ayssins es, redonda en grant damnage…

e. 'de la même manière, (tout) pareillement, de même'

TrArp2M 97,19: Quar aysins con dos testimonis devon eser acordant en lur digs, aysins dos aguachons… devon eser acordant

TrArp2M 119,37: Et aysins con la santa ostia… esta en mieg de las ·ɪɪ· mans del quapelan, aysins a Dieu permes per volontat devina que ·1a· longua peira e ·ɪɪ· aguachons si ajan a plantar.

MystSEustG 1480: Plaso te de me outrear / Que eysint quant vey seytos venir, / Liqual a mi solian servir, / Eysint veio ta servento

MystSPonsG 5098: Tot eysint que de Jhesu Crist / Cryavon, eysint de my trist / An crya, desirans ma mort

MystSPPaulG 1521: Muar you volouc mon aspet. / Hic mutet in senillem etatem. / … / Eysint de tout far ay la gracio, / Quant la me play muar las causos.

1419LÉtPrGH 23,9c: et otra lur plas que los maistres rationals fassan trayre juxta la forma aquella so que requeran et ayssins y procesiscan los autres officiers…

f. a. (o) '[renvoyant à une manière d'agir identique mentionnée auparavant] en [faire] de même'

TrArp2M 116,9: quar aysins con ·ɪɪ· aguachons deon eser d'una peira et acordant si sus la rompedura, aysins fes Dieus que, quant el ac fag Adam… ostet li ·1a· costa e fes en Dieus Eva

TrArp2M 117,13: quar aysins con la longua peira esta en mieg dels ·ɪɪ· aguachons… aysins fes lo mar que, quant lo pobol fon pasat, si anet clause…

TrArp2M 143,37: Si es entre miegjorn e ponent, escrieu «entre miegjorn e ponent», et aysins dels autres fay.

TrArp2M 169,29: Item, fag que ajas aquels senhals… gira ti a l'autre quaire del pilar e fay o per la semblant maniera. Et aysins per aquesta forma o fay dels ·ɪɪɪɪ· costatz.

g. a. es de 'il en est de même pour'

TrArp2M 97,3: … quar lo juge si refer ad digs dels testimonis… Aysins es e deu eser de tot atermenador que sie en luoc per declarar d'un terme si es vertadier terme o non

TrArp2M 116,27: quar tot aguachon aguacha e mostra la senhoria e la partida de las posesions. Aysins fon de Davit que mostret coma aguachon vertadier que lo regne del rey Saul devie eser sieu…

h. 'tellement, tant, à ce point'

MystSPonsG 371: … Que lauva / Syo l'haultan seignor de glorio / Que mon cor eyssint a 'legra.

1432LÉtPrGH 27,30: … donar… tals provision et remedi que los dichs subges non sian aissins greugas ni damnagas, et specialment car non en son en colpa

i. [+ adj., + adv.] [+ subordonnée consécutive] 'si [que], tellement [que]'

PrJeanG 160.54: Aquels dragons son axins ben adoptrinatz que menan lo cap e la coha amiguablament per terra…

j. [+ adj.] 'si, tellement, à ce point'

ÉvEnf2ÉvEnfGG 380,542: e fon mot dolent et irat, / cant vi tota s'obra afolada, / aysint dalida et malmenada

MystSMartG 1833: La chal chascun sa vio tenir / Puisque eyssint vay en mal[o] streno

MystSPonsG 2090: Cossint vos se vos destorba / Venir [d']eysint longan pays?

MystSPPaulG 2653: … Mort, procuro / Que non arreste eysint solleto! / Car si erouc morto, las! paureto! / Ambe mon filh, lasso, sario!

MystRamRD 439: Non say sy an agu empachoment / Ou sy son eysint negligens.

k. '[introduisant une proposition à valeur causale ou justificative postposée] tellement, tant'

MystSMartG 1124: La non y a recorps que fuyre, / Eyssint sen tos espaventa.

B. marque des rapports de correspondance (égalité, similitude, parallélisme, conformité) dans des constructions comparatives

a. (tot) a. () com/coma [+ proposition, + n., + syntagme prép.] '[établissant une comparaison directe ou un parallèle logique entre deux faits] (tout) comme, de la même manière que, à la manière de, de même que'

SHonSRH 6774: vay sus per l'aygua tot aysi [var. tot ayssin] / con fera per un dreg camin

PrJeanG 121.7: En aquel fluvi son atrobastz peysses axins formatz con ·i· gran caval…

PrJeanG 121.23: D'autres peysses son en lo dich fluvi mot ben formatz axins con esparviers e con falcons

PrJeanG 160.55: … que menan lo cap e la coha amiguablament per terra davant la gent axins con cans

PsPénC 226,11: Aysin con mors que son annat / D'aquest segle m'a alligat / En luoc escur que es fort greus

TrArp2M 113,26: Aysins con la Santa Trenitat… aytal es de tot terme justamens plantat, que son ·ɪɪɪ· peiras e non es que ·1· terme.

TrArp2M 143,34: et aysins fay dels autres agachons con del permier

1396LÉtPrGH 9,25a: Item, an ordenat que tos clergues solus, capellans, spitaliers, que son per las vilas, pagon per los carcs de la guerra… aysins con los laycs; e liuraran las dichas possessions aysins con lo popular de las vilas.

1396LÉtPrGH 9,48a: … que sia licita causa a un cascun que aquels que aytals trobaria, aquels puesca penre e apreysonar e far los finar ayssins propriament coma henemics

1420LÉtPrGH 24,21a: … que tota persona, hont que stegue, deya contribuir en los luocx hont auran bens, juxta la valor d'aquellos, ayssins con aquellos que stan en los ditz luocx

LJFazyM 798: et la ly ay beyla eysint como ay beyla las autres es autres

LJFazyM 846: … you non ay pas agu juste las payes de l'estrument et per tant non lour chal rendre si non eysint como m'o an beyla en plusours payes

b. a. com si 'comme si'

TrArp2M 71,11: Quapitol de destrar lialmens e non far per l'un ni contra l'autre… e fay o aysins con si andos eran tos fraires girmans.

c. a. es de… com de… 'il en est de même pour… comme pour…'

TrArp2M 96,33: Aysins es d'aguachons con de testimonis, quar lo juge si refer ad digs dels testimonis

TrArp2M 148,16: Aysins es de terme con [d']esturment que qual, qui vol que aja valor, que aquel que lo planta aja licensia del sobeiran

d. a. can [+ proposition, + n.] '[établissant une comparaison directe ou un parallèle logique entre deux faits] comme, de la même manière que, de même que'

MystSEustG 602: May eysint quant prenias plaser / Cosint pogessas far dever / De complayre a l'emperrour, / En eysint a mi, que soy amour, / Te perforsares de hobeir

MystSEustG 1478: Plaso te de me outrear / Que eysint quant vey seytos venir, / Liqual a mi solian servir, / Eysint veio ta servento

1396LÉtPrGH 9,16a: … que sia licita causa a cascun que seria damajat de si deffendre an la man armada e lo puesca offendre aysins cant henemics…

1427‥29InjCBarcC 109: vay, que yeu non suy pas aysins quant tu sias annat per lo mont como ruffian per l'espasi de tres ans

LJFazyM 190: … ay dona a pres fach de far uno fogaho, a Marcelin Cleyier de la Rohe, a la muando, eysint quant e facho aquelo de Drevon de Chanos

LJFazyM 871: et lous ly ay beyla eysint quant lous avyous beyla ha Mychel Faure, so·ys asaber que el m'en fay chacun an…

e. (tot) a. que [+ proposition] '[établissant une comparaison directe ou un parallèle logique entre deux faits] (tout) comme, de la même manière que, de même que'

MystSPonsG 5097: Tot eysint que de Jhesu Crist / Cryavon, eysint de my trist / An crya, desirans ma mort

MystSPPaulG 1188: You l'escuso en verita / Eysint que l'avio acus

f. a. com/coma (o/lo) '[exprimant la conformité] comme, de la manière qui/que, conformément à ce qui/que, selon ce qui/que'

GirRoussH 5258: [Es vos] per la bataille Ugon, aisin / [Con] oïrez senprere, s'eu vos o din

TrArpT2 210,99: … / Que mi fasas ben veser / Et entendre ben la siensa / Aysins com l'as avordenada

TrArp2M 150,12: o tu o escrieu et o met tot per orde aysins con es estat, sensa mais ni mens

MystSMartG 1116: Vous sare dal pays chassa / Eyssint commo vous aperten.

MystSPonsG 2712: Ben chal que syo servator / Et de gleysos conservator, / Eysint com a principia

1391LÉtPrGH 1,18b: Plas a madama la reyna requera conselh ayssins coma es acostumat ho en autra maniera que si ordenara…

1392LÉtPrGH 3,5: … bons homes d'armas bons e sufficiens, ben armatz, aysins con coven…

1393LÉtPrGH 4,11: … que nostre sanct payre en pagui ᴠ francs per mes et casqun mes, ayssins com ha promes

SupplSistK 41: … que las gens d'armas son de entendement de pagar si, aysint coma dessus es dicts…

1394LÉtPrGH 6,33e: Et que totz annon aysins com desus es dich als despens de la dicha somma

1394LÉtPrGH 6,39b: … lur an donat plenier poder et licencia a far ho, ayssins com miels lur sera senblant de far

1395LÉtPrGH 7,15a: … que cels de pays que non volran mandar las gens ordenadas per vigarias, bayllias, aysins con sobre es dich…

1396LÉtPrGH 9,21a: … qu'el vuelha far residencia en la ciutat d'Aycs e aqui tenir son uffici, ayssins con es de tostemps acostumat e el o a promes e jurat

1396LÉtPrGH 9,51a: … sian pagas per dos mes aysins con si conten desus en lo capitol

1397LÉtPrGH 11,37a: laqual summa et despensa es tornada et torna en gran profiech et utilitat de las ditas terras de l'emperi, aysins coma es manifest al dit monsenhor lo senescal

1398DocMarsP 236,2: … que li devia s. Jaume per reparation de son cellier ayssins com appar per ɪ mandament scrich per lo dit notari…

1399LÉtPrGH 19,10: … que lo dich tres exellent et tres reduptable prince a la venguda que a fach de Napol aia expausat… aysin con plus plenieramens la excellencia del rey… a espausat…

1399LÉtPrGH 19,10: … que en recobrar sa honor et son stat del dich realme l'aguessan conselhar et ajudar aysins com verays vassals et fiselz subgiets son tengut a lur senhor

1399LÉtPrGH 17,16a: … et far diligentmens la serca de xx homes un bregant, contant eysins con es dich dessus

1401LÉtPrGH 22,19a: … que vuelhan et deian admetre totas appellacions degudament fachas o fasedoyras per las personas greujadas aysint con drech lo vol et o comanda

déb. 15e s. B.‑AlpesDocMidiM 316,10: … de aver sac e corda per portar lo blat de l'iera a l'ostal, aysins coma son autres homes tengus de far

1415 B.‑AlpesDocMidiM 365,2: e commessem a escrieure al sobredich trezaurier ayssins com ss'en sec…

1418 B.‑AlpesDocMidiM 283,18: A me enformat de las quantitas que yeu ay a recebre e de las personas, ayssins con apar en lo dich pendent atras scrich…

1418 B.‑AlpesDocMidiM 284,1: Item ay bayllat a Elzias Jordan, aysins con fom ahordenat en consselh…

1419LÉtPrGH 23,4a: … et que negune novitat, tant per la senhorie quant per lurs officiers, non si degues ni pogues far, ayssins com plus a plen en los capitols de pas si conten et ayssins com es desobre dich

1420LÉtPrGH 24,23a: … que totas causas et scripturas que aurien mestier del archiu, hom puesca aver… ayssins con autra vez es stat costumat et per las ditas majestatz consentit

1423LÉtPrGH 25,8b: … que nenguna emposicion, touta, gabella, ni autra causa, d'aqui avant vualha empausar al dich pays… aysins con a plen autra ves es stat concentit per letras de la dicha majestat…

1427 B.‑AlpesDocMidiM 247,1: … que los mazelhiars que seran del dich mazel deyan tenir tres taulas continuablament fornudas de totas cars… et sobre semana doas taulas aysins coma desobre fornudas

1436 B.‑AlpesDocMidiM 253,13: … ambe protestacion que, si lo se pot proar que el aya comprat l'uffici ayssins coma es fama…

1437LÉtPrGH 28,52b: … sinon que sie ciutadan, incola o nadiu del dit pays de Provensa et de Forcalquier, ayssins coma sta per letras patens

1449 B.‑AlpesDocMidiM 276,33: … que ce deio provar et far provar a meges et surjans sufficiens, aysins como drech vol…

LJFazyM 446: … seysanto florins eysint como costo quarto facho per las mans de mestre Antoni Vaserot notari…

g. a. can (o) '[exprimant la conformité] comme, de la manière qui/que, conformément à ce qui/que, selon ce qui/que'

MystSEustG 566: Mas te plaso per ta amor / Que eysint quant you ay cognogu / Que tu sios lo veray Jhesu

MystSEustG 2110: … / De nous lo governayre / Eysint quant te ha plagu

MystSMartG 1862: … et nos play ben / De far eyssint quant vous pleyre

1392LÉtPrGH 3,29: … li plassa de supplicar aysins quant li semblara e es de costuma a nostre senhor lo papa que li plassa de voler consentir…

1394 B.‑AlpesDocMidiM 377,26: Si vent la reva de las farinas, ensemps anb aquela del fort… aysins quant son acustumadas de culhir.

1395LÉtPrGH 7,12a: et aqui deian prelatz et barons et gentils homes, aysins cant es ordenat, contrebuir

1396LÉtPrGH 9,2: Facha la union de sobre dicha a honor e lausor de Diau, aysins cant es desus scrich…

1397LÉtPrGH 11,15a: et tuch li ditz senhors dels ditz tres statz, acampatz aysi, aysins quant son desobre scritz…

1399LÉtPrGH 17,25a: … que fassa residencia personal en la cieutat d'Aycs, aysins quant el ho a promes et jurat

1409 B.‑AlpesDocMidiM 379,34: Item, e per cascun caul, cogorda, concombre… pagon, aysins quant dessus es dich, al senhor et al denunciant

1410 B.‑AlpesDocMidiM 381,6: Item, que tota persona que sia artista, menestrayl… pagon, aysins quant desus es dich, viij den. per lieura.

1427 B.‑AlpesDocMidiM 247,6: … per tres deniars la lieura, non vostant lo seu dal ronhonhal aysins quant es dich desobre

1429 B.‑AlpesDocMidiM 288,12: … flor. xxv, los quals li ha prestat la villa quant anet a Roma, aysins quant es manifest de una apodixa facha de sa man

LJFazyM 1399: … m'a peya Leon Molin ij fflorins… per l'arendament que ten de my, esint quant costo carto facho per Antoni Vasserot

LJFazyM 1446: … que, si el m'adu mon argent, que you lo quito, eysint quant costo per uno sedulo que el a…

h. (tot) a. () que '[exprimant la conformité] (tout) comme, de la manière qui/que, conformément à ce qui/que, selon ce qui/que'

MystSPonsG 1270: … / En lauvant diou Jhesu Crist, / Eyssint qu'aven acostuma

MystSPonsG 1533: … / De peyro, fer, or ou argent, / Come myeulh lor consonare / Et tot eysint que vol la gent

MystSPPaulG 1943: Fach aven so qu'ave manda, / Tout eysint qu'ave comanda

MystSPPaulG 2506: Segnour, sen vengus de present, / Eysynt qu'as fach comandament

MystSPPaulG 4607: You te condanoc esser buta / Eysynt en cros qu'as predica / Ton mestre esser crussifya.

MystRamRD 2421: Eyssynt que vous dis Symeon / Parlant de la filho de Syon, / Que es humano naturo, / You syouc Diou aussy creaturo

1432LÉtPrGH 27,44a: … que li plassa la dicha differencia declarar ayssins que bon et expedient li samblera

i. a. es coma 'c'est vrai ce que'

MystSPPaulG 5553: – Per certan, / Eysynt es como you ay conta.

j. a. com '[marquant l'égalité de quantité] autant que'

1398LÉtPrGH 16,22a: … si dega far la serca ben e diligentment de la sal, e aquella que si trobara dega pagar ayssins con l'autra

k. a. can loc. conj. 'en proportion de ce que'

1401LÉtPrGH 22,24a: … satisfach al dich maystre Johan Arnaut, notari… aysint quant a trabalhat ni hi trabalhara segont lur voluntat…

l. a. [+ adj., + adv.] com/coma 'aussi… que'

PrJeanG 58.6: En nostras partidas son cans salvages ayssins grans con ·i· caval

PrJeanG 121.9–10: Aquestz peysses… son axins leugies con negun peys de la mar puesca esser

SupplSistK 46: quar l'argent que nos aven despendut en aquellas dichas causas es aysint ben despendut coma l'argent que es istat despendut per alcuns autres del pays…

m. a. [+ adv.] can 'aussi… que'

1427 B.‑AlpesDocMidiM 248,13: Item, que li dichs maselhiars deyan servir los stranis aysins ben quant aquellos d'esta villa

n. a. com/coma [+ n., + adj.] 'en tant que, en qualité de, en guise de, comme'

PsPénC 222,33: Car senre aysin con pan manjava / E lo mieu beure an plor mesclava.

1391LÉtPrGH 1,16a: … que nostra dicha dama ho sos ufficials los deian compellir ha pagar so que lur tocara per lur rata ayssins con deutes fiscals

1392LÉtPrGH 3,4a: … que tota… malvolensa que fos estada o sia a present entre prelatz, barons, gintils homes e comunitatz… d'aqui avant deya cessar e sia cassa e vana e anulhada, aysins con remessa e oblidada

1393LÉtPrGH 4,7a: … que tota… malvolensa que fos stada o sia a present entre prelatz, barons, gintils homes, comunitatz… d'aqui avant deya cessar et sia cassa et vana et annullada ayssins com remessa et oblidada…

SupplSistK 37: … alcuns comendamens excessieus a nos fatz de part Mossen Carle Alba aysin coma vostre luagatenent…

SupplSistK 49: Comandas nos aysint coma a vostres fizeles subjects.

1400/01ThesSSpG 28v,28: … contenent comsi Jacmeta, molher que fon de Bernart de Brandis, ayssins com heres del dich Bernart… donet en sout e en paga…

o. a. com es, a. com/coma son 'tel que, comme par exemple'

PrJeanG 271.5: … menan an ci mota fusta grossa e menuda tro a la mar axins con es ligneum, aleo e sandril…

TrArp2M 168,14: … en luoc o en plasa ponderosa e de granda estansia, aysins con es partida de terador, de vilas e de quastels…

TrArp2M 168,18: … en tot luoc comun, aysins con es posesions menudieras, terras, vinhas, ortz…

1396LÉtPrGH 9,25a: … bens patrimonials e de capellanias e dels specials, aysins coma son pras, vinhas, hostals, terras, censas e servises…

1400/01ThesSSpG 1,10: … contenent totas las cartas, instrumens e cautelas del dich hospital, ayssins con son testamens, codicils, inventaris…

p. a. can son 'tel que, comme par exemple'

1411 B.‑AlpesDocMidiM 381,32: Item, s'enpausa reva sobre los artistas, so es assaber ayssins cant son advocas, notaris, procuradors, fustiers… et tos autres… que si puescan appellar artistas o menestayrals…

q. a. coma 'pour ainsi dire'

TrArp2M 136,36: Quar lo fermament corre d'orient en occident… si fort que sa pesantor e sa grandesa lo farie tost tresalhir si non era las set planetas que van ayssins coma a l'encontre del fermament et atempron son cors

C. sert à renforcer un souhait

a. can… [+ principale exprimant un souhait, une prière] loc. conj. présentant une affirmation dont la véracité est invoquée pour renforcer le souhait

MystSPonsG 5898: … ceous qu'en my ouren devotion, / Per lo merit de ta passion, / Eysint quant eys trestot notori, / Vuelhas lor donar adjutori

1392LÉtPrGH 3,26: … requerre la siaua santitat que li plassa de donar al dich pays conselh, secors e ajuda aysins quant lo rey, nostre senhor, e lo dich pays an en el ferma esperansa e singularmen confizansa

D. sert de base à différents types d'explicitation

a. '[annonçant un énoncé indépendant qui suit] de la manière suivante'

MystSPonsG 5108: De tu eysint donoc sentencio, / … / Volen que syos mena a la cymo / D'aquel rochas e, a la resto, / Te syo leva la testo

b. '[annonçant une proposition substantive qui suit] ceci'

ÉvEnf2ÉvEnfGG 362,91: aysins vous prometi en Dieus / que yeu l'ensenharay con sy era mieu

c. a. es que 'il est vrai que'

MystSPonsG 1691: S'eysint es qu'adorar per ren / Los nostres dioux non deven / …

1419LÉtPrGH 23,7a: … com… ayssins sia que contra lo dich statut, et contra forma de drech, los ufficials reyals aian presa auctoritat sens causa legitima…

d. a. com '[introduisant une subordonnée interrogative indirecte] comment'

STrophZ 68: E non mostron tota la veritat / Del sante luoc aysi [var. aysins] com fon sagrat

E. sert à former des loc. conj. qui marquent des rapports de conséquence, de but, de condition, de cause, de temps

a. a. que [+ ind. ou subj.] loc. conj. 'de manière que, de sorte que, si bien que'

PrJeanG 236: Per la lur terra corron ·ij· fluvi de Paradis axins que passan per aquels montz que son apellatz Goth e Magoth.

PrJeanG 350.50: … totas quantas bestias salvages que sian en lo dich bosc seguiran lo home… que non si poyran partir d'el. Ayssins que en pot pendre a ssa volontat que non s'en podon tornar.

MystSPonsG 292: Festo a Jupiter, / Sens tardar gayre, l'on fare / Eysint qu'on solemnisare.

1423LÉtPrGH 25,40a: … et los xᴠ deniars sian de la dicha majestat, aysins que per la dicha majestat si deu exigir florins tres et grosses ɪɪɪɪ…

1429LÉtPrGH 26,12a: … si instituisca… per cascuna dezena de fuox dos albarestiers als gages cascun albarestier de ᴠ florins per mes, aysins et en tal maniera que per cascun centenal de fuox se exegiscan xx albarestiers

b. per a. que [+ subj.] loc. conj. 'afin que'

1473LÉtPrGH 36,27b: … que la tracha dels blas sia clausa generalment en aquest pays per ayssins que nengun non extraga ny fassa extrayre, directament ny indirectament, degun blat foras del dich pays

c. per a. que [+ subj.] loc. conj. 'à la condition que'

1434Pans 2:156,41: Item prometon los dichs senhors que, passatz los dos ans sobredichs, de non gitar lo dich monier del dich molin per lo bayar a autre, per eyssins que passatz los dichs dos ans el en vuelha donar aytant…

d. a. coma [+ ind.] loc. conj. 'comme, parce que'

SupplSistK 19: nos non cresem la vostra magnificentia ignorar, aysint coma es istat enformat per nostres enbaysadors… los grans despens…

e. a. que [+ ind.] loc. conj. 'comme, parce que'

MystSPPaulG 1520: Iou gagerey qu'en aquest pas, / Neron, ne me cognoysses pas / Eysint que ay mua ma facio.

f. a. com loc. conj. 'au moment où, lorsque'

1399LÉtPrGH 17,17a: … que tot so que lo dit Johan Drogol trayra ni exegira deia eysins con venra en sas mans bayllar et assignar a Guigonet Jarente… loqual a promes et jurat de non pagar ni convertir aquestos deniers quant venran en sas mans…

g. a. que loc. conj. 'au moment où, lorsque'

MystSPPaulG 5586: Pautilla, eysynt que sen intra / Dedins Romo, nous ha monstra.

F. sert, seul ou en loc. conj., d'outil de coordination

a. (e) a. '[introduisant une phrase] (et) c'est ainsi que, (et) donc, (et) alors'

AigB 691: Bertran apele qui l'escac lor devie / K'el trais la nuit de l'ost ab l'esclarzie. / Aisin lo raube lor a Bertrans partie. / Grant aveir done…

TrArp2M 139,28: E cascun hi a ·xxx· degres et ayssins es plen tot lo zodiaque de degres quar lo li a ·xɪɪ· veguadas ·xxx· que montan ·ɪɪɪ·ʟx· degres.

1400/01ThesSSpG 19v,18: Item, una carta… contenent l'escambi fach entre lo dich hospital de Sant Sperit e lo monestier de Sant Salvador… E aissins per totas aquestas censas… lo dich hospital donet en excambi…

1418Pans 2:125,24: … florins ᴄ. Et a la festa de sant Johan prochanament venent, florins ᴄ. Et quant las sindrias seran pausadas, florins ij ᴄ. Et aysins seran florins viij ᴄ.

1419LÉtPrGH 23,44a: … que si tragan per la summa sobre dicha a exegir sieys florins per fuec, que monta a rason de ᴠɪ florins per fuec, trenta milia et ɪɪɪɪᴄ xxɪx florins, e ayssins restan los ditz ɪɪɪɪᴄ xxɪx florins al dich pays

1423LÉtPrGH 25,4b: … losquals fuacz son en summa, facha calculacion, sinc milia sinquanta vii et quart… et aysins ven per fuac tres florins tres gros et un deniar

1437LÉtPrGH 28,60b: … lasquals garenties per aventuras moron o las attestations presas si perdon, e ayssins non si podon recensar ni reyre ausir…

1472LÉtPrGH 33,35a: Item, car per lo present la cort fa exegir de la tracha de la sal florins ᴠɪɪɪ per centenal d'ollas e non si solia pagar sinon quatre, e ayssins hon demanda la mitat mays que non si solia donar…

LJFazyM 1360: Item ausi, ly ay conta tres florins per lo chap de huno vacho, que ly avyouc beyla a meyrio, et eysint es peya des dich veous.

LJFazyM 584: … et enclus tout autres payemens et en argent trege fflorins, et esint es en somo, conta tout desobre escrich, xvj fflorins v gros

b. a. com loc. conj. 'aussi bien que, ainsi que'

TrArp2M 191,19: Enpero, garda ti et avisa ben si seran d'un larc e d'un espes desotz terra aysins coma sus terra

1391LÉtPrGH 1,12a: … en lasquals deian contribuir los prelatz per lur temporalitat ayssins con los barons e clergues et cappellans per lurs cappellanias et per lurs patremonis ayssins con los barons… et gentils homes

1393LÉtPrGH 4,51a: Item, volon et ordenan que de las revas, vintens et autras compositions de que pagan los cliers ayssins coma los laycs si deya desdurre…

c. a. e loc. conj. 'aussi bien que'

ÉvSJean2H 12,22: Venc Philip e diys ho ad Andrieu. Et Andrieu exins e Philip diysseron ho a Jesu.

d. a. que sia… o… 'que ce soit… ou…'

MystSPonsG 729: Eyssint que sio a drech ho a tort, / Lo chal gardar et far nuyrir

2. emploi attrib.

a. '[déictique] dans un tel état, dans cet état‑ci'

MystSPonsG 3929: Ben ave la charo passo! / D'eysint vos veyre me desplay.

MystSPonsG 5211: Despoilhen lo. / … / Leyssa lo eysint.

b. [apelar, nomnar, etc.] a. '[anaphorique ou cataphorique] ainsi'

TrArpT 32,45: E·l rey Robert lo bateget, / Lo nonnet e l'apelet, / E volc que aysins agues non / «Lybre noble e sotil».

TrArpT2 204,30: E plas a la santa Trenitat / Que yeu sie destrador apelat / E per las gens aysins nonnat

TrArp2M 79,24: … de quanar, o de destrar, o d'esquandalhar – que aysins si apela per marenies…

MystSEustG 478: Pueys que eysi eys vostro voluntà / Eysint saren apella.

c. a. com 'comme, tel que, dans le même état que'

PrJeanG 186.1: e an cap ayssins con ha boc

PrJeanG 271.29: E torna axins con premieramens era.

d. a. coma '[exprimant la conformité] tel que, conforme à ce que'

LJFazyM 255: … et me deou beylar lo dich gip pista et apresta eysint como es de costumo de lo beylar quant l'aduson Eybrun

e. a. com son 'tous autant qu'ils sont'

ÉvEnf2ÉvEnfGG 372,345: Dedins un grant hostal intreron / trastos aysins come eron

TrArpT2 206,55: … si auras ben entendut / Los quapitols aysins con son / De la siensa de destrar