aissi

Retour 

1. adv.

A. indique la manière (circonstances, conditions, moyen), l'identité de manière ou l'intensité

a. '[anaphorique] ainsi, de cette façon‑là, comme cela, de la sorte, dans ces conditions, par là, par ce moyen'

MarcGHP 15,25: et qui no vol esser mespres / de tota vilania·is gar, / … / C'aissi pot savis hom regnar / e bona dompna meillurar

BernVentA 6,21: E s'eu l'am a dezonor, / esquerns er a tota gen; / … / E s'aissi pert s'amistat, / be·m tenh per dezeretat / …

RaimbAurP 3,50: Domna, si no·us alezera / Mos cors, lay on yeu dezir, / Res plus tost no·m pot aucir; / … / Doncx c'ay fag tan long' espera / Que aysi·m degues murir?

GirBornS 24,44: … / No·m destric que non engraixe, / Si·l sieus cors delgatz e gras / M'es de pres, c'aixi revenh

GuilhBergVidasBS 118,12: … / Fetz dos crestias brusar, / … / E non degra aici jutgar / A mort ni a passion / Dos per un Juzieu fellon

GuilhBergR2 5,13: … / si·ls faz' en sa cort estar / ses prometre e ses dar, / c'axi·s tenria un joglar

ArnMarB 5,167: C'Amors a pres de mi las claus; / Aisi al vostre salvamen / Tot' autr' amistat mi defen

GaucFaidM 9,45: mas l'us se gart vas l'autre de faillir, / c'aissi·s poiran de lor amor jauzir!

BertrBornG 17,80: … / Donases m'un baisar! / Aissi·m podes ric far

PVidAv 37,23: Doncs, per que·m sona tan gen ni m'acuelh, / Pos pro no·m te de so don plus mi duelh? / E cuja·m doncs aissi lunhar de se?

PerdC 8,8: … res no sai que·m dic; / eissi mi notz paors / en aquestas errors / …

ElCairL 11,13: que l'us l'autre s'auci en guerreian: / aissi faran crestiantat perir

PistHB 3,31: e volgra lor donar senes car vendre. / Aissi fera eu, si pogues, mon afar

FalqRomAG 14,170: e vos, ab joi et ab solatz, / mi tendec en rient un laz / q'eu non gardei tro qe fui pres; / aissi fui d'amor sobrepres

RaimCastPCardL 60,32: Si morge nier vol Dieus que sïan sal / Par trop manjar ni per femnas tenir, / … / Ben tenc per fols san Peire e sant Andrieu / Que sufriron per Dieu tan gran turmen, / S'aquist venon aissi a salvamen.

AimBelP 19,31: mas qui vol Pretz els vostres faigz se mir / c'aisi sabra Dieu e Pretz guazanhar

PCardV 3,22: E fas l'ap joi, car hieu entent e cre / c'aissi foron fag li bon fag ancse

LanfCigB 27,51: Maire de Dieu, totz mos anz / Mi faitz far vostres comanz, / Qu'aissi serai certz de salvaçion

Aic/GirHarveyPPart 1:6,15: q'en paradis voill aprendre e chausir / lo ben qe·i pren chascus per Dieu servir / … / q'aisi poirai paradis veramen / leu conquerer…

PEspR 392,21: … tot quan te fai aissi tremolar / cum fai lo vent la cana torneyar, / que vas totz latz li fai penre baissura. / Aissi torment' amors los amoros

ArnPAgRickettsContr 7,68: e segra l'us del adreg laboraire / c'aisi poira son afar a cap traire

CervR 84,16: Que·l mal qu'el sen no·s cuig que ja·s descarch / sidons vezen… / … / ans dobl' amors ayxi mays c'ab nuyll art

CervR 88,16: En be saber prec que puyna metatz, / c'aixi·us poretz els nobles locs estendre

CervR 113,44: ausiron me si fos fals ne mentire, / ja·n sia, mays non han cor qu'exi reny

GuirRiqL 11.2,321: … / sian joglar nomnat / … / c'om l'apel trobador; / … / son aizi devezit / per cognoms e partit

GuirRiqLo 5,21: E donc pregatz vostre filh glorïos / que·m fassa far sos plazers e mos pros, / qu'aissi·m podetz tornar de mort a vida.

AmSescSansTDid 4,521: ni ama de cor fi / sel que a doas s'acli, / …» / Si negus vos enquier, / aissi·eus poiretz defendre

MatfErmRL 2,31: Enquer son vendut aranda / Per clers li sanch sagramen: / … / Qui aici·ls ven per raizo / Ab Datan ez Abiro / Cove que porcio prenda.

GuilhOlSchultzStud 216,6: Qui vol aver ganre d'amicx, / a totas gens fassa honors, / … / c'aisi·n [éd. aisin] pot hom pro acampar

PLad/RaimCornNoulCDeuxMss 42,80: E malevatz, don vos faytz escarnir, / Quar no pagatz. Ayssi·us vezem regir

UcValJeanrJoies 5,28: … fatz… / Chanso del vostre cors gay, / Quar ayshi, Dona, viuray, / Si a vos play, / Rixs…

GirRoussH 7732: Li gaainz del carbon ven per talent; / Cil le funt, il le porte e lo vent. / Vin e dous anz s'en vont eisi vivent

GirRoussHo 4649: Ans serai de donar lo sobira.» / Mentre que·l reis mante aisi lo do, / …

FierB 1214: «Senher» so dis duc Naymes, «laychatz estar vos dis, / home que aychi parla sembla del sen partis.

CroisAlbMa 66,10: Lo castel establiron ladoncs nostra crozeia; / Aisi fo Cabaretz comquis esta vegeia.

JaufreB 7164: D'aisso consi·m poirai devendre? / Ab blandir et ab jent parlar, / C'aissi pot om tot cor domptar

VertCardR 899: Ja l'autrui non desiraras / et aissi totz tems francs seras.

NovHerRickettsContr 93,574: que·ns prendo e·ns estaco, cant nos an saludatz, / per so qu'els sian quiti e nos autres damnatz; / aichi cujon ab nos rezemer lur peccatz

NouvPGuilhC 180: «Senher, pel bel semblan que·m mostra / Me teni de lies per paguatz.» / «Aichi paih hom d'amor los fatz.»

RazoRigBarbVidasBS 153,6: et dis… qe, se Ricchautz se volia partir de soa dompna, q'ella li faria plaser d'aitan com el volgues comandar… Et avenc aisi qe Ricchautz, per las granz promessas q'ella li fazia, qe·ll dis q'el s'em partria.

RazoUcSCircVidasBS 245,16: Longa sason estet… attenden lo ben e·ls plagers q'ella li avia promes; et ella no·ll fetz negun… Et N'Uc, qant vi qe aisi era engannatz, mout fo dolenz et iratz.

VidaRaimbAurVidasBS 442,13: Lonc temps entendet en aqesta comtessa e la amet senes veser… Aisi leis aman, Rambauz mori…

GuerreNavS 3545: Ez aportego portas, tablas per escudar, / De grans pix e palas, pals fers per desjuntar, / Si quez aquels dels borx fero·s maraveyllar, / Per ço qu'ayssi yssian ni que volian far

SMargM 283: … que·m deylieyres de las mans / d'aquest fers mesprezen pagans.» / Aysi pregava la donzella / lo Salvador…

FlamG 4461: … nom proaras / que t'ame ni que·t voill' amar; / d'al re ti coven a pensar.» / Aissi·s combat, aissi·s tensona / Guillems…

FlamG 134: Qui·t quer ·ᴄ· sols dona ·x· marcs, / qui t'en quer ·ᴠ· dona l'en ·x·; / aisi poiras montar en pres.

BrevAmR2 3806: … / a la terra sostrai l'umor / per la sua trop gran calor, / et aichi toll li, ses dubtar, / la vertut de fructifiar

BrevAmR3 11482: e·l Satans fo pres e liatz, / et aichi fo sos capz brizatz

BrevAmR4 18234: … / vendran vos per bon' e fina / avol obra e mesquina, / et aichi decebon la gen

BrevAmR5 30616: … / guardan razo, mezur' e sen, / qu'aichi pot, guardan sa honor, / montar em pretz et en valor

GardD 708: Quant ela ac aisso tengut / Lonc temps et ac aissi viscut, / …

SHonSRH 2192: Lo seynal de la crotz lur fay de mantenent; / tantost con lo lur mostra, e cascuna s'estent. / Ayzi las auzi totas sens lanza e sens escut

BarlH 1,10: aquel era… gentil hom e poderos contra sos enemix, e de la riqueza d'aquest mont ben azondos… E domens qu'el vivia aysi dousament el ioy et el delich d'aquest mont…

ÉvEnfGG 190,68: Non aguest fruc de vostre cors, / per que deves estar defors.» / E cant Joachim entendet / de Ruben c'ayssi lo blasmet, / fom de vergoynna esbaït

AnatMondG 38,4: Et avans que·ls nervis obtix intro el craneum, els son conjuntz essems… per so que, si non fosson ayssi coniuncz, a el semblaria que d'una causa n'i agues doas

ContenTabC 44: Laysa comensar lo milhor / e aysi tu auras lauzor.

BlandCornH 125: e faren vo commandament.» / En mentre che aysi estan parlan, / …

ArithmSesiano 36,37v: … trianglars… quadriangulars… et aixi hom pot continuar en aquestas figuras sens fin segont los angles

LegAurT 215,16: «Senhors, ajas merce…»… E domentre que los preguava ayssi

MystSAntG 929: En enfer trastous venont, / He eyso a causo de mi. / … / Beric, deoque la vay eicy / Vay lay de continent

GlossIt2M 46: Aissi: … così

1237 BordeauxTGascL sans contexte

b. '[rappelant une subordonnée conditionnelle ou temporelle qui précède] alors'

PRogN 6,56: … mas si·m cres, / aissi·t poiras jauzir de liey

JordBonK 32: Ai, si m'auci, per tal coven morrei / Qu'aissi s'en vai l'arma tot en rizen.

RaimMirT 49,8: E sie·us play, dona, que ses gap / O entendatz del premier cap / Tro en la fi, / Entendre poiretz be aisi / Qu'el non a talan que·s cambi

CadZ 9,6: Ay! cum m'en fora ben pres / Si·l bes fos mals e·l mals bes! / Aissi no·m calgra doptar

RaimVidF 1,613: Huey may si·n vols aver sen / … / aisi·ns partam…

RaimVidF 1,867: E si ja no·us enamoratz, / aisi o deuriatz saber / per mot auzir e per parer, / …

BertrCarbR 9,42: Hoc, si li liam poirit so, / c'aisi sai qu'escapa leumen

AnonPastPadenPast 165,27: Si a vos plazia / que vos fosses m'amia, / serem aisi / cada matin / enans soleill levat aissi, / e tenrem goi tot dia.

AuzCassS 170: … / si ben manja e be·s secot, / aissi es fort ben sas del tot

VertCardR 1809: Puis m'auretz vist una vegada, / et entendretz ben ma razo, / aissi·m retenetz, si·os sab bo

TrGéom2C 1468: … / Se esta am mal e am bo, / Aissi jutga segon razo

c. '[introduisant une subordonnée à valeur causale ou justificative postposée ou en incise] de telle manière'

GormRiegerTr 46,100: Roma, be sabetz que fort greu lur escapa, / qui au lor decretz, aissi tendon lur trapa / ab falses trudetz…

SMMad2R 22,19: E esgardet Maria, als pes de Jhesu Crist; / sembla, aisi l'esgarda, que mais non l'ages vist.

d. (tot) a. (o/lo) renvoie à un fait, une action, un comportement [considérés dans leur modalité] ou à un propos [considéré dans sa teneur]

GirBornS 22,50: E, s'aissi·l platz, / Per l'amistat que·l tenh li iur / Que de ben amar non peiur

GirBornS 30,11: Per c'ay soffert de grans mals; / C'aisi s'aven als lials!

GirBornS 60,20: Ara·us fatz gaillartz e cortes, / Cais c'aisi fos de cavalliers

GaucFaidM 1,35: ans la deu be per totz temps mais honrar / quar aissi·s tanh a fin leyal aman; / s'aissi no fai, sa dolors s'en abria

GaucFaidV2 62: pueis apres / vis quo mos dans me castia, / si·lh plazia / qu'aissi es

FolqMarsSq 6,5: Ai! quan gen vens et ab quan pauc d'afan / aissel que·s laissa venser ab merce! / … / mas vos, Amors, non o faitz jes aissi

RaimbVaqL 20,10: e, ses conseil ab sos baros, / creza·l conseil del plus prezan, / q'aissi·s conseils d'emperaire

RaimbVaqL 31,4: e viure tristz, marritz, ab cossirer / per totstemps mays, c'axi·m cove a far

GuilhCabC 3,32: e tem que·l jorns me sia props, / c'Amors m'es car' et ieu·l sui vils; / e jes aissi no m'agra ops

PRaimC 11,41: Qu'ieu suy selh que vostres comans / Tostemps a mon poder faray; / Aisi·us o man per ver…

PerdC 4,20: E te·m lai pres on non truep rezemso / mas de ma mort, qu'aissi lor abelhis

AimPegSC 43,8: … / Que los partissem per egual, / Qu'aissi·s tanh de companhia

AimPegSC 16,18: – Es tan pros com lo·m lauçaz? / … / … – E sos bes / Non entremetria, / S'aisi no fos la vertatz.

ElBarjS 2,5: Vos o faitz tot quar vos platz qu'aissi sia.

ElBarjS 4,30: Et o farai, tan cum viurai, / qu'aissi s'eschai e si cove

PistHB 4,33: Bona domna, pois aissi m'o laudatz, / eu l'enquerai ades senes faillir

FalqRomGouirAlba 14,26: que·lh vostra pietatz / lor perdon lor peccatz. / Amen, Dieus, aissi sia!

FalqRomGouirAlba 14,54: … e·us fauc ufrenda / de me e de ma fe, / qu'aissi·s tanh e·s cove

GuirUcSCircJS 40,12: Qe se no fos sel qe m'a retengut / E·m dona pan e vin e fen e blat, / Eu agra spes del groing del ver agut; / Si tot lo ai' ogan aissi provat, / …

UcSCircJS 27,10: Pei Ramonz ditz – / E de trobar se gaba – / Qe la raïz trobera senes gab, / … / Laiz er' aunitz / S'aissi non o acaba

AnonCob3PCardV 91,6: aitals dreitz li conve, / c'aissi o a gutgat

Folc/Arn3/Guilh6HarveyPPart 1:346,43: Roncin e palafre amblan / e draps per freg e per calor / voil aver, qu'aisi m'a sabor

BertrCarbR 18,7: e s'ie·l fas vil, aissi·s cove, / car vilmens le vils se capte

JordIslS 196,13: e partrai m'en, c'aissi·m ven d'agradatge

CervR 117, 156: Humilment dich Ave Maria, / … / et virtuus Altissimi, / car tots homs bo deu dir axi

GuirRiqC 895: … Dieu, del qual / es l'emperis e·l regnes, / … / c'aissi·s deu creyre be

GuirRiqL 12,256: E no m'es datz arditz / … / c'ab la gent ufaneira / me tengues ufanier, / c'aisi·m fora mestier

JoanEstV 1,29: … non li falh ni·l sofranh / ans li dobla l'onors qu'a per elh preza; / aissi o fai en faitz ez en parvensa / a mi·l belh cors plazentiers amoros

JoanCastMassóInedBarc 12,10: Desfizi totz quantz son de l'hordenança / Dels fals aymans, qu'ayxi·m ve d'agradança

ArnAl/RaimCornNoulCDeuxMss 32,6: Estar la nueg en paradis e·l dia, / Malgrat de Dieu, s'aishi far se podia, / …

PLunSansTDid 5,152: E poyshas, cant torcat l'auras, / vay estujar / lo baylador, poys abeurar / lo vay dese / … / Aishi contunuadamen / fay cascun dia.

PLadNoulCDeuxMss 45,44: … si mos volers no mor, / E s'ayshi·s fa, sera laja ma fis

AnonPlanhP 157: … mays, pueys que Dieu lo payre / ho vol aysi, yeu non puesc al re fayre!

SFoiHA 325: … / Sa part el cel li divedi, / E, quan mor, l'anma·l paus' achi. / Aisi·m considr' o facza mi

GirRoussH 7998: Rendes li terre plane, borc senz caduel. / … / E lo reis respondet: «Aisi o cuel.»

GirRoussHo 611: … / E nos venrem detras per lo sablo.» / Aisi lh'o ditz G. e lh'o despo

GirRoussHo 8209: «Dirai vos, ditz G., que ai pessat, / Vint abadias faire tot de mon grat.» / «E ieu ·x·, so ditz F., de ma eretat, / De mos quites alos per parentat.» / Tot aisi o an escrit e sagelat

DaurelL 869: Ab lui morai, c'aissi m'es destinatz

RazTrMarshRaz 7,89: car tota la parladura de Lemozi se parla naturalment e dreta per cas e per nombre… E axi poretz be entendre e auzir si·m escoutatz.

FierB 4859: L'emperayre li sona, e si li demanda / si vol creyre Jesus, que tot le mon salva, / et en la santa vergis pieuzela s'azombra, / … / E si lo cre aychi, gran profieyt li sera

CroisAlbMa 158,15: Mas premier fassam mur… / … / Es eli respondero: «Aisi o tenem per bo.»

JaufreB 3098: E can nul hom gera lur fa, / Aqui meseix sun totz ensems, / E aixi [var. aisi o] an tengut lonc tems.

JaufreB 5587: Qe cujava el sanc gerir, / Car aisi l'era enseinat

VertCardR 376: Non lauzes trop, non blasmes trop, / car trop son trop, aissi o trop.

NovHerRickettsContr 84,265: Aiso dira als bos, e dels autres me par / que metra en yfern … / … / Enaissi es escrig et aichi o potz trobar.

JViergeSuchDenkm 272,1: Escrig trop, et aisi es vers, / que de dieu ven totz bos sabers

GestaKarS 1348: Senher, mays valria que primieyrament prenguam Menerba… Sia aysxi doncx, disx Karles… Et aysxi fo fait

VidaGuilhTorVidasBS 237,11: … si el legia chascun dia lo salteri e disia ·ᴄ· e ·ʟ· patres nostres e dava a ·ᴠɪɪ· paubres elemosinas anz qu'el manges, et aissi fesses tot un an…

LHeurPans 1:23,13: e preguet a nostre Seinhor qu'el deinhes recebre son sagrifizi car l'angels li o ac aissi dig

FlamG 4219: mas vos o aves conegut, / aici es vers…

FlamG 5504: … o una ves / metre mon cor, pos aissi·m les

BrevAmR2 3962: E son mout grans en quantitat, / … / aichi o trobaretz el test / de Tholomieu en Almagest

BrevAmR3 10071: … las vivens van sebelir / aquelas que·s laicho morir. / Aichi se troba de dalfi, / …

BrevAmR5 32908: quar e femna pleniers sens es / que s'albire que no·n a ges; / aichi n'auzi [var. aici o auzi], non a guaire, / dir a mosenhor mon paire

DoctrAcMarshRaz 53,794: E per ayso finiray / Mon Acort con mell sabray / … / Qar, per cert, aysi far dey

ÉvNicSuchDenkm 43,1492: … et yeu lo vi / sus vas lo cel en aut pojar. / Ayssi es vers, si dieus mi gar!

ÉvEnfGG 225,1224: car non cresiey demantent / zo que ti plac far de la gent. / … / E car aixi non o cresiey, / …

VisOyngtZ 255: mas so coma lo porc, que ama may la pudor e la flayror de las fangas, que no fa de la roza o de la flor bela. Ayssi ho fan cels que may aman e may volun pessar de las causas del segle

PrVierge7K B,187: Puech cridavant, en auta votz: / «Crucifigatz, metez l'en crotz.» / Aichi criden…

PassS 1043: Digas si es rey dels Juzeus. / … / Aissi es ver senes mentir

PassS 737: Ya no venret tan gran mayti / Que no·y trobet pro pa e vi. / Aysi o promet demanan

ÉvNic3T 113d,32: … cum l'an li fals Juzieus a mort lieurrat… Filhs, ayssi covenia que fos…

LegAurT 44,31: Adonc el lor comandet que fezesso gran penedensa ·xxx· dias e que preguesso Dieu… Et ayssi fonc fach.

MystSEustG 477: Agapit houre a nnun lo mour, / … / Theospit, lo plus pechit; / … / Pueys que eysi eys vostro volunta / Eysint saren apella.

MystSAntG 1173: Si vous vole servir Diou, / Non lo poye servir coma yo / …? / Eyci fassa certanoment, / Y eyso es lo chamin / Per vous conduyre a bono fin

MystSAntG 2157: La non si po far autro chauso, / Deoque Dios ho vol eyci.

SermentsD 69,15: et si Guillems et Raimun et Aiarigs recobrar lo podun, en lor podestat lo tornaran senes engan… Aisi o tenra Guilems…

1046‥1102DocMidiM 500,25: eu Fulco la honor de sant Onorad… non la tolrai, ni om ni femena ab mon art… Aisi t'o tenrai e t'o atendrai a sant Onorad et a ti abbas Aldebert…

v. 1103 ProvenceChartPrB 8,19: Aus tu Adalax conmitissa… non ti decebrai de ta vida… Exi o tenrai et otendrai sine inganno…

déb. 12e s.Pans 1:3,1: … eu lo vos redrai senes engan, et axi vos tenrai et odtendrai senes engan

déb. 12e s.Pans 1:3,24: … en esta claustra venrai… ed d'aquesta no mi deslurarai senes lo teu solt… aixi o tenrai et otendrai dommentre viurai

déb. 12e s.Pans 1:4,2: d'esta claustra non me delurarai sens asolt… exi o tenrai et o atendrai meu escient, des ezi ad doz anz

v. 1185 pays d'OrangeChartPrB 226,5: … e que non lo li tolla ni tolre non lo li faza… ni el ni Titbors… Et aisi o tenran e li o atendran sens son engan

1484CConsRisclePC 341,186: foc ordenat que Berdot de Sen‑Pot hi anasa; e aysi a fe

e. a. es '[anaphorique] il en est ainsi, c'est le cas'

AlegJeanrTrGasc 10,55: E sai triar los fals dels avinentz; / E si·l fals ditz q'aisi esser non dec, / Traga s'enan, q'Alegres n'es guirentz

SavMaul/GaucFaid/UcBacGaucFaidM 51,12: l'un esgard' amorosamen, / l'autr' estreing la man dousamen, / al tertz caucia·l pe rizen – / Digatz a cal, pois aissi es, / fai major amor de totz tres.

AdNegG 70,25: C'ades la cuich vezer nuda / Enaissi con l'ai veguda. / E plairia·m q'aissi fos, / Mais non es…

PMilB 4,46: Es larc? – Oc. – E malvatz? – Non, / ni vilan. – / S'aissi es, non ses vencut.

PMilB 5,7: Pos l'uns auzels envas l'autre s'atura / de lais, de critz, de voutas, de chantar, / … / Pois c'aissi es, eu chant e m'esbaudei

PMilB 1,22: Pois qe no·m val Merces, Dreigz ni Razos, / … / pauc mi valgra s'eu fos fols ni enis. / Pois q'aissi es, qe non trob garizos, / plor e sospir…

RaimVidC 144: car ieu non anarai per ren / la on mo senher anar vol. / E jes aissi esser no sol

LanfCigB 21,12: … / Qu'om ditz que trais de Monferrat linatge, / Mas non pareis a l'obra q'aisi sia

BertrCarbR 11,37: mas er es temps que om volra dese / esser amatz ses trebalhs e ses als. / Non es aissi: c'Amors neta e pura / non deu leumens als amans cossentir

GuirRiqL 11.1,489: … usquecx se vol nomnar, / … / per lo mestier que fa, / … / Et hom non deu contendre, / so·m pes, c'aisi no sia

JaufreB 8325: Et lur es bon et lur agrada, / … / E dis qu'el man del rei Artus / Vol sia fait, pos aissi es.

GestaKarS 143: e l'arcevesque Turpi contec lor tot so que·l Sarrazi li avia dich… E dis Rotlan a l'arcevesque: «Senher, pus c'ayssi es, anatz la e vejatz si es enayssi.»

SaviD 624: Le dezencuzars non es pros / can hom ditz: cugei c'aissi fos.

GuerreNavS 4306: E les borx demandavan le secors cant vendria, / E n'Estacha diss lor qu'a la Sancta Maria, / Cela que ven d'aost, e crei quez aysi ssia.

FlamG 1819: … trop aizes e trop lezers / adus amor mais c'autra res: / e qui dopta qu'aissi non es / per Egisteu o pot saber

BrevAmR2 3638: e Mizaels et Alfragas / dizo quez aquo es vers plas, / e provo quez aichi sia / per lur art d'estronomia

PassS 1547: … en crotz l'avet layssat sufrir turmens. / Ara, senher, puys que aysi es, / Tart mi semle no siem pres

f. [aissi com (o)…, aissi can o…] a. (o) '[reprenant une subordonnée comparative exprimant la conformité] comme cela'

ÉvSJeanW 14,31: … e que aissi cum lo Paer me donet lo comandamen, aissi o faz

MirViergeRickettsMsLond 324,23: E aissi quan Nostra Dona ho avia comandat, aissi fo fah.

BlandCornH 2359: Ayssi cum o dis, ayssi o feren.

SElzC 226,23: Et ayssi cum la sancta lh'avia dich, ayssi o trobec.

SElzC 234,28: E ayssi cum la sancta avia dich, ayssi s'endevenc

g. (tot) a. (meseis) 'de la même manière, (tout) pareillement, de même'

GirBorn/AlfArGirBornS 58,15: … / Se·us cuiatz que per ma ricor / Vailla menz a drut vertadier. / Aissi vos pograz un denier / Adesmar contr' un marc d'argen!

RigBarbV 2,54: aissi co·l sers, que, cant a faig son cors, / torna morir al crit dels cassadors, / aissi torn eu, domn', en vostra merce

GirBornS 12,64: Dompn', aissi co·l frevols chasteus / Q'es asetgatz per fortz seignors / … / Aissi·us clam merce humilmens

BertrBornG 17,58: E·l coms fassa lo sens / Que fai la mars: / … / Aisi taing de baro / Que teigna so perdo / E s'el tol, que pois do.

RaimbVaqL 32,22: c'ab sos bels digz m'aplanet e m'enois / e mostret me com ieu de leis m'estorsa. / Estortz sui, mas aisi·m liet / ab eis lo genh ab que m'a sout

AimPegSC 7,27: Cum cel qui vai sos cairels pertraen / E per l'un pert l'autre, tot aissi·m pren

PonsCapdN 12,15: Que ja chastels frevols, qu'es asetgatz, / Fort longamen no·s terra ses socors. / … / Aissi perdra ma domn' al sieu tort me, / Si no·m socor…

CadZ 23,40: Qu'aissi cum es / Caps de totz bes / Lo reys Aragones, / Aissi am ieu meils de negun amaire.

GuilhPCazM 1,7: … / q'usquecx jau joy e·s melhuyr' e s'enansa / si e son chant, tant lur es lo temps bos; / e tot aissi, ma dompna, degratz vos / jauzir mon chant…

FalqRomAG 5,22: totz soi sieus, q'aissi foss ella mia!

PMilB 9,9: Si con lo metges fa crer / al malaut… / … / aissi midonz m'enpromis / e·m dis qe gauzenz serai / …

RaimBistRB 1,31: si co·l rics hom es traïz per la gen / … / Dompna, tot aissi·m pren

PCatF 5,33: Per qu'yeu ho fau co·l bos pescayres fay, / Quex aiten tant que de la mar peix tray; / Axi m'attey rich joy ab esperança

PCardV 5,15: aissi con hom sent femorier / al flairar, ses tot lo vezer, / aissi fai lo mentirs parer / lo fals coratge torturier

PCardV 26,20: … / fai o aissi com lo focs de la leigna, / qe la destrui la flamma e·l calors: / aissi destrui malvestatz sos seignors

SordB 10,4: Si co·l malaus qe no se sap gardar / qan es garitz, per qe·l mals lo repren / … / … aisi m'es pres e·m pren / del mal d'amor…

LanfCigB 32,9: Qar, enaissi com cill de q'eu vos dic / Fan bonas cortz de solatz mais valer, / Aissi las fan li avol deschazer

PEspR 392,11: Selh tenc per fol qu'en trop cuydar s'atura, / e vey ne mans falhir per lor cuydar. / Aissi suy yeu falhitz per sobr' amar

AnonGambAnon 11,4: Axi com cell qu'ell mar es perilats, / … / axi suy eu de me desesperats

AnonKolsenAnon 7,10: Qu'ieu ai vist comensar un pon / … / E vinc en bas, qant plus aut fo poiatz. / Aissi chai pretz, qant es mal apoiatz.

AnonPRelL 1433: Qu'aisi cum s'espren foc en legna, / Aisi s'espres peccaç en me

BertrCarbR 3,3: Aissi com sel qu'entre·ls plus assajans / es plus jauzens can per sa leujaria / vai denan totz, aisi e plus mil tans / soi ieu plus gais que amaire que sia

AtMonsC 2,581: Car qui son ver te nec / la on dire·l deura, / o a senhor, si l'a, / tot aissi·l panaria

MatQuercyAppelInedPar 194,36: Ges Bretanha no·s pot enquers calhar / que no·s planha per un rey que ac bo; / ayssi planh yeu…

MatfErmBrevAmR5 L79: … pero totz om per fe / lo deu beure… / … / Aisi mezeis deu, per compassio / coral, cascus mangar del san capo

JoanCastMassóInedBarc 6,9: Mas quo sera, que tot jorn en leys creis / Valor e pretz, qu'eu puysch' ayxi meteys, / Crexen sos laus, faire xan de plazer, / …

RaimCornNoulCDeuxMss 23,15: Que mielhs adreg pot gitar un cayrel / Quasqus de pres albiran que de lonh; / Ayssi·s pot dar mielhs de si totz om sonh / Que d'autres fols…

PLunRickettsContr 45,27: Si com deu trop esser us homs dolens, / can petit sap, es esta fort doptos, / … / … aishi fort soy temens

AntJaunhJeanrJoies 30,50: Que si deguns al myeg d'un milier [c.‑à‑d. de miralhs] salh, / Hel ssera vistz dins cascun, a belh talh: / Aysi meteys de Jhesu Christ transpassa / Le grans poders…

ÉvSJeanW 15,4: Aissi cum l'eissermens no pot portar fruith de se meesme, si non permanra en la viz, aissi fachamen e vos, si e me no permanret.

Serm2ArmitSerm 23,9: … que eissament co·l gaianz correg per la uia, aissi Nostre Seiner correc da som paire en terra

DiétS 4,113: C'aissi co·l pans es noirimens / del cors e sos ajudamens, / aissi es condutz e fortors / de l'arma li bona odors.

CroisAlbMa 2,2: Senhors, esta canso es faita d'aital guia / Com sela d'Antiocha et ayssi·s versifia / E s'a tot aital so…

JaufreB 2603: … / Q'es dins poritz e vermenos, / E deforas es bels e bos. / Aisi avols hom ben vestitz / Es bels defor e dins poristz

SaviO 468: Si com l'estiu a l'ivern socorr / aysi ioven deu paysser velhor

ProvGCervC 4653: Axi com conoxensa / es caps d'ensenyamens, / axi desconoxensa, / de tots fals fallimens.

FlamG 7820: Mais, si com bona domna es / de tot lo mon li meillers res, / li plus douza e·l plus grasida, / aissi la mal' e·l descausida / es la piejers…

FlamG 121: Si com ma sors es la belaire / del mon, e la plus debellaire, / aici coven tal cort fassam / que non fos tals de sai Adam.

BrevAmR2 3863: … quar a manieira / de cabra que volontieira / las auturas serca montan, / tot aichi mezeis per semblan / le soleilhs…

BrevAmR3 10717: quar, si cum rams de taverna, / re plus no porta mas senhal / del vi qu'om ven dedins l'osdal, / aichi mezeis creza quascus / que l'emages no porta plus / mas remembransa solamen / del creator…

DoctrAcMarshRaz 46,557: Ara dich aqi con vay cre: / Ieu crey, tu cres, aquell cre; / Mescre e recre aysi cor.

ÉvEnfGG 256,2317: Et aixi con de cors creyssia, / aixi crexia de bon saber

VisOyngtZ 135: Quar tot ayssi cum los fluvis yesson totz de la mar e totz y torno, ayssi la bontat e la vertut de Dieu Nostre Senhor.

AnatMondG 35,6: Lo quart os del cap es apelat landa… a la semblansa d'una letra que es ayssi facha.

AnatMondG 48,11: Et meten ysemple de la un, et ayssi entendem del autre.

TrGéom2C 1359: Si bona planeta·i estia / Ab lo senhor ·8· tot dia, / L'anar es bos… / … / Tot aissi garda la tercieira, / Se vols saber de breu carrieira.

PseudoTurpP 73,24: quar aissi quon los batalhadors de Karle per la fe de Crist batalhero, aissi e nos devem morir per pecatz e viure per vertutz…

ÉvSJean2H 13,15: Exempli hay donat a vos, que ayssi quo yeu hay fait a vos, ayssi e vos fassatz.

LeysAm2A 215: Si con ceyll qi moli trobech / Say primieyramen lo dictech / Per subtilitat de son cor, / Ayxi per aquell mateyx for / Son las scienças ensenyadas / Pels philosoffs ez atrobadas

LeysAm2A 976: Bestia pronunciatz e savia / Ez ayxi matex digatz avia

LeysAmG 1:338,5: Vers es us dictatz en romans que compren de ·v· coblas a ·x· amb una oz am doas tornadas, et ayssi meteysh li altre dictat podon haver una o doas tornadas.

ElucHR 245,34: Et com ha unitat et simplicitat, ayshi ha virtut renovativa, nutritiva…

PrJeanG 114: Aquetz homes an los dragons encantatz nostres corrieus trametem… es ·ia· gran illa en la Menor Yndia, en laqual es ·ia· natura de gens… lasquals gens son axi meteys a nostre comandament

PrJeanG 350.13: … ayssi con lo fuoc leugieramens consuma l'esscoba, ayssi meteys aquella peyra consuma tota creatura e la fa tornar en polvera

BlandCornH 2385: E Dieus lor donet pron de ben. / … / E pregas Dieus che ayssi vos prenna

SElzC 84,4: Ayssi cum lo sanh comte era naturalmen liberal, ayssi, per do celestial… era piados e misericordios

PVaudC 3,95: Car enay[si co]ma en l'ome son duy compliment, / L'esperit e lo cors en la vita present, / Aysi la fe e las obras son un [ferm] ligament

ArithmSesiano 38,46v: Car aixi com un iuge que garda iusticia non deu aver conveniencia ni aiustansa ab degun… et aixi 7 tot solet non ha conveniencia ni aiustansa ab degun nombre…

LegAurT 267,14: … que en ayssi coma ela nulh temps non era estada tocada del foc de luxuria, ayssi la gardes d'aquel foc

VergCunsD 82b: Dont cum Christ demostrant lo pan sacramental di… que ayczo sia lo cors, lo coven esser entendu lui parllar… Ayci l'apostol, havent lo sen de Christ, scri… que lo pan lo qual nos fragnen… es sacramentalment tot lo cors mistico

1236PrivAngA 102,25: … yssi que pusquiam regnar en quest present secgle et ayssi medis pusquiam regnar en lo qui es a venir am los sancz.

LausSPSalvVidal2 61: Tot aissi aquela part… vos vendem e nos els nostres ne despollam

1454 BordeauxArchGir 1:59,11: … saubats et reservats a lor et au deit monestey los dreyts et devers dessus nompmats et declaratz, et aissimedis los autruys…

1489 PuybarbanArchGir 3:213,28: prometon los deitz juratz de ne relevar ausdeits Deubinhau et de Garralon… Ayssy medis prometon losdeitz Deubinhau et de Garralon de rendre bon et leyau conde ausdeitz juratz…

h. (tot) a. (meseis) (o) '[renvoyant à une manière d'agir ou un événement identiques mentionnés auparavant] en [faire, arriver] de même'

GaucFaidM 62,37: e·l malvatz non val re, / anz dechai so que te. / Aissi sai e cre / que cuidet far de me / cel que non a ab se / mais poder qe·m dechaia

FalqRomAG 14,125: Per q'eu dei ben trobar merce / en vos, pos mais vos am qe re. / Dompna, tot aissi o fai Deus, / qar qi meilz l'ama meilz es seus.

PCardV3 222,32: a tots hamich val quant auras de que, / qu'axi·n pot fer ell, si tals cas ti ve

RaimCornNoulCDeuxMss 41,28: Si de passar ha nostre reys talan, / Mande sas gens, comtes, dux e marques, / … / Ayssi mezeys, totas vetz melhuran, / Fara le reys pros e valens angles

BrevAmR5 28742: … fetz de lieis clamor / en aquest luoc e non d'amor. / Aichi mezeis o fetz tot pla / ·l bos Aimerics de Pegulha

MirViergeRickettsMsLond 322,15: … per gran dolor que avia manjava sas lauras… E aissi ho volia far dels autres menbres de son cors

LegAurT 254,20: E quant la quarta ac estat hun brieu el foc, sautet foras aytals coma hy fonc gitada… Ayssi mezeys se endevenc a Fangaus…

i. 'de même, également, aussi'

BertrBornG 34,18: Lo reis Felips es l'us, qar vai doptan / Lo rei Richart; et el lui dopt' aissi

RaimbVaqL 13,72: mas fals lausengier enic / m'ant tout als precs mains lezers, / aissi·m tol mains gaugz temers

AnonRiegerTr 40,5: on q'eu sia, mos cors es lai, / … / aissi volgr' eu qe·l cor[s] lai fos

JaufreBre 3824: E las domnas e las donzellas / Ez aissi Brunesentz ab ellas / Son se prezas el dol a far.

TezJB 392: D'Astronomia sai con bos clergues sabens, / … / De Fisica sai ieu aisi sometamens / E de la Rethorica e dels praticamens

GardD 459: E donaretz essenhamens / A d'autras donas veramens / Que se volran aissi vestir / Del gardacors per Dieu servir

SMMad2R 14,9: Betania lur det, Macdalon eisament, / e trastot lo destreg de Betania aisi

SMMad2R 32,10: et ieu prenc las per filhas e per mayres aysi

SMMad2R 78,12: Et enaysi es contat com Dieus fon estacat / … / Et eisi, con si venc la santa Magdalena / el sepulcre premieira…

AnatMondG 35,31: … son dos os ajustatz, sus quascu un, que es apelat os mandosum… et son aysi apelatz petroso…

AnatMondG 67,14: La notomia de la cueyssa es semblan a l'anotomia del agutori… quar sus lo genolh ha una roda… et sus lo code ha un agustamen bosut aysi.

PrSPierreBrunMsRod 21,12: Senher, yeu vos requeri per la bontat divinal / … / E yeu ayssi ne pregui mossenhor sant Miquel / e may lo mieu bon angial…

CoutGontArchGir 7:96,10: E que coyre e estanh e fer… se peatge per carquas si de home estranh es, en la sobradeyta maneyra, e las anguilas saladas esi.

1505 TartasTLandM 168,32: … los remustran… que… no hi auren grant proffeyt ny abantatge, et aixj que… no los serbire de res

j. (tot) a. (es) de 'il en est de même pour, il en va de même pour'

BertrCarbR 1,35: Tot aisi com sel c'al turmen / estai marritz et ab gran plor, / … / aissi tot engal / es de mi…

GuirRiqL 9,178: e sai ben ensenhar / tal ren que far non sai, / et aisi es del mai / e del pus de las jens

SÉnimB 879: … lums, cant es en un puech sus, / non pot esser per ren celatz / que no sia manifestatz, / tot aissi fo de la pieuzela

JViergeSuchDenkm 276,134: Et aisi co vezem del rai / que d'otra per lo veire vai / ses tot dan al veire tener, / aisi fo del tieu filh per ver, / qu'intret en te…

BrevAmR4 20038: Ara pauzem que l'us de vos / ha ·c· fedas o ·c· moutos, / non laichara, si l'una pert, / las novanta nou el dezert / per la perduda recobrar? / … / Aichi es dreg del peccador

AnatMondG 43,8: Le segon espondial del col es congunt am lo premier… et en aysi es congunt lo ters am lo quart et aysi dels autres entro a ᴠɪɪ

AnatMondG 47,12: Et quant hom plega lo bras per dedins, et aquetz [c.‑à‑d. liamens] deforas s'alonguan… et aysi es del musculus desobre…

PseudoTurpP 88,10: Aquetz, pues que avio vencutz lors enemics, se·n tornero als mortz… per que els foro mortz pels enemics: aissi es de quasqun fiel que, pues que aura vencut sos pecatz…

PseudoTurpP 88,14: E aissi coma aquetz se·n tornero ha las despolhas e perdero la vida… aissi es dels relegios que, quan au laissat lo segle, s'enclino ha las causas terrenals per que perdo la vida celestial

FilhDiabM 59,29: … lhi qual so semblans ha la symi, quar la symia, quan tem esser preja… Aissi es del usurier…

LeysAm2A 498: Ne son diptonge coma gripia, / Lieg e primier, enuey e cepia, / Car son dos sillabas en una / E per se non escay deguna, / Ez ayxi de lors semblants totz.

LeysAm2A 692: Empero mays los vol cascus / Ab C escriure segons us, / Ez ayssi dels autres gran re

LeysAm2A 3710: … dizem / … / Salvayres es Dieus, o salvayre, / Ez aysi dels autres en ayre. / Bos es paratges o paratge / Ez aysi dels autres en atge.

LegAurT 326,13: enpero si hun vila prendia la filha del rey, el seria destruch… Ayssi es de nosautres: se voliam penre la esposa de Dieu, rey de tot lo mon, per molher, seriam condempnatz a la mort d'yfern

k. [+ adj., + adv.] 'tout aussi'

RigBarbV 41,44: … e ia da lei no·m partrai / mentre qe viu: serai so bevolentz / e totz aclis aissi enteiramentz

GausbPuicS 6,42: Pero pois las aussors gens / Fai Amors vas si clinar, / Pens qu'aissi leu pot forsar / Lieis…

FierB 2010: «Senhe» so dis Berart, «per que vos gaymentatz? / Tuh em per vos ayssi tristz e desconortatz.»

AuzCassS 120: Camba longa pren plus leumen, / … / e·ill corta rete meills asatz, / si tot no·s pren aisi viatz.

AuzCassS 335: Auzels nizaics non estara / ja tant selius com l'autre fa / ni no pren aisi gran sa preza

BrevAmR2 3355: e vueilh esser a lui semblans / et aichi autz et aichi grans

AnatMondG 35,11: L'os coronal ha ɪɪɪɪ traucs manifetz et venon los dos als huels e·ls autres dos a las narilhas; et autres traucz que non son pas aysi aparens…

l. [+ subordonnée consécutive] 'tellement [que], tant [que], à tel point [que]'

JRudP 4,41: Quar aissi n'aneron rizen, / Qu'enquer en sospir e·n pantays

MarcGHP 39,15: Empero aissi es levatz / e vas totas partz espandutz, / que lai d'outra·ls Portz es passaz / e·n Franssa et en Peitau vengutz

PAlvF 6,30: qu'ayssi·ls ten enredatz lo retz, / non lur pot escantir lo setz / ni·l crims: tan los ras cezelha

BerPalB 3,30: c'aissi m'i soi enpres per bona fe / ja dezamar no·us poiria per re

BernVentA 13,19: Amors, aissi·m faitz trassalhir, / del joi qu'eu ai, no vei ni au / ni no sai que·m dic ni que·m fau.

RaimbAurMi 3,46: … midons, c'aixi·m lia / que vas autra no m'apel

RaimbAurP 39,41: Mos vers an – qu'aissi l'enverse, / Que no·l tenhon bosc ni tertre – / Lai…

GirBornS 43,11: Car cortz e bos usatges / Aisi menuz' e falh / No·i a nulh refrenalh!

PonsGardaF 9,27: … / aixi son apoderatz – / non ay poder que·m defenda

PonsGardaF 9,30: Mort m'a, tant es bel' e pros, / c'aixi·m te, que no m'en tuil

GaucFaidM 28,29: qu'aissi·m tenetz pres en merce, / que ges del cor non ai ab me

FolqMarsSq 15,22: C'aisi m'es el cor sagelhatz / vostre rics pretz verais e bos / per qu'ieu non soi ges poderos / que·m biaise vas autre latz

FolqMarsSq 19,6: c'aisi·m te / Amors pres el fre / que de nulh alre no·m sove / mas de lieis servir…

PVidAv 43,45: Qu'aissi m'a vostr' amors conques / E vencut e lassat e pres, / Qu'ap tot lo segle, que mieus fos, / Mi tenri' eu paubres ses vos.

GuilhCabC 6,5: c'aissi·s pauset, dompna, el cor l'enveia / ab un doutz ris et ab un simpl' esgar / mi e qant es mi fezetz oblidar

RaimMirT 25,6: Aissi m'a desviat Amors / C'a penas chans ni temps ni flors / Mi pot donar alegratge

MongeMontR 15,16: Qu'aissi m'an tout tot mon poder / qu'om no·m pregua mati ni ser

ElBarjS 13,13: c'aissi·us es enmalezida / q'a cels qi·us an obezida / es mensongeir' e volvens

PonsCapdN 20,19: Qu'aissi m'espert, quan vey son cors joyos, / Qu'ieu non enten plus que selhs d'Alamanha

CadZ 23,19: Qu'aissi m'avetz conques / Qu'autra no·m pot del cor la dolor traire.

GausbPuicA 13: Qu'aissi m'entrepres folhors / qu'Amors me forset mon sen / tan qu'una desconoissen / amiei…

AdNegG 81,33: Qu'ayssi m'an vostr' uelh ferit / Els meus d'un esgart gentil, / Qu'ins el cor lo·m fan sentir

FalqRomAG 7,26: q'aisi·ls eisorba cobeitaz, / enjanç e fina malvestaz / qe destruch an parage

AimBelP 10,23: C'aissi a mon sen forchat / mon ric autiu cor leial, / c'aiço tenc car don no·m cal

BonCalvoB 9,8: … q'aissi·m par m'estreignha, / que·l cor mi frainh' e·m esteigna

BonCalvoB 10,7: c'aissi es camiatz valers / en avoles' e il en lui, qu'om te / lo croi per pro e que·l pros non val re

RaimGaucR 5,6: … Dieus la maudia / Mortz! Qu'aissi·ns rauba tot dia, / que·lhs melhors ne va menan

BremRascG 15: aissi m'ac vencut dese / q'ieu non aic poder e me

BernAurHershTrBéz 60,23: … / ja fals' amors non l'agr' aissi conquis / que·l fezes tan sos avols dons atendre

RamMontJeanrInedBarc 1,17: Car aixi m'art e m'acora / Lo fochs d'amor e·m trebayla / Que mos viures senes fayla / M'es trop plus amars que tora

TomPerR 2,35: c'axi·m tenetz pres e liat ab fre / de fin' Amor que·m faitz perdre lo sen

GirRoussH 1159: Or vuel cascuns de gerre aisi s'aigrei / O trobe son amic, si le gerrei!

GirRoussH 5594: Beges ot Andefret k'eissi desruche, / Que cubici Girart viel fole rusche

GirRoussHo 1945: E lhi vassau s'en so aisi ferit, / Lor escut son traucat, frah e partit

CansAntSP 68: E porta una spasa don sap aisi ferir, / anc no vi Sarazi fort armar ni guarnir, / si pel suc de son elm li pot u colp ferir / qe… no·l veia tot partir

FierB 1118: De lors escuts ab aur si son ayssi urtatz / si qu'els huels de lors testas si son totz trebolatz

FierB 4885: Enpero l'arsivesque l'almiran te aychi / que per miega la gola le clar sanc en ichi.

CroisAlbMa 173,36: Aissi·s van de la vila contra lor afortir / Que·l chaple e la batalha lor an faita gequir.

CroisAlbMa 164,10: Pero ilh de la vila lor an tals gens tendutz / Que·l capdolh e·l miracle son aisi combatutz / Que lo fust e la peira e lo ploms n'es fondutz.

JaufreB 7622: Aissi m'a Amorz sobreprisa / E aissi m'a del tot conquesa / Que non sai ves cal part mi tenga

JaufreB 1193: Aisi passa per tot trencan / Qe re no·l pot gerir denan

JaufreB 5527: Car me an aisi defendut / Qe nula res no m'a nogut, / Enemix, bestia ni jaians

JaufreBre 7409: … me, c'aissi avetz conques / E vencut e lassat e pres, / Que non veitz ne intent ni autz / …

VertCardR 763: tos desiriers aissi destrengas, / que non iescon de ton poder

PlViergeM 551: Co m'as aissi dezamparat, / C'az aital mort m'aias lieurat?

GuerreNavS 4499: E broquec son caval e fo·s aysi cuitatz / Que·l balester cuidec ferir per les costatz

FlamG 5552: quar aissi·m destrein e m'angoissa / Paors et Amors e Vergonha / vejaire m'es cascuna·m poina / ab aguillas…

FlamG 2836: … / s'enardis aisi ma temensa / qu'ie·us diga ben ma volontat

BrevAmR3 15335: … / quez ell del tot lo·i remezes, / al mens aichi que no volgues / satisfactio per vengar

BrevAmR4 20282: Mas en Dieu cre qui aichi cre / que, crezen, l'am part tota re

m. 'tellement, tant, à ce point'

PAlv/BernVentHarveyPPart 3:966,3: Amics Bernartz de Ventedorn, / cum vos podetz de chant sofrir / qand aissi auzetz esbaudir / lo rossignolet nuoich e jorn?

PAlv/BernVentHarveyPPart 3:968,44: Bernart, foudatz vos amena / car aissi vos partetz d'amor, / per cui a hom pretz e valor.

BernVentA 37,33: Domna, que cujatz faire / de me que vos am tan, / c'aissi·m vezetz mal traire / e morir de talan?

RaimbAurMi2 5,41: per q'ieu non creiria d'un an / c'aissi·us ames per negun plai, / si bes no m'en degues venir

GuilhSDidS 7,4: Ni ges no sai on ja trobada sia / Qu'aissi ames per lial fe segura

BernMartiB 2,1: A, senhor, qui so cuges / del segle qu'aissi baiysses!

GirBornS 40,34: Mas si m'adol / Qar aissi·m fui / Ni·m te / L'amors…

GirBornS 75,82: E que val doncs bella faissos / Ni grans poders, q'aissi s'abais?

GirBornS 12,52: E tu, Fin' Amors… / … / Sias mi capteins e garens / A ma dompna, pos aissi·m vens!

ArnMarJ 10,9: pois aissi sui vostre ses ligamen / per chausimen e per honor de vos, / voillatz, si·us platz…

ArnMarJ 17,16: … quan fai lo dous auratge / que·m reve lo cor aissi

AlfArCluzelTrAr 329,14: E pero ges no·m desplatz / lo belh temps ni la clardatz, / … / qu'ayssi·m suy ab joy lassatz / ab una de las melhors

GaucFaidM 14,46: Amors, que farai, / s'aisi·m desasegura / lo mals q'ieu en trai, / e de mi non a cura?

FolqMarsSq 21,31: neus qui l'auzion nomar / n'entendion achaptar / tan era sos prez presanz; / c'aissi saup so nom far ausor, / …

PVidAv 42,11: Que m'es mala e salvatg' e guerreira; / E fai pechat, quar aissi·m dezenansa

RaimbVaqL 31,10: Las! Que faray, que axi·m desesper?

PonsBarbaGuidaTrMin 3,25: Az aisso·us fai socors sabers e senz / Ab qe pagatz aissi los entendenz.

RambBuvM 11,29: … qand aissi·m malmena, / de mort sui en aventura

FalqRomAG 17,38: … remira lo greu trebalh / c'aissi·m tensona e m'assalh

GuilhTorGuilhBergR2 15,40: … / per que fay mal cavalgar / en bestia c'axi trota

RaimVidF 1,672: … / per so car no sabetz comen / ni per que es aisi camjatz / le segles e fina bontatz

UcSCircJS 6,13: Non ausaria esser fals / Vas lieis c'aisi·m vai volven?

AnonBondSongs 1,12: Ja no·m tenretz mais en vostre poder / c'axi vos veg baxar e decader

AnonDesc3AppelInedPar 318,10: Gensors / que flors / e plus gaia / es sil qu'aissi m'auci e·m plaia

GuilhUcAppelInedPar 157,50: Tant es ma dolors sobregranda / per Foys, qu'aissi m'art e m'abranda, / ses Foys res no·m pot dar secors

BonCalvoB 9,35: … / non crei sufris / c'aissi languis / finz amanz e merceiaire

BonCalvo/ScotHarveyPPart 1:228,26: E qan mi remembraria / q'aissi·m fos desesperatz, / …

CervR 15,20: Er auziretz ço don eu la preyava: / que mi baizes tan, pus axi m'onrava, / tro que·m nuges…

MatQuercyAppelInedPar 193,10: e pus que·m vol aissi·l mortz dechazer, / es ben razos que ioya me sofranha

JoanCastMassóInedBarc 9,21: no·m maraveyl doncs si·l cor axi·m bascha

BertrSRoscaJeanrInedBarc 11,26: … volgr' aver una pauca d'aizina / Que·us descobris lo mal c'aixi·m cofon / …

GirRoussH 1146: Mais pirres i reluisent de tant eslai / Qu'ainc ne vistes nul cirge qu'aisi clarai

DaurelL 916: Et an lo·m tolt, e van s'en ab el per mar, / Per so·m vezet aissi desconortar

FierB 719: e no li faliray tant cum puesca durar, / pus ieu vey los Frances ayssi espaventar

CroisAlbMa 29,29: Lo reis monta el caval, ab gran dolor que n'a / Car aisi s'es camjatz.

CroisAlbMa 197,50: E per la lor ondransa e pel meu baichament / An creguda la vila aisi novelament

JaufreB 7723: … so que ac la nuit pensat / Que cujet dir, l'es obliat. / Aissi fetz cambiar son sen, / Car Amurs li tol ardimen

JaufreB 6316: … / Tal que·s combata per mon dreg / Ab cel c'aissi·m ten en destreg

JaufreB 7384: … / Cu·l pusca son cor descobrir / Ni l'amor c'aisi·l fai languir

SÉnimB 569: Oy Reis de tota creatura! / Per que·m vols ayssi tormentar?

SÉnimB 710: pueys si complanh e si gaymenta / ab Dyeu, car ayssi la tormenta

GestaKarS 461: Mays Thomas e·ls autres hermitas, c'aysxi·ls ausiron cridar e plorar, pres lor ne pietat

PlViergeM 116: … no·us ploretz sobre mi, / Filhas Jherussalem! c'aissi / Me vezetz malmenar a tort / E jutiar a tan mala mort

GuerreNavS 2856: Si cels dels borcs volian, qu'aysi·ns an aontatz, / N'Estacha gitar fora, serian perdonatz

GuerreNavS 4151: Mas que trastotz essems l'anego peçeiar. / … / Ez el, quan so seynnor vic ayssi malmenar, / Ab l'escut, en camisa, va·s devant luy parar

BrevAmR5 29038: Mout suffertam doncs gran pena / per amor, qu'aisi·ns dessena

GardD 740: Pueis tu me as conjurat aissi / Que yeu te deia demostrar, / E metrai te en la carieira

ÉvEnfGG 245,1939: … / c'uns enfanz m'aja ayxi vencut, / vesent la gent, e confondut

GuilhBarraG 788: … / per destrusir le crozific, / «depus qu'el ayssi escarnic / nostres dieus per encantament.»

PassS 1908: Que anat queren que aysi ploratz, / Ne entre vos tal dol menatz?

ÉvEnf3C 471: E can Jozep los au parlar / ta fort, ni aysi menassar, / de paor pres a tremolar

SAlexSuchDenkm 150,921: Fogir de me tu co poguist? / Per que ayssi m'as contristat / e l'arma el cors conturbat?

BlandCornH 1189: Adonch Blandin s'enfelonit, / Et, quant aquel l'ac ayssi ferit, / Devers el s'en es anat.

LegAurT 166,9: e demandet li per que ayssi cridet

n. [+ adj., + adv./loc. adv.] [+ subordonnée consécutive] 'si [que], tellement [que]'

MarcGHP 19,26: c'aissi vei los rics sordeziz / c'un pro contradonar non au

MarcGHP 16,46: aisi es claus / … / que nuils no lo·m pot envazir

BernVentA 16,43: … / aissi son finas beutatz / que mais ni menhs no i cove

RaimbAurP 39,15: Aissi·m suy ferm lassatz en joy / Que re non vey que·m sia croy

BeatDia/RaimbAurRiegerTr 20,59: Dona, aissi m'auretz leyal / que ia mais non pensarai d'al.

RigBarbV 8,33: c'aissi m'a tot Amors en sa baillia / qu'enz mi non pot nuill' ochaizo trobar

GirBornS 12,32: Puois sui per lui aissi ausartz / Que no·us cuidetz lanssa ni dartz / M'espaven…

GirBornS 45,1: Ges aissi del tot non lais / Chantar ni deport ni rire, / Qu'enquera non lai m'eslais

GirBornS 77,36: E·l pap' entre terz' e nona / S'endorm aissi planamen / Q'encontra sarrazina gen / Non vei baron qi s'opona

GirBornS 21,31: Qu'aisi·l serai fins e verais, / C'ochaiszonar / Non cug que·m puesc' en ben amar / …

GuilhBergR2 24,8: ez al comte o fis l'autrier un ser / aissi del tot conoisser e saber, / q'el poc al bai feran / grazir qe·l trais a port

ArnMarJ 7,15: Qu'aissi m'a tot Amors vout e virat / d'autres afars, e tornat a sa guiza, / tug silh qu'ieu vey mi semblon folh e fat

FolqMarsSq 9,32: c'aisi·l sui sobjetz et aclis / de bon talen, / qu'en lei amar an pres conten / mos ferms corajes e mos senz

FolqMarsSq 10,8: e son aissi mitadatz / que no·m desesper / ni aus esperansa aver

BertrBornG 27,1: S'ieu fos aissi senher e poderos / De mi mezeys que no fos amoros, / …

UcBrunG 2,51: c'aissi·m va·l plazers plazen / al cor ab doussor ferir, / res tant no m'es d'agradatge

UcBrunG 4,37: e puois mon cor li teing aissi defes / que no i lais entrar autres talanz, / …

GuilhAdA 2,54: … / C'aissi·m son fresc tug mei dezir / Que sembla·m c'ades o comens

AimPegSC 25,17: C'aissi sui faitz del tot al sieu coman / Que nuilla ren non desdic q'ella·m man.

AimPegSC 51,16: Qu'aisi·l sui bevolens / Qu'en res no·i fas falhensa

CadZ 17,54: Qu'aissi etz fait' a garan / Que mais ni meins no·i tanhia

PistHB 3,39: Aissi·us fes Dieus avinent e ses par / que res no·ill faill que·us deia ben estar.

DPradS 10,12: Ab bel semblan et ab cor brau / a tengut, cill cui amar suoill, / aissi lonc temps mon cor en vuoill / que l'uoill m'en son tornat tot blau.

DPradS 12,33: que sa beutatz mi fai aissi duptos, / q'umilitat, chauzimen e merce / e vos mezeusa per pauc no mescre / qe·us des erguelh…

DPradS 13,15: … / d'amor sent aissi bon' odor / que nulha res no l'es amar

BernArnSabJeanrInedPar 5,15: … / De mi, dona, auretz lo cor e·l sen / Aissi del tot que res no n'er a dire

BertZorziL 3,61: E sui aissi fasendatz, / Quand sos gens cors es iratz, / Qu'ieu n'aflam / Tant que mi eis en desam

BertZorziL 6,26: C'aissi es faicha a garan / Que beutatz plus no·i cabria

JoanCastMassóInedBarc 2,1: Axi·m te dins el gran briu / d'amors pessiu / … / Que no say vas hon me vir.

BertrEspJeanrInedBarc 17,5: Car aixi fort pres m'avetz e conquest, / Que trufo m'en li malvat quant o dich

SFoiHA 316: Poderos es per ver aissi / De quant manded, res non·n falli.

GirRoussH 2142: Une gole lai fert d'aisi dolç vent, / Melz flaire que d'encens ne de piument.

GirRoussH 7264: Tote nuit chevaugierent eisi enbroin / Que uns non i traist cauce ne co qui poin.

GirRoussHo 221: E lo sai aisi fer e enartos, / Qu'el mandara sos homes de mar enjos

FierB 1043: Lo Sarrazi s'afica suls estrieups nozelatz / ayssi per gran vertut que·ls estrieups a cassatz

FierB 3058: Car say que Frances so aysi desmezuratz / qu'els saliran defors, si que vos o veyratz.

FierB 3767: Per aychi gran vertut la terra fan tremblar, / si que dels fers dels pes fan lo foc sus volar.

CroisAlbMa 207,86: Pueilh esteron motz dias aissi paziblamens / Que negus enves l'autre no·s combat ni no·s vens

CroisAlbMa 190,140: E lo setis se leva aisi desamparatz / Que l'us non aten l'autre, «Enant!», li ditz, «Anatz!»

JaufreB 2606: … tut farsit de malvestat, / Car aisi·n sun plen e enflat / Qe no lur pot dedins caber

JaufreB 3146: Aixi es faita per garan / Qe non i a ops mais ni meins.

JaufreBre 3936: … c'aissi es esperdutz, / C'ades cuia eser feritz.

AuzCassS 1796: … / c'ausels mudatz es aissi ples, / pos a estat un mes o dos, / que de re non es volontos

AuzCassS 841: … non deu estar / en negun luec aisi reclus / que no·i aia calque pertus

SÉnimB 555: e fo enferma aissi fort / que ela n'ac grant desconort

SÉnimB 195: que tota fo aysi tacada / que pueys no fo sol demandada / per baro ni per chavalier

VertCardR 858: De beure·t pren aissi gran cura, / que no·t sopte mala ventura / d'eser ibre…

TezJB 54: Mais el fermet los autres aisi durablamens, / Que negus no pot far peccatz ni falhimens.

TezJB 255: La primeir' e l'octava [c.‑à‑d. corda] son aisi respondens / C'amdoas paron una, tan sono unetamens.

GestaKarS 1648: Et aussiro·ls ayssi soptament que negus no poc parlar am l'autre

GestaKarS 1817: … feric aysxi fortment Matran que del cavalh lo gitec

GestaKarS 2423: e feric lo aisxi fort que l'escut li trauquec

PlViergeM 303: … / Era adoncx aissi desfaitz / Que de totz semblava pus laitz

RazoFolqMarsVidasBS 478,4: E si fo aisi desaventuraz q'en aqela sason qe s'en fo enamoratz, la domna si fo encusada q'ella agues mal fait de… son marit.

FlamG 7972: Anc hom non vi tans cavalliers / aissi ferir menudamen, / que us colps autre non aten.

VisOyngtZ 226: quar el los ha fachs ayssi bels e ayssi gloriozes e ayssi resplandens, que casqu ve en si li beleza e la resplandor de la sancta Trenitat

GuilhBarraG 4518: Ayssi remas lor affars plas, / que per tostemps se van amar.

FilhDiabM 60,5: … aissi fort se teno amb el que aprop sa mort lhi fan compania a anar en ifern

PassS 1279: Car aysi m'avet ben paguat / D'aquest home que avet amenat, / Que si hom mi dones totz lo mon, / A mi no·m saubra pas ta bon

LeysAm2A 6664: … Fassam Pons nostre govern, / Q'aysi tan subtilmen hi ve, / Se ri del mal coma del be

LegAurT 281,3: Soy ieu ayssi pecadoyra que mos frayres no·m vuelho vezer?

o. [+ adj., + adv./loc. adv.] 'aussi, si, tellement, à ce point'

MarcGHP 5,4: … / de fals' amistat menuda, / c'aissi leu pren e refuda

BernVentA 31,47: e d'ome qu'es aissi conques, / pot domn' aver almorna gran

GirBorn/AlamGirBornS 57,9: Per Dieu, Giraut, ies aissi tot a randa / Volers d'amic no·is fai ni no·is garanda

BeatDia/RaimbAurRiegerTr 20,58: … / fui de nulh' autr' enquistaire, / … / Amics, creirai vos per aital / qu'aissi·us aya tostemps leyal.

PRogN 4,14: aisso dic ieu que no·s deu hom giquir / aissi del tot qui·l segle vol tener

PRogN 8,34: tant cant auretz pel saur e bai / e·l cors aissi fresquet e gai, / grans sens no·us er honors ni pros

GuilhSDidS 3,2: Ben chantera si m'estes ben d'Amor, / Pois aissi chan, desamatz, finamen

GirBornS 5,53: Non sabras doncs ab leis parlar? / Iest aissi del tot esperdutz?

GirBornS 27,44: Mas des que vi que cors l'era camiatz, / Camiera·l meu, s'aissi non fos fermatz!

GirBornS 44,43: Puois aissi m'es fera, / … / Paor mi fai gran / Que·m dobles l'afan.

GirBornS 75,88: Per que faill qui·s desdui, / Pois aissi leu s'esdui / So c'om plus vol ni·l platz

RaimJordRiegerTr 45,18: … fai uzatge al traitor / aicel que de so, on plus fort s'aten, / plus en ditz mal aissi tot a prezen

GuilhBergR2 11,10: Mas qui sap far aitals motz, / aissi engals totz, / maestratz de cortesia, / …

PVidAv 40,47: E pos en sa mantenensa / Aissi del tot m'abando, / Ja no·m deu dire de no

GaucFaid/UcBacHarveyPPart 1:392,57: Gaucelm Faidit, pauc embria / drutz q'aissi leugeiramen / si part de si donz breumen

AimPegSC 22,3: De tot en tot es er de mi partitz / Aquelh eys joys que m'era remazutz. / Sabetz per que suy aissi esperdutz?

AimPegSC 51,8: Ja no cujetz que·m vir / … / Tant ai de conoissensa, / De lai on mos cors es, / Aissi ab ferm talan

ElCairL 14,36: E pos ill sap c'aisi m'a ses conten, / ben dei trobar merce e chauzimen / ab lieis…

FalqRomAG 17,78: … / e reconosca·ls tieus sendiers / c'aisi son plas e drechuriers

GuilhAnS 153,26: Per qu'ieu suy al cor iratz, / quar aissi·s pert ad estros / per sofracha d'omes bos / aquest segle…

RaimVidF 2,35: E membra·m be qu'en aquel temps / e·l cavaiers fon pros aissi, / …

RaimVidF 2,1054: Non passaretz aisi de lieu, / respos la don'…

PMulaP 11: … mout i faitz q'enoios / car es aissi avar ni cobeitos

DPradS 13,41: tal rei onratz onradamen, / lo rei dels reis qu'aissi granmen / per conort a nos totz onratz

AnonBal5ZamBal 3,3: Q'eu be·us dirai per qe son aisi drusa: / – condeta sui…

BertrCarbR 9,2: Cor, diguas me per cal razo / me fas aisi amar fortmen / sela que mos precx non enten

BernRovB 3,18: Vergonha·m pren, quant una gens conqueza / Nos ten aissi totz vencutz e conques

CervR 14,3: Pres d'un jardi encontrey l'altre dia / una nina que paonetz guardava, / qui·m dix c'axi tristz passar no solia

JoanEstV 9,29: … / ab bauzia / que·m galia, / aissi mal obran

SermArmitSerm 1,27: ui lo fello sobre essalzaz, e passei lonc el… e no poic solament trobar lo loc on era, que tot fo destruz. Aici iusticia N. S. uiaz los mals omes.

GirRoussH 6949: Don, non fazez aisi sorde l'oreille

GirRoussHo 5519: E ditz: «Castiatz vos d'aisi lah gap.»

CroisAlbMa 170,14: E si ieu part del seti aisi aunidamens, / Pois diiran per lo segle que eu soi recrezens.

JaufreB 3549: E digatz me qina gens es, / On mi portatz ni qe qeres, / C'aisi m'avetz pres suptament?

JaufreB 5862: … Aqest porta noela, / Qe qe sia, a mon seinor, / C'aisi cavalca per vigor.

SÉnimB 292: … E qui es tu, / que aissi passas ad estru / per sesta nostra contrada / ab aitanta bela maynada?

SÉnimB 1782: mas pero en dopte istava, / car ayssi soen li tornava

RepPéchSuchDenkm 226,379: No ve aissi de leu aitan gran adissida, / co es la sua amor…

SMarg2J 387: Anc maysh no fui ayschi vencutz, / Mas tu nos as lait abatutz

GestaKarS 2214: No siatz aissi espaventatz

RazoGuilhBalVidasBS 324,18: … per que era aysi iratz contra ela

RazoLanfCigVidasBS 572,7: … per damandar paraola d'andar, en aisi gran besogna…

RazoRaimbVaqVidasBS 466,16: Senher Rambautz, qe es aiso qe vos non chantatz ni·us allegraz, c'ausitz aisi bel son de viola e veitz aiqi tan bella dompna…

RazoRigBarbVidasBS 154,15: … vezen lo gran dampnage de Ricchaut, qe fu aisi perduz…

VidaGuilhCabVidasBS 549,102: Gran tristessa fo e grans dolors de la mort d'En Guillelm e de la dompna, q'aisi laidamenz los avia mort Raimon.

SMargM 656: E menttre qu'ela Dieus pregava / et ayci gent s'arazonava, / …

FlamG 279: … Sener, ben faitz parer / que·m tengas en vostre poder, / qu'aissi·m donas leugeramen

FlamG 2971: La gran merce qu'avias faita / quan m'adormist m'aves estraita / quar aisi tost mi reveilles.

BrevAmR4 19358: e, mantenen que l'ome vi / jazer el sol, aichi nafrat, / hac de son trebalh pietat

ÉvNicSuchDenkm 61,2028: So es aquell que·l fermamen / e las estelas yssamen / e la luna e lo solhell / fes ayssi clar, ayssi vermell.

SMMad2R 54,32: E vi los drapz totz nous que desobre li mis. / Si agueson en plecha ni en l'arca estat, / non foron aysi bels ni aitant ben colratz.

ÉvEnfGG 189,24: … / car fom aixi ves Dieu enclins

ÉvEnfGG 211,787: Mielz mi vengra qu'ieu non fos nat, / que car suy aixi desastrat!

AnatMondG 43,15: Et c'els estavan peu et fort, el non obesirian pas aysi laugieyramen may al simple movemen del cap et del col.

GuilhBarraG 229: Baro, cascus etz fols parliers, / que parletz ayssi folamens

SAgnJ 651: Diguas mi, on aves laisat / mon fill, qu'aici en semblas irat?

PassS 349: E puys que vezet que ab bona volontat / T'o quer aysi de bon grat, / Senher, no remangua per res / C'ab mi no t'en anas ades

QuinqSeptB 9d,30: car pois que·l charns es aissi aflamada, per sobreira de maniar e de beure, lo coratges qu'es aissi desliaz e frevols non pot vencer l'ardor de luxuria cant li ve

LegAurT 241,21: E per oblit so ley remasutz, quar m'aves ayssi soptamen revelhat

MystRouergJT 2489: He quar tu doptas aisi tant / Per so te voly dire hun senblant.

p. [+ v., + adj., + adv. /loc. adv.] '[introduisant une subordonnée à valeur causale ou justificative postposée ou en incise] tellement, tant'

GarBrunP 4: e no sai vas qual part m'enpen / aissi m'an partit egualmen / Meysura e Leujairia

BernVentA 27,31: … / ai tan de joi que sol no·m sen, / c'aissi·m [var. aissi·m] torn e·m volv' e·m vire

BernVentA 12,14: e ges per so no·m posc partir un dorn, / aissi·m te pres d'amors e m'aliama

BernVentA 31,46: Non ai de sen per un efan, / aissi sui d'amor entrepres

MongeMontR 18,96: e qan di vers ni serventes, / diriatz qe febres l'a pres, / aissi vai son cap secoden

PonsCapdB 91,28: que non a hom tant dur cor, si la ve, / no·ill port honor, aissi vai meilluran

PistHB 7,32: … sui vostres aissi tot leialmen / que mais mi platz far vostre mandamen / qu'autra fezes del tot ma voluntat, / aissi m'avez conquist e gazaingnat!

RaimSalC 5,8: Ni non sui ges cel qe era antan: / Aissi me volf mos covinenz e·ls fran

PCardV 28,12: car dreitz no·i troba abric / ab los laics ni ab los clers, / aissi·ls encaussa avers

AnonPatTrPart 234,20: que res non es qu'el vos puesca defendre, / aysi l'avetz ses tot retenemen

GuilhUcAppelInedPar 156,24: quar sa valors sai qu'es tan granda / que dels Portz entro en Yrlanda / pot, si·l plai, triar els melhors, / ayssi·l val beutatz e ricors

BertrSRoscaJeanrInedBarc 11,2: No·m pux tenir quez eu de mort no·m tema, / Aixi·m destreyn per vos corals dolors

JacTolJeanrInedBarc 6,21: … e si no l'esquantis [c.‑à‑d. lo gran foch] / Ab un esgart, fora pres de morir, / Axi·m te pres midons estretxamen / Dins son puyn claus…

FierB 956: Plagua qu'en sia unta (ayssi es afinatz) / ja pueys no parera: aysso es la vertatz.

JaufreB 6207: Tant es adreitz e enseinatz / C'om no·s pot partir d'el iratz, / Aissi sap jen en grat servir.

JaufreB 3254: E Jaufre no a mut sonat, / Aisi dorm apreisadament.

JaufreB 4039: Ni sap un va ni un si sia, / Aisi es totz esbalausitz

AuzCassS 370: Ben fai parer que estranhs sia, / aisi es de bona bailia.

AuzCassS 402: … mas en pauza / los pot hom penre tost a terra, / aisi·ls destrenh paors e·ls serra

SMarg2SMargL 22,464: anc no poc hom em pes estar, / si·s [ms. ayschi·s] pres la terr' a tremolar!

GuilhBarraG 3744: Sa rauba li fon aportada / … / e semblec faita per vertut, / ses obra, de tota natura, / ayssi fo faita per mesura.

PassS 2299: … / De mantenen el s'en anet; / Pus no·l vim, ayshi s'avantet

B. marque des rapports de correspondance (égalité, similitude, parallélisme, conformité) dans des constructions comparatives

a. (tot) a. (meseis) (…) (si) com/coma [+ proposition, + n., + syntagme prép.] '[établissant une comparaison directe ou un parallèle logique entre deux faits] (tout) comme, de la même manière que, à la manière de, de même que'

BernVentA 43,27: De las domnas me dezesper; / … / c'aissi com las solh chaptener, / enaissi las deschaptenrai.

BernVentA 7,10: Prat me semblon vert e vermelh / aissi com el doutz tems de mai

ArnDanE 18,31: Aissi s'empren e s'enongla / mos cors en lieis cum l'escors' en la verja

GaucFaidM 53,44: … aissi for' afinatz / vas lieis, cum l'aurs s'afina en la fornatz

FolqMarsSq 7,39: c'aissi m'es pres cum al fol queridor / que dis c'aurs fos tot cant el tocaria

TorcLatellaSirv 4,13: … Fransa, / On parlen aisi com porcs rutz

GuirSalS 2,8: Aissi o fetz cum las lobas o fan.

PVidAv 36,45: Qu'aissi cum de recaliu / Ar m'en ven cautz, ar fredors

RaimbVaqL 13,5: c'aissi·m vol amors aucire / cum auci·ls sieus seigner mals

AimSarlF 1,1: Aisi mueu mas chansos / com la lauzeta fai

PonsBarbaGuidaTrMin 4,11: C'om non ausa dels majors / Aissi dir verais desonors / Com fai mensongieras lauzors

PonsBarbaGuidaTrMin 3,10: Aissi avez vos pres me / Com los autres…

GuilhAdA 2,26: C'aissi cum dels eschacs lo rocs / Val mais qe·ill autre joc no fan / … / Aissi val mais – qui qe·is n'azir – / Midonz d'altras…

PMilB 6,43: c'aissi com pert tot' aiga douz' e mar / son nom, si·l pert en vos Amors, so·m par

RaimVidF 2,1190: Aisi seguem denan luy com / seziam era denan vos.

AimBelAimSarlF 5,28: q'aissi con coil totas aigas la mars / sap totz bos prez retener e chauzir

UcSCircJS 12,18: Car dreitz es en leial fe / C'aissi con hom compra venda

PCatF 14,17: Que non sen res ayci co·l jugador / Que non senton calt ne fret, fam ne brisa

ArnPlagRiegerTr 6,2: Ben volgra midons saubes / mon cor ayssi cum yeu·l say

PCardV 1,22: ni parton ges lur draparia / aissi com sains Martins fazia

DPradS 11,50: Aissi com vos m'avetz ai vos.

AnonGambAnon 11,15: car nafrat suy axi con per morir

BernBondAppelInedPar 22,1: Tot aissi·m pren com fai als assesis, / qe fan tot so qe lurs seinhers lur di

BertrCarbR 1,1: Aisi co am plus finamen / de negun autre aymador, / degr' atressi far semblanmen / chanso plus gaya e melhor, / et aisi com val / mais d'autras sela qu'ieu dezir.

CervR 62,35: axi es reys sotzmes als seus tenenz, / con il a luy de gardar leyalmenz

AtMonsC 1,1731: e par c'an, qui enten, / ver, totz comensamens, / aisi co fazemens, / fachor comensador

BerTrobMeyerDernTr 105,5: Tot ayssi·m pren con del malvay seinhor / Que ses benfag vol serviz' es honor

AmSescSchultzStud 1,13: ans par amor d'aital amic / aisi com baizar en dormens

PLunRickettsContr 47,2: Totz hom que vol en si guovernamen, / aishi deu far com li pasible fan

PDurLimJeanrJoies 8,30: … / Sia verays e fis, ses totz engans, / Ayshi de cors com mostra per semblans

AntJaunhJeanrJoies 30,43: … per tos locs s'abranda / La vertutz grans, divinals, qu'es garlanda / De totz los justz, y aysi medis s'espanda / Com la clartatz del solelh per la landa

SermArmitSerm 6,3: Aisi con lo preire es cubertz delz uestimenz, N. S. se cuberc de charn.

ÉvSJeanW 17,16: No son del mun, aissi cum eu no soi del mun.

ÉvSJeanW 13,33: … e eissi cum eu diisii aut Jueus: «Lai o eu vauc…», e vos dic o aora

GirRoussH 1392: Aisi s'en von ensanz con estornel

CansAntSP 537: c'aissi veno esems com fiera o mercatz

FierB 3222: aychi les fay fugir cum alausa esparvier

FierB 4471: … / Karles a faytz sos homes garnir et ayzinar, / aychi cum per cumbatre belamen arengar

JaufreB 1040: O·m segiras aisi de pes / Cun aqest me segon trotan

JaufreBre 1727: Ab tant lo serventz s'apareilla / E secot lo dart a l'oireilla, / Aissi con per ades lansar.

DonPrM 1514: E las unas [c.‑à‑d. conjuntios] sun copulativas… las autras asimilativas, si cum: atressi, aici cum, si cum, quais

NovHerRickettsContr 81,179: Aichi deves tu creyre coma o crezem nos / e totz nostres covens…

GestaKarS 2071: aysxi serian totz vencutz los Sarrasis, com vos vensseriatz un macip

GestaKarS 2073: car aisxi·ls menan com fedas per los pratz

FlamG 538: qu'aissi con es soleils ses par / per beutat et per resplandor, / tals es Flamenca antre lur

FlamG 4153: mi fo vejaire que mudes / color, et un pauc sospires, / aici com cel ques a paor / …

BrevAmR3 12341: et aichi quo per femna fo / le mons mes a perdicio / … / per femna pueis se reparet

SMMad2R 30,29: Aysi, frayre Maysimin, si com Dieus comandet / a Sant Johan sa mayre sus en la pacion, / enaysi ti comant et enaysi ti don / Maria Magdalena e Marta…

SHonSRH 6774: vay sus per l'aygua tot aysi / con fera per un dreg camin

ÉvEnfGG 224,1189: … / ill udolet aixi con can

VisOyngtZ 129: Et aquels cans estan dins lo creator tot ayssi cum lo peys que es dins la mar

AnatMondG 43,32: … per los nervis repauzar desus aysi coma sobre una cossera

DViergeM 89: domna, aichi com sen Simeon fo umplitz de la ssoa gracia quant el lo vit, vos queri ieo que vos innplatz la mi' arma de la gracia dal vostre beneite filh

PseudoTurpP 79,18: E aissi quon nostre Senher Jesu Crist… aqueri lo mon, aissi Karle… aqueri Yspanha ha la honor de Dieu.

SFrancA 8.4,1: Certas aquel vici de ditractio… aorria ayssi quo mors de serpent

PassS 1466: Aysi·s capdela com auras

LeysAm2A 1: Ayxi creys saubers qi l'ensenya / Com fay le fochs on mays ha lenya

LeysAm2A 4917: E de las cauzas comparansa / Fa que non ha luya semblansa. / … / Aquest exemples ho declara: / Aysi matex qo·l fruyts agensa / L'arbre qan es verts e fullats, / Hay en mon cor gran penedensa, / Car per midons no soy amats.

LeysAmG 1:340,20: Chansos deu haver so pauzat, ayssi quo vers.

ElucHR 348,13: … qui so ditz Saxos quar ayshi cum saxum, qui es peyra, contra lors enimics so durs et fortz

RecPopPans 2:108,33: … aysi sien totz pres mais e liatz com fon nostre senher tot poderos

ArithmSesiano 38,46v: Car aixi com un iuge que garda iusticia non deu aver conveniencia ni aiustansa ab degun… et aixi 7 tot solet non ha conveniencia ni aiustansa ab degun nombre…

MystSAntG 1605: E la soa vito teniant, / Per aquistar aquel bon tresor / Eyci coma sanct Peyre et sanct Paul

LPrivManIC 9,9: e d'aquel temps aenant non sia tengutz ad alcun de penhora o de penhoras respondre, mas aissi con la propria cauza aia e possezisca per tots temps

RegInqD 71a: … quando fuit captus dixit: «Aishi ira quo ira»

RegInqD 213c: … e que aurian poder de far mal e be ayshy cum Dieus desus

1489 PuybarbanArchGir 3:214,7: … mes lo tot fasedor ayssy cum per causa confessada, coneguda et jucyada… et confermada, cessantz totz pleytz…

b. (tot) a. () com/coma si '(tout) comme si'

MarcGHP 4,6: Al prim comenz de l'invernailh / … / … qe n'esti' amanoïtz, / aissi com s'era·l temps herbutz.

ArnGuilhSansTDid 2,48: e venc a suau pas / aisi com si fos las

GirBornS 49,6: C'aissi con si no·m chalia, / Faz lieugiers sonetz

GuilhBergR2 17,52: Ar vos ai dig lo tort e·l dreg, / aissi com s'eu n'era destreg, / …

FolqMarsSq 14,71: c'ab En Barral, mon seignor, / es mortz pretz e messios / aissi cum s'anc res no fos

PVidAv 3,6: Mas auci me aissi / La bella de cui so, / Cum s'ieu fes mespreizo / Vas lieis o tracio.

PRaimC 6,46: Aissi·m va·l sens e·l cors camian / Cum si l'arma·n devi' eissir

PRaimC 12,13: C'aissi com si trobav' escritz / Bons motz, tan gen los appareill / …

GuilhTorGuilhBergR2 15,37: c'axi·m fazia plombar / com si fos una pilota

RaimVidF 2,1013: Mas vos me cujatz abeurar / aisi com s'era senes sen

UcSCircJS 29,3: C'aissi·n venez a dasdos, / Com se marcavaz raizims

CervR 116,104: c'axi com si fos layre / l'estrenc tant e·l liet / que la camba·l trenquet

MatQuercyAppelInedPar 194,39: … si que pels huelhs si banha / tota ma fatz aissi com si era dotz

JoanCastMassóInedBarc 7,21: … e·m comens' a tremir / La leng' aixi com si de mortal playa / Fos greu batutz…

RazTrMarshRaz 8,112: et per so an nom substantivas car demonstran substantia et sostenon las aiectivas, aisi com qi dizia… ieu sui rics homs

FierB 381: Ayssi sec sus la sela cum s'om l'agues liat

RonsGouirLRol 1603: non fon nulh autre que penre l'auzes anc, / que ayssi s'en desfendia com si fos vieu estant

CroisAlbMa 182,65: … / Aisi vengo al comte, com si fos resperitz

JaufreB 10624: E volem vos d'aitant pregar, / C'aissi tengat tot nostr' afar / Con s'o aviatz tot comprat

JaufreB 1533: E venc ves lo nan per vertut / Aisi cun si·l vuolges ferir

AuzCassS 998: … deu ponher, / aisi com si·s volia jonher / ab lo vostre [c.‑à‑d. ausel]…

NovPapS 254: Aisi come si fos esparviers, / S'anet pauzar denan sos pes

VertCardR 546: Ton cor ten de peccat desliure, / aissi com si morir sabias / al maiti can ti levarias.

VertCardR 1394: Aissi o fay, com si·t fasia / us reys seynor de sa baillia, / un an o dos…

DonPrM 21: an se diçen [c.‑à‑d. los neutris substantius] aici cum se fossen masculi

NovHerRickettsContr 84,288: … Aiso nom pot estar, / … / Ara o pauzem aisi co si·s devia far

GestaKarS 1409: … trametetz lor lor pa e lor vi e sso que lor es mestiers, ayssi com si romanian am vos ayssi

GestaKarS 1609: e feric Tamisso am la spasa Durendarda tal colp per mieg l'elme que tot lo fendec e·l caval torec tot aysxi co si fos una aglan

SaviD 861: Aissi ti capdela et guida / co s'eras en prop ta fenida.

ProvGCervC 4323: Axi apren, co si / tots temps devias viure

FlamG 6795: laïns ploron aissi tut ·ɪɪɪɪ· / con s'om los degues aras batre

BrevAmR2 1449: … / si tot vezem cell que Dieus es, / aichi cum s'ieu en la via / un home savi vezia

BrevAmR2 2195: … / mas que punigs e castia / aichi quo si·lh desplazia

BrevAmR3 11750: … / parlan en sa professias / de sso qu'apress esdevenir / covenia… / … / aichi cum si fos avengut

BrevAmR5 29121: quar han renduda lur clamor / a me… / aichi cum s'ieu hagues poder / que lur en pogues dreg tener

LSidBartschKChr 334,30: Cant hom es ardens de batalhar… ab alcuna persona… el sy deu… batalhar e menassar ab se mezeis, aissy cum si fos denan sela persona

SMMad2R 54,29: Auzi la sospirar aisy con si dormis.

SMMad2R 74,35: Levada s'es em pes e jois las mans el sel / aychi con s'abrases son car amic fizel.

VisOyngtZ 169–70: E en el podia hom vezer tot los angels e totz los sanhs, ayssi cum si fosso penhs en luy.

GuilhBarraG 1440: ayssi saub far sa crotz formada / cum si fos avesques o papa

LeysAm2A 4267: Car ontas dits tan sap del mosh, / Cubertamen e vilania / Ayxi cum si no l'en calia

LeysAm2A 7407: Qui·l fag passat vol recitar / Aysi quo si·l vezia far, / Demostracio ditz e pauza

RomArlH 511: … e el fon tantost garitz a sanatz, / … / Aysi con si el non sentis nul temps ni mal ni dolor

SGeorgC 248,76: E vull que obcerves trastut / Aquesta ley c'ay mentaugut, / E mandi que sia obcervat / Aysi con si era jurat

SElzC 222,17: … e plorar las colpas laugieyras ayssi cum si ero greus

LegAurT 152,8: … una gleya… en laqual hom fa cascun an gran festa de luy, ayssi coma se agues pres aqui martire

1364ArchGir 4:128,29: Item, de quant aus ostatges que tenir deven los ditz detz jorns, eg les ne quitave… e thiey per recebutz lesditz detz jorns aixi proprimens cum si anthieramens y agossan demorat.

c. a. () com/coma [+ subj.] 'comme si'

AlexAlbMH 80: aysi·s conten en magesteyr / cum trestot teyne ja l'empeyr

SHonSRH 8627: … uns moynes d'antiga fayson / am longa barba del menton / li parec e signe li fes / aysi con rayre si volgues

AnatMondG 61,34: Los ronhos del home son semblans als ronhos de la vaqua et an nervis, aysi coma motz ronhos fosson acemblatz essems

LegAurT 149,16: … los clavels resplendiro ayssi cum fos aur

d. a. es de… com de… 'il en est de même pour… comme pour…'

PBremRNovB 4,9: Qu'aissi·s de mi cum dels ricx soudadiers, / que van sercan lonjamen bon senhor, / tan tro·l trobon…

e. a. can [+ proposition, + n.] '[établissant une comparaison directe ou un parallèle logique entre deux faits] comme, de la même manière que, de même que'

CervR 106,2: Del mon volgra que son noms dreitz [var. son dreg nom] seguis / aissi co [var. aisi cant] vey mans mals e bes seguir, / quar vida fai viure e mortz morir

DoctrRaimCastG 6,146: e preguem Dieu lo Paire, e·l sieu Filh Glorios, / c'aissi cant ac merce del lairo en la cros / en dreg a sa pietat, aia merce de nos

SElzC 112,10: Aquest baro de vertutz, ayssi quant era gran de lynhatge, ayssi era veray e humil de cor…

NobLeyçD 103: Ma garde se un chascun non li endevegna aisi / Cant endevent a lor.

MystSAntG 2630: Et coma pastor general, / Nostras armas vos gardare / … / Eyci quant fay lo bon pastor

InvConsM 56: … e que·ls homes de la part del avesque fasso sagramen de fizeltat al senhor de Monpeslier aychi quant aquels de la sia partida

f. a. que [+ proposition, + n.] '[établissant une comparaison directe entre deux faits] comme, de la même manière que, de même que'

AnatMondG 56,9: … lo budel del home es cemblan al budel d'un porc, et aysi que la via de la vianda e l'estomac, am ɪɪ toniquas

g. a. que si 'comme si'

AnatMondG 45,27: … que son fiquatz entro l'os de l'espalla et lo cap del os de la canela, aysi que si quascun fos ferman lo luoc

h. a. [+ v.] a. [+ v.] '… de la même manière que…'

NovHerRickettsContr 77,62: … Na Domergua, Rainaut o Bernado, / Garsons o Peironela, que filon lur cano / desponen l'avangeli: aichi vai, aichi fo

GuilhBarraG 2744: al senh' en Guillem comandec, / vezen de totz, en sospiran, / sa molher ques amava tan / … / Ayssi fo fait, ayssi fon dit

i. (tot) a. (…) (si) com/coma (o) loc. conj. '[exprimant la conformité] (tout) comme, de la manière qui/que, conformément à ce qui/que, selon ce qui/que'

CercT 3,30: C'aissi soi sieus con esser dei

PAlvF 18,39: … / luy qu'al ters iorn sors del vas, / aissi cum era promes

GrimGausmF 154,60: … senhoreia / mos chans, en qual guiza vuelha, / e·ls motz laissans senhorei / e·ls sai dir aissi cum vuelh

GirBornS 21,13: … s'aisi m'eschai / Con esper de mon Bon Seynor

GirBornS 41,47: E ren del ben bonas merces / E del mal pres / Mals gratz, tot aissi com l'ave

GaucFaidM 55,64: c'aissi cum deura sia!

PVidAv 19,49: E s'aissi fos cum ieu vuelh ni devis, / Corona d'aur li vir' el cap assire.

RaimbVaqL 14,34: E si·m vol retener / aissi cum m'a promes, / …

GuilhCabC 2,35: Per c'Amors me capte, / aixi com miels cove

GavG 1,70: … Camgi / Tot aissi cum vos deziratz: / Er mos joys al vostre privatz

GuiUis/ElUisHarveyPPart 2:476,17: e s'il o vol aissi con fai semblan, / se l'o defen, doblar n'a son talan

AimPegSC 10,47: Lo senher qu'es us en personas tres / Vos valh' aissi cum ops ni cocha·us es.

RambBuvM 2,38: q'aissi co ill promes, eissamenz / o deu atendre…

FalqRomAG 14,31: Mas aissi com vos plaira sia

RaimVidF 1,394: E·l rey, aisi com conoissens / senher deu far, lur dis…

RaimVidF 2,1006: … / aisi li·n pren com auzi dir / al joglaret en son verset

AimBelP 6,43: Del nostre rei mi plagra d'Arago / qe per son sen disses d'oc o de no, / aissi con prez o requer e honransa.

ArnPlagRiegerTr 6,38: … Doncs aissi o fay / cum ieu t'o ensenharai

PCardV 17,3: quar azir tort aissi cum suelh / ez am dreg si cum fis ancse

GuilhMontR 1,20: e jutjon aissi com lur plai

DPradS 11,59: qu'en pessan tenc sotz mon mantelh, / aissi con vuelh, totas sazos, / ma dona mal grat dels gilos

AnonPRelL 1274: Aisi cum vos ven a plaiçer, / Faiç de mi, domna valen

BertrCarbR 6,26: Aisi, dona, co yeu dic ses fallensa / vos ai amad' e·us am de cor plenier

BertZorziL 4,93: … si·n sabia / Grat entier / Rendre aissi cum s'escairia

GuirRiqPadenPast 135,16: Senher, si fas tot aissi com s'eschai.

GuirRiqC 268: aiso aisi s'enten / com er poiretz auzir

GuirRiqL 4,338: c'aisi l'er a passar / com le jutjes dira

GuirRiqLo 4,39: … aissi quom dreitz o dona, / tengan em patz lur terra, ses clamor

AtMonsC 5,81: Aisi com dir m'auzetz / deu esser, mas non es.

AntRacJeanrJoies 45,3: Per consolar la gent qu'es tribulada / De paubretatz, que tot jorn la requelh, / Aysy com par tot claramens a l'uelh, / …

ÉvSJeanW 14,31: … e que aissi cum lo Paer me donet lo comandamen, aissi o faz

GirRoussH 490: … / E faitez tot au duc ses voluntaz.» / «Tot aisi», dist Carles, «don, com vos plaz.»

GirRoussH 7896: … / li otreja lo reis tot can li dis / e pardonet eisi com li requis

GirRoussH 8893: … / E cerchen plait de duc a vostre onor, / Esi cum auiront tei jugeor

RazTrMarshRaz 6,88: car tota la parladura de Lemosyn se parla naturalmenz et per cas et per nombres… aisi com poretz auzir aissi, si ben o escoutas

CroisAlbMa 12,1: Senhor, aicesta osts fo aisi comensada / Si co avetz auzit en la gesta letrada.

CroisAlbMa 99,7: D'ambas partz n'i morion de magre e de gras / Aisi com o retrais Maestre Nicholas.

AuzCassS 1729: … las eranhas cambarudas, / ab las eruges fort batudas, / aisi com desus o mostrei

SÉnimB 1920: Mas tu, cant sera lo jorn fatz, / tot aissi com t'o ay mostrat, / ho manifesta al coven.

SÉnimB 755: Et ayssi com vos avet vist, / per la forssa de Jhesu Crist, / reman say en aquesta terra

VertCardR 254: et aquo n'a hom de gasain, / que despen aisi com s'atayn

NovHerRickettsContr 79,104: Ara o pauzem aichi com tu o as dechat

GestaKarS 2381: et, aysxi co elh o mandec, fo fayt

RazoLanfCigVidasBS 571,3: … cil feron maintz faitz d'agradatge, aisi comme se fai per amor de dompnas…

VidaGuilhCabVidasBS 544,1: Mon segnor Raimon de Rosillion fo un valenz bar, aisi com sabetz.

LHeurPans 1:23,20: Com Joachim e sancta Anna s'encontreron… aissi com l'angels lur o ac dig.

FlamG 2660: Fait er, sener, aici co·us plaz.

FlamG 6782: anas vos en, ques eu o vueil, / car ges aissi con far o sueill / sai a vos venir nom poiria

BrevAmR2 3291: e soven li bon esperit / lur fan mantas cauzas saber, / aichi quo Dieus o vol per ver

DoctrAcMarshRaz 32,112: Le femnis es tot aysi con / Ieu devisi aqui: frança, / Bona, bella

ÉvNicSuchDenkm 59,1980: A penas ac sa razon dicha / aychi co es ayssi escricha, / …

BarlH 34,5: Mas non lo bayzet ges aysi con solia, mas… s'en annet sezer en sa cambra.

ÉvEnfGG 200,394: e profichava mielz e mays / de servir Dieus ayxi con tays

VisOyngtZ 8: … e dicz ayssi cum ayssi es contengut

GuilhBarraG 1153: … vay ferir lo Sarrazi / sul cap, ayssi cum Dieus o volc

PseudoTurpP 74,23: … e que el venia ha el… aissi coma elh lhi avia comandat

SAgnJ 237: e dejhas la aici pregar / com veiras a las autras far

QuinqSeptB 10d,16: e gart c'aissi com la quer la voilla

RomArlH 375: Aychi con lo chavalier o dis, / Sezar o fes aqui mezeis.

SElzC 44,6: … madona Garcens Alphanta, nobla e devota e mot espiritual e, ayssi com es crezut, sanhta…

ComputPBonL 196r: … et en qual jorn del mes elas seran per chascun an del dich temps eyssi cum plus desclaramen nos apparra…

ÉvNic3T 114d,18: Sertas, so dis Gamaliel, el resuscitara, ayssi cum o a dig.

ArithmSesiano 36,36v: Et per so non son pas capitols aixi com hom ditz.

LegAurT 323,26: … me·n portet hun leo en hun boscatge, mas pastors li·m tolgro e·m noyriro, ayssi cum tu sabes

déb. 12e s.Pans 1:3,14: Aixi o tenrai et otendrai senes engan con tu o entendz et entendre o cujas

1114‥CartBigRC 7,33: Ayso iureron ·ᴄ· homes de Baredge al compte que aysi ac tengossen ia sempre com scriut es…

v. 1180Pans 1:10,34: E en aquestas partz, aizi con son escrichas…

v. 1180Pans 1:10,43: … jureron… que aissi o tenguesson con le dons avia dich ni fag retraire

ChartSGaudM 46: … deu esser proad… aysi cum sober scriut es

1236PrivAngA 105,19: … las liberaus costumas autreyadas a vos autres del rey Johan nostre payre, ayssi cum en aqueras letras es contingut

1256 AuchTGascL 106,4: … e que aie tengude e ualor per toz temps… aisi cum desobre es dit…

1270 CasteljalouxTGascL 92,18: e meis ·xɪɪ· deneirs morlas d'almoine als frairs de qued medihs log, cascun die per totz temps, aichi cum sa enreir lor i ei acostumad a dar

1272CartBigRC 74,3: Sabude cause sie que Per Faur de Lorde a comprat… lo casau de Marie Alegret franc e quiti ab ·ᴠ· s. de ces totas Nadaus aissi cum es desus scriut en la carta de la donatio…

LPrivManIC 37,14: … volgron que en sa maizon sia tengutz de donar la quinzena part, aissi con faria en l'iera

RegInqD 71a: … quando fuit captus dixit: «Aishi ira quo ira», et postea dixit: «Ayshi ira quo Dieus voldra».

14e s.ManConsLimS 45,16–17: … ajustar finalment la universitat… o la maier part d'aquela… ayschi co per esgardament e vezement de la causa aldit senhor loctenent… aparia

14e s.ManConsLimS 45,18: E la dita gleysa, aysschi co es acostumatz, aiustatz…

14e s.ManConsLimS 81,35: e las gardas de las possessios penhoro… ayssi co say en reyre es acostumat

1351Pans 2:37,8: E mais li doney aissi com era de covinent per lur vin a tota la companhia, ᴠɪɪɪ s.

1359Pans 2:63,6: … la moneda lacal… li ay prestada… aissi com par en aquest cartulari

1363Pans 2:68,6: Ez aquestas cauzas sobre dichas renderon e baylleron aysi con si content escris…

1369/70CConsAlbiV2 1:131,479: … per anar tener arrest a Carcassona aysi coma avia comandat Ar. Duran, comissari deputat…

1370Pans 2:86,17: … per far li la reverenssia, ayssi con fon azordenat

1371Pans 2:80,16: e s'es acordada ambe nos, aisi con esta per rescrig en l'autra carta aprop aquest fuelh

1375Pans 2:92,16: Totas las raubas de son dos foron dadas per dieu… aisi con ella avie ordenat

1376Pans 2:86,6: E tot aiso tramezen, aisi con dis desus, a la Pinhota

1386/87CConsAlbiV2 2:77,225: … que nos volgues far satisfaccio… aissi coma lo rey, nostre senhor, per sas letras lh'o mandava

1392Pans 2:103,1: Item Papa Gregori xɪ unit et incorporet a las sobre dichas donas et al lor monestier una capelania… ayssi cum apar per la bulla donada en Avinho

1394LÉtPrGH 5,32b: … o mens o mays, ayssis coma lur sera avist

1394 B.‑AlpesDocMidiM 377,18: et pregi vos que vos plasa de far alcuna recognoysessa… aisi coma mosen lo senescal a ordenat per sas letras

1395LettMerc2F 1,23r: … que tantost lo vendas e l'argent mi remetas per la via d'Avinhon, aysi con dig vos ay desus

1396LettMerc2F 4,3: D'aquellas fares aysi con vos mandi

1398LettMercD PB3,2: … nos avem asinat a Laurenso Chanpolin, aysi com vos nos aves mandat, xxxɪɪɪ fays de anhinas…

1398LÉtPrGH 16,25a: … comdempnar e absolver las causas que lur parra… ayssis con es acostumat el pais el temps passat

1402/03Pans 2:114,22: … et a cascun d'elos certz dons eyssi com si sec

1423LÉtPrGH 25,35b: … que non aia subviguier en Provensa, sinon a Marcelha et en Ays, aysis coma solia esser en temps passat

1432LÉtPrGH 27,16a: … creysent ho diminuent ayssi coma miels lur samblara

1445Pans 2:184,18: … l'acordi fach per mossen Jaufre ayssi coma apar per instrument pres per maistre Johan Varat

j. a. can (o) loc. conj. '[exprimant la conformité] comme, de la manière qui/que, conformément à ce qui/que'

JaufreB 5785: Ma maire me menava yer / Per deportar en ·j· vergier, / Aisi can soen si sol far

LégCroixSuchDenkm 178,51: Adam fo mortz dins ·ɪɪɪ· jorns, aissi quan l'angel avia dig a so fil Seth.

MirViergeRickettsMsLond 324,23: E aissi quan Nostra Dona ho avia comandat, aissi fo fah.

MirViergeRickettsMsLond 325,25: … e que fos amics e servidor de la Vergena, aissi quan lh'ho avia promes

RomArlH 673: A Paris son vengutz tug mot ben aparelhatz, / Ganren de noblas gens, aysi cant o a comandat.

BlandCornH 1142: Mas faich ayssi quant vos diray.

1368/69CConsAlbiV2 1:68,932: … que la brida d'esta vila… que fos satisfacha et emendada a la vila aysi quant avian promes

1374/75CConsAlbiV2 1:214,280: … que la vila agues lo quart de las emposicios, aissi quant nostre senhor lo rey l'avia autriat e donat

1398LÉtPrGH 16,20a: … e jurara ayssis cant es dich desobre…

CConsHermDT 58: … la soma… que dec aver per son trebalh de levar la dyta soma, aysi quant era eytat d'acort en cosolat

CConsHermDT 97: … que nos ha prestat per lo fayt de la viala, aysi quant s'apareys per una obleguansa

k. a. que (o) loc. conj. '[exprimant la conformité] comme, de la manière que, conformément à ce que'

GuerreNavS 2053: … nos an embiatz messages / Que sapiam de cert e ayssi que o trobaretz, / Que los Castelas entran ab lanças y ab dartz

1460Pans 5:19,28: Placie mon senhor que vos pusque far servicis a vos agradables aixi que suy de bon voler.

1499 BordeauxArchGir 3:69,3: … que lo present codicille age fermetat et perdurable credence aissi que de dreit, de usasge et de costuma pot et deu aver valor

1523LCPauT 91,39: per far abilhar lo tauler deu peixs, aixi que dejus se sec: per la fuste de corau qui fo botade ᴠɪɪɪ s.

l. per a. () com loc. conj. '[exprimant la conformité] comme, de la manière que, conformément à ce qui'

1235 BordeauxTGascL 119,19: So es assaber cadauns de la part que uendut l'a per aissi cum desus es mentagut.

1238 BordeauxTGascL 125,4: E det los ac tot complidament per ayssi cum deit es, per ·ᴠɪɪ· libras de peitauins e de bordales

1243 BordeauxTGascL 128,8: E per acesta uenda desus deita far auer e tener bonament… per aisi cum desus es deit, son fidansas e tengut…

1306 Mont‑de‑MarsanTLandM 16,13: La mayzon de Beiries a donad al vescomps… la justicie e las autres causes, per aissi cum desus son dites

1306 Mont‑de‑MarsanTLandM 16,20: E de totes e sencles las causes sober dites, – per aissi e en la maneire cum desus son dites e expressades…

m. a. (s')es (vers, vertatz) com/can/que (o) 'c'est vrai ce que'

MarcGHP 29,16: s'aisi es vers cum aug comtar, / …

Aic/GirHarveyPPart 1:8,37: e s'aisi es qon aug legir el breu, / o qom vei peingh e escrigh a la pleu, / …

RaimTorsP 3,42: Cel vol trebailh conqerre / qez a de fin prez la clau, / s'es aissi com hom mentau.

BoeciS 145: Pero Boecis trastuz los en desment: / no s'es acsi cum anaven dicent: / «Cel non es bos que a frebla scala·s te

GirRoussH 1976: E si aisi non est com vos ai deich / …

GirRoussHo 1373: E si aisi non es cum vos ai dih, / …

PlViergeM 129: Fai me saber, tu que o vist, / Si fon aissi con ieu o dic, / Per tal que errors no·m destric

ÉvNicSuchDenkm 45,1543: Co ho dizo, aychi es vers, / e ces nombre guirens n'aures.

ÉvNicSuchDenkm 46,1579: Meravilho·s si ayssi es vers / que guerentisso aquestz ·ɪɪɪ·.

MirViergeU 84: E vau trobar que aissi era quan la abadessa ho avia dih al evesque

LegAurT 125,13: Ieu non crese, rey, ayssi esser cum tu dizes.

LegAurT 390,9: Si ayssi es cum tu dizes, tot lo mon erra, e tu solamen dises ver.

1438/39CConsMontV 126: An paguat al batrat de Brobo et a Rodriguo… aysi es quant apa per ɪa bilita.

n. a. com/can alc. (plus) pot, a. com alc. (melhs) sap 'de son mieux, tant que qn peut, le plus vite possible'

RaimVidF 1,428: … Senher, onrat / m'avetz mantas vetz e yeu vos, / aisi com puec, mantas sazos

RaimVidF 2,577: E la domna l'acompaingnet / aisi com saup, e so fon gen

RaimGaucR 3,8: Pero far n'ai un [c.‑à‑d. sirventes]… / aissi quo ssai, qu'aitals es mos talans. / Aissi cum sai, en vuelh un acabar / …

AnonAlbaR 30: … / amar vos ay / a son despit, / e viure gay, / aysi com say

AnonPlanhP 44: Aysi con poc comenset son sermon: / …

AnonPlanhP 159: Lo rey auzi que la donna planhia; / aysi com poc el la va confortar

CroisAlbMa 116,11: Aisi co plus pot l'ost s'en vai tota arotea.

JaufreB 5689: Aisi cu·l vi ves si venir, / E pren a cridar e a dir / Aisi com pot, mot humilmen: / «Franc cavaler…

SÉnimB 950: e vay s'en ploran e plangen, / ayssi com pot, gran dol fazen, / vas la santa verges de Dyeu

GestaKarS 1691: e per cols e per pueytz cascus s'en anec aysxi co·s poc

FlamG 1355: Aisi com podon la confortan

BrevAmR3 14604: … / quascus, savals, a som poder, / de cor, de sen e de saber, / li deu grazir ser e mati, / aichi quo pot

BrevAmR4 18608: quar le maritz, per satisfar / a sa molher, vol guazanhar / aichi quo pot

SMMad2R 66,24: Cant ac plorat li preires e fag sa orasion, / aisi com poc pujet un pauc ad en amont

SHonSRH 7608: ayzi con poc venc al autar

SGeorgC 154,753: … / Le sans, car non lur poc parlar, / Aysi com poc pres a preguar / Los carnaciers…

SElzC 194,17: lo qual per gran effors levan del liech, aysi cant pot… dissendec a la sanchta

SElzC 240,23: E cum adonc lo tengues gran febre, levec se e pres lo basto, et, ayssi cant poc, anec s'en a la glieia de sancta Katharina

PlVierge6MeyerRec 32,77: Quan Dieu ausic sa mayre trebalhar, / Ayssi com poc s'anet vas luy virar.

o. a. () com '[marquant l'égalité d'intensité ou de quantité] autant que'

GirBornS 51,53: C'aissi com m'en er' alegratz, / Me fo pueis irables savais

GirBornS 48,57: Q'aisi co·s degr' ausar / Per els e revenir / Prez e bobanz / E iois, l'en fan fugir

GaucFaidM 5,40: qu'aissi·m deu car tener cum se

AimPeg/GuilhBergAimPegSC 19,47: Bar N'Aimerics, ja no·us cuidetz gabar! / Que s'amassetz aissi cum vos vanatz, / No·us foratz tant de Tolosa loignatz.

RaimbVaq/AdPeit/PerdHarveyPPart 3:1080,53: A mon senhor tanh aissi pretz entiers / cum a mi fay lo regisme de Fransa

BlacK 11,25: S'aissi·us auses, dompna, merce clamar / Cum vos desir ab fi voler temen, / Eu fora rics…

GuilhMontR 9,40: … tro qe pres a gardar / vas sos secs pes, e non s'amet aissi [ms. aisi] / com per los bans, car pario·l delgat

DPradS 3,3: quar si·m volgues aissi cum ieu la vuelh, / non agra pueys de que·m pogues servir: / precx e merces…

BertZorziL 17,57: Qu'ieu sui aissi de paor tormentatz, / Cum tormenta temenssa e desconortz / Lo faisan qu'es en tal albre pausatz / On ve l'austor…

GuirRiqPadenPast 135,14: qu'aissi quo vos m'es fis, vos suy ieu fina

GuirRiqL 1,22: et al lauzat es deshonors, / can es pros, qui segur non lauza / aisi co a valor enclauza

CroisAlbMa 182,52: C'aisi etz esperatz coma Sant Esperitz

VisOyngtZ 13: E per so quar ieu deziri vostra salut, ayssi com fau la mia…

SElzC 56,18: Empero may era franc e poderos de si mezeys quant era am sa espoza verge, de la qual no·s gardava ayssi coma de las autras gens

LegAurT 377,2: … el te amara ayssi cum fa mi

déb. 14e s.CartMirP 221,1: Item una cargua de rodor, de passada, ɪɪ d. t.… Item de rabassa, ayssi co de rodor.

p. a. [+ adj., + adv./loc. adv.] (aissi, si) com/coma 'aussi… que'

GirBornS 62,20: … / Moron aissi leugieramen / Con s'es fatz mos seigner n'Aimars, / Que sera plantz per Franza

ArnMarB 2,62: S'aisi finamen co ye·us am / E·us tenc sobre tot cant es car, / Vos pogues mon cor demostrar, / Ab aitan me fora ben pres

RaimVidF 1,1439: car aisi par fatz e noiritz / si com selh que lur es cossens

PBremRNovB 18,31: que s'aisi son tuit freich cum el l'autre Lombart, / non son bon ad amor…

CervR 96,23: mas axi es leus davalar avalada / com de montar greus mons on vey paucs montar

GuirRiqM 6,33: Sol lays' erguelh ez apres merce pren, / Camiat aura aissi certanamen / Com peccaire, qu'en penedensa·s banha

JoanEstV 1,33: Aissi suy fis cum fis aurs a fineza / sobre·ls autres metalhs…

GirRoussH 5814: Aisi siaz segur com as maussuns

GirRoussHo 5063: Aisi siatz segur cum en maissos

CroisAlbMa 72,14: Si fos lo castel forts aisi co·l noms es grans, / No·l prezan a lor vida Frances ni Alaman.

JaufreB 7877: Qu'el mon non a ·iiij· ni ·iij· / Que amun aissi coralment / Con il dizon ni fan parvent

AuzCassS 324: Auzels niaics non aura ja / aissi bels hueills com l'autre a

AuzCassS 2136: de carn de vaca faitz morsels / aisi grosetz com vostr' ausels, / si gol' estrecha non agues, / asatz leu traire lo pogues

GestaKarS 3045: e cobreron lo vezer aysxi be e miels, co nuls temps avian vist

RazoUcSCircVidasBS 245,18: Et preget la, aisi caramen com el poc…

FlamG 7088: e s'ellas son aissi polidas / con vos dises…

FlamG 1608: amples fo mout per las espatlas / e ac las aisi fortz con Atlas

BrevAmR2 3475: … / que soven volon entre nos / aichi espes quo moscalhos

BrevAmR3 13541: quar aichi be Dieus lo cor au / quo la lengua e mielhs l'ichau

BrevAmR4 17275: … non teno be segura / lur terra, fazen drechura, / e no auzo la paupra gen / aichi be quo fan lo manen

BrevAmR4 18225: ilh vos falsaran volontier / la obra, quar non la faran / aichi bona cum far sabran

SHonSRH 7892: … / c'aysi las leva de randon / con fera un petit boton

GuilhBarraG 1924: e vic son cors c'ayssi fo netz / e clars e nous cum ·ɪ· cristalh

PsPénC 239,72: Et ayssi fort l'estrengua tot entorn senturatz / Ayssi con fa la senha quan defors s'es senhatz

STrophZ 971: … que aysi gran poder / Con Arle ac per lonc temps encar deia aver

SElzC 142,25: … no la vezitava aysshi soen cum avia acostumat

LegAurT 293,19: … aquel que ayssi era malautes coma lebros, sembla tot resplanden e va·s levar

11e s. Alpes‑M.DocMidiM 497,10: e·l prad que dejusta est, esi francamentre con el o avia, done a sancta Maria

11e s. Alpes‑M.DocMidiM 497,12: e done una vinea a sancta Maria, aisi francamentre con il o avia

q. a. [+ adj., + adv.] com/coma si 'aussi… que si'

AlbSistB 5,13: e pos vos platz q'aissi·m siatz estrainha / con s'ieu era de Roais o d'Espainha, / …

RaimVidF 1,108: … / c'aisi puramen m'escotes, / com s'era messatje d'amor

RaimVidF 1,1101: e no sian lag ni tacos, / mays aisi fresc e fait ginhos / com si venion per orat

FlamG 3765: … e·l fai son at, / e·l servis aissi volontiers / con s'era us penedensiers

PrJeanG 121.9: Aquestz peysses son naturalmens axi domdatz con si hom los avia noyritz

PrJeanG 121.24: … falcons, losquals son aysi bels con si eran mudatz ·x· veguadas

PrJeanG 4601: … aysshi repletz cum si el av[ia… lacune]

LegAurT 279,7: Et era li ayssi greu cum si hom lo tormentes

LegAurT 294,12: … trobet lo cap de sanh Julia entre las mas de sanh Feriol ayssi tot entier coma se aquel dia fos sebelhit ni del cors partit

r. a. [+ attribut] com '[concessif] tout… que'

FlamG 6667: Et el, aissi cass oms con fon, / conoc o ben, mais l'ocaiso / don so avenc non conoissia.

s. a. com/can [+ compar.] (aissi) [+ compar.] '[a. com/can introduisant le premier terme d'une corrélation proportionnelle] plus/mieux… (et) plus/moins/mieux…'

BernVentA 21,57: Lo vers, aissi com om plus l'au, / vai melhuran tota via

GirBornS 67,38: Aissi con cascuns es plus cars / Degra voler que bels ressos / Issis anz de lui que de vos

ArnMarB 3,47: Q'aissi com eu am plus, / Tem plus fort qe negus

GaucFaidM 25,39: c'aissi cum plus la vuoill e pieitz m'en pren

GaucFaidM 53,21: Aissi cum mieills es en dompna beutatz, / … / aissi deu mieills gardar sas voluntatz

UcBacGouirAlba 6,39: ni no·m play ab vos contendre, / c'aisi com ai major part / soi pus volpilhs al defendre

AimBelP 1,28: C'aisi com son princes ausor / e Dieus lur a dat mais valor, / es qui rema plus encolpatz

PCardV 47,34: c'aissi com plus aut son prelat / an [éd. anz] menz de fe e de vertat / e mais d'engan e de mentir

PCardV 31,25: Aissi com [var. A. can] son maior / son ab meins de valor

PCardV 49,25: Aissi com son maior an peior sen, / ab mais de tort et ab meins de razo, / …

GuilhAutpGouirAlba 16,40: qu'ayssi quon [var. a. quant] son mey falhimen pus fort, / m'es majer ops que·m desliuretz de mort

RonsGouirLRol 1690: E cascun d'els, ayssi cant mielher es, / bastysson dol anc mager no·l veguest.

JViergeSuchDenkm 274,79: aisi, dona, can vales may, / major poder cre que t'eschay

BrevAmR2 3980: E sabchatz mais que quascuna [c.‑à‑d. estela], / aichi quo ha mais de lugor, / ha mais atressi de vigor

t. a. [+ compar.]… com… '[a. introduisant le premier terme d'une corrélation proportionnelle] d'autant plus… que…'

RaimbVaqL 13,78: c'aissi·m taing mais de plazers / cum sui d'amans lo plus vers

u. a. () com/coma, a. com per [+ n., + adj.] 'en tant que, en qualité de, en guise de, comme, pour'

PistHB 4b,25: mas aissi com bos suffrire / vos sui del mal q'eu trai grazire

GuilhTorN 6,13: Doncs, s'ieu m'en part, aissi fatz / com senatz

RaimVidF 2,442: – No faretz! ela li respon / aisi con pros et ensenhada

RaimBistRB 2,1: Aissi com arditz entendenz / hai mes m'entendenza / en lei…

PCatF 5,51: axi la·y [c.‑à‑d. merce] quer com sobratz e venssutz

BonCalvoB 1,26: c'aissi con lo sieu mi gart / dal turmen…

MatfErmBrevAmR5 L129: e cantem tug, aisi co filh legisme, / am los angels: «Gloria…

AigB 294: Mais el me serve e port mon gonfanon, / E·l reis e·l creisse aisi com son baron

ChirRogC 1053: … / aquesta cura fay aisi co om membratz

FierB 3371: no faliran las platas del fin aur per lansar.» / … / aychi coma de peyras las prendo a lansar

ReglSBenPans 1:13,33: e lhieure a durabla pena, aissi com malvas cers, aquels que luy no volun segre a la soa gloria

JaufreB 8724: … Seinorz, bon conseil dona, / Aissi con onrada presona, / L'arcevesque…

JaufreB 1077: E trai lo bran, no·i puinet plus, / Aisi com om aperseubutz, / E es a Jaufre corregutz

JaufreB 5664: E Jaufre vai s'en per poder, / Qe no vol aqui remaner, / Vivas e isarnidamen, / Aisi com cavaler valen.

SÉnimB 566: Enapres ves lo cel c'esbrassa, / ayssi com dolenta e lassa, / et ac ab Dieu aytal rancura: / …

VidaJRudVidasBS 17,6: Mas tant feiron que ill lo conduisseron a Tripol, en un alberc, cum per [var. aissi cum per] mort.

FlamG 2043: Partitz soi de tota ma gent / e vengutz sai en est païs / aisi con estrainz pellegris, / que negus hom no m'i conois.

FlamG 6075: Aisi parlet con eissirnida

SMMad2R 14,30: En totz aquest peccatz et aquesta folia / peceveret lonc tems, la nueg e tot lo dia, / en ·vii· ardens cadenas estrechamens lasada, / aysi com pecairis, fortment encadenada.

ÉvEnfGG 231,1424: … / que enant elz annet ades, / ayxi con guisage espres

GuilhBarraG 4677: … qu'anes al rey de la Serra / dire qu'en pena de sa terra, / ayssi cum malvat rey cruzel, / que tantost rendes son castel

EstherNM 150: Manjeron tartas per fizica, / Aisi con medicina publica.

SAgnJ 448: … pues vos batejharai / es aici com fisels crestians vos recebrai. / … / Domna, nos cresem ben tot zo que dih aves, / es aici com fisels crestians nos recebes.

PassS 118: Que jha sol no·n seret crezut; / Car no dizet sino ver mal / Aysi com fals e deleyals.

LeysAm2A 1498: Forfaytz he faytz / … / Ayxi com fals

LibScintW 29B,18: Qui vol esser perfeiz fuja la compania del mals homes, e lor mesters, e lor saluz, e lor manjars aissi cum la chadena de pechat.

SElzC 92,22: Et ayssi coma baro ple de gracia e de vertutz, ayssi passienmen o portec que…

SElzC 152,15: … las cauzas absens aysshi coma presens sabia e regardava

LegAurT 179,6: quar venc ayssi cum lucifer

LPrivManIC 135,9: … compromezeron el noble e relegios bar mosen Berenguier Monegue… et en mosen Jacme Robin… aisi con en arbitres, arbitradors et amicables compozedors…

1356Pans 2:66,21: … servis xxᴠ s. et ᴠ deniers de tornes quascun an… per la mitat del forn, aysi com non partit, que es assetat en la Garlandaria

1394LÉtPrGH 5,29b: … an asordenat en thesauriar lo noble e discret home Loys Bertaut per general thesauriar, ayssi con ciutadam d'Axs…

v. a. com es, a. com son 'tel que, comme (par exemple)'

RaimVidF 2,969: … s'us fis amans, / aisi co es us cavayers, / adretz e francx…

BertrCarbR 541,7: car yeu trobi que putaria / non a pauza, ni drudaria, / ni lor semblans, aisi com es amors, / que non pauza, tro que a fach son cors

GuirRiqL 11.1,255: De cavayers me par / c'aurai tost declaratz / los noms… / … / per locx an noms onrans, / aisi com son li bar

GuirRiqL 11.1,390: Pero li pus onrat / son nomnat mercadier, / aisi co son drapier / tenen draps de paratje

DiétS 4,291: … e deu hom usar / caudas causas e humorosas / e dousetas e saborosas, / aissi com son razim madur / …

AuzCassS 565: Auzeletz petitz lur pot dar / aissi com son li passero / e l'autre menut auzelo.

BrevAmR2 7206: Alcus autres, naturalmen, / non volon entre gens estar, / aichi quo son aucell de mar

BrevAmR4 20519: Empero bon es que quascus / sabcha dels articles alqus / … / aichi quo es del naichemen / del filh de Dieu bonaurat

LeysAm2A 250: Li mandamen de trobar so / Quez om deu noell dictat far / … / ayssi con son vers o xansos, / …

LeysAm2A 257: … dictatz… / … / Ayxi con son per aventura / – Per donar verays exemplaris – / Somnis, cossirs e reverssaris, / …

LeysAm2A 4424: Qar barbarismes soen rena / Las composicios amena / Malas e greus de diccios / Ayxi cun son collisios, / Fres, ez hiats

w. a. com '(comme) par exemple'

GuirRiqL 5,125: … accidens, / aissi com voluntatz / o dezirs o pessatz / …

GuirRiqL 12,405: … joves fa folias, / seguen folas parias, / aisi com de joglar / o d'autres vils fagz far

AtMonsC 1,769: E par en totz sabers, / aisi com en comtar.

RazTrMarshRaz 8,108: Las paraulas substantivas son aisi com belezza, boneçza, cavaliers

RazTrMarshRaz 8,115: Las paraulas adiectivas son de tres manieras… Las masculinas son aisi con bons, bels

DoctrAcMarshRaz 31,94: Aiectivas hom appella / Aysi con bos, bels, bona, bella, / …

GuilhBarraG 858: … totas las donas ab elas / de la vila qu'eran de pes, / ayssi cum molhers de borzes / o molhers de rics mercadiers

DoctrTrCuraDoctrTr 149,165: Si fas al singular / Tot cas en ‑s finar, / Aytal el plural fay, / Mas am sillabas may, / Aysi qom cas o cazes, / Cors, corses e mas, mases.

DoctrTrCuraDoctrTr 151,207: Alcus infinitius / Pren hom nominatius, / Aysi qom: dars fay via; / Trobars es cortezia.

LeysAm2A 6156: Qar aysi vos mostram que pauza / Per motas una sola cauza, / Aysi cum: le cor dels malvatz / S'alegra cosiran foldatz.

x. a. coma loc. adv. 'environ'

AnatMondG 44,23: et es composta de nozes cartillaginos liatz emsems per un panicle, et passo al anel devas la via de la vianda aysi coma a la quarta part d'aycels…

C. sert à renforcer un souhait, une affirmation

a. a. com/coma… [+ principale exprimant une prière, un souhait, une exhortation] loc. conj. présentant une affirmation dont la véracité est invoquée pour renforcer le souhait

CercT 7,21: Aissi com vos formetz Adam, / Lo defendetz del fel liam / Del foc d'efern, qe non l'aflam

PAlvP 9: Aisi com nos det guerizo / e·n liuret son cors a turmen, / nos quer qu'el dezeratamen / que·ill faun Sarrazi felo / lo seguam tug…

GuilhBergR2 23,26: Reis castellans, q'etz en luoc d'emperaire: / aissi cum etz rics de totz bos mestiers, / mandatz viatz per tot vostre repaire / vostras grans ostz…

GaucFaidM 52,62: Al Comte mon seinhor, vueilh dire / qu'aissi cum ac primiers l'onor, / gar que Dieus li sia grazire

GaucFaidM 8,21: c'aisi com etz bela, et avinens, / merce aiatz de mi, c'avetz conques!

BertrBornG 10,22: Et eissamens, aissi cum el es pros, / Ab sa grand ost q'atrai e que amassa, / Poie s'en sai e aioste·is ab nos

AimPegSC 27,23: E vos, dona, qu'avetz valor valen, / Aissi cum etz mieller de las melhors, / Valha·m Merces et oblit vos ricors

AnonPRelL 958: Aisi cum sens faillensa / Et si cum plac a vos / De la gola au leos / Traisis san Daniel / … / Ausi cum ço vers es / Et cum eu n'ai credença, / Conduiç m'a penedença

AnonPRelL 2312: Aisi, domna, cum il vos conorteit / E·l vostre cor dolent vos alegreit, / Vos prec, si·os plai, que vos mi conortaç

JacTolJeanrInedBarc 6,43: … / C'ayxi com soy per leys greu malenans / Vuyla de me, si·l play, esser menbrans

ArnAlgJeanrJoies 11,5: Verges humils, aysi cum sens tribalh / Vos enfantetz, siatz nos en adjutori

FierB 1268: … / e pueys montetz als cels, a totz lors huelhs vezan. / Ayssi, senher ver dieus, cum ieu en soy crezan / et es vers so qu'ieu dic, m'anatz vos ajudan

FierB 1451: Glorios senhe payre, que fust en crotz levatz, / et en la santa vergi fust coceubutz et natz, / … / Ayssi, bel senher dieu, cum aysso es vertatz, / vos gardatz Olivier que no sia matatz.

RonsGouirLRol 1362: ayssi com vos est veraya caritat, / … / per merce vos quier que yeu non sia dampnatz

JaufreBre 2172: «Seigner Dieus, paire glorios, / Aissi con vos es poderos», / Ditz lo rei, «et avetz poder, / Vos mi laissatz Jaufre vezer / San e sal…

RepPéchSuchDenkm 237,746: aissi co iest vers dieus e veraia salutz, / … / aissi con tu iest paire clamatz e receubutz / per tota creatura que espera salutz, / trai me d'aquest peccat…

RepPéchSuchDenkm 237,722: aici co iest us Dieus et us seynher, us paire, / … / fai m'atrestal perdo, coma fezist al laire / et a la Magdalena…

FlamG 480: Poissas vedet de part lo rei / qu'aisi con cascus cre sa lei / de ·xᴠ· jornz homs no·s partis / de la cort…

PrVierge7K B,135: Aichi coma Dieus glorios / De ·v· pas e de dos peichos / ·V· milia homes sadolet, / … / Aichi, domna, valetz a me, / Deus mals que iei dichtz ni cossiratz

PrVierge7K B,245: Domna, aichi com tu iest socors / E mesina de pechadors, / Aqui·m sias redemptios

GuilhBarraG 600: ayssi cum tu yest vers solels, / que·ls yferns volguist espoliar / … / atressi, senher, cum ieu cre / tot aysso ab mos companhos, / mostra huey cum yest poderos

PassS 366: Aysi co, senher, el dezert / ·v· pas fezest, que a nos es cert, / Tu benezis aquet manyar

LeysAm2A 2223: Mayres de Dieu, prega lo tieu fill car, / C'aixy com ell nos compret caramen, / Lo Regne sieu de Paradis mot clar / Nos do, si·l platz, que·l veiam claramen.

1433Pans 5:19,15: Et en so vos pregui no·m volhatz falhir aixi com io confidi de vos

b. a. can… [+ principale exprimant une prière, un souhait] loc. conj. présentant une affirmation dont la véracité est invoquée pour renforcer le souhait

RonsGouirLRol 1371: e si nuls homs contra mi es forfach, / perdonas li, senher, si a vos plas, / ayssi cant grans es li vostra bontatz

JaufreB 2172: – Seiner Deus, paire glorios, / Aisi can vos estz poderos», / Dis lo rei, «et avetz poder, / Vos me laisatz Jaufre veser / San e sal…

DoctrRaimCastG 6,73: Puieis fust ufertz al temple dignament a l'autar, / puieis volguist tos miracles obrir e demostrar. / Per qu'ieu, si ti plas Seynher, ti vuelh d'aitant pregar, / c'aissi cant ieu o cre, mi gartz de perilar.

DoctrRaimCastG 6,202: E prec la sancta Verge, que·ns garda e·ns defent, / c'aissi cant ela es dona del cel veraiament, / maire, fila et esposa del Paire Omnipotent, / que·ns acapte sa gratia ab sos precs humilment.

MirViergeU 35: Senher Dieu Jezucrist, aissi quan tu es filhs d'ome et de Dieu, tu me porta testimoni de vertat

c. (aissi/si com…, com…) (tot) a. [+ subj., + impér.] introduit un souhait, renvoyant ou non à une subordonnée introduite par (aissi/si) com [cf. 1. C. a.]

RaimbVaqL 10,36: c'aissi·m don Dieus del sieu bel cors conseill / cum las meillors valen de lieis en jus

ElBarjS 3,15: c'aissi fos il mia / com eu l'am totz iornz mielz e mai

CadZ 15,40: Amors, ben sap ma dompna que vol dir. / Aissi·m des ill a totz temps que grazir!

PistHB 1,6: … aissi·m don Dieus s'amor, / com eu sui cert ses cuitz e sens albire / que de mais ren non sai las genz ver dire

GuilhAugC 7,10: Qu'aissi fos preza / del mal que m'adeza, / malmeza, / selha cui pauc peza / qu'ar mi fai languir.

AimBelP 3,22: Dona, aisi·m don Dieus aver / lo ioy qu'ieu pus dezir de vos.

PBremRNovB 8,31: Aisi·m dones gioi plaisen / con es de valor sen par, / dompna…

GuilhMontR 4,12: e vuelh qu'aissi·m / don Dieus s'amor / cum part l'aussor / vostre ricx pretz capduelha

GuilhMontR 1,40: Aissi·ls guart Dieus de dezonor / cum elhs non an ni erguelh ni ricor

LanfCigB 29,45: Si com Dieus fon de vos natz / … / Tot aissi·m gardatz, si·us platz, / D'agag de mort subitana.

AnonPRelL 1635: Si cum veraiamen glorida [à corr. en glotida] / Vergen, fustes dal dragons, / … / Aisi, domna, por merce / Preiaç Yesu Crist por me

BertrCarbR 12,45: Aissi·ls gart Dieus de mal e de pezansa, / com els non an ni erguelh, ni bobansa, / …

RaimCorn/GuilhAlNoulCDeuxMss 30,36: Glotz capelas, caytius e mal apres, / … / Ayssi·us sal Dieus los huelhs cum el laus dan

PLad/RaimCornNoulCDeuxMss 42,88: Ayshi·us sal Dieus lo vezer e l'auzir!

CroisAlbMa 31,5: Aisi m'ajud e·m valha lo Paire omnipotent / Com ieu voldria mot lo vostre acordament / E lo vostre gran pro e de la vostra gent.

JaufreB 3416: Aisi·m defenda Deus de mal / Cun el se defendra de vos!

EsposK 354: Santa Gabriel, et yeu o cre / Que Dieu deia venir e me. / Tot quan m'as dih me atalenta, / Aissi m'eret per sa sirventa

PrVierge7K B,140: Aichi coma Dieus glorios / De ·v· pas e de dos peichos / ·V· milia homes sadolet, / … / Aichi, domna, valetz a me, / Deus mals que iei dichtz ni cossiratz

RolSarGouirLRol 171: … / es al ters dia fist ressucitamant. / Vers glorios senher, omnipotens e grans, / aysi vos prec, com ayso es cresant, / que aquest assaut me des a salvemant

d. a.… [+ que introduisant une prière, un souhait] présente une affirmation dont la véracité est invoquée pour renforcer le souhait

JaufreB 2701: Aisi estet Deus en la cros, / Qe Deus aja merce de vos!

e. a. [+ subj.] [(com, que) + assertion] '[marquant une formule d'affirmation] ainsi, que'

RaimVidF 2,1128: E sal m'aisi Dieu mos parens, / com ieu lay fuy…

PCardV 62,11: Ieu non trop fons don iesca lealtatz, / pres ni valors, aissi·m sal Dieus mon sen, / mas pron trop fons don ieis deslialtaz

BernBondAppelInedPar 23,27: … / ni o farai, aissi Jhesus me gi, / per tot qant anc poc aver Costantis

BertrCarbR 8,44: … ieu nulh temps no faria / forssadamen so qu'ieu dezir de vos, / aisi Dieus gui lo caitieu doloiros

CroisAlbMa 31,5: Aisi m'ajud e·m valha lo Paire omnipotent / Com ieu voldria mot lo vostre acordament

CroisAlbMa 160,56: Car aisi·m valha Dieus ni m'ajut sent Johans / Qu'eu enans estaria en est seti set ans, / Tro qu'ieu aia la vila e·n fassa mos talans!

GuilhBarraG 2904: – Mosenher, ayssi Dieus be·m do, / diss lo messagiers, non o say

PassS 131: Aysi·m valha Dieu que lo mon formec / Com el nasquet el mon sec

D. sert de base à différents types d'explicitation

a. '[annonçant un énoncé indépendant, un discours direct, une citation, une énumération qui suit] de la manière suivante, comme suit'

JRudP 6‑1,5: Pero mos chans comens' aissi: / Quon plus…

PRogN 8,40: c'aissi coven c'om los assai: / l'un ab ira, l'autre ab jai

BernMartiB 3,60: C'aisi vauc entrebescant / los motz e·l so afinant: / lengua entrebescada / es en la baizada.

FalqRomAG 17,121: aisi·t mourai tenson e guerra: / de ginolhos, lo cap vas terra, / las mas juntas…

GuirRiq/MiqCast/CodHarveyPPart 2:722,46: qu'ieu parli pron, qui m'enten, / del deman, c'aysi conten: / si l'amat / no·l a joy donat, / …

MatQuercyAppelInedPar 194,46: La corona que·ns rema, figurar / se deu ayssi, qui drechamen la espo: / per lo cercle qui torna de viro, / se deu bona fama significar, / …

SermArmitSerm 9,51: Que zo diz aizi: Quid prodest homini

DaurelL 1906: Dels enemix aisi·ns podem vengar: / Vec vos lai Gui…

JaufreB 2764: Domaisela, faitz o aisi: / Aqest mezel me garatz ben, / E si·m men…

JaufreB 4142: Mot malamens l'a menassat, / Mais fo aisi pus adobat: / El e tuit li cen cavalers / Devon jurar…

AuzCassS 2451: Aisi lo·n gueretz en premier: / prendetz las bagas del laurier / …

AuzCassS 2880: Ausel qu'el ventre peira te / conoiseretz aisi dese: / los pes a blaus…

VertCardR 842: Aissi o fay de tot delieg: / se·l caps t'ahonda, laissa·l mieg.

NovHerRickettsContr 87,356: Et aisi·s fa·l baptisme c'as receubut ni pres: / can l'aiga es senhada e la crema y es, / e·l preires…

SMarg2J 364: E dix li ayssi son affar: / «Foras de Belzebuc, per ver, / Ay eu aüt…

RazoGaucFaidVidasBS 187,4: Et la chanson comensa aisi: Molt m'inoget…

VidaRaimbVaqVidasBS 452,17: … d'aqesta chanson qe comenza aisi: Ja non…

SMargM 1495: Ayci lauzavon novel angels, / el cieus benaürat arquangels: / «Benezet cie…

FlamG 4053: quar aissi·m pren bona sabor / le bons sabers c'om ha d'amor: / Quan l'us de l'autre si gausis / le bons sabers assaboris

BrevAmR2 8861: Aquesta contrarietatz / se sol aichi determenar: / li doctor dizon…

DoctrAcMarshRaz 43,460: Per que ab la mascolina / Parladur' aysi·s declina: / Nominativo mellers, Genitivo mellor

DoctrAcMarshRaz 51,723: … leial, chascun, talan, / Ffin e chanson e vilan. / E pot hom dir encar aisi: / Leiau, tala, villa

ÉvNicSuchDenkm 35,1202: Nicodemus sus se levet, / auzen de tots ayssi parlet: / «Be sabem…

SMMad2R 40,3: Adaujas la tenson que an lo rey menet. / Conten tenra per el, c'aisi lo razonet: / «Oy tirant…

SMMad2R 30,6: Davant totz sos desipols li fes onor aysy: / quant fon resusitaz, premieramens lo vi.

ÉvEnfGG 210,760: digas mi donc con auray frug?» / E l'angell dix: «Aixi sera: / Sant Esperit en tu venra, / …

TrGéom2C 404: A vos ennans que sone mot, / Aissi diretz vertat de tot: / Primieiramen am gran razo / Gardatz sa cogitacio, / …

GuilhBarraG 2005: … de dos en dos ayssi vestit: / d'un drap de grana mieg partit, / ab drap de ceda d'autra part

LeysAm2A 5050: Sobrelaus aysi proceis: / … / A sos dictats gran vici dona / Qui lauza trop autra persona.

SElzC 94,2: e parli ayssi a mi mezeis en mon coratge: Alzeas…

1316 VilleneuveTLandM 82,13: … limita e difini las diitas teres ayci: «Que, per la vertad que dis… que, per ayci cum es, del Cab de Fezecunh qui apunte au Cab de la Gorgue de Puyo…

b. '[annonçant un énoncé indépendant, un discours direct, une citation qui suit] ceci, cela'

GirBornS 68,18: Doncx non ha locx so que sol Pauls apprendre, / Qui diszia en son escrit aisi: / «Plus es lauszatz…

RaimJordA 11,5: qu'aissi m'ave quan vei vostras faissos: / la lengua·m falh e·l cor ai temeros

CervR 115,398: doncs, porem dir axi: / si femn' ens ha estorts, / femn' ens havia morts

JoanEstV 2,90: e dis aissi: / «M'agensa / …

AnonPlanhP 148: no·y ac negun non menes gran dolor, / dizent aysi: «Mot perdem bon senhor!

JoanCalmJeanrJoies 17,62: … envocar la Deytat poyshanta, / Ayssi dizen: «Aras es tot fenit

SermArmitSerm 9,58: Si con diz aizi lo bos om Job: quia in infernum…

JaufreB 7945: E Brunesen respont aissi: / «Voletz o doncas enaissi?

JaufreB 3665: Aici respon lo senescal: / «Domna…

AuzCassS 3754: E·l proverbis consent hi be / que ditz aisi: «Fer qui non ve»

PlViergeM R125: Aysi fo oratio sant Augusti a la mayre de dieu… / Verges, dona…

RazoRaimbVaqVidasBS 466,21: … fetz la stampida, et dis aisi: Kalenda maia…

ProvGCervC 2567: Sans Peyres dix axi: / «Amich…

GuerreNavS 1075: E puiss diss los aisy: «Borgues…

GuerreNavS 2926: E·l prior dyss aysi: «Humil, franc, quar seynnor, / …

FlamG 5178: … / de joi canta e dis aissi: / «Ma dousa domna…

BrevAmR2 1319: … / li doctor aichi respondo / d'aquo petit qu'en entendo: / quar si…

BrevAmR3 14759: Le Pater Noster, generals / oracios dominicals, / aichi se ditz entre·ls fizels: / Paire nostre…

BrevAmR4 25491: … / aichi dizens e prepauzans, / si cum recomta sanhs Johans, / son evangeli proseguen: / Qui me ama…

BrevAmR5 29660: don digs En Peire Cardenal / en ·i· sieu sirventes aichi: / En jurar de femna…

DoctrAcMarshRaz 46,546: … lo sieu chan verai e fi / Qui comensa e dis aysi, / Qan vei la lauzeta mover / …

ÉvNicSuchDenkm 51,1719: Ab tan auzim una auta vos, / de Crist que fo mortz en la cros / que dis aychi: «O, enemic, / …

ÉvNicSuchDenkm 57,1909: … / en auta vos ayssi cridan / dieus lo payre a mo semblan: / So es mo filh…

ÉvEnfGG 203,516: fez far silenci e dix aixi: / «Seynors e donas, aujas mi!

ÉvEnfGG 212,819: Cant ac zo dich, ell si marri / e ploret fort e dix aixi: / «Las! Con intraray…

GuilhBarraG 4167: E fon tornatz vïassament / al rey so senhor dir ayssi: / «Senher…

MirViergeRickettsMsLond 322,11: E volo aissi dire aquestas paraulas: benegitz sia lo ventre…

PassS R1059: Jorias dish aissi. / Senher, hie·us dic…

SAlexSuchDenkm 147,805: Aqui meteys un jovencel / en auta vos ayssi cridet: / «Senher…

SGeorgC 251,154: … sospirant ayssi / Diy: «Fillya…

STrophZ 552: E lo bayle plorant an grans sospirs / S'aginolet, a pres ayssi a dir: / «Senher…

SElzC 142,9: E apelec la a part e dis lhi ayssi am cara trista: «O Dalphina…

TrArp2M 233,36: … que ti mostron e ti declaron los confrons contengutz en los esturmens… disent aysi: «Aquesta posesion que si ten e si confronta anb aquesta de que es question…

ÉvNic3T 117c,23: E Gamaliel pren la carta… E Gamaliel comensa a legir, e dis aysi: «Ieu Carios…

ÉvNic3T 120d,30: E an fachas lors letras que diso ayssi: «Joseph payre…

LegAurT 290,13: Sanh Theodor, abat e doctor, dis ayssi d'aquel apostol: «L'apostol de Dieu…

MystSAntG 1944: Fasan doncas eyci: / Vos li anare parlar, / Segretament…

c. '[annonçant une proposition substantive, un discours indirect qui suit] ceci, cela'

BernVentA 3,16: … mas aissi m'ave / que leis cui dezir no cre / qu'eu l'am tan…

GirBornS 6,9: Q'aissi m'es esdevengut / Tot lieu qe perc ma valor / E solatz no m'a sabor.

GirBornS 21,64: C'aisi coven de fins amans / Que l'us per l'autre sia gais

GirBornS 34,26: C'aixi es fazedor / A tot fin amador / Que ia no vuil' honor / Mas a plasser d'Amor

GirBornS 75,14: C'aissi·m sui conseillatz: / Que nuill ric non envei, / Que trop mal seignorei

GaucFaidM 40,64: … c'aissi m'esdeve, / c'anc puois la vi non agui d'als membranssa

RaimbVaqL 2,38: c'aissi·s coven d'enfan / que sas armas estui / qand hom gast' e destrui / sos amics…

PeirolA 23,25: c'aissi es dobla foudatz / d'ome, que no·s castia / pois conois sa follia

GausbPuicS 14,38: E pois aissi s'esdeve / Qu'ieu vos sui obediens / D'amor e de benvolensa, / …

GuilhAug/Guilh2HarveyPPart 2:548,26: e ar vei q'aissi est conclus / qe·l cap del mon fei puiar en cadieira / e·l rei Porrus tornet en gran paubrieira

GuilhAug/Guilh2HarveyPPart 2:550,54: … aissi ditz que l'aver penria!

PCardV 42,142: c'aissi cove / c'om greuge se / per los autre[s] ennaizinar

BlacGuilhMontR 11,9: Aissi respon entre·ls ben entendenz / que Gauseranda ni gai ni sors / no se enten…

GranP 1,37: Pus aissi·m suy acordatz, / fassa mi amor o no, / qu'ab fin cor tota sazo / crey be que sap que·s es vertatz / que per lieys ieu suy turmentatz.

GuirEspH 4,17: C'aisi·s tanh, gentil corteza / Don' ab gentil cors cortes, / Que res que·us plassa no·m peza

BertZorziOrozLírRel 7,53: quar dregz aissi / vol: que chascuns decerna / com hom es cecs, / …

GuirRiqC 139,34: … aisi vertat es, / que fon fag ab gran alegrier / ins el castel de Monrozier

GuirRiqL 1,59: c'aisi tanh a forsa aital / c'ab tot be s'estranh de tot mal, / per so es forsa apelada

AtMonsC 1,2037: Don nos dizem aisi, / … / c'om es en part astratz / et en part destinatz

PLunRickettsContr 41,39: … de molhers qu'ordenat aishi fos / c'om lor fes dir las messas e·ls sermos

CroisAlbMa 139,46: E ai aisi trobat e mon estuziar / Que per aquest semdier nos covindra passar

CroisAlbMa 211,41: Que d'aquesta batalha soi aisi acordatz / Qu'ieu i perdre la vida o remandre ondratz

VertCardR 91: Cest pessamentz es de tristor; / … / e aisi totz tems lor escaya, / que bona res part no i aya.

GestaKarS 1777: E Matran adordenec aysxi am son cosselh, que Borrelh am ·ᴠɪɪ·m· s'armes…

BrevAmR2 2381: Hieu vos respon e dic aichi: / que Dieus ges no·s penedia, / …

TrGéom2C 532: E ssi aissi s'endevenia / Que Mars fos del primier senhor, / En tot aura molt gran joyor

PassS 770: E dic aysi que·l vengua dol / A aysel que trazir te vol

ÉvEnf2ÉvEnfGG 300,100: aissi vos prometi en Dieu / qu'ieu l'essenhe co s'era mieu

MystSAntG 799: Ya non say pas que tu fares / Ma, quant es per mi, / Yo conselhario eyci / Que nos nous en despachesan.

MystSAntG 1701: E, per tan, quant es per my, / Ya conselho eyci / Que la prenan per nostre pro

1236 BordeauxTGascL 121,18: A la perfin fo aichi acordat que lo medihs n'Aiquart de Cordalon e n'Agnes sa molher… arrendossan…

d. '[annonçant une subordonnée temporelle ou conditionnelle qui suit] alors'

UcCatRiegerTr 24,5: … s'aissi es perduz lo bos talanz / qe m'aviaz quant nos partim amdui / o si per altra m'avez en refui

BernVentA 18,27: Gardatz: s'ela·m fos vezina, / s'eu n'agra re mai? – / Eu oc, c'aissi m'o aurai, / s'a lei platz que·m retenha.

RaimbAurMi2 4,47: qu'aissi lor for' envers e maus / si mais m'agrades lor ostaus [éd. corr. esclaus]

RaimbAurP 30,4: … / Puois aissi son encolpatz / Qan fatz avols motz als fatz

AmBroqAppelInedPar 13,35: c'aisi pueia iois en treilla, / quan de dos amicx es empres

GaucFaidM 25,31: c'aissi for' ieu totz temps rics et onratz / si·l forses tan son cor homilitatz / qe·m des un bais

FolqMarsSq 18,51: c'aissi valra sos bos pretz per un cen / si acoill Dieu oimais a compaigno

PeirolA 1,30: Car aissi dobla·l jois e·l gratz / quant us cors ab autre s'ave, / e quant hom ses querre fai be.

PonsCapdN 14,29: Aisi no·m sai conseill ab cui romaingna, / S'autra non am, et il me desacuoill

RaimVidF 2,594: Aisi pren joys amicx sufrens / e ferms, can de nien no·s planh.

SimDor/AlbHarveyPPart 3:1182,34: c'aisi pogra tocar laida pontura / s'eu no la vis…

RamMontJeanrInedBarc 2,20: … axi·m don bona pausa / A l'arma Dieus, can del cors me partischa

JaufreB 7272: Aissi nafra, can l'atalenta

VertCardR 1500: Aissi·m tenrai per ben adrecha, / si·m [c.‑à‑d. mesura] vols gardar ab liynha drecha

LegAurT 214,12: Ayssi nos em aparelhatz de converti a la tua fe, se nos empetras am lo tieu Dieu que ajam hun filh.

e. (tot) a. [+ subordonnée de manière ou de conséquence] 'd'une manière telle [que], de telle manière [que]'

MarcGHP 25,12: No sai s'aisi·s fo fadada / que no m'am e si' amada

PRogN 5,8: Lo segle es aissi devis / que perdut es quant l'avol fan, / mas ab los pros vay pretz enan

RigBarbV 1,31: c'aissi s'es e mi partida / Amors ioios' e marida / c'ab rire et ab iogar, / ab consir et ab pensar, / mostra sas ricas valors

OzCadGuidaTrMin 1,11: En nulhs deleitz nom pot esdevenir / Nulhs bruns amans s'aissi non sec l'esper / Qu'am la bruna…

OzCadGuidaTrMin 1,39: … qu'aissi·s poira tener / Que non penra tan gran descobertura

RaimJordA 6,23: vostre sui hieu aissi ses tot enguan, / que s'ieu ren pert vos penretz tot lo dan

RaimJordA 2,7: qu'aissi m'en pres quan de lieis me parti / … / qu'anc no·m saubi de lieis vezer guardar

ArnMarE 287: Qu'aisi parti natura, / Gracia et aventura / Lo don entre las gens / C'us non es tan valens / …

AlbMal/RaimbVaqHarveyPPart 1:70,2: Ara·m digatz, Rambaut, si vos agrada, / si·us es aissi, cum eu auch dire, pres, / qe malamen s'es contra vos guidada / vostra dompna…

RaimbVaqL 28,45: C'aissi n'es lo setgle passatz / que l'uns es pex, l'autr' eisernitz, / l'us vilas, l'autre gen noiritz

AimSarlF 1,37: Greu er c'aisi non an / que non am sai ho lai

GuilhMagN 3,17: C'aissi fui, qant nasquei, fadaz / qe tot quant l'abellis, me plaz

PeirolA 6,16: Qui vol amor aver ab meynhs d'afan, / aissi·s gardes francamen e·s tengues / que tortz ni dregz iraisser no·l fezes.

PerdC 2,38: … aissi doblatz l'onor / que·m retenguatz per leyal preyador

RambBuvM 5,58: … q'aissi t'en vai, / que pels pros seras acoilliz, / e volran te mal li savai

PonsCapdN 22,7: C'aissi jutga rasos / Los valenz e·ls presatz, / C'aissel que s'umelia / De son faillimen, / Deu trobar chausimen

GuilhAug/Guilh2HarveyPPart 2:550,32: qe·l segles cor aissi / qe le rics viu e a la fi / po dar als sieus tot lo mon…

FalqRomAG 14,242: q'aisi·m faderont tres serors / en aquel' ora q'eu fui naz / qe toz temps fos enamoraz

RaimVidF 2,534: Aisi fo faita a bona fe / l'amor e l'amistatç d'amdos: / qu'el la servis e qu'ela·l fos / leials domna…

PCardV 28,59: aissi er lo mons aders / que per tot er nondevers

PCardV 51,41: Aissi·ns layssa Dieus dechazer / per los falhimens qu'en nos son / que·ls sarrazis fa tan valer / que sobre nos son aurion

GuilhMontR 8,19: qu'amors m'a dat saber, qu'aissi·m noyris, / que s'om trobat non agues, trobaria

BertrCarbR 221,5: Aisi renha el mon truandaria, / que·ls sabens fug per cobrir sa bauzia / et ab los pecx le truans se rescon / ab bel semblan, pueys los ras' e los ton.

JordIslS 200,30: aissi·m conort, qu'auzit ai dir soven / qu'ades pass' om primiers per lo follatge / e pueis tainh be qu'om s'an reconoissen

CervR 116,200: … vos reynats axi / que tots hom bos be·n di

GuirRiqL 10,130: c'om aisi el mon renha, / que, qui vol esser bos / e de sos bes curos, / que pro troba socors

GuirRiqM 18,18: Quar d'amor m'a fag amar, / Aissi·m ten en sa prezo, / Qu'ilh me mostra cor felho.

FolqLunT2 10,424: Mas a la Verge que noyri / Jhesu Crist quier que perduda / no sia m'arma… / … / e qu'ie·l puesca servir aisi / que no sia cofonduda.

BerTrobMeyerDernTr 105,45: Aisi·l mostra ton cor e·l signifia, / Que si l'amor mermava o moria / … / Si sap ton cor sapchas del sieu dos tans.

AmSescSansTDid 3,193: … siatz fis amans / a vostra don' aisi / que·us truep tot iorn acli / a far sas voluntatz

GuilhOlSchultzStud 301,6: … nos mandet c'amassem ses fadia / nostre pruesme, cascus aisi com si. / E nos fam o, co vos diray, aisi: / que lo paire non ten fe a son filh / ni·l filh a luy…

GirRoussHo 8469: Aisi an afermat aquest coven / Que fah en an fianses e sagramen

CroisAlbMa 166,1: D'entr' ambas las partidas so aisi meitader / Que l'us remas ab ira e l'autre amb alegrer.

CroisAlbMa 209,73: … / Le lor afar e·l nostre er aisi devezitz / Qu'iferns e paradis aura dels esperitz

JaufreB 10011: E intret el castel aissi / Que anc homs ni femna no·l vi

JaufreB 10046: … / Que·ls a·l jor aissi encantatz / Que·ls fa annar tut esquintatz

JaufreB 10875: Aissi jagron aquella nuit, / Que anc res nun lur fes enuit / De ren que lur plages a ffar

AuzCassS 3107: Sestas bragas sabon gardar / aissi ausel… / … / que non a poder mal si fassa

VertCardR 890: … pero aissi viu / quez hom no·t tenga per esquiu

VertCardR 1728: Aissi·m terras a leyaleza / que per me no faras maleza

ChastAmDeBarthStorIt 188,166: Lor cotas e lur segnal / Son totas, ie·us dirai qal, / De cortes sen natural; / Aissi·s veston d'aisso tal / Q'hom re roijad ni fal / No·i pod trobar ni veszer.

FlamG 1143: mais, trop m'er greu s'aisi·n passatz / que vostra part ben non n'aias

BrevAmR3 14659: … que per ells aichi passem / … / que per los digz bes temporals / no perdam los perpetuals

GuilhBarraG 2970: et el hac ayssi enartat, / … / que tant fe ques el saub del gait / la senha de sos enemics

GuilhBarraG 4910: Lo faitz ayssi fon acordatz / qu'om resposes als messagiers / que li fos datz asseguriers

ElucK 291,21: La qual diferencia les coloms ayshi conoysho e·ls autres auzels domesges, que quan vezo los rapans en l'ayre, si apauzo en terra e quan vezo les rapans en terra, levo si…

HeurCroixDaurelM ᴄxɪɪ,27: Ans me vulhas aysi judar / Que a la fin no·m vulhas dampnar

PsPénC 236,19: Tot ayssi m'an remunerat / Qu'em loc d'amar m'an asirat.

SElzC 48,16: … ayssi en divinals colloquis e en devotas oracios se occupavo, en tan que las nuechs pauc durmian ni nustemps si ajustero carnalmen

SElzC 222,31: E declarada aquesta materia, ayssi fo de la dicha temptacio delhieurada, que d'aquela hora enan re no sentic

LegAurT 181,19: D'ayssi enan non hi poyras intrar, en la mia gleya», laqual causa fonc ayssi facha, que quant el volia intrar en la gleya, la gola s'estrangia ayssi coma se hun home fort la li estreysses, per que soptamen casec arreyre.

f. a. es que 'il est vrai que'

GirBornS 60,37: Aras oimais, puois aissi es / Que non foratz bons fazendiers, / Albergatz quan poiretz premiers

BertrCarbR 661,6: … aisi es / c'us paucs destrui be un gran e·l cofon / e l'aussi be, o li fug o s'escon

MystSAntG 3919: … anen nos en / Per saber si la sare eysi / Que frayre Anthoni so finis

g. a. () com/can loc. conj. '[introduisant une subordonnée interrogative indirecte] comment, de quelle manière'

BernVentA 31,40: … / sol que ma domna conogues / aissi com eu l'am finamen

ArnMarB 5,98: Mas ara vos ai demostrat / Aisi com Amors m'a mandat

AmSescSansTDid 4,87: quier vos, per cortezia / … / c'aissi·m donetz cosselh / com voletz m'aparelh / a menar bona vida

FierB 37: et auziretz lo ver, si m'escoutatz en patz, / ayssi cum Karles maynes que tant fo reduptatz / fo premiers en Espanha trebalhatz e penatz

PlViergeM 208: Dona, ieu vuelh auzir de te, / … / Tota are la passio / Del tieu car filh, aissi co fo.

MirViergeRickettsMsLond 325,23: e va lor comtar tot per ordre aissi quan lhi era pres

PassS 109: Que aquel no a ta gran poder / Que ya pusca reder vezer. / Ar dit nos aysi com es fayt

STrophZ 68: E non mostron tota la veritat / Del sante luoc aysi com fon sagrat

h. a. com '[introduisant une subordonnée en fonction de sujet] ce que'

AtMonsC 1,841: car no‑sens es e par, / aissi com vos pauzatz

SAgnJ 932: Aici com En Bonfils dig ha, / sapchas que es vertatz, de pla.

i. a. com/coma (o) '[introduisant une relative dont l'antécédent est une proposition] ce qui/que'

RaimCornNoulCDeuxMss 21,44: … d'ome suptil, on pren / Suptilitatz pretz e melhuramen, / Ayssi cum fetz el metge Tederic

PLad/RaimCornNoulCDeuxMss 42,72: E si l'abatz vostres fos coratjos / Que·us des pro carn tot jorn e del vi blos, / Ja d'aquel loc pueus no·us vira partir, / Ayssi cum faytz…

SermArmitSerm 18,4: Que so nos retra e l'auangeli d'oi, lo dia Nostre S. fo resucitaz, aisi co fo el dia d'er, que issiro li doi disciple de Iherusalem… Et anauo s'en en u castel que auia nom Emaus

FlamG 7680: quar n'Archimbautz lo mes el lieg / on ab sa domna poc jazer, / aissi co·s fes a som plazer

BrevAmR3 12560: … / que·ilh degues tolre son poder, / aichi cum pueis s'avenc, per ver

SElzC 118,20: e dizia… que… devia breumen d'aquesta vida passar, aissi cum en apres fo fag, quar otra un an no visquec

SElzC 230,16: li quals tres, trebalhans en la pena de la mort, un petit palpitavo, ayssi cum ho conoc tocan et auzen, car ges no ho podia vezer

LegAurT 282,16: aysso fes sanh Bernat per so que·l morgue tornes vas luy, ayssi coma fonc fach

E. sert à former des loc. conj. qui marquent des rapports de conséquence, de but, de condition, de cause, de concession, de lieu, de temps

a. a. que [+ ind. ou subj.] loc. conj. 'de manière que, de sorte que, si bien que'

ArnMarB 4,125: … / Ez amera vos a rescos, / Aissi qe ja re no saubrasz

GuilhTor/SordGuilhTorN 2,6: e si l'amiga moris / aissi qe l'amics o vis, / qe no la pot oblidar, / qe·ill seria meillz a far

PCardV 5,28: … / vint lo iorn e seisens lo mes, / aissi que l'an son set millier

GuilhBorzJeanrInedBarc 9,25: E car vos soy fis amichs ab cor franch, / Aia, si·us platz, Merces en vos estanch, / Aysi que be·us plassa le mieus sirvirs

GirRoussH 9788: … / E·l tinaus cum esteit toz entrenant, / Esi qu'il ne baissat ne tant ne quant

GirRoussHo 8739: … / E·l tinal que estet drehs atrenan / Aissi que no se baissa ni tan ni quan

ChirRogC 1366: Mas lo malaute sus en un banc lia primer; / Aissi, pero, que sas espallas tenga bas / E li budel anon en sus e non atras

CroisAlbMa 188,77: La batalha fo granda e·l perilhs abdurat / Tro li baro de fora so li milhor dampnat / Aissi que las senheiras e lo cap an virat.

CroisAlbMa 210,95: Ez en apres escrida aisi que l'an entes: / «Cavaliers, a las armas, domentre que locs es!

JaufreB 7678: E manda leva sa mainada, / C'adobon de manjar corenz, / Aissi que res nun sia menz

AuzCassS 1472: … e veiretz / que tota la pluma·l caira, / aisi que cais nutz remanra

VertCardR 1369: Se nulla ren plus d'autra saps, / aissi qu'en sias dons e caps, / sapia·t bon cor o sabras

ProvGCervC 4196: Amaras tos amichs / axi que no·n seras / de tu eix enamichs

GuerreNavS 2970: Pascal Gomiz, anec, per lo ben destruzir, / Desparar l'algarrada, ayssi que fe n'yssir / La peyra…

HistSainte2HistSainteLR 1:196,7: … que dengun non podia annar per la ciutat sinon per la gent morta, ayci que era mot fera causa de vezer ho

BrevAmR3 10868: Lunhs homs doncs los sanhs non azor / aichi que fassa Dieu de lor

BrevAmR3 16461: … / ab qu'ell la sentencia gardess / aichi que non la mesprezess

BrevAmR4 25398: e van se pauzar e sezer / sobr' ells las lenguas quascuna, / aichi que quascus n'ac una

AnatMondG 38,5: Et avans que·ls nervis obtix intro el craneum, els son conjuntz essems… ayssi que el [c.‑à‑d. la un nervi] es alonguat a aquels que an una pupilla pus aut(r)a que l'autre

PseudoTurpP 106,13: mas los batalhans de Karle se vau girar viguorosamen e batalhero des lo mati tro al sera, aissi que·ls serrasis foro mortz

PseudoTurpP 108,21: e en un cop el lo va trencar… aissi que una partida del serrasi e del caval va caire ha la destra ma e l'autra ha la senestra

SFrancA 8.3,8: e, los us cazens, autres ne levare, ayssi que, si no eran natz, yeu los fare naysser

MirViergeRickettsMsLond 322,13: Mas endevenc se a haventura que aquest clers perdet lo sen, aissi que… manjava sas lauras ho·ls potz e sa lengua.

MirViergeRickettsMsLond 328,8: E passan aissi lo tems, el de etat de puericia pervenc a etat de adolessencia. E adonc la maire lo noiric e lo alachet e·l tenc aissi coma avia denan, aissi que la amor carnal… se va enclinar ha corruptio

ElucK 290,10: formacio prendo et compliment en x jorns ayshi que totz lors membres distintament apparo

SElzC 50,16: E tota aquela caresma el dejunec, ayssi que fo fort mudat e alterat en la cara.

SElzC 156,22: E el en apres ligen may aprofechec, aysshi que ambedos essems lo divinal offici segun l'uzatge de la glieya de Roma tan devotamen dizian…

SElzC 240,20: Esteve Marti avia sostenguda gran dolor e gran enfermetat en sos pes… aysi que, si no·s sostengues am un basto et an gran trebalh, no podia anar mas petit.

QuatMorMeyerMél 419,33: Aprop ta mort no·t daran adjutori, / Mench que d'un ca no·n auran renembransa, / Ayssi que·m par que·l ricx no·s deu rescondre / Al dich mendic…

LegAurT 103,21: … anet se·n pendre pel col, ayssi que lo ventre li yssi e tot quant avia dedins

LegAurT 304,7: E pres son cosselhier e cubri ne lo vaycel, ayssi que·l demoni non poc del vaycel yssir

1237 BordeauxTGascL 124,5: E questa benda fo feita ab voluntat e ab autrei de na Flandrina… aichi que meis en negun tems arre no i demandara ni demandar no i fara…

b. a. que [+ nég. + ind. ou subj.] loc. conj. 'sans que pour autant'

JoanCastMassóInedBarc 9,56: Seynor no say re que tan m'enardischa, / Reys d'Arago, con vos, c'un pich de moscha / No prezi re malvada gen ni loscha, / Aixi pero que de vos no·m partischa.

LegAurT 102,19: … Judas macava lo filh del rey e·l fasia plorar tot dia, e quant la regina ho ausi dire… macava lo fortment, ayssi que per aquo Judas no layssava de macar lo filh del rey

LegAurT 213,14: e amenasset li fortmen se non desia a sso marit que donesso vianda al sanhs de Dieu, ayssi que la dona non ho auset dire… de paor que ac de luy

LegAurT 351,8: … fes los metre en una padela plena de goma e de lart bolhen, ayssi que hanc non hi sentiro ponch de mal

LegAurT 356,8: e coma avia costunat, demandet cosselh a las ydolas de son temple, ayssi que·l diable que ero ins en las ydolas no·lh respondero ni pauc ni pro

c. a. que [+ subj.] loc. conj. 'afin que'

FalqRomAG 17,75: Glorios Dieu, tramet me lum / que·m get dels huelhs aquel mal fum, / aisi que sian bels e clars

BertrFalgJeanrInedBarc 15,37: … / Mon cors vuylatz guardar e m'arma 'nsems / A caschun jorn, aixi que no·m guerpischa / Le fals truans…

CroisAlbMa 214,126: Que·l cardenal de Roma prezicans e ligens / Que la mortz e lo glazis an tot primeiramens, / Aissi que dins Tholoza ni·ls apertenemens / Negus hom no i remanga ni nulha res vivens

AuzCassS 1598: … / deu hom son auzel aguizar, / aisi que meills deia mudar

BrevAmR2 2010: … per razo / la qual nos saber non podem, / ni enquerre non la devem, / aichi que, si non la trobam, / per sso non diguam o crezam / que sso que Dieus fai non es bo

BrevAmR4 23907: E sos pezes deu clavelar / aichi quez anar no·ilh plassa / en logal qu'a Dieu desplassa

PseudoTurpP 114,2: … e ameno aisselas al gauh de paradis, aissi que amb los tieus martirs puesco amb te regnhar senes fi

SFrancA 8.3,6: E no t'e yeu establit pastor sobre la mia religio, ayssi que tu sapias mi esser principal payro?

NobLeyçD 43: E nos done sapiencia acompagna au bonta, / Que nos poisan conoiser la via de verita, / … / Aisi que nos aman la santa Trinita / E lo proime…

1236PrivAngA 104,21: … que atals baillius se abstenguan de las causas sobredeytas… ayssi que lo poble tribulat… pusqua respirar de la tirannia

1505 TartasTLandM 173,30: … que los suberdiitz senhors… pusquen constrenhe et compellir en ung medis jorn et en une medixe ore o en dibertz, aixj que la execussion et constrente de la ung senhor o judge no cessi ny sie retardat per la une

d. ab a. que [+ subj.] loc. conj. 'à la condition que'

1441 NavarrenxLuc 70 n. 7: It.… si sauba las aolhes qui ha per far son boler… ab aixi que… tant quant emparera e thiera lasd. aolhes las thienque en lod. hostau e las seguie tant quant pusque

1498 VilleneuveTLandM 95,23: et en verage, pure et paciffique pocession et sayzine s'en metho… ab aixj que… aquetz quj possediren las dites teres et autres pocessions, en fossen tengutz pagar los fius…

e. a. com [+ ind. ou subj.] loc. conj. 'comme, parce que'

GuilhSDidS 2,1: Aissi cum es bella cill de cui chan, / … / Vuoill mas coblas movan totas en bel.

GirBornS 4,50: Qu'aissi cum es de totz valers complida, / Tanh qu'ilh sia de servidor garnida.

ArnMarJ 6,1: Aissi cum mos cors es / francs e fins vas Amor, / ab mais d'umilitat / m'a Jois a sa part pres

RaimVidF 2,175: Aisi com volgues esser drutz, / vos tuelh mo solas e m'amor.

RaimVidF 2,1194: e·l senher n'Uc, aisi com es / ricx e cortes, cant volc parlar, / a dig…

UcSCircJS 5,1: Aissi cum es coinda e gaia / … / M'es ops que d'aital semblan / Cum ill es fassa canso, / Coinda e gaia…

PCardV 48,11: Deus fa, e fara e fei, / si com es Deus e verais [var. aissi com es Dieus v.], / dreg als pros ez als savais / …

BlacK 10,9: Car ben es dregz qu'ilh am lo plus valen / Aissi com es la genser que port benda

GuirRiqM 10,1: Aissi quon es sobronrada / La maire del salvador, / Deu esser honran lauzada

JoanEstV 8,17: Sobiran rey dels autres reys, aissi / cum vos cassatz malvestatz, cre que·us tanha / que fassatz drech d'aquels, que Dieus contranha, / quar falhiro…

CortAmB 1230: Aissi con son bon e privat / vuellon qe tengam lialtat / e q'entre nos non haia engan.

RonsGouirLRol 1385: «Que cujas far, Sarraÿn mal apres?» / Alimon dis: «Ayssi com valentz es, / assautaray un cavallier frances

BrevAmR4 20710: Aichi quo per ver hass crezut, / le teus sirvens haia salut.

SElzC 104,30: … lo comte Alziari, ayssi cum era piatos e misericordios… tostemps pres las peticios e las querelas de las paubres vieuzas…

SElzC 162,19: … lo dich maestre Arnal, ayssi cum era gran clerc, proec poderozamen e perfiechamen…

ÉvNic3T 119d,2: Mas tu, Senher, ies drechuries, que ayssi, Senher, cum ieu fi falhiment… covenc, Senher, que tu sias vengut el mon per vencer lo dyable

f. a. que, a. car [+ ind.] loc. conj. 'comme, parce que'

BrevAmR2 1597: quar enans de tems ha saubut / tot quan que sab, e conogut; / et aichi qu'o sab, sabia / tot quan que crear devia

BrevAmR4 25681: et adoncz l'amors de Dieu art / aichi quar la terra depart / las affectios terrenals / dels digs coratges humanals

LeysAm2A 539: Luny temps no fo ordes ab desmesura, / Qar pres son nom ayxi qu'es de mesura

g. a. que [+ subj.] loc. conj. 'bien que'

PLunSansTDid 5,20: Senher, de que avetz cocir / ni com anatz, / aissi que gentils hom siatz, / ses companho?

h. ja sia a. que [+ subj.] loc. conj. 'bien que'

MervIrlU 21,17: E jaciaissi que totz los elemens sio creatz als us dels homes, empero aqui los elemens so mortals…

i. (per) a. com/coma loc. conj. 'aussi loin que'

PAlvF 14,45: c'aissi co·l cels clau la mar, / non pot hom gaire trobar / que non sion camiairitz / vas drutz e vas lor maritz

GirRoussH 1120: … en la montaigne que clot Lonbarz, / Qui dure des Provence, des pons des Jarz, / Desci qu'en Alemaigne, en Belregarz, / Aisi con le devis Mons Beliarz.

GirRoussH 3045: Aisi com la mars claut tro al rivage, / N'a baron chevaler de nul parage / N'i aie perdut home de son lignage.

GirRoussHo 544: … en las montanhas que clau Lombartz, / Que duro de Proensa del poinh d'Esartz / Jusca en Alamanha en Belesgart / Aissi com o devisa Monbeliartz

FlamG 6710: … / e totz los barons del regnat, / aissi co mars e mars lo bat, / et aissi con Rosers lo part / e Garona de l'autra part

FlamG 393: Aici con li borzes estan / fai cascuns adobar las ruas

11e s. Alpes‑M.DocMidiM 498,2: lo camp de Vallauria, essi con se part a la terre de Guill. Gaudat de Zavis…

v. 1160Pans 1:8,31: … la quarta part de la tascha de Combas, aisi con va li via que part Combas…

ChartAustB 10,74: Illo campo dal prot della condamina aisi quon illa via sobeirana que tenet vas Limainas entro in illa soteirana…

CensGBonM 206: … los banx e·l solier e·l soltol, ayssi coma teno, de l'intrada del stalier… tro el mur del obrador

1316 VilleneuveTLandM 82,13: … limita e difini las diitas teres ayci… que, per ayci cum es, del Cab de Fezecunh qui apunte au Cab de la Gorgue de Puyo aperade en sus part, sie de las diitas sos

1316 VilleneuveTLandM 82,15: … per ayci cum lo camin de Sancte‑Quiterie ac estermie, entro au poy que es agan de l'ostau…

1342 La RéoleArchGir 2:135,2: … entre l'affar dels hertz d'en Gassies… e l'affar de na Marqueza… aissi cum va de l'affar de la dona n'Agazan de Juzits entro sus l'affar de ladeita na Marqueza…

j. (tot) a. com/coma loc. conj. 'au moment où, lorsque'

CervR 116,171: Apres pauch vench ploran / una vella, trotan; / e axi com venia / viu gran juglaria

GuilhOlSchultzStud 701,7: c'aisi co vos tenres vostre cami, / ilh vos faran de la lengua bossi

GirRoussH 6352: Aisi com il menavent iste razon, / El gardet sobre destre, per un canbon / Veit venir sa muller…

GirRoussHo 491: E vai ferir G. aisi com ven

PseudoCatT 184: Fein te fol multas vetz / per tems aici co·t letz

FierB 3241: aychi co·ls comtes van, Turc son desbaratat

FierB 4579: et aychi cum payas s'anavo ajustan, / vec vos un mesatgier vengut…

RonsGouirLRol 449: Ayssi com venc brocant per Ronsasvals, / el camp encontra l'amirat de Frontals

RonsGouirLRol 1024: Ayssi con vay firent per lo gravier, / Galian s'es am Rollan encontrietz

RonsGouirLRol 1245: Aysi com van per miey las vals e·ls montz, / Nayme comensa lo libre dels sermons

CroisAlbMa 29,19: Lo reis ditz entre dens: «Aiso s'acabara / Aisi tot co us azes sus el cel volara.»

CroisAlbMa 181,44: … Senher coms, enantatz, / Car ieu i serai sempre aisi cum i siatz

JaufreB 1681: E aissi cun s'en va amblan, / E us sirvens li sail davan

JaufreB 824: E aisi con el los seguia / Tot corren e de gran poder, / E el vi denan se jaser / Un cavalier mort…

JaufreB 5280: E va l'aqui meseis ferir, / Aisi con venc, de tal aïr / Qe Jaufre es caütz el sol.

JaufreBre 5992: Ez aissi con venc, mantenent, / Dis lor…

JaufreBre 2639: E la pulcella er delliurada, / Que·l mezel avia esquintada, / Aisi con la cuiet forsar.

GestaKarS 1936: lo qual, aysxi co venc, cridan «Montesclayre», aucis l'Alcayt de Tortosa

GuerreNavS 5037: Ez aysi com entravan, l'engeynn desparatz fo, / E puyec se la peyra plus aut quez auzelo

BrevAmR4 21885: le bos homs venc ves lo temple / e vi l'efan aichi quo venc, / e press l'el brass…

ÉvNicSuchDenkm 25,858: E cant venc a l'hora seyzena, / aychi co ac suffert greu pena, / per tot lo mon fon escurzina

GardD 646: Et gitet lhi de mantenent, / Aissi cum venc, mot humilment / Als pes de Nostre Senhor

GuilhBarraG 1940: Ayssi cum nos fom arribat / al segur port de Malleo, / nos vim venir mant companho

RomArlH 1016: Aychi con si batalhavon, per ·iij· partidas los autres van venir

SAlexSuchDenkm 144,717: Aquest divenres que venra, / ayssi co·l jorn s'esclarzira, / rendra a Dieu son esperit

SAlexSuchDenkm 135,360: diray vos sos captenemens, / ayssi co esta paupramens

SGeorgC 142,335: Aysy con es breu traspassat, / Fom cerrat le sant cavallier.

BlandCornH 1172: E ayssi come el volc intrar, / Los cavaliers si van levar

ÉvEnf2ÉvEnfGG 323,779: Aissi com l'effan s'en anava, / … / el aurit gens mo fort plorar

ÉvNic3T 111b,23: E ayssi com l'en menavo, e un Juzieu trobet una branca d'espinas el cami.

LegAurT 194,20: Et ayssi coma de la sua mort se plorava, hom dis que Patradus era a la porta.

1394LÉtPrGH 5,15b: e aquella que si trobara per revendre, pague per lo dich augment a la dicha rason de ᴠɪ grosses per quintal, ayssis coma si vendra

1411Pans 2:79,1: De mattin, hora de tercia, lo Rey Luis es aysi arribat en Marselha… aysi com l'estol de Peyre de Luna avia pres lo luoch de La Cieutat

k. a. can loc. conj. 'au moment où, lorsque'

JaufreB 1783: E det li tal en espassan / Detras, aisi can fo clinatz, / Qe·l bos ausberc es desmailatz

JaufreB 5373: E·l cavalier a·l tal donat, / Aisi can venc totz esdemes, / C'a pauc en terra no l'a mes.

MirViergeRickettsMsLond 319,13: E lo maestre va los apelar, e aissi quan foron vengutz, vau se penre a las colomnas…

MirViergeRickettsMsLond 319,19: E aissi quan lo arcivesque fagia la secreta, e lo pobol fagia orazos a Dieu, va una votz apparesser de cel…

RomArlH 1220: Aychi cant s'en anavan an ·ij·, Goliart e Malbris / Lur van venir davant…

STrophZ 654: Venc ·j· home la sus an gran calor; / Ayssi cant venc, cochos el s'es gitat / En ·j· flum e i es tantost negat

BlandCornH 1485: E ayssi quant el volc intrar, / Lo Sarraxin sant mot sonar, / Lo vench asalhir…

SElzC 90,16: Quar ayssi quant tu de tot en tot me vezitiest, refrecgis mon cor de la amor de las causas terrenals

SElzC 142,1: «Poyriey ieu layssar aquest matrimoni dins cinq ans, quant me playria?»… «Tu o poyras far ayssi quant a tu playra!»

LegAurT 103,9: Ayssi quant Judas ac aysso ausit, reconoc se cum li era pres

LegAurT 395,4: E ayssi quant estavo en aquel contrast, et hun efan cridet…

F. sert, seul ou en loc. conj., d'outil de coordination

a. (e) a. [introduisant une phrase] '(et) c'est ainsi que, (et) cela étant, (et) en conséquence, (et) donc, (et) alors'

GuilhPeitP 11,41: Toz mos amics prec a la mort, / que·i vengan tut e m'onren fort; / … / Aissi guerpisc joi e deport, / …

PAlvBeltramiNTr 311,43: mas de mal fruig mala sabor, / e·il fill non volon sordeiar. / Aissi naisson sec e non vert, / …

BernVentA 8,29: Tot can m'avia forfaih, / val ben aquest guizerdos. / Aissi·l fenis ma rancura

BernVentA 43,53: … / ni a leis no ven a plazer / qu'eu l'am, ja mais no·lh o dirai. / Aissi·m part de leis e·m recre

RaimbAurP 9,24: Mos cors es clars / E s'esmaia! / Aici vauc mest grams‑iauzens [var. mescladamens]

GuilhSDidS 3,49: … / E laissan cel qi pot mais pretz donar. / Amics Bertrans, aissi m'en vuoill laisar / De far chanssos…

GirBornS 29,77: Car non puesc de lai re / Mon fat cor estraire, / … / Aissi m'es tot dessovengut / Quan ai vezut

PonsGardaF 9,39: Domna, no·m partrai de vos, / ans estarai, si com suil: / aixi, entre gaugz e plors, / atendrai vostre socors.

ArnMarJ 1,25: Ja non serai vencutz ni recrezens / de vos amar, sia·m sens o folhors! / … / Aissi·us autrey, pros domna conoissens, / mon cor…

FolqMarsSq 1,19: so que m'encaussa vau fugen / e so que·m fuig ieu vauc seguen; / aissi non sai cossi·m posca garir, / qu'ensems non puosc encaussar e fugir

RaimbVaqL 13,86: mas endreig d'amor vos dic / de mon Bel Cavallier ric / c'a mais de pretz, et es vers, / aissi n'ai' eu mos plazers!

GuiUis/ElUisHarveyPPart 2:484,48: de falhimen pot hom guerir / mas a mort non a guerimen. / Aisi avetz petit de sen: / be·us y falh vostra clerssia

BlacatzS 9a,13: … il vol c'aissi sia. / Aissi·m son autreiatz / Ab leial cor a vos, / Bella dompna…

ArnCatB 5,5: una bella domna pros / me dis, per sa cortezia, / mantz bels plazers amoros. / Et aissi riçen iogan / dels bels semblanz qe·m fazia, / ieu, com fols, traissi·m enan / …

RaimVidC 277: e nos, fassam nostre sojorn!» / Aisi esteron a gran delieg / tro al senh, abdos en ·ɪ· lieg

RaimVidF 1,66: Et yeu, c'om no·m vol escotar / ni vol entendre mon saber, / vau me·n ad una part sezer / aichi co homs desesperatz. / Aichi soi vengutz et anatz / per vos vezer entro aisi.

RaimVidF 2,1425: per so car anc bos no semblet / vas amor amic ses merce, / … / Aisi·m parti…

AicFossB 14: Qu'en breu veirem descargar rics arneis, / … / Per que l'afars s'enanz' e no s'afraigna: / Aissi veirem de mainta terra estraigna / Venir faiditz soudadiers…

GuirRiqL 10,176: car cascus vol triar, / … / companha del semblan / qu'el se vol captener; / et aisi per dever / trobaretz la mainada / serta, curoza, fada, / segon que·l senher s'es

GuirRiqL 12,158: Pero li gran senhor / … / … de lurs malvolens / volon auzir tot mal, / … / et aisi son [c.‑à‑d. li maldizedor] entr' els / enantit e volgut

AtMonsC 1,1197: Et enaisi Dieu es / per tot, e tot en Dieu. / Et aisi pot hom lieu / proar que plazer ha / en se d'aco que fa

MatfErmRL 1,5: Dregz de natura comanda, / Dont amors pren naichemen, / Qu'om per benifach ben renda / A cel de cuy lo ben pren. / Et aichi l'amors s'abranda / Gazardonan e grazen

RostBerB 3,25: … que say e lay / es mais prezat tot so que costa may, / … / Aysi vieuray languent per los abricz, / si·l play que plus compre so que vist l'ay

PLunRickettsContr 37,15: E can veso·l temps venir, / ilh alonguan d'un an may / es aishi per vay no vay / lo santz passatges se pert.

FierB 1372: vas lo coms Oliviers oncays non a badat: / ayssi·s tira atras, sol no l'a esgardat

FierB 4702: payas e Sarrazis comensa de trenchier. / Aychi s'en fugen tuh, li felo aversier.

CroisAlbMa 169,72: E li Frances s'en intran pel meg loc del cortal. / Aisi coron as armas li baro proensal

JaufreB 8071: Mais lo malvat estai segur / Aqui on troba ren d'atur. / Aissi·m som de lla cort partida

JaufreB 2203: Mas tal paor a de tardar / Qe no·s vol en loc estancar, / E aisi el s'en vai tot jent

JaufreB 2901: E enaisi el ten sa via / Tot sol, sens autra conpania. / Aisi Jaufre s'en va de pas, / Car totz es enojatz e las.

JaufreB 4353: O ieu, tant o irai ieu qeren.» / Aici s'en va jent ez süau

JaufreB 8185: … / Mil tanz que no·us sabria dir.» / Aissi se son parlan vengut / Al castel…

GestaKarS 1412: … que lor aporten lenha e so que lor sera mestiers.» Et ayssi partiro se d'aqui

PlViergeM 819: Mai las donas la sofertavon / Qu'eron aqui e que·s ploravon / … / Et aissi anavon ploran, / Lui sostenen e cofortan, / Tro en Iherussalem…

RazoLanfCigVidasBS 572,8: Doncs chascuns se penset d'anar l'us vas l'autre per damandar paraola d'andar… Aisi commenset l'uns a dir et a jurar qe non rimarria…

RazoPVidVidasBS 362,23: Que·ill fo mes en paor que ma dona N'Alazais li volia far tolre la persona… Aisi estet longua sazo outra mar, que non auzava venir ni tornar en Proensa.

VidaGuilhCabVidasBS 544,5: … dis li qe ben fos el vengutz e qe demores en sa cort. Aisi demoret con el

VidaRaimbVaqVidasBS 452,19: E fo cresut q'ella li volgues ben per amor. Et aisi demoret longa saison col marqes

EsposK 519: E cuh be que per atrazah / Be sia Dieus en ela vengutz / Desus del cel e discendutz; / E aissi yeu cre qu'el o sia, / Car ela ora cascun dia.

FlamG 6321: tan sai d'amor e de som plag.» / Aissi ha tot lo jorn passat / que non ha begut ni manjat.

FlamG 3347: car cil cui am autr' amara, / e cel un' autra prejara, / et aisi eu leis non aurai

BrevAmR2 4188: et estai anan e tornan / en quascu dels signes ·i· an, / et aichi, segon los auctors, / compligz en ·xii· ans tot son cors

BrevAmR3 10947: … per sant Antoni juran, / ilh crezo mais haver jurat / que si juro la deitat, / et aichi teno per major / creatura que·ll creator

BrevAmR4 23971: … nut dichendon en ifern. / Aichi, doncs, qui ben o vol far / deu sos membres crucificar

BrevAmR5 32465: … / sai m'adonar ab los pus pros, / et ab los autres, quan s'eschai, / et aichi mo sen ve e vai

SHonSRH 6761: E l'aygua creys ades plus fort: / ayzi morray a mala mort, / tota sola sens conpaynon.

SHonSRH 9445: Segner Dieus, per la tieu' amor / ay perdut los pes e las mans; / ayssi suy totz frevols e vans.

ÉvEnfGG 255,2265: e car autre enfant non avia / era plus mortal li dolors. / Et aixi, am planz et am plors, / la mayre esta sobre l'enfant

AnatMondG 25,16: Vos deves saber que son ɪɪɪɪ conplectios, so es caut e umit e fregz e sec. E aysi son ᴠɪɪɪ que simplas que compostas.

AnatMondG 25,20: … son xᴠɪ complectios. E quascuna d'aquelas pot esser natural e non natural, e ayssi son xxxɪɪ.

PrVierge7K B,119: E el ploret am gran dolor / La reneiansa so senhor. / Aichi·t plassa, domna, qu'io plor / Per qu'io aia la soa amor

GuilhBarraG 3436: Eras lo tengro trop pus car / que no fazian de primier. / Ayssi s'en van ab alegrier.

SElzC 146,7: E ela… donec e autrejec son consentimen. E ayssi en la vespra de sancta Agatha verges… fo lo dich matremoni en la fas de sancta Gluieya solempnialmen celebrat.

LegAurT 257,10: «Filhs, dis ela, pausa ta ira...»… es ayssi laysset si d'aquela vengansa.

SJacA 109: E la filha vay reservar, / Et aysi li vay prear / Que ello lo deges layssar

LCBlasiH 2r,5: It. ha una borsa de seda & d'aur e ɪa obrada ab v agullas de seda e ɪa cairelada ab agulla de ceda, e aissi son ɪɪɪ borsas.

b. a. que loc. conj. '[enchaînement narratif] (et) alors, (et) voilà que'

GuerreNavS 4377: Qui pren basto o maça o lança o tinal / … / O perpuynt o gorgera, alavesa o pal, / Ayssi que totz yssiro cab e fora·l portal.

MirViergeRickettsMsLond 321,21: Prop d'Orlhis a un castel… on lhi ciotada ha honor de Nostra Dona avio fah una glieja, aissi que alquna vetz s'endevenia que aquels del castel avio paor de lors enemics.

MirViergeRickettsMsLond 323,16: E·l pobol, que aquesta fenna vegia en tal perilh, levava las mas junhtas vas lo cel e preguava per ela, aissi que, quan aquestas pregueiras se fagio, e la maire de Dieu va venir, aissi que ha la fenna era e vejaire que la Vergena lhi tenia sobre son cap la ma, si que la fenna fo delhiurada…

LegAurT 101,27: … et sa mayre avia nom Ciborea, ayssi que sa mayre somiet hun ser quant ac agut affar am son marit, que conceuput avia et enfantaria hun efan trop malvat, ayssi que comtet lo sompni a sso marit am grans plors, e·l marit dis li que sol sompni avia fach e fadamen parlava e que estes suau; ayssi que apres hun temps, ela ac hun efan, et ayssi que quant lo payre vi l'efan, los parens agro gran paor e foro en cossirier que·n farian, ayssi que no·l volgro aussire, mas que·l meyro en hun vaycel

LegAurT 113,24: … que tan gran talan ac d'aquela femna que en cor li venc que yssis del desert. Ayssi que per voluntat de Dieu reconoc se…

LegAurT 270,18: Et endevenc se que hun dia, que hun vila arava, que era la festa de la Maria Magdalena, ayssi que lo vila si irasquet am los buous e maldis los

LegAurT 305,17: Et anet se·n lay am ganre de avesques et am ganre de cassadors, ayssi que·ls cas no s'ausavo d'aqui apropjar, mas que udolavo e tornavo atras, ayssi que tan grans ero aqui las romex e las spinas que nulhs hom non s'i ausavo ficar. Ayssi que·l rey fes tot lo bosc evironar, ayssi que us trays una sageta per ferir la servia

c. a. que loc. conj. introduisant une proposition qui présente un ajout, une précision à ce qui précède

CroisAlbMa 198,93: Mas tant son grans las ondas e lo flums rabiners / Ques el no i poc atendre e passec li costiers; / Aissi qu'a l'autre pont fo la guerra e·l chapliers / De donar e de prendre mot grans colps glaziers.

MirViergeRickettsMsLond 321,27: E a defendemen de lor e a terror de lors enemics… la [c.‑à‑d. la ymagina] vau metre a la porta del castel, aissi que un dels ciotadas estava tras la ymagina, e trametia contra los aversaris dartz e sajetas

SElzC 62,19: E dizia que el vic am un sentimen de gaug enestimable las personas divinals… e el dizia: «O tan mal dic, quar no siey formar ayssi com ho hyey vist!», ayssi que·l dire lhi era gran pena.

LegAurT 102,28: Et endevenc se hun dia que Pilat… vi hun trop bel pomier carguat de pomas en l'ort de Ruben, payre de Judas, ayssi que Pilat non sabia pas que Judas fos filh de Ruben

LegAurT 206,15: e·ls servidors del sieu ostal l'escarnieu en moltas de manieyras, ayssi que·l gitavo aygas moltas ves desobres

LegAurT 219,11: … el trobet hun sepulcre de marme, ayssi que aquel sepulcre demostrava per scriptura que·l cors de sancta Maria Magdalena era aqui pausatz

LegAurT 246,16: e visquet molt sanctamen evesque ·xxx· ans, ayssi que non manjava pa de fromen, ni bevia vi…

LegAurT 327,14: E sanch Maurici fonc guidayre de totz, ayssi que portavo las banieyras sinc que ero.

LegAurT 360,4: E quant li capela de las ydolas ho viro, foro molt iratz et aucisero los apostols, ayssi que adonc fasia bel temps e clar. E tantost levero se grans tronedes e grans folsers.

LegAurT 362,9: E cum fosso luenh de la fon prop de una lega, hun dia sanch Leonart comandet foyre hun pauc en terra, e tantost yssi bela fon clara, ayssi que aquel loc a nom Anoelhac

d. a.… (si) com 'aussi bien… que'

JoanCastMassóInedBarc 2,34: … / Blanx' e lisa / La vey e de bos aybs flor, / Axi d'ivern com d'estiu

VertCardR 933: … es porcs que·s sueilla / volontiers e fanch et en lot / aissi defors con en la sot

QuinqSeptB 13a,21: que·il volontaz de Deu sia aissi faita en terra antre·ls homes, si cum en cel antre·us angels

e. a.… o… 'que ce soit… ou…'

1469LÉtPrGH 31,33b: … de qualque cort que sie, ayssi privilegiada directament ho indirectament…

f. a. com [introduisant l'un de deux ou plusieurs termes coordonnés] loc. conj. 'aussi bien (…) que, ainsi que'

GarBrunB 272: non sion tuit esgual / li bon aisi co·ll mal

GuirRiqL 12,268: Per que son variat, / aisi com de faisos, / de captenhs mals o bos

ChirRogC 1487: Se·l peira es greus et a tos detz es contrastans, / Aissi con dura malamens et massa grans, / Laissa·l estar…

PrJeanG 21: … que nos avem la plus auta e plus nobla corona… e mayor terre e plus honrada que en tot lo mon sia, aysi con de gens e de ciutatz e de fortz castels e de villas, habundancia d'aur…

g. a. que loc. conj. 'ainsi que'

1236PrivAngA 104,22: … ayssi que lo poble tribulat… ayssi que la clersia pusqua respirar de la tirannia

2. emploi attrib.

a. '[anaphorique] de telle nature, dans un tel état, dans cet état‑là'

GirBornS 31,6: … / Vau un chantaret planan / De ditz escurs, / … / C'aixi leu, si s'era plas, / Poiri' entre·ls Catalas / Passar en Proenza

ArnMarB 5,66: … non er contrarios / Qe no fassa totas sazos / Com del tot al vostre voler; / Aisi·m comanda remaner / Amors ab vos, e m'o ensenha

GaucFaidM 2,31: … e dobla mos chans / e·l joys e l'enveya grans. / Aissi·l suy ses totz enjans / …

RaimMirT 16,19: Si m'a tengut en essaiet / Per saber si·l sui trichaire, / Ies per tant ves liei no·m vaire, / … / C'aissi·s taing a dompna gardars

AlbSistB 5,49: Trop mostra sa forsa / volontatz contra mi; / grieu crei vius n'estorsa, / si·m dura gair' aissi

RaimVidF 1,1433: … on pus an / mays son malvat e pus dolen / … / Car aisi los volc Dieu bastir, / vils e ses tot melhuramen.

AnonBlacatzS 11,19: E sai aver estenensa / Del dous dezir que m'ausi; / Qu'ie·m vueill mais estar aisi / E sufrir en entendensa / Que·l tot perdre per faillensa.

BertrCarbR 5,37: Perjurs, que fas? S'aisi·n partia / t'arma, pensa te on tenria.

BertrCarbR 18,30: Mortz yest vieus, mas s'aysi·n partia / t'arma, eternal mortz seria.

GuirRiqM 12,31: … / Per far aclis tota sa voluntat. / E s'aissi·m pren, tenha·m per trahidor, / Si·l deman ren que tanh' az amador.

RaimCornNoulCDeuxMss 4,27: Donx vec tel rim perdut / E fas ayshi de trops

RazoGuiUisVidasBS 208,3: … et estet marritz et consiros longa sason. Et d'aiqel q'estava aisi, desplazia a mouta gen

RazoRigBarbVidasBS 153,4: Et la dompna li respondet q'ella volia volentier far li plazer d'aitan qe li fos onor… Et aisi estan et duran la lor amor…

STrophZ 907: Senhos, que esgardas? que nos em vieus e sans, / Et aysi nos sosten Sant Tropheme cors sans

b. [+ subordonné de manière ou de conséquence] 'de telle nature [que], dans un tel état [que]'

ArnMarB 1,67: Mas can se pot endevenir / Q'ieu vos vey, Dona, e·us remir, / Son aisi qe may res no·m sen

ArnMarJ 16,6: e chant d'amor jausens pel bon esper; / qu'aissi m'estai mos cors mati e ser / que d'als no·m ve pessamens e cossires

BertrBornG 8,85: Qu'aissi fon pretz establitz / Qu'om guerreyes ab torneys / …

PVidAv 27,59: Qu'aissi·us fe Dieus de faisso / Que natura i pert razo

ElCairL 14,43: Sapchatz, miraill, c'aisi es mos amars / en liei, que totz m'es faillitz mos agaitz.

AtMonsC 2,143: C'aisi estai pretz e sort / que·ls valens falhon fort / e l'avol faran be

LeysAm2A 4933: Vana disgresios escritxa / Es ayxi que tots temps varia / Sa thema…

c. [apelar, nomnar, etc.] a. '[anaphorique ou cataphorique] ainsi'

RaimbAurP 24,37: Er fenisc mo no‑say‑que‑s'es, / C'aisi l'ay volgut batejar

SordB 43,1284: Fag ai l'ensegnamen d'onor, / qu'aissi·l devon gran e menor / apellar…

GuirRiqL 11.1,233: et es dreitz mot sertas / c'om los apel aisi

JaufreB 6852: «Seiner», dis ella, «per merce / Vos quer esta vostra piucela, / E no·i men qui aissi m'apella, / …

JaufreB 4845: E digatz li c'Augers d'Eixart / La·us tramet, q'ieu ai nun aisi, / …

AuzCassS 201: sesta apella hom comnhat; / e qui austor aura mudat, / ben sap per que a nom aisi

GestaKarS 625: Valh Grassa d'ayssi avant sia apelada. Et aquest nom plac al rey et a tota la ost et ayssi fo apelada d'aqui enant.

EsposK 88: Yeu cre que aiatz nom Maria. / Senher, o ieu be, veramens, / Aissi m'apelan meus parens.

BrevAmR2 6096: Los principals aichi nomnam / en nostra lengua romana: / Levan, Grec e Trasmontana

BrevAmR4 21797: … / mezero nom al filh de Dieu / Jezus, quar aichi fo nomnatz / per l'angel enans que fos natz

PseudoTurpP 65,3: Las ciotatz e las majors vilas las quals adonc Karle aqueri en Galicia so aissi vulgarmen apeladas: Visumia…

PrVierge14SuchDenkm 287,43: Vos aves nom de la mar, / que es dicha Maria. / Ayssi vos deu hom nomnar.

RolSarGouirLRol 193: Malmatin fon, c'ayci·l vay hom nomnant

RolSarGouirLRol 1038: Malmatin es, que aysi lo vay hom nomnant

SAlexSuchDenkm 138,494: Mas tug m'apelo peregri, / ayssi, sy·eus plas, apelas me!

LegAurT 210,13: Sancta Maria Magdalena fonc ayssi apelada per lo castel Magdalo

d. [tot aissi com…] a. '[rappelant un attribut qui précède] de même nature, dans le même état'

PCatF 4,20: Que, tot axi com lauzeta d'estiu / Quez en amor ab pauch de conduyt viu, / Axi suy yeu…

e. (tot) a. () com/coma '(tout) comme, tel que, pareil à, dans le même état que, dans l'état où'

RaimbAurP 15,53: … / Tal talent ai que·m desvesta / C'ab vos fos ses vestimenta / Aissi com etz la plus genta

RaimMirT 31,5: … / Contra·ls sonetz suaus / Conhdetz, aissi cum ieu·ls paus, / E leus ad aprendre

AlbSistB 9,10: Aissi con cel qi chamja mainz segniors / tro q'un troba qi grant honor li fai, / sui eu…

PCatF 4,18: Que, tot axi com lauzeta d'estiu / Quez en amor ab pauch de conduyt viu, / Axi suy yeu…

JoanEstV 10,1: Aissi quo·l malanans / quant a sas grans dolors / … / suy eu…

SFoiHA 392: Remas lo corps truncs e rezis / Aissi con·l gladis l'a aucis.

PRelP 39: Donc fo pres e liatz, / … / e aisi despolatz, / cum de maire fo natz

CroisAlbMa 146,14: … / Cobraras ton castel, aisi co l'as lhiurat

JaufreB 8427: … inz en l'aiga l'a balansat, / Aissi con era, tutz garnitz / E tutz causat e totz vestitz

JaufreB 1172: Mas tot aqo qe tout lur as, / Aixi co presist, lur rendras

JaufreB 3996: … / El a sun caval atrobat / Aisi con el l'i ac laisat, / Qe anc non fo meins fren ni sela

AuzCassS 605: … / en un pauc de lait fresc mesclar / tot caut, aisi com hom lo mous

GestaKarS 3005: Pueis intrec s'en suaument el dormidor, et en un lieyt, aisxi co era, vestitz, humielment el se gitec.

ProvGCervC 1484: Le frayres ajudats / de son frayr' es axi / com la ferma ciutats

GuerreNavS 316: Pero·l sagramen s'en fo aisi coma vent, / Que tot quant el iurec fo meçorguerament

FlamG 7189: … l'ac enviat / le pros marques de Montferrat / un margue ad obs de coutell; / estug ac d'argent ab niell. / En Archimbautz, aisi con es, / al rei de Fransa l'a trames

BrevAmBM 24088: Et aqui foc nut despulhat / Aysshi com fo de mayre nat

VisOyngtZ 206: quar el es ayssi cum lectuari presios, el cal so totas bonas sabors

STrophZ 874: Tant eran los rix homes iratz et esperdutz, / C'aysi con mortz estavan…

1381/82CConsAlbiV2 2:49,830: … per lo ters de la materia de ɪ hostal… estimero lo a xᴠɪ lbr., tot ayssi coma era

JustDienneORV 11v: … mas que o retornes aysi coma era part d'avant

f. (tot) a. () com/coma '[exprimant la conformité] comme, conforme à ce que'

GuilhPeitP 10,12: … / tro qu'eu sacha ben de la fi, / s'el' es aissi com eu deman

GirBornS 37,40: … / Cuig que·l songes sera vertatz / Aisi dreit co me fo narratz

GuirRiqPadenPast 135,23: «Toza, nulhs joys ses lo vostre no·m plai / …» / «Senher, aquo es aissi quon ieu sai

SFoiHA 32: E si vos plaz est nostre sons, / Aisi con·l guida·l primers tons, / Eu la vos cantarei en dons.

CortAmB 1119: mais vostr' amor mi don Christus, / aissi con ieu, per bona fe, / l'aus qerer…

GuilhBarraG 631: fay, senher, aquels dieus malvatz / tornar ayssi co·s tanh de lor

g. a. com son, a. com cascuns ven, tot a. can los vesetz 'tous autant qu'ils sont'

GirRoussHo 2180: … / E Frances e Norman e lhi Flamenc / Aisi se van ferir cum cascus venc

JaufreB 1001: Qe tot aisi can nos vezes / Em seu pres e·l segem de pes

ÉvEnf2ÉvEnfGG 308,336: Dis un gran hostal s'en intrero / trastug essem aissi co ero.

ÉvEnf2ÉvEnfGG 310,400: la vista e·l parlar perderon, / trastotz essem aissi co eron

TrArpT2 208,65: E veires consi o faray, / E si auray ben entendut / Los quapitols aysi con son