aissa2

Retour 

n. f.

a. 'hache, herminette, doloire'

GuilhAdA 5,32: C'anc trencatz no fo ab aisa / Ni en forest ni en plaisa / Ni en verdïer c'om planta

BernAlAppelInedPar 22,27: Ricx, ponhens plus que guarriga, / iferns vos estrenh e·us fayssa / e·us vay dolan ab tal ayssa / que no·us te pro cotz ni manta

AlbucE 222,23: e la percussio osta tot le os entro al ciphac, lequal es deios le os, ayssi cum fa ayssa en le fust, e per aquo aquesta specia [c.‑à‑d. de fractura] es nompnada ascial

GlossLat2P 72: Aisa, astia, astiola [pour ascia, asciola]

b. maestre d'a. 'charpentier de navire'

1400/01ThesSSpG 22,5: … de ·xɪɪ· sols censals, quals servia Jacme Rostanh, maistre d'ayssa, per una vinha…

1400/01ThesSSpG 23v,16: conten comsi Jacme Rostanh, maistre d'ayssa… vendet al hospital de Sant Sperit ·xɪɪ· sols censals am tota lur maior senhoria sobre una sieua vinha…

1547Fennis 379,14: le maistre d'ayssa

c. maestria d'a. 'ce qui est nécessaire aux charpentiers de navire'

1336 MarseilleFennis 381,7: maistria d'aisa