aisir

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 's'approcher de, approcher'

RaimbAurP 3,27: Ben saup [c.‑à‑d. Dieus] lo mel de la cera / Triar, e·l miels devezir / Lo iorn que·m fes lieys ayzir

GirBornS 63,33: E pus a cor de bon talan / Dona poder Sains Esperitz, / E·l lonha, que no·n si' aizitz, / De doble trefan…

ArnDanP 9,54: Si m'ampara / cil qui·m traluz / d'aizir / si, qu'es de Prez capdoils, / …

b. 'installer, placer, mettre'

BernVentA 27,46: Si no·m aizis lai on ilh jai, / si qu'eu remir son bel cors gen, / doncs, per que m'a faih de nien?

BernVentA 36,33: … / si·lh bela lai on jai / no m'aizis pres de se, / qu'eu la manei e bai / …

FolqMarsSq 1,10: qu'ieu non cre jes que merces aus faillir / lai on Dieus volc totz autres bes aizir

GaucFaid/PerdHarveyPPart 1:398,14: … de domna ab bellas faissos / don toz lo monz es enveios / que l'a pres de si aizida, / non fai ges tan gran faillida / qi la garda e n'es cobeitos

PVidAv 19,38: E si·l plagues que pres de si m'aizis, / Be·m tenc per sieu, mas mielhs m'agra conquis, / E feira·m ric e de gran joi jauzire

GausbPuicS 8,29: … anz que passes l'anz, / Sofri maint fol prejador [var. Aizic un fals p.] / Ab si sotz son cubertor

AnonPRelL 1633: Si cum veraiamen glorida [à lire glotida] / Vergen, fustes dal dragons, / Et en greu turmens aisida / El foc des arden brandons / …

AnonPRelL 1798: … de mal gar mon esperis, / Et plaia·l per sa grant vertut / Qu'el seu reng sei ['je sois'] lai sus aisis

ReglTrMarshRaz 86,597: E encara deves saber que motz dels infinitius que fenexen en ‑ir poden atressi fenir en ‑ire, en axi com ausir, que potz dir auzire; o dir, dire; ayzir, ayzire.

c. (ben) a. 'bien accueillir, se montrer bienveillant envers, soutenir'

GaucFaidM 12,41: qe per vos sui enriquitz / et auzitz [var. aizitz], / e mos chantars n'es grazitz

GaucFaidM 12,58: Linhaure, puois vos no·m vitz / ai estat en gran temenssa – / Er m'agenssa / per N'Agot don sui aizitz.

GaucFaidM 55,25: ni rics luocs aizitz / no·m tenra… / … / c'apres calenda maia / no sia garnitz / del torn, si Dieus m'aizis

GuilhPCazL 42: Q'un luec evey / don for' aizitz / e mos volers gent adumplitz

GuilhPCazL 54: qu'on plus m'assalh, ieu plus m'eslays / cum blanda midons e mercey; / qu'ab aital drey / degr' estr' aizitz

PCardV 18,36: e non crei qe·l reis n'Anfos / aitals fos, / anz volc envazir / Turcs per crestianz aizir

GuilhGodAppelInedPar 140,40: … e li diras / las penas en que·m fai estar, / quar de lieys no suy plus aizitz

GuirRiqLo 10,35: ez aras deu mielhs e may / voler dreg e patz dos tans, / sol que non si' escarnitz, / per que de Dieu si' aizitz

GuirRiqM 2,14: E qui ab l'emperairitz / Del segle non es aizitz, / Vius es mortz…

CroisAlbMa 145,38: Enans me soi rendutz e donatz e ufritz / Dreitamens a Bolbona, on ieu fui ben aizitz, / On trastotz mos lhinatges es datz e sebelhitz

CroisAlbMa 182,44: Venetz cobrar Toloza, pos tant be n'etz aizitz; / Que totz vostre linatges i er be obezitz

CroisAlbMa 209,55: Senhors, francs cavaliers, lo vers Dieus, Jhesu Cristz / Nos ama e·ns governa e nos ha ben aizitz / Que·ls nostres enemics, que·ns avian delitz, / Nos ha be totz essems lhiuratz e amarvitz.

d. a. alc. de alc. ren/alc. 'accorder qc/qn à qn, consentir à donner qc/qn à qn'

CercT 2,44: Toz mos talenz m'aemplira / Ma domna, sol d'un bais m'aizis

Lem/BernVentHarveyPPart 3:922,21: Lemozin, mout fe grant engan / la bella qi·m pogr' enreqir, / qe, qan mi poc de si aissir, / et ella·m tornet en soan.

ComteBret/GaucFaidHarveyPPart 2:418,19: Et, si·l drutz vai son joi tardan / pos sa domna l'en vol aizir, / no·m par n'aia volontat gran

GirBornS 55,77: Toza, n'Escaruenh' es guitz / De pretz, que·m det companhieira / … / Senher, un pauc es fallitz, / Qu'eras d'autra companhieira / Parletz que fossetz aizitz

GaucFaidM 55,25: ni rics luocs aizitz / no·m tenra… / … / c'apres calenda maia / no sia garnitz / del torn, si Dieus m'aizis [var. m'en aizis]

GuirRiqM 13,31: … quar per lieys suy aizitz / D'amor, qu'al saber m'es guitz

e. a. alc. ren/alc. (a alc.) 'accorder qc/qn (à qn), consentir à donner qc/qn (à qn)'

ComteBret/GaucFaidGaucFaidM 47,36: que, pos sa domna joi l'aizis, / no·l deu metr' en atendeson

GaucFaidK7 1,19: E car anc tan ni can / No·m volc dar ni aizir / Don' ab gen cor truan / De que·m pogues jauzir

GaucFaidM 55,25: ni rics luocs aizitz / no·m tenra… / … / c'apres calenda maia / no sia garnitz / del torn, si Dieus m'aizis [var. l'aizis]

PVidAv 46,19: Qu'en la bocha n'ai lo carbo / Del foc d'amor mainta saço, / Don ja no·n er escantida / La brasa, tro·m si' aizida / Baisan la vostra…

GuirCalE 8,71: … no·m calria / Faire romaria / Per m'arma guerir, / Sol que m'aizis so qu'eu plus en desir

ComteRod/UcSCircHarveyPPart 2:432,72: Pero non dic que ben sia / si·us enpreisona ni·us lia / e nuill joi de si no·us aizis

GuilhTorN 6,83: Car fis jois, que ja·m fon guitz / e cobitz / et aizitz, / es per mi de lleis partitz

GuilhTor/SordGuilhTorN 2,46: e vida atrai et aisis / mainz bens, qi·ls sab percazar

DPradM 13,13: qu'atretan val, cuy es aizit, / un petit de joy ab freydor, / cum longu' amistatz em pascor

GuirRiq/EnvHarveyPPart 2:728,5: … / o·l joy d'amors vos sera tant aizitz, / que per totas donas seretz grazitz / que amaretz…

GuirRiqLo 6,20: Quar negus dos non es d'onor complitz, / s'al donador ez al prenden aizitz / non es bos gratz, e devers no·l comensa.

GuirRiqM 7,26: … / Que si m'aizis amors lieys, que m'azira, / Senes tot l'als, si tot l'afans me sobra, / E pur manda·m suffrir…

FolqLunT2 10,194: … / vendran vos avols sivadas / … / Pueys auran vos los porcx aizitz / e trujassas afamadas

SFoiHA 321: Humilitad e ben quesi / Et a sos drudz honor aizi

f. a. alc. de alc. ren 'disposer qn à qc'

GaucFaidM 19,5: c'Amors m'ensegna / cansons far, e m'en aisis [ms. e·m n'aishis], / e m'esbaudis / cor e sen e geng e poder

2. v. pr.

a. s'a. (de) '(s')approcher (de)'

ArnMarJ 8,27: e car plus pres de vos no·m puosc aizir, / tenc vos el cor ades…

GaucFaidM 11,56: En luec de me tramet ma chanso gaia, / Linhaure, lai don ieu no·m puesc aizir

GuirRiqGouirAlba 10,38: quar leys qu'ieu am non remir; / ans pes, co m'en puesc aizir

GirRoussH 5557: Ja non aurant tan dur car ne cuiram / El ni Bos ne Folchers, li trei satam, / Se pois de lor aicir, ne lor en dam.

GirRoussHo 4828: Ja non auran tan dur cors ni cairam, / El ni Bos ni Folchiers, lhi trei satan, / Si·m pus de lor aizir, no lor do dan.

CansAntSP 93: Reis, se·l laissas de te aisir ni propïar, / ja res d'aqi enant no·t poiria aiudar

CansAntSP 200: Lo reis vi las escalas de la siptat isir, / e las santas companhas elir e sompartir, / e los blanc davas destre aprosmar e aisir

CansAntSP 74: Francs reis, car no t'en tornas e encas a fugir? / Qe se·l laissas de te aiustar ni aizir, / ja li teu deu salvatje no t'en poiran guerir!

b. 's'installer, se placer, se mettre'

PAlvF 20,38: D'aisi·m sent ric per bona sospeison, / qu'en joi m'asic e m'estau volentiers

GuilhSDidS3 32: E la flors qe vos lai vist el ram asiza / Es domna qe granz crimz baiss' e fai estregner, / E·l vezins del surigier / Drutz qe fan amar dinier, / E del falcon atressi: / Drutz valenz que lai s'aizi

GuirCalE 10,19: Que paradis / No volgr' aver meillor / Sol que m'aizis / Ab vos sotz cobertor.

PCardV 31,40: … / qu'a la taula aussor / vei los cussons aissir / e premiers s'escausir

GirRoussH 7786: La nn'es annaz lo cons molt a envis; / Entre·s autres romeus Girarz s'aisis.

c. 'séjourner, résider [aussi fig.]'

MongeMontR 7,22: qu'amors mi mostra e m'ensenha / qu'ades en ric luec m'ayzis

ComteRod/UcSCircHarveyPPart 2:432,80: N'Ugo, lo reis valentz e fiz / d'Aragon, a cui es aclis [var. en cui pres s'aizis], / …

d. s'a. de [+ inf.] 'se disposer à'

CroisAlbMa 167,47: … nulhs hom per temensa bon pretz no conquerig: / Si defendam lo nostre, que no prendam destrig.» / … / Per si e lor defendre de combatre s'aizig.

e. s'a. de [+ n.] 'se mettre à faire, entreprendre de faire'

RaimMirT 12,1: Era m'agr' ops que m'aizis / De tal chanson qe·m grazis / La bella per cui soi gais

f. saber gen s'(en) a. 'savoir s'y prendre'

GuirCalJeanrTrGasc 33,19: E no ve [c.‑à‑d. Amors] re mas lai on vol ferir; / No faill nuill tems, tan gen s'en sap aizir

AimPegSC 51,36: Lo sieus guays cors prezans, / Francs ab dous aculhir, / Se sap tan gent aizir / En totz faitz benestans / Que no·i qual mai ni menhs

g. s'a. de 'jouir de, jouir de la compagnie de'

GuilhPeitP 9,2: Molt jauzens, mi prenc en amar / un joi don plus mi vueill aizir

PAlvF 11,27: Mout es grieu e fort et amar / als trespassans de desgiquir / d'aysso de que·s degran aizir

BernVentA 20,20: Car no parria ames / nulhs om que d'amor s'aizis, / car per celar es om fis / e·n estai de joi plus pres.

SFoiHA 231: «Ara, donzella, voill audir / De qual paradge vols servir.» / Ella parled e saub l'o dir: / «De nostre don me voill aizir; / … / Ren tant non am, non voill mentir. / Ab lui voil ridre e gaudir.»

FlamG 2855: Ara sia que·us voill' amar, / vos no·us poires de mi aizir / ni eu de vos nulz tems gausir.