[abondian]

Retour 

adj.

a. 'très grand, en grande quantité'

VergCunsD 37a: Mas nos deven amar l'enemic, perque nos reçepian major e plus abondiant reguiardonancza

BibCarpN 62vb: dona, e sare dona a vos; ilh donaren al vostre sen bona mesura abondiant ensemp calca e sobrevercent

BibCarpN 185ra: que la gracia habundiant habundie per motos en façament de gracias en la gloria de Dio

BibCarpN 276vb: Grant vertu es en l'abundiant iusticia

NTestZurS 91v: Dona e sare dona a uos. Ilh donaren al uostre sen bona mesura habondiant ensemp calca e sobre habondiant.

NTestZurS 286v: … afin que la gracia abondiant abondie per moti faczament de gracias en la gloria de dio

b. esser plus a. de 'dépasser [en quantité]'

VergCunsD 37a: mas la vostra parolla sia si, si; non, non; mas czo qu'es plus abondiant d'aquestas cosas, es de mal.

VergCunsD 149b: cum ayczo cunven essere en la bocha, «si, si, non, non», car czo qu'es plus abundiant d'aquestas cosas es de mal

BibCarpN 5va: Mas la vostra parola sia si, si, non, non, mas ço qu'es prus abondiant d'aquestas cosas es dal mal.

c. d'a. loc. adv. 'en outre'

BibCarpN 187vb: Car d'abondiant es a mi escrire a vos del menestier lo cal es fayt en li sant.

NTestZurS 291v: Car d'abondiant es a mi escripre a uos del menestier lo qual es fayt en li sant.